• Żydowski samorząd ziemski w Koronie XVII-XVIII w. Źródła

69.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788381380577
Zostaw telefon

Opracowanie: Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 679

Okładka: twarda

Format: 17,5 cm x 24,5 cm

Uwagi - brzegi stron przykurzone

 

Wydawnictwo powstało w wyniku realizacji projektu badawczego NPRH Żydowski samorząd ziemski w Koronie w XVII-XVIII wieku, którego celem było zebranie korpusu dokumentów dotyczących żydowskiego samorządu terytorialnego, znajdujących się w różnych zespołach archiwalnych w okresie od jego powstania (ok. 1580 r.) do likwidacji przez sejm konwokacyjny w 1764 r. Żydzi aszkenazyjscy, którzy osiedlili się w Koronie Polskiej, a następnie rozwinęli najliczniejszą diasporę żydowską w ówczesnym świecie, stworzyli również wyjątkową strukturę samorządu ziemskiego. Niestety mimo fascynacji wielu badaczy fenomenem Sejmu Czterech Ziem czy samorządem żydowskim postęp badań nad tymi instytucjami był utrudniony ze względu na zniszczenie wielu źródeł częściowo przez zaborców, innych w wyniku strat poniesionych w trakcie II wojny światowej, a szczególnie w czasie powstania warszawskiego. Nie przetrwały oryginalne księgi wpisów ziemstw i waadów (w przeciwieństwie do waadu litewskiego), ale także instytucji państwa polsko-litewskiego – skarbu koronnego, trybunałów koronnych (zwłaszcza skarbowego), sądu asesorskiego, wielu kluczowych sądów grodzkich. Pozostałe dokumenty są rozproszone w archiwaliach różnej proweniencji i trudno dostępne (głównie ze względu na rozproszenie i stan zachowania). Większość z nich przetrwała w aktach sądów nieżydowskich, zwłaszcza grodzkich, które traktowane były jako księgi wieczyste.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wprowadzenie /9

 

Introduction  /37

Wykaz skrótów  /65

Wykaz rękopisów  /69

DOKUMENTY

I. Dokumenty władz Rzeczypospolitej  /71

1. Uniwersał Jana Firleja podskarbiego koronnego w sprawie dzierżawy pogłównego starszym koronnym  /73

2. Uniwersał podskarbiego koronnego Stanisława Warszyckiego w sprawie zwolnienia Żydów koronnych z pogłównego  /74

3. Kwitacja Żydów koronnych przez komisarzy bydgoskich z odbioru pogłównego  /75

4. Uniwersał podskarbiego koronnego Mikołaja z Żurowa Daniłowicza w sprawie dwuletniej dzierżawy pogłównego żydowskiego starszym żydowskim  /76

5. Uniwersał podskarbiego koronnego Mikołaja Daniłowicza w sprawie podatków żydowskich /78

6. Uniwersał podskarbiego koronnego Mikołaja Daniłowicza w sprawie podatków żydowskich  /79

7. Uniwersał Zygmunta III Wazy w sprawie pogłównego żydowskiego  /80

8. Pismo króla Władysława IV Wazy do podskarbiego Jana Mikołaja Daniłowicza w sprawie podymnego Żydów koronnych  /81

9. Uniwersał Jana Kazimierza do Żydów wołyńskich w sprawie zaległego pogłównego  /83

10. Uniwersał Jana Kazimierza do Żydów koronnych w sprawie pieniędzy na poselstwo tureckie  /84

11. Uniwersał  króla Jana Kazimierza Wazy w sprawie podatków Żydów koronnych /85

12. Uniwersał protekcyjny podkanclerza koronnego Bogusława Leszczyńskiego dla Żydów z województw wielkopolskich  /86

13. Uniwersał protekcyjny króla Jana Kazimierza dla Żydów koronnych  /87

14. Uniwersał króla Jana Kazimierza dla Żydów koronnych w sprawie unikających płacenia pogłównego  /90

15. Uniwersał protekcyjny króla Jana Kazimierza dla Żydów koronnych  /91

16. Uniwersał Jana Kazimierza w sprawie zaległego pogłównego żydowskiego  /93

17. Uniwersał protekcyjny dla Żydów koronnych Jana Kazimierza w związku z pogłoskami o fałszywym mesjaszu  /94

18. Uniwersał Jana Kazimierza dla Żydów koronnych w sprawie pogłównego żydowskiego  /97

19. Uniwersał protekcyjny króla Jana Kazimierza dla Żydów koronnych  /99

20. Uniwersał króla Michała Korybutaa Wiśniowieckiego w sprawie lichwy  /101

21. Uniwersał podskarbiego koronnego Jana Andrzeja Morsztyna w sprawie pogłównego Żydów koronnych  /103

22. Uniwersał protekcyjny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego dla Żydów koronnych  /104

23. List protekcyjny Jana III Sobieskiego dla starszego województwa bełskiego  /106

24. Uniwersał protekcyjny króla Jana III Sobieskiego dla Żydów koronnych  /107

25. Deklaracja króla Jana III Sobieskiego w sprawie poboru podatków państwowych od Żydów  /109

26. Uniwersał Jana III Sobieskiego w sprawie poboru podatków od Żydów koronnych  /112

27. Uniwersał Jana III Sobieskiego skierowany do Żydów województwa bełskiego i ziemi chełmskiej  /114

28. Reskrypt króla Jana III Sobieskiego uchylający uniwersał skierowany przeciwko starszym województwa bełskiego i ziemi chełmskiej  /116

29. Uniwersał protekcyjny Jana III Sobieskiego dla Żydów koronnych  /118

30. Uniwersał starosty generalnego wielkopolskiego Jana Opalińskiego w sprawie odstępowania żydowskich kwitów dłużnych  /120

31. Uniwersał Jana III nakazujący wierzycielom dochodzenia pretensji na poszczególnych powiatach i gminach żydowskich  /121

32. Uniwersał starosty generalnego wielkopolskiego Piotra Opalińskiego w sprawie egzekucji podatku pogłównego  /123

33. Uniwersał Jana III Sobieskiego w sprawie sposobu rozliczenia kwitów podatkowych Żydów województwa bełskiego  /124

34. Uniwersał Jana III w sprawie Żydów województw wielkopolskich /125

35. Dekret wojewody kaliskiego Rafała Leszczyńskiego porządkujący sytuację w ziemstwie wielkopolskim  /126

36. Uniwersał Wojciecha Brezy wojewody kaliskiego w sprawie długów byłych starszych ziemskich /129

37. Przywilej królewski dla pisarza generalnego Żydów koronnych Fiszla Lewkowicza  /131

38. Deklaracja Jana III w sprawie pogłównego żydowskiego  /132

39. Deklaracja Jana III w sprawie podatków i bezpieczeństwa Żydów koronnych  /133

40. Uniwersał podskarbiego koronnego Marka Matczyńskiego względem deputatów pogłównego żydowskiego /136

41. Uniwersał Jana III Sobieskiego dla Żydów koronnych /138

42. Uniwersał podskarbiego Marka Matczyńskiego w sprawie wybierania pogłównego od Żydów w województwie bełskim i ziemi chełmskiej  /141

43. Uniwersał podskarbiego Marka Matczyńskiego dotyczący wybierania pogłównego żydowskiego w miasteczkach podległych kahałowi włodzimierskiemu  /142

44. Ordynacja skarbowa dla deputatów pogłównego żydowskiego  /144

45. Uniwersał wojewody łęczyckiego Rafała Leszczyńskiego w sprawie rozliczenia asygnacji skarbowych Żydów ziemstwa wielkopolskiego  /146

46. Uniwersał wojewody poznańskiego Wojciecha Konstantego Brezy zwołujący sejmik żydowski  /147

47. Uniwersał Stanisława Małachowskiego wojewody kaliskiego nakazujący Żydom wielkopolskim wykonanie wyroku sądu rabinów  /148

48. Wyrok komisji królewskiej powołanej do likwidacji długów ziemstwa wielkopolskiego /149

49. Ordynacja podskarbiego wielkiego koronnego Hieronima Augustyna Lubomirskiego w sprawie Żydów kaliskich  /155

50. Deklaracja komisarzy królewskich w sprawie Wulfa Jakuba starszego ziemskiego  /156

51. Deklaracja komisji dla Żydów krotoszyńskich w sprawie likwidacji długów ziemstwa wielkopolskiego /157

52. Ordynacja skarbowa dotycząca sposobu egzekwowania pogłównego żydowskiego w ziemstwie wołyńskim  /159

53. Uniwersał Hieronima Augustyna Lubomirskiego dla Żydów kaliskich  /161

54. Przywilej protekcyjny Augusta II dla swego faktora Naftalego Izaakowicza /162

55. Przywilej Augusta II na faktorstwo dla rabina ziemskiego poznańskiego Naftalego Izaakowicza /164

56. Przywilej królewski dla rabina poznańskiego i ziemskiego wielkopolskiego Naftalego Izaakowicza /166

57. Uniwersał Waleriana Naramowskiego podwojewodziego poznańskiego w sprawie zjazdów żydowskich  /170

58. Uniwersał podskarbiego koronnego Hieronima Augustyna Lubomirskiego w sprawie konfliktu między ziemstwem chełmsko-bełskim a Żydami ziemi zamojskiej  /171

59. Uniwersał Hieronima Augustyna Lubomirskiego podskarbiego koronnego  w sprawie pogłównego Żydów wołyńskich  /172

60. Ordynacja skarbowa dla deputatów pogłównego Żydów wielkopolskich  /174

61. Przywilej protekcyjny starosty halickiego Józefa Potockiego dla Karaimów z Halicza  /176

62. Uniwersał Kazimierza Włostowskiego dla Żydów wielkopolskich  /178

63. Deklaracja sądu komisarskiego trybunału skarbowego w sprawie ulgi podatkowej dla Żydów koronnych /179

64. Uniwersał Adama Sieniawskiego hetmana wielkiego koronnego w sprawie asygnacji Żydów powiatowych przemyskich  /179

65. Ordynacja podskarbiego Jana Jerzego Przebendowskiego dla deputatów pogłównego Żydów wielkopolskich  /181

66. Uniwersał wojewodów poznańskiego i inowrocławskiego w sprawie asygnacji do Żydów poznańskich  /182

67. Uniwersał Stefana Humieckiego wojewody podolskiego do Żydów podolskich  /184

68. Rachunek skarbu koronnego z Żydami poznańskimi i kaliskimi  /185

69. Deklaracja trybunału radomskiego zabraniająca Żydom koronnym dzierżawy ceł i handlu niektórymi towarami  /189

70. Aprobata przez Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego koronnego wyroku sądu polubownego rozstrzygającego spory między ziemstwem chełmsko-bełskim a Ordynacją Zamojską  /190

71. Uniwersał wojewody ruskiego Jana Stanisława Jabłonowskiego zwołujący sejmik żydowski dla Bóbrki  /195

72. Przywilej podskarbiego Jana Jerzego Przebendowskiego dla Żydów z Zamościa i Ordynacji Zamojskiej dotyczący reprezentacji na sejmach żydowksich  /196

73. Deklaracja trybunału skarbowego radomskiego w sprawie pisarza generalnego wielkopolskiego /198

74. Uniwersał Jana Jerzego Przbendowskiego podskarbiego koronnego do starszych Żydów koronnych w sprawie ceł prywatnych  /199

75. Uniwersał Franciszka Salezego Potockiego starosty bełskiego dotyczący równouprawnienia starszych ziemskich chełmskich i bełskich /200

76. Projekt instrukcji wojewodzińskiej na sejmik żydowski województwa podolskiego  /202

77. Uniwersał wojewody podolskiego na sejmik żydowski  /204

78. Suplement do instrukcji wojewodzińskiej na sejmik żydowski województwa podolskiego /205

79. Deklaracja trybunału skarbowego radomskiego w sprawie handlu winem przez Żydów koronnych /207

80. Konsens wojewody ruskiego Augusta Czartoryskiego dla rabina generalnego przemyskiego Michla Szmujłowicza /210

81. Deklaracja trybunału radomskiego w sprawie pogłównego żydowskiego /211

82. Uniwersał Teodora Lubomirskiego wojewody krakowskiego w sprawie rabina ziemskiego krakowskiego  /214

83. Uniwersał Jana Tarły wojewody sandomierskiego do starszych ziemskich w sprawie rabina ziemskiego krakowskiego  /215

84. Konsens Jana Tarły wojewody sandomierskiego dla Dawida Szmelki na urząd rabina ziemskiego krakowskiego  /216

85. Uniwersał Jana Tarły wojewody sandomierskiego do starszych ziemskich w sprawie rabina ziemskiego krakowskiego  /217

86. Uniwersał Jana Tarły wojewody sandomierskiego w sprawie rozprawy sądowej między starszymi ziemskimi i innymi Żydami a rabinem ziemskim krakowskim  /218

87. Konsens Jana Tarły dla Józefa Icka Jonowicza rabina ziemskiego krakowsko-sandomierskiego  /219

88. Uniwersał podskarbiego Karola Odrowąża Sedlnickiego w sprawie usprawiedliwienia realizacji asygnacji skarbowych  /220

89. Pismo podskarbiego Sedlnickiego w sprawie sporu między Ordynacją Zamojską a ziemstwem chełmsko-bełskim  /221

90. Oblata dekretu trybunału radomskiego w sprawie przynależności fiskalnej Żydów powiatu owruckiego /223

91. Deklaracja trybunału skarbowego radomskiego względem usprawnienia poboru pogłównego żydowskiego  /224

92. Deklaracja sądu głównego koronnego komisji radomskiej w sprawie podatku pogłównego od Żydów /227

93. Przywilej podskarbiego Karola Sedlnickiego dla Dawida Moszkowicza na urząd generalnego wiernika województwa bełskiego i ziemi chełmskiej  /229

94. Konfirmacja przywileju Dawida Moszkowicza na urząd generalnego wienika województwa bełskiego i ziemi chełmskiej /232

95. Przywilej podskarbiego Karola Sedlnickiego na urząd generalnego pisarza województwa bełskiego i ziemi chełmskiej  /233

96. Instrument wojewody ruskiego Augusta Czartoryskiego dla komisarza na sejmik żydowski w Przemyślanach  /235

97. Deklaracja trybunału skarbowego radomskiego dla Żydów koronnych  /236

98. Przywilej nominacyjny Antoniego Lubomirskiego ustanawiający Abrahama Chaimowicza marszałkiem ziemskim lubelskim  /238

99. Uniwersał wojewody ruskiego Augusta Czartoryskiego dotyczący wyboru nowego wiernika ruskiego  /239

100. Uniwersał Karola Odrowąża Sedlnickiego podskarbiego koronnego polecający Żydom powiatowym ruskim zwołanie kongresu  /240

101. Konsens dla Chaima Abrahamowicza na urząd rabina ziemskiego lubelskiego /241

102. Dyzpozycja podskarbiego koronnego Karola Odrowąża Sedlnickiego w sprawie przykahałków gminy łokackiej /243

103. Dekret komisarza skarbu koronnego Kazimierza Granowskiego w sprawie sporu między Żydami w Komarowie a kahałem w Tyszowicach  /244

104. Uniwersał podskarbiego koronnego Karola Sedlnickiego do starszych ziemskich wielkopolskich  /247

105. Mandat podskarbiego koronnego Karola Józefa Odrowąża Sedlnickiego do Żydów wielkopolskich /249

106. Pismo wojewody lubelskiego Antoniego Lubomirskiego nakazujące Żydom lubelskim zwołanie zjazdu  /250

107. List podskarbiego wielkiego koronnego Karola Odrowąża Sedlnickiego do marszałka ziemstwa krakowsko-sandomierskiego  /252

108. Listy regenta skarbu koronnego do Marka Dukielskiego marszałka ziemstwa krakowskiego i sandomierskiego  253

109. Uniwersał podskarbiego koronnego Karola Sedlnickiego do starszych ziemskich wielkopolskich  /255

110. Wyrok wojewody kaliskiego Wojciecha Miaskowskiego w sprawie elekcji rabina generalnego wielkopolskiego  /257

111. Uniwersał wojewody podolskiego dotyczący ułożenia sympli  /259

112. Uniwersał Augusta Czartoryskiego wojewody ruskiego mianujący Chaima Symchowicza rabinem lwowskim i generalnym ziemskim ruskim  /260

113. Likwidacja długów ziemstwa powiatu przemyskiego przez Komisję Skarbu Koronnego  /262

II. Dokumenty samorządu żydowskiego  /273

114. Podział zobowiązań skarbowych oraz długów Żydów powiatu łuckiego  /275

115. Dekrety wydane na sejmikach żydowskich rozsądzające spór pomiędzy gminami Lesznie i w Osiecznej  /279

116. Dekret starszych ziemskich wielkopolskich w sprawie między Salamonem Abramowiczem rabinem w Kole a miejscowym kahałem  /283

117. Dekret sejmiku żydowskiego i rabina ziemskiego w Pyzdrach w sprawie sporu rabina i gminy w Kole  /285

118. Dekret rabinów ziemstwa wielkopolskiego względem podziału długów ziemstwa na kazały  /288

119. Uchwała starszych ziemi chełmskiej i województwa bełskiego konstytuująca urząd pisarzy i objaśniająca procedurę przyjmowania deputatów skarbowych  /289

120. Generalna kwitacja dla rabina ziemskiego poznańskiego  /292

121. Dekret w Nowym Mieście między starszymi kaliskimi a pozostałymi starszymi z terenu ziemstwa wielkopolskiego  /296

122. Uchwała sejmiku żydowskiego w Nowym Mieście oraz kwit dla starszych Żydów  .298

123. Uniwersał starszych koronnych do Żydów Wielkopolski  /299

124. Uchwała sejmiku ziemstwa Ordynacji Zamojskiej  /301

125. Uchwała starszych koronnych podczas sejmiku żydowskiego w sprawie pretensji pomiędzy Żydami leszczyńskimi a ziemskimi wielkopolskimi  /305

126. Uchwała sejmiku żydowskiego w Toruniu  /307

127. Dekret rabina ziemskiego poznańskiego w sprawie między rabinem kcyńskim a starszymi kcyńskimi  /309

128. Konfirmacja dekretu rabina ziemskiego i starszych ziemskich wielkopolskich w sprawie sporu między rabinem kcyńskim a miejscowym kahałem  /311

129. Dekret starszych ziemskich krakowsko-sandomierskich wraz z aprobatą podskarbiego w sprawie sporu gminy Działoszyn ze swoimi arendarzami  /31

130. Wyrok sejmu żydowskiego w sprawie pomiędzy Żydami lwowskimi a Nosonem Abrahamowiczem /316

131. Aprobata konsensusu dla rabina płockiego Icka Lewkowicza przez starszych ziemskich wielkopolskich  /318

132. Ugoda między gminami Ordynacji Zamojskiej i ziemstwa chełmsko-bełskiego  /319

133. Dekret żydowskiego sądu polubownego rozstrzygający spory między ziemstwem chełmsko-bełskim a Ordynacją Zamojską  /322

134. Ugoda między starszymi ziemskimi chełmskimi i bełskimi a starszymi Ordynacji Zamojskiej  /327

135. Dekret starszych koronnych dla rabina i gminy płockiej  /331

136. Dekret Sejmu Czterech Ziem w sprawie sporu pomiędzy gminami w Leżajsku i Tarnogrodzie o przynależność arendarzy  /334

137. Rezolucja Sejmu Czterech Ziem w sprawie przykahałków gminy buskiej  /336

138. Ugoda pomiędzy starszymi ziemi chełmskiej a starszymi województwa bełskiego zmierzająca do zakończenia wzajemnych sporów  /338

139. Dekret starszych ziemstwa wielkopolskiego w sprawie rabina płockiego  /341

140. Ugoda pomiędzy kahałem chyrowskim i dobromilskim w sprawie pogłównego żydowskiego  /342

141. Dekret sejmu żydowskiego dotyczący marszałkostwa ziemstwa wielkopolskiego /345

142. Uchwała sejmu żydowskiego w sprawie marszałkostwa ziemskiego wielkopolskiego  /349

143. Dekret starszych ziemskich chełmsko-bełskich rozstrzygający spór między gminami maciejowską i lubomelską o dostawę rajskich jabłek  /351

144. Ugoda pomiędzy starszymi lipskimi i narolskimi w sprawie współdzielenia dochodów gminnych  /353

145. Ugoda między starszymi kaliskimi a starszymi wielkopolskimi w sprawie wzajemnych rozliczeń  /356

146. Aprobata przez starszych koronnych umowy między Żydami z jurydyki Podzamcze a kahałem lubelskim  /358

147. Zaświadczenie starszych ziemskich włodzimierskich wystawione w interesie kahału łokackiego  /361

148. Korespondencja starszych województwa wołyńskiego oraz starszych kahałów łuckiego i mielnickiego z kahałem kowelskim  /362

149. Uchwała starszych ziemskich chełmsko-bełskich w sprawie finansów ziemstwa  /366

150. Dekret starszych koronnych rozstrzygający spór o partykularze pomiędzy gminami kowelską a łucką  /368

151. Ugoda między starszymi ziemstwa ruskiego a rabinem Świrskim w sprawie kadencji marszałka ziemskiego  /371

152. Libertacja starszych ziemskich wielkopolskich dla Żydów z Mławy  /372

153. Uchwała starszych ziemskich wielkopolskich utrzymująca zwierzchność kahału w Łęczycy nad wiejskimi arendarzami /374

154. Postanowienie kongresu ziemstwa ruskiego w sprawie wysokości pogłównego płaconego przez gminę lwowską /376

155. Ugoda między kahałem lubomelskim a kahałem włodzimierskim odnoście przynależności przykahałków  /377

III. Akta sądowe. Varia  /383

156. Manifestacja Józefa Judki starszego poznańskiego w sprawie napadu /385

157. Protestacja starszych poznańskich i starszych ziemskich kaliskich w sprawie zamordowania kupców żydowskich  /387

158. Kontrakt starszych ziemskich krakowsko-sandomierskich z archidiakonem sandomierskim  /389

159. Manifestacja starszych kowelskich przeciw dziedzicowi i administratorowi Kamienia Koszyrskiego  /392

160. Manifestacja Lejby Moszkowicza syndyka ziemstwa wołyńskiego  /394

161. Protestacja deputatów wojskowych  /396

162. Protestacja deputatów wojskowych przeciw Żydom w Lubomlu  /398

163. Protestacja przeciwko starszym chełmsko-bełskim w sprawie bezprawnego ściągnięcia pogłównego żydowskiego od Żydów z Uhnowa  /400

164. List Plaskowskiego podczaszego trembowelskiego do Marcina Zamoyskiego podskarbiego w sprawie pogłównego żydowskiego /402

165. Oblata dokumentów w sprawie pisarza ziemskiego kaliskiego Marka Józefowicza  /403

166. Rezygnacja Marka Józefowicza z funkcji pisarza ziemstwa wielkopolskiego  /405

167.Protestacja starszych ziemskich wielkopolskich przeciwko Żydom kaliskim i leszczyńskim względem podniesionej rewolty w ziemstwie  /409

168. List Chaima Lewkowicza do Marcina Zamoyskiego podskarbiego koronnego  /411

169. List Chaima Lewkowicza do Marcina Zamoyskiego podskarbiego koronnego  /413

170. Manifestacja Baltazara Śliwickiego pisarza skarbowego skarbu koronnego przeciwko kahałowi łuckiemu oraz jego protektorom w sprawie pogłównego  /415

171. Manifestacja Walentego Molderfa przeciw starszym ziemskim bełskim i chełmskim  /417

172. Zaświadczenia Leopolda Winklera pisarza skarbu koronnego dla Żydów poznańskich  /420

173. Manifestacja w sprawie bezprawnej egzekucji podatków od Żydów włodzimierskich /421

174. Manifestacja Kazimierza Łukawskiego w imieniu braci Kaszowskich przeciwko kahałowi łuckiemu  /424

175. Protestacja Żyda sochaczewskiego przeciwko starszym wielkopolskim względem unikania spłaty długu /426

176. Reprotestacja starszych kaliskich przeciwko Żydom sochaczewskim względem niedotrzymania umówionego terminu  /427

177. Protestacja deputatów od artylerii koronnej przeciwko rabinowi ziemskiemu poznańskiemu i  starszym ziemskim kaliskim i krotoszyńskim  /429

178. Protestacja starszych Żydów kaliskich przeciwko rabinowi ziemskiemu poznańskiemu  /433

179. Protestacja przeciwko kahałowi włodzimierskiemu i pisarzowi generalnemu wołyńskiemu o niesprawiedliwe rozdzielenie asygnacji dla Żydów kisielińskich /436

180. Manifestacja starszych ziemskich wielkopolskich o nieważności pretensji do ziemstwa  /437

181. Manifestacja starszych ziemskich wielkopolskich w sprawie nieposłuszeństwa Żydów zamieszkujących ziemstwo  /439

182. Lista Adama Mikołaja Sieniawskiego do Jana Władysława Wyrozębskiego w sprawie gminy w Międzyrzecu Podlaskim  /440

183. Atestacja Franciszka Lubomirskiego dla starszych powiatu przemyskiego  /441

184. Rezygnacja Kopla Majorowicza z urzędu wiernika Żydów powiatu przemyskiego  /442

185. Uniwersał Adama Mikołaja Sieniawskiego do Żydów z jego dóbr podolskich  /443

186. Manifestacja syndyka lwowskiego przeciwko Nosobowi Abrahamowiczowi /444

187. Protestacja w imieniu Żydów Ordynacji Zamojskiej przeciwko pisarzowi Żydów koronnych i starszym ziemskim chełmsko-bełskim  /447

188. Manifestacja Żydów Ordynacji Zamojskiej przeciw starszym Żydom chełmskim i bełskim  /449

189. Listy w sprawie Żydów Ordynacji Zamojskiej  /451

190. List protekcyjny Macieja Radomickiego wojewody inowrocławskiego dla syndyka generalnego ziemstwa wielkopolskiego  /454

191. Listy magnatów do Abrahama Izaaka Fortisa  /455

192. List pisarzy skarbu koronnego do starszych ziemskich ruskich /458

193. Rejestr wydatków i dochodów marszałka ziemstwa ruskiego za lata 1722-1725  /459

194. Pismo Józefa Potockiego wojewody kijowskiego w sprawie elekcji starszych ziemskich w Brodach  /464

195. Manifestacja Żydów krotoszyńskich przeciw starszym ziemskim wielkopolskim  /465

196. Pozew do trybunału skarbowego radomskiego dla marszałka i starszych gminy leszczyńskiej  /467

197. Protestacja Łachmana Moszkowicza przeciwko Tewlowo Fiszlowiczowi rabinowi łokackiemu i jego synom  /470

198. Asekuracja Lejby rabina krzemienieckiego dla Żydów kowelskich  /471

199. Manifestacja Żydów kaliskich w sprawie ziemstwa wielkopolskiego  /472

200. Manifestacja Moszka Wulfowicza przeciw marszałkowi ziemstwa podolskiego i komisarzowi Grochowskiemu  /474

201.  Manifestacja Moszka Wulfowicza przeciw przeszłemu marszałkowi ziemstwa podolskiego  /475

202. Pozew do sądu podwojewodzińskiego bełskiego dla starszych kahału buskiego wskutek niezapłacenia pensji podwojewodziemu  /476

203. Manifestacja w imieniu kahału włodzimierskiego przeciwko kahałowi łokackiemu względem sabotowania nowej sympli  /477

204. Uniwersał Tomasza Antoniego Zamoyskiego ordynata zamojskiego w sprawie zwiększenia liczby delegatów na zjazdy żydowskie  /479

205. Manifestacja starszych kaliskich przeciw swoim deputatom na sejmik ziemiaństwa  /480

206. List wojewody czernihowskiego w sprawie należności Żydów lubomelskich od Maciejowskich za rajskie jabłka  /481

207. List Seweryna Rzewuskiego referendarza koronnego do starszych ziemskich chełmskich w sprawie kahału lubomelskiego  /482

208. Uniwersał Janusza Sanguszki w sprawie rabina ziemskiego krakowskiego /483

209. Uniwersał Pawła Karola Sanguszki do starszych ziemskich w sprawie rabina ziemskiego krakowskiego  /484

210. Suplika starszych ziemskich krakowsko-sandomierskich ze skargą na rabina ziemskiego krakowskiego  /486

211. Fragmenty protokołu sądu wojewodzińskiego w sprawie próby odwołania Dawida Szmelki rabina ziemskiego  /488

212. Interrogatoria w procesie przeciwko Aaronowi Abramowiczowi z Wiśnicza  /492

213. Zeznania Aarona Abramowicza oskarżonego o konspirowanie na niekorzyść rabina ziemskiego  /494

214. Manifestacja starszych ziemskich ruskich przeciwko starszym koronnym w sprawie zawyżonych długów ziemstw  /497

215. Plenipotencja sejmiku ziemstwa krakowsko-sandomierskiego dla sześciu starszych ziemskich  /498

216. List Michała Czackiego kasztelana wołyńskiego do rabina i kahału łokackiego  /500

217. Manifestacja marszałka Abrama Pietruszki przeciw starszym gminy chełmskiej  /501

218. Manifestacja Wulfa Pietruszki przeciwko Hoszelowi Majorowiczowi w sprawie nieustąpienia z urzędu pisarza ziemskiego  /502

219. Uniwersał Jana Tarły w sprawie jurysdykcji rabina ziemskiego lwowskiego /503

220. Manifestacja starszych kahału chełmskiego przeciwko starszym ziemskich chełmsko-bełskim  /504

221. Manifestacja starszych województwa bełskiego przeciw wiernikom ziemi chełmskiej  /507

222. Manifestacja w imieniu starszych ziemskich chełmsko-bełskich przeciwko Moszkowi Majorowiczowi i Józefowi Izraelowi o bezprawne ułożenie dyspartymentu  /509

223. Pozew do trybunału skarbowego dla kahału Ostrogskiego  /511

224. Wybór dokumentów z procesu między Żydami ekonomii sandomierskiej a kahałem ulanowskim toczonego przed trybunałem radomskim  /512

225. Manifestacja Abrahama Józefa marszałka Żydów koronnych przeciwko metrykantowi koronnemu  /528

226. Manifestacja Szowela Jakubowicza pisarza generalnego Żydów wołyńskich względem podejrzeń o nierzetelne ułożenie dyspartymentu pogłównego  /532

227. Manifestacja starszego ziemskiego bełskiego przeciw innym starszym ziemskim /534

228. Manifestacja Żydów dobromilskich przeciw starszym ziemskim przemyskim z Jarosławia i Przeworska /535

229. Manifestacja szkolnika i kantora w imieniu kahału włodzimierskiego względem asygnacji skarbowych  /538

230. Akt egzekucji dekretu trybunału radomskiego we Lwowie  /539

231. Akt egzekucji dekretu trybunału radomskiego w Brodach  /541

232. Manifestacja starszych poznańskich przeciwko starszym ziemskim poznańskim i kaliskim w sprawie elekcji rabina ziemskiego  /544

233. Plenipotencja starszych Żydów województwa ruskiego w sprawie zaciągnięcia długu u Józefa Ossolińskiego chorążego nadwornego koronnego  /546

234. Asekuracja dla ziemstwa ruskiego na zaciągnięcie wyderkafu wystawiona przez podstolego buskiego Aleksandra Haleckiego  /547

235. Asekuracja starszych ziemskich ruskich dana Józefowi Ossolińskiemu  /549

236. Asekuracja starszych Żydów województwa ruskiego w sprawie spłaty wyderkafu zaciągniętego u Józefa Ossolińskiego chorążego nadwornego koronnego /551

237. Rekognicja starszych województwa ruskiego w sprawie spłaty wyderkafu i pogłównego gminy w Lesku  /553

238. Manifestacja Ejzyka Józefowicza w sprawie sejmiku w Tartakowie  /560

239. Dekret Michała Kazimierza Radziwiłła w sprawie marszałka ziemstwa ruskiego Pinchasa Abramowicza  /561

240. Dekret Michała Kazimierza Radziwiłła w sprawie marszałka ziemstwa ruskiego Pinchasa Abramowicza  /564

241. Pozew do trybunału skarbowego dla wojewody sandomierskiego względem naruszenia uprawnień podskarbiego /567

242. Reprotestacja kahału sądeckiego przeciwko podstolemu krakowskiemu Stanisławowi Łętowskiemu oraz Żydom z Bobowej /568

243. Manifestacja wojewody sandomierskiego przeciwko podskarbiemu koronnemu  /571

244. Manifestacja w imieniu starszych ziemskich ruskich przeciwko uwięzieniu marszałka ziemstwa ruskiego  /573

245. Dekret konsystorza przemyskiego rozstrzygający spór o przynależność przykahałków między gminami w Przemyślu i Turce  /575

246. Pozew do sądu asesorskiego w sprawie uzurpacji tytułu rabina ziemskiego lwowskiego /581

247. Manifestacja Berka Rabinowicza w sprawie rezygnacji z funkcji marszałka ziemskiego ruskiego  /583

248. Manifestacja Żydów powiatu włodzimierskiego przeciwko wiernikowi ziemstwa wołyńskiego  /584

249. Manifestacja w imieniu kahału żmigrodzkiego przeciwko starszym ziemskim krakowsko-sandomierskim /586

250. Manifestacja starszych sądeckich przeciwko starszym ziemskim krakowsko-sandomierskim względem niedotrzymania umów i zawyżenia wymiaru pogłównego /587

251. Pozew do trybunału skarbowego radomskiego dla starszych ziemskich chełmskich i bełskich ze strony Żydów buskich  /590

252. Pozew do trybunału skarbowego dla rabinów Ostrogskiego i krzemienieckiego oraz starszych w województwie kijowskim względem malwersacji podatkowych  /592

253. Manifestacja gminy lwowskiej przeciw Żydom czortkowskim  /593

254. Manifestacja Augusta Sułkowskiego przeciw Wojciechowi Miaskowskiemu wojewodzie kaliskiemu  /595

255. Pozew do trybunału skarbowego dla Michała i Karola Radziwiłłów, Józefa Potockiego, Józefa Skrzetuskiego oraz starszych ziemskich ruskich  /596

256. Zaświadczenie dla starszego ziemskiego zamojskiego  /599

Słowniczek terminów staropolskich /601

Indeks rzeczowy  /609

Indeks osobowy /621

Indeks nazw geograficznych /643

 

 

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie