• Podręcznik dowódcy batalionu

Brak towaru
73.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788389423993
Zostaw telefon

Praca zbiorowa pod redakcją: Janusza Kręclika i Jarosława Wołejszo

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 401

Okładka: miękka

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

 

Kolejna edycja podręcznika zawiera uaktualnione treści, wynikające z dynamicznych przemian zachodzących w treściach dokumentów normatywnych. Została ona rozszerzona o wybrane aspekty prawne działalności dowódcy batalionu. W książce można znaleźć między innymi podstawy teoretyczne, organizację i proces dowodzenia oraz podstawowe.

Spis treści:

Wstęp  /9

1. Podstawy teoretyczne (Wiesław Krzeszowski, Jarosław Wołejszo)  /11

1.1. Dowodzenie  /11

1.2. System dowodzenia  /14

1.3. Zasady dowodzenia  /16

1.4. Wymagania dowodzenia  /18

1.5. Relacje dowodzenia  /20

1.6. Możliwości bojowe  /22

2. Organizacja dowodzenia (Norbert Prusiński, Przemysław Paździorek)  /30

2.1. Ogólne zasady działania batalionu w działaniach taktycznych  /30

2.2. Batalion w działaniach bojowych  /30

2.2.1. Natarcie batalionu  /31

2.2.2. Miejsce, rola i zadania batalionu w natarciu  /36

2.2.3. Obrona batalionu  /37

2.2.4. Miejsce, rola i zadania batalionu w obronie  /41

2.3. Struktura organizacyjna batalionu  /44

2.4. Podział i struktura funkcjonalna dowództwa batalionu  /49

2.5. Więzi informacyjne batalionu  /56

2.5.1. Więzi wewnętrzne  /56

2.5.2. Więzi zewnętrzne  /60

2.6. Uprawienia dowództwa batalionu  /62

3. Proces dowodzenia (Janusz Kręcikij, Jan Posobiec)  /69

3.1. Ustalenia położenia / /70

3.2. Planowanie  /71

3.2.1. Ocena sytuacji  /73

3.2.1.1. Analiza zadania  /74

3.2.1.2. Ocena czynników wpływających na wykonanie zadania i określenie wariantów działania wojsk własnych  /78

3.2.1.3. Rozważenie wariantów działania   /82

3.2.1.4. Porównanie wariantów działania  /83

3.2.1.5. Ocena wariantów działania w warunkach ograniczeń czasowych  /85

3.2.2. Decyzja i zamiar dowódcy  /87

3.2.3. Opracowanie planu działania  /88

3.2.4 Opracowanie rozkazu bojowego  /91

3.3. Stawianie zadań  /92

3.4. Kontrola  /93

3.5. Rekonesans w procesie dowodzenia  /95

4. Dokumenty dowodzenia szczebla batalionu (Jerzy Słowik)  /98

4.1. Klasyfikacja dokumentów dowodzenia  /98

4.2. Zasada opracowania dokumentów dowodzenia   /99

4.3. Dokumenty rozkazodawcze /110

4.3.1. Zarządzenie przygotowawcze  /111

4.3.2. Rozkaz bojowy  /114

4.3.3. Rozkaz bojowy do przemieszczenia  /120

4.3.4. Zarządzenie bojowe  /122

4.4. Dokumenty planistyczne  /124

4.4.1. Plan pracy dowództwa  /127

4.4.2. Wariant działania  /128

4.4.3. Zestawienie sił  /130

4.4.4. Tabela planu synchronizacji  /132

4.4.5. Tabele do porównania wariantów działania /133

4.5. Dokumenty sprawozdawczo-informacyjne  /134

4.5.1. Meldunek o sytuacji  /134

4.5.2. Mapa sytuacyjna  /136

4.5.3. Dziennik działań bojowych  /140

4.6. Podstawowe znaki taktyczne  /141

5. Operacje pokojowe w doktrynie NATO (Jacek Trembecki, Dariusz Kryszk)   /149

5.1. Rodzaje operacji wsparcia pokoju  /150

5.1.1. Zapobieganie konfliktom   /151

5.1.2. Tworzenie pokoju  /152

5.1.3. Utrzymanie pokoju  /153

5.1.4. Wymuszanie pokoju  /155

5.1.5. Budowanie pokoju  /157

5.1.6. Operacje humanitarne  /158

5.2. Zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju  /160

5.3. Zadania komponentu wojskowego w operacjach wsparcia pokoju  /164

5.4. Ogólne zasady planowania wyjazdów jednostek SZ RP (kontyngentów) poza granice kraju  /169

5.5. Informacje publiczne. Zasady ogólne   /187

6. Środki dowodzenia (Andrzej Wisz)  /193

6.1. Charakterystyka środków dowodzenia  /193

6.2. Środki łączności  /194

6.2.1. Środki transmisyjne  /195

6.2.2. Środki komutacyjne  /197

6.2.3. Środki przetwórcze (abonenckie)  /197

6.2.4. Sieci łączności  /198

6.3. Środki informatyczne  /200

6.4. Środki biurowe  /201

7. Szkolenia dowództwa i wojsk batalionu (Arkadiusz Juncewicz)  /202

7.1. Ogólne dyrektywy organizacji szkolenia   /202

7.2. Rola dowódcy batalionu w procesie szkolenia  /205

7.3. Układ i struktura szkolenia  /207

7.4. Cele, zadania i treść szkolenia  /215

7.5. Formy i metody szkolenia  /218

7.6. Planowanie szkolenia  /229

7.7. Dokumentacja planistyczna w batalionie  /238

8. Działalność metodyczno-szkoleniowa w batalionie (Krzysztof Konieczny)  /243

8.1. Zasadnicze formy działalności metodycznej w batalionie  /246

8.1.1. Instruowanie  /246

8.1.2. Instruktaże do zajęć (ćwiczenia)  /247

8.1.3. Metodyczne zajęcia (ćwiczenia) grupowe  /250

8.1.4. Zajęcia i kursy instruktorsko-metodyczne  /251

8.1.5. Zajęcia (ćwiczenia) instruktażowo-metodyczne  /253

8.1.6. Metodyczne zajęcia (ćwiczenia) pokazowe   /255

8.1.7. Opracowanie materiałów i pomocy szkoleniowo-metodycznych oraz samokształcenie metodyczne  /255

8.2. Organizacja "dnia technicznego" w batalionie  /256

8.3. Kompetencyjny zakres odpowiedzialności szkoleniowej  /259

9. Działalność kontrolno-rozliczeniowa w batalionie (Krzysztof Krakowski)  /263

9.1. Obszary kontroli batalionu  /264

9.2. Działalność kontrolna dowódcy batalionu  /272

9.3. Działalność rozliczeniowa  /282

10. Przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń wojskowych w batalionie zmechanizowanym/czołgów (Jarosław Wołejszo)  /287

10.1. Programowanie ćwiczeń  /288

10.2. Planowanie ćwiczeń  /291

10.2.1. Czynności kierownika ćwiczenia  /293

10.2.2. Czynności zespołu autorskiego  /302

10.3. Prowadzenie ćwiczeń  /310

10.3.1. Trening sztabowy /311

10.4.2. Ćwiczenia przygotowawcze  /314

11. Podstawowe zadania dowódcy w postępowaniu karnym (Cezariusz Sońta)  /318

11.1. Wprowadzenie  /318

11.2. Zadania dowódcy w zakresie doręczeń, przeszukania oraz w związku ze stosowaniem tymczasowego aresztowania i zatrzymania  /319

11.3. Zadania dowódcy związane ze stosowaniem środków zapobiegawczych o charakterze nieizolacyjnym  /321

11.4. Realizacja odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia obowiązkom procesowym zagrożone karami porządkowymi  /322

11.5. Obowiązek powiadamiania o przestępstwie   /323

11.6. Zadania dowódcy w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej  /324

Literatura  /328

Wykaz rysunków  /332

Załączniki  /335

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie