• Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 54 Annales Musei Archeologici Posnanienses

Brak towaru
25.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 00716863
Zostaw telefon

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 252

Okładka: twarda

Format: 21,00 cm x 30,00 cm

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron lekko przykurzone, na jednej stronie wpis ołówkiem

 

Sztandarowe czasopismo Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wydawane w cyklu rocznym od 1951 roku, początkowo jako Fontes Praehistorici (Źródła Prehistoryczne), a od tomu czwartego, opublikowanego w 1954 roku, pod aktualnym tytułem Fontes Archaeologici Posnanienses (Źródła Archeologiczne Poznańskie). Podtytuł obydwu wariantów nazwy głównej czasopisma, Annales Musei Archeologici Posnanienses (Roczniki Poznańskiego Muzeum Archeologicznego), jednoznacznie wskazywał wydawcę i częstotliwość ukazywania się wydawnictwa.

Założenia programowe najlepiej charakteryzuje wstęp redakcyjny do tomu pierwszego, napisany przez Prof. Józefa Kostrzewskiego:

„Jedną z głównych bolączek naszej nauki jest brak publikacji źródłowych, udostępniających materiały wykopaliskowe gromadzone w dużej ilości w naszych zbiorach. Dla tego też Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, pragnąc ułatwić korzystanie z bogatych, gromadzonych w jego zbiorach od 1857 r., a więc od nieledwie setki lat, zapoczątkowało niniejsze wydawnictwo, mające zawierać przede wszystkim opisy przeprowadzonych przez muzeum systematycznych badań terenowych, oraz podawać poza tym krótkie sprawozdania z działalności muzeum wraz z wykazem nabytków. …”

W miarę upływu czasu poszerzał się zakres tematyczny i przestrzenny uwzględniany w czasopiśmie. Oprócz publikacji zbiorów własnych muzeum, wydawano opracowania, zarówno analityczne jak i syntetyczne, przygotowane przez autorów z innych instytucji i ośrodków. Publikowano również prace teoretyczne oraz obejmujące zagadnienia z dziedzin związanych z archeologią, takich jak historia, antropologia, archeozoologia i wiele innych.

Od pierwszego numeru przyjęto zasadę publikacji streszczeń artykułów w tłumaczeniu na inne języki. Początkowo był to język francuski, później niemiecki, a obecnie głównie angielski. Przyjęto również regułę, że artykuły w językach obcych posiadają streszczenie w języku polskim.

Spis treści:

Od Redakcji   /5

Studia

Tomasz J. Chmielewski

Wczesne fazy rozwoju kultury pucharów lejkowatych w dorzeczu Morawy. Uwagi na marginesie najnowszej syntezy  /7

Early phases of the Funnel Beaker culture development in the Morava basin. Commenst on the margin of the recent synthesis  /29

Jan Romaniszyn, Przemysław Makarowicz

The Biały Potok Group as an enigmatic problem in the first half od the 2nd millenium BC in West Podolia  /31

Grupa białopotocka jako zagadkowy problem 1. połowy II tys. prze Chr. na zachodnim Podolu   /55

Marcin Majewski

Dynamika kulturowa wczesnych faz epoki brązu w strefie nadnoteckiej. Stanowisko Rosko 4 w perspektywie regionalnej  /57

Cultural dynamics of the early phases of the Bronze Age in the Noteć area. Rosko, site 4, in the regional perspective  /73

Martyna Wiejacka, Daniel Makowiecki

Gęsi i gęsina na ziemiach polskich w świetle badań archeoornitologicznych. Ze studiów nad znaczeniem ptactwa w czasach prahistorycznych i hsitorycznych  /75

Geese and goose meat in the light of archaeo-ornithological research. From the study on the importance of birds in the prehistoric and historic times  /86

Materiały

Jakub Mugaj

Stanowisko kultury hamburskiej w Krągoli, woj. wielkopolskie: rekonstrukcja technologii obróbki krzemienia w oparciu o analizę składanek krzemiennych  /89

The Hamburgian culture site at Krągola, Greater Poland province: reconstruction of lithic technology based in the analysis of refittings  /102

Przemysław Bobrowski, Marzena Cendrowska, Ewa Dreczko, Mirosław Furmanek, Mirosław Masojć, Marta Mozgała-Swacha

Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Czarnowo 58, woj. zachodniopomorskie  /105

Linear Pottery culture settlement at Czarnowo, site 58, West Pomerania province  /135

Monika Bajka, Marek Florek, Wanda Kozak-Zychman, Daniel Makowiecki, Marzena Szmyt, Agnieszka Trzaska

Grób ludności kultury złockiej z Sandomierza, stan. 1 (Mały Rynek), woj. świętokrzyskie  /137

The grave of the Złota culture community from Sandomierz, site 1 (Mały Rynek), Świętokrzyskie province  /171

Jan Schuster

A Merovingian lady in the East? A high quality 6th century brooch from Northwest Poland  /173

Merowińska dama na Wschodzie? Wysokiej jakości zapinka z VI w. n.e. z północno-zachodniej Polski  /189

Historia archeologii

Sławomir Kadrow

Archeologia osadnicza Janusza Kruka - inspiracje i uwarunkowania  /191

Janusz Kruk's settlement archeology - inspirations and determining factors  /197

Magdalena Poklewska-Koziełł

Szyszak z Giecza. Dzieje zabytku w zbiorach muzealnych  /199

Helmet (szyszak) from Giecz. History of the artefact in museum collections  /211

Varia

Piotr Witkowski, Paweł L. Polkowski

Obrazowanie z przekształceniem odbicia. Charakterystyka i zastosowanie metody  /213

On Reflectance Transformation Imaging. Characterisation and application of the method  /234

Magdalena Felis

Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2017   /235

Report on the activities of the Poznań Archeological Museum in 2017   /235

Aneks

Publikacje pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2017 roku  /244

Wspomnienie

Henryk Koczorowski (1951-2018)  /249

Autorzy  / Authors  /251

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie