• Fontes Archaeologici Posnanienses, vol. 52 Annales Musei Archeologici Posnanienses

Brak towaru
25.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 00716863
Zostaw telefon

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 288

Okładka: twarda

Format: 21,00 cm x 30,00 cm

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron przybrudzone, na pierwszej stronie adnotacja ołówkiem

 

Sztandarowe czasopismo Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wydawane w cyklu rocznym od 1951 roku, początkowo jako Fontes Praehistorici (Źródła Prehistoryczne), a od tomu czwartego, opublikowanego w 1954 roku, pod aktualnym tytułem Fontes Archaeologici Posnanienses (Źródła Archeologiczne Poznańskie). Podtytuł obydwu wariantów nazwy głównej czasopisma, Annales Musei Archeologici Posnanienses (Roczniki Poznańskiego Muzeum Archeologicznego), jednoznacznie wskazywał wydawcę i częstotliwość ukazywania się wydawnictwa.

Założenia programowe najlepiej charakteryzuje wstęp redakcyjny do tomu pierwszego, napisany przez Prof. Józefa Kostrzewskiego:

„Jedną z głównych bolączek naszej nauki jest brak publikacji źródłowych, udostępniających materiały wykopaliskowe gromadzone w dużej ilości w naszych zbiorach. Dla tego też Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, pragnąc ułatwić korzystanie z bogatych, gromadzonych w jego zbiorach od 1857 r., a więc od nieledwie setki lat, zapoczątkowało niniejsze wydawnictwo, mające zawierać przede wszystkim opisy przeprowadzonych przez muzeum systematycznych badań terenowych, oraz podawać poza tym krótkie sprawozdania z działalności muzeum wraz z wykazem nabytków. …”

W miarę upływu czasu poszerzał się zakres tematyczny i przestrzenny uwzględniany w czasopiśmie. Oprócz publikacji zbiorów własnych muzeum, wydawano opracowania, zarówno analityczne jak i syntetyczne, przygotowane przez autorów z innych instytucji i ośrodków. Publikowano również prace teoretyczne oraz obejmujące zagadnienia z dziedzin związanych z archeologią, takich jak historia, antropologia, archeozoologia i wiele innych.

Od pierwszego numeru przyjęto zasadę publikacji streszczeń artykułów w tłumaczeniu na inne języki. Początkowo był to język francuski, później niemiecki, a obecnie głównie angielski. Przyjęto również regułę, że artykuły w językach obcych posiadają streszczenie w języku polskim.

Spis treści:

Od Redakcji  /5

Temat specjalny: Ze studiów nad użytkowaniem bursztynu w III i II tys. przed Chr. From studies on amber use in the 3rd and 2rd Mill. BC

Jan Bouzek

A few remarks as reminders  /7

Kilka uwag podsumowujących  /7

Palle Siemen

Single Grave Culture Amber from Jutland   /13

Bursztyn w kulturze grobów jednostkowych na Jutlandii  /39

Mateusz Jaeger

Znaleziska bursztynu ze środkowej epoki brązu na obszarze Węgier. Stan i perspektyw badań  /41

The Middle Bronze Age amber finds from Hungary. The state and perspectives of research  /50

Magda Pieniążek

Amber and Carnelian: Two Different Careers in the Aegean Bronze Age  /51

Bursztyn i karneol: dwie różne kariery w epoce brązu strefy egejskiej  /66

Kewin Peche-Quilichini, Ludovic Bellot-Gurlet, Eleonora Canobbio, Joseph Cesari, Bernard Gratuze, Franck Leandri, Celine Leandri, Paul Nebbia, Celine Paris

Campu Stefanu (Sollacaro, Corsica). Middle Bronze Age amber and glass beads analyses. W new evidence form Myceanean connection in Corsica?  /67

Analiza bursztynowych i szklanych paciorków ze stanowiska środkowej epoki brązu w Campu Stefanu (Sollacaro, Korsyka). Nowy dowód mykeńskich relacji z Korsyką?  /79

Eryk Popkiewicz, Janusz Czebreszuk

Wiedza i umiejętność rzemieślników obrabiających bursztyn w epoce brązu. Studium archeologii eksperymentalnej na przykładzie produkcji bursztynowego pektorału kultury mykeńskiej  /81

The knowledge and skills of amber processing arttisans in the Bronze Age. A study in experimental archeology illustrated with an example manufacturing an amber pectoral  /100

Piotr Zeman

Mykeńska obecność w Anatolii Zachodniej. Stan i perspektywy badań  /103

The presence of Mycenaeans in Western Anatolia. The state and perspective of research  /119

Materiały

Grzegorz Osipowicz, Piotr Weckwerth

Schyłkowopaleolityczne i mezolityczne materiały krzemienne ze stanowiska Trzciano 36, gm. Wąbrzeźno  /121

Late Paleolithic and Mesolithic flint material from Trzciano, site 36, Wąbrzeźno commune  /148

Agnieszka Matuszewska, Marek Schiller

Dolicki mikroregion megalityczny w świetle wyników badań nieinwazyjnych  /151

The Dolice megalithic micro-region in the light of non-invasive research  /164

Łukasz Kowalski, Andrzej Krzyszowski, Kamil Adamczak, Aldona Garbacz-Klempka

Wyniki badań archeometalurgicznych tzw. siekiery z dawnej miejscowości Antoniny, pow. chodzieski  /175

The results od archeometallurgical study performed on so-called axe from the former village of Antoniny, Chodzież district  /204

Alicja Gałęzowska

Monety rzymskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu  /207

Roman coins in the collection of the Archeological Museum in Poznań  /253

Varia

Jolanta Ratajkiewicz

Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2015 roku  /273

Report on the activities of the Poznań Archeological Museum in 2015  /273

Aneks

Publikacje pracowniów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu  w 2014 roku  /280

Autorzy / Authors  /287
 Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie