• Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności

Symbol: 13272
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788375432343
Zostaw telefon

Pod redakcją: Kamila Kopani

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 336

Okładka: miękka

Format: 21,00 cm x 29,5 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami, brzegi stron nieznacznie przykurzone

 

Na publikację składa się 28 artykułów poświęconych problematyce apokaliptycznej w kulturze Europy i Stanów Zjednoczonych. Badacze analizują przejawy myślenia apokaliptycznego w sztuce, literaturze, teatrze, muzyce, filmie, a także myśli filozoficznej i politycznej ostatnich kilku stuleci. Szerokie spektrum podejmowanych zagadnień ujawnia siłę oraz żywotność wizji końca dziejów – istotnie wpływających zarówno na kształtowanie kulturowego oblicza cywilizacji, jak i bieżące funkcjonowanie społeczeństw.

(opis wydawcy)

 

Spis treści:

Przedmowa   /9

Preface

PRZECZUCIE KOŃCA

AnnaMikołejko,"Świątynie ducha"  przeciw "pożodze materializmu". Wizje zagłady i odrodzenia w polskim okultyzmie przełomu XIX i XXwieku   /13

"Shrines of Spirit "versus"Contlagration of Materialism".Visions of Doomand Revivalint he Polish Occultismat the Turn of the 19th Century   /19

Daniel Boćkowski,Wizja Armagedonu jako jeden z czynników polityki USA na Bliskim Wschodzie   /20

The Vision of Armageddon as One of the Factors of theU SA's Policy in the Near East   /28

Małgorzata Jankowska, Samozagłada cywilizacji, czyli spełniająca się apokalipsa. Rozważania nad Naszą wesołą apokalipsą Leszka Kołakowskiego    /29

The Self-Destruction of Civilisation, or Self-Fulfilling Apocalypse. Reflections on Leszek Kołakowski's Our Merry Apocalypse   /40

Patrycja Tomczak, Ponowoczesne kłopoty z miarą. O kilku apokaliptycznych wątkach w humanistyce współczesnej  /41

PostmodemTroubles with Measurement. On Some Apocalyptic Motifsin Contemporary Humanities.    /45

LITERATURA,TEATR

Jacek Kowzan,"Już ostatnie lata, już koniec świata". Motyw Paruzji w literaturze staropolskiej  /49

"It's the Last Years, It's the End of the World".TheTheme of Parousiain Old-Polis hLiterature    /58

Piotr Pirecki, Barokowe "tańce śmierci" jako zapowiedzi rychłego końca świata  /59

Baroque "Dances of Death" as Portents of the Imminent End of the World  /63

Marek Prejs, Apokalipsy późnego baroku   /64

Patrycja Tomczak, Ponowoczesne kłopoty z miarą. O kilku apokaliptycznych wątkach w humanistyce współczesnej  /41

Postmodern Troubles with Measurement. On Some Apocalyptic Motifs in Contemporary Humanities  /45

LITERATURA,TEATR

Jacek Kowzan, "Już ostatnie lata, już koniec świata". Motyw Paruzji w literaturze staropolskiej  /49

"It's the Last Years, It's the End of the World". TheTheme of Parousiain Old-Polish Literature    /58

Piotr Pirecki, Barokowe "tańce śmierci" jako zapowiedzi rychłego końca świata  /59

Baroque "Dances of Death" as Portents of the Imminent End of the World  /63

Marek Prejs, Apokalipsy późnego baroku   /64

Apocalypses of the Late Baroque Period    /72

Jarosław Ławski, Apokalipsa romantycznych marionetek.O Szanfarym

Juliusza Słowackiego    /74

Apocalypse of Romantic Marionettes. On Juliusz Słowacki's Szanfary    /97

Wacława Milewska, Finalne cele ludzkości w filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego oraz ich odbicie w sztuce polskiej XX wieku   /98

The Ultimate Goals of Mankindin Juliusz Słowacki's Genesian Philosophy and their Reflection In the Polish Art of the 20th Century    /111

Krzysztof Korotkich, U progu apokalipsy. O kilku problemach z Bogiem w

Strażach nocnych Bonawentury    /113

On the Threshold of Apocalypse.On a Few Problems with God inBonaventura's

Nightwatches    /122

Sylwia Konarska-Zimnicka, W diabelskim kręgu. O zgubnych skutkach uprawiania tańca w średniowieczu. Świadectwo źródeł o charakterze pastoralnym  /123

In a Devilish Circle. On Pernicious Effects of Dancing In the Middle Ages.The Testimony of  Pastoral Sources   /131

Patryk Kencki, Apokalipsa w dramaturgii staropolskiej   /132

Apocalypse inOld-Polish Dramaturgy and Dramas    /139

Leszek Kolankiewicz,Bluźnierstwo   /140

Blasphemy   /172

Magdalena Foks, Wizje czasów i światów ostatecznych w wybranych realizacjach polskich teatrów lalkowych   /173

Visions of Last Days and Worlds in Selected Productions of Polish Puppet Theatres    /184

SZTUKI WIZUALNE

Peter Martyn, Apokalipsa z Coventry   /187

The Coventry Apocalypse   /198

Ewa Frąckowiak,  Simplicissimus: przeczucie końca czasu w grafice niemieckiej w obliczu wielkiej wojny   /199

Simplicissimus: Premonitions of the End of Time In German Graphic Artin the Face of the Great War   /203

Andrzej Pieńkos, Jean Lurcari druga Apokalipsa z Angers. Czy surrealista może wyobrazić Objawienie?   /204

Jean Lurcarand the Second Apocalypse of Angers.Can Surrealist Picture the Revelation    /209

Kamil Kopania,Wiesława Jurkowskiego Czterej Jeźdźcy Apokalipsy  /211

Wiesław Jurkowski's Four Horsemen of the Apocalypse   /217

Renata Rogozińska, "Księga Wyjścia" do Świętego Miasta Jeruzalem. Malarskie medytacje Grzegorza Bednarskiego nad Apokalipsą   /218

"The Book of Exodus" to the Saint City of Jerusalem. Grzegorz Bednarski's Painterly Meditations on Apocalypse   /227

Alicja Rekść, Fantazmaty apokaliptyczne a nastroje eskapistyczne. Lęk i ucieczka w sztuce "końca czasów "na przykładzie wybranych przykładów ze współczesnej sztuki amerykańskiej /228

Apocalyptic Phantasms and Escapist Moods. Fear and Escape In the Art. Of the "End of Time"on Selected Examples from Contemporary American Arts   /234

Izabela Kopania,  This Is the End of the Worldas We Know It. O kilku wizjach końca świata w najnowszej sztuce polskiej    /235

This ls the End of the World as We Know It. On Several Visions oft He End of the World In the Most Recent Polish Art.   /242

Krzysztof Skrzypczyk, SUPER-Armagedony i MEGA-Apokalipsy - czyli widowisko przede wszystkim.(W nurcie rozważań o istocie sensie sztuki komiksu)   /243

SUPER-Armageddons and MEGA-Apocalypses-or: Spectaele Above All Else. (Reflections on the Essence and Sense of Comic Book Art)   /278

MUZYKA, FILM

Dominika Grabiec, Muzyka piekieł i idea męki słuchu w polskiej sztuce i literaturze religijnej XVI-XVIII wieku   /281

The Music of Hell and Idea of Hearing Torment In the Polish Art. And Religious Writings of the 16th-18th Centuries   /287

Ewa Bielińska-Galas, Treści apokaliptyczne w carmina gregorianka (figurata)  /288

Apocalyptic Contents In Carmina Gregoriana (Figurata)    /299

Barbara Gogol-Drożniakiewicz, Oliviera Messiaena  Kwartet na koniec Czasu   /300

Olivier Messiaen's Quartet for the End of Time    /303

Katarzyna Mąka-Malatyńska, Przeczuwanie Apokalipsy. Filmowe przedstawienia świata polskich Żydów   /304

Premonition of the Apocalypse. Film Portrayals of the World of Polish Jews   /313

Grzegorz Nadgrodkiewicz, Raffaele Mertesa filmowa wersja Apokalipsy św. Jana. Wokół problemu(nie)transponowalności Objawienia Janowego   /314

Raffaele Mertes'FilmVersion of the Revelation of St.John. Around the Problem of (Un)Transposibility of the Book of Revelation   /320

IwonaGrodź, Wizje końca dziejów w  Naqoyqatsi  Godfreya Reggio (2002)   /321

Visions of the End of Time In GodfreyReggio's  Naqoyqatsi (2002)    /335

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie