• Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów

72.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788374672122
Zostaw telefon

Wybór, wstęp i opracowanie: Piotr Kołakowski, Ryszard Techman 

Rok wydania: 2013

Ilość stron: 560

Oprawa: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

"Przygotowana do druku publikacja dokumentów dotyczących wywiadu przedwojennej Straży Granicznej stanowi kontynuację tej tematyki, którą autorzy podjęli we wcześniejszym wydawnictwie źródłowym. Poprzedni tom, w pełni samoistny, miał jednak dużo bardziej zawężony zakres rzeczowy, terytorialny i chronologiczny od niżej prezentowanego, ujmując zaledwie niewielką część działalności wywiadowczej Straży Granicznej. Znaczna ilość przekazów źródłowych odnosząca się do całości problematyki, a zarazem ograniczone możliwości druku, nakazywały obecnie autorom przeprowadzenie selekcji dostępnych materiałów archiwalnych. Z konieczności zatem musiał powstać wybór dokumentów, które pochodzą w szczególności z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, ale także z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie.
Zamysł przygotowania publikacji zakładał możliwie wszechstronne scharakteryzowanie służby wywiadowczej formacji ochraniającej granice II Rzeczypospolitej. Chodziło więc o ilustrację jej struktur organizacyjnych, personelu, metod działania, pokazanie funkcjonowania i wyników pracy różnych rodzajów wywiadu: gospodarczego (antyprzemytniczego i skarbowego), który dominował w międzywojniu, wojskowego (płytki wywiad i kontrwywiad) we współpracy z II Oddziałem Sztabu Głównego WP czy też politycznego (inwigilacji struktur komunistycznych czy ruchów narodowościowych) itp. Zamiar taki starano się osiągnąć poprzez zamieszczenie rozmaitych dokumentów wytworzonych przez Straż Graniczną. W publikacji znalazły się zatem: instrukcje i wytyczne, meldunki, raporty, referaty i informacje, sprawozdania, rozkazy, komunikaty informacyjne, typowa korespondencja, protokoły z odpraw i konferencji, telefonogramy i telegramy, które obrazują wszelkie przejawy działalności wywiadowczej Straży Granicznej. Przy selekcji dokumentów brano pod uwagę niemal wyłącznie wartość badawczą, jakkolwiek pewne znaczenie miała także ich objętość, gdyż nie wszystkie liczące kilkadziesiąt i więcej stron mogły zostać ujęte".
(Ze Wstępu)

Spis treści:

Wstęp  /5

1. 1928 kwiecień 13, Warszawa  - Fragment rozkazu tajnego nr 15 Dowództwa Straży Granicznej w sprawie wykorzystywania konfidentów  /21

2. 1928 czerwiec 14, Piaśniki - Rozkaz tajny nr 23 Inspektoratu Straży Granicznej Królewska Huta w sprawie wstrzymania "akcji wywiadowczej - wojskowej" prowadzonej przez organa SG  /21

3. 1928 lipiec 5, Warszawa - Protokół z odprawy oficerów informacyjnych odbytej w Samodzielnym Referacie Informacyjnym Dowództwa Straży Granicznej  /23

4. 1928 listopad 3, Ciechanów - Rozkaz oficerski nr 9 Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dotyczący obowiązków oficerów wywiadowczych  /35

5. 1929 styczeń 15, Katowice - Pismo Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do kierowników inspektoratów SG w Lublińcu, Królewskiej Hucie, Rybniku i Cieszynie w sprawie prowadzenia zapisków i akt służby informacyjnej  /38

6. 1929 styczeń 16, Katowice - Sprawozdanie Służby Informacyjnej Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej nr 1 za czas od 1 do 15 stycznia 1929 r.  /39

7. 1929 styczeń 24, Katowice - Rozkaz tajny nr 2 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w  sprawie służby informacyjnej  /41

8. 1929 luty 1, Katowice - Rozkaz tajny nr 3 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w  sprawie służby informacyjnej  /44

9. 1929 luty 12, Katowice - Rozkaz tajny nr 4 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w  sprawie służby informacyjnej  /47

10. 1929 luty 13, Lubliniec - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej wraz z "Instrukcją dla służby informacyjnej Śląskiego Inspektoratu Okręgowego SG w Katowicach", przesłaną do stosowania kierownikom podległych komisariatów  /49

11. 1929 marzec 11, Toruń - Pismo Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII wraz z "Instrukcją dla oficerów wywiadowczych Straży Granicznej"  /69

12. 1929 kwiecień 10, Warszawa - Pismo komendanta Straży Granicznej do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie źródeł wiadomości  /74

13. 1929 lipiec 3, Warszawa - Instrukcja o współpracy wywiadowczej Straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego  /75

14. 1929 sierpień 15, Warszawa - "Tymczasowa instrukcja regulująca służbę wywiadowczą pomiędzy poszczególnymi jednostkami Straży Granicznej", przesłana przez Mazowiecki Inspektorat Okręgowy SG kierownikowi Inspektoratu Granicznego Brodnica  /84

15. [1929 listopad, Cieszyn] - "Instrukcja służby wywiadowczej Straży Granicznej" opracowana przez podkomisarza Ludomira Krywieńczyka  /86

16. 1930 kwieciem 16, Katowice - Rozkaz nr 3 Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie działalności służby wywiadowczej na terenach obcych  /102

17. [1930 koniec kwietnia, Katowice] - Sprawozdanie z działalności służby wywiadowczej na terenie Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej za okres od 1 listopada 1929 r. do 25 kwietnia 1930 r.  /103

18. 1930 maj 1, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej do Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie wprowadzenia w życie "Tymczasowej organizacji służby wywiadowczej Straży Granicznej"  /105

19. 1930 maj 23, Katowice - Pismo Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do inspektorów SG w Lublińcu, Królewskiej Hucie, Rybniku i Cieszynie w sprawie wprowadzenia w życie tymczasowej organizacji służby wywiadowczej Straży Granicznej  /107

20. 1931 styczeń 15, Czersk - Protokół z odprawy oficerów wywiadowczych Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej  /108

21. 1931 marzec 5, Katowice - Polecenie kierownika Śląskiego Inspektoratu Straży Granicznej w sprawie zestawienia wszystkich władz i instytucji granicznych znajdujących się na przedpolu  /115

22. 1932 styczeń 14, Gdańsk - Pismo Ekspozytury Inspektoratu Ceł do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawach wywiadowczych i przemytniczych oraz pracy na terenie Wolnego Miasta Gdańska  /116

23. 1932 wrzesień 14, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Inspektoratu SG Nakło w sprawie współpracy z oficerami Oddziału II Sztabu Głównego  /118

24. 1932 październik 20, Gdynia - Protokół z konferencji odbytej w lokalu Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Floty  /119

25. 1932 listopad 30, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w sprawie przelotów samolotów niemieckich nad terytorium Polski  /128

26. 1933 styczeń 16, Bydgoszcz - Pismo oficera informacyjnego Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie współpracy z Ekspozyturą Inspektoratu Ceł w Gdańsku  /128

27. 1933 styczeń 16, Bydgoszcz - Sprawozdanie z działalności Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej na odprawę oficerów informacyjnych w Warszawie  /129

28. [1933 kwiecień 1, Warszawa] - "Tymczasowa organizacja służby wywiadowczej Straży Granicznej nr 2"  /132

29. 1933 maj 17, Ciechanów - Pismo Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do kierowników inspektoratów SG w Łomży, Przasnyszu i Brodnicy w sprawie instrukcji o tymczasowej organizacji służby wywiadowczej SG nr 2  /149

30. 1933 sierpień 2, Lipiny - Raport wywiadowczy nr 3 Komisariatu Straży Granicznej za czas od  1 do 31 lipca 1933 r.  /150

31. 1933 październik 6, Katowice - Telefonogram Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie niedopuszczenia do przekroczenia granicy przez osoby skazane wyrokiem brzeskim /152

32. 1933 grudzień 18, Bielsko - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do kierowników komisariatów SG w sprawie organizacji służby wywiadowczej w placówkach I linii   /154

33. 1934 luty 28, Wielkie Hajduki - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Śląskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie stosunku władz niemieckich do ludności polskiej  /156

34. 1934 lipiec 10, Nowa Wieś - Sprawozdanie Komisariatu Straży Granicznej do kierownika Inspektoratu SG Wielkie Hajduki w sprawie wypadków w Niemczech  /157

35. 1934 grudzień 22, Bydgoszcz - Wnioski oficera wywiadowczego Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dotyczące służby wywiadowczej  /159

36. 1935 luty 16, Warszawa - Pismo komendanta Straży Granicznej do Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie współpracy z granicznymi władzami niemieckimi  /161

37. 1935 luty 21, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie współpracy z granicznymi władzami niemieckimi  /161

38. 1935 marzec 23, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej dotyczące sporządzania meldunków sytuacyjnych i sprawozdań z ochrony granicy  /163

39. 1935 kwiecień 25, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Inspektoratu SG Nakło w sprawie informacji oraz kontrakcji przeciw niemieckiej dywersji moralnej na pograniczu  /170

40. 1935 maj 10, Rybnik - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej w sprawie reorganizacji służby wywiadowczej w placówkach I linii  /173

41. 1935 maj 29, Warszawa - Protokół odprawy oficerów informacyjnych w Komendzie Straży Granicznej   /174

42. 1935 lipiec 12, Warszawa - Wytyczne Komendy Straży Granicznej w sprawie ewidencjonowania osób i przedsiębiorstw  /226

43. 1935 lipiec 17, Częstochowa - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące ewidencjonowania osób współpracujących ze Sg  /229

44. 1935 listopad 2, Katowice - Wytyczne kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dla podległych placówek w sprawie wywiadu antyprzemytniczego  /23

45. 1935 listopad 21, Częstochowa - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące wyjaśnienia likwidowanych spraw wywiadowczych  /232

46. 1935 grudzień 14, Katowice - Uwagi kierownika Śląskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do wytycznych w sprawie wywiadu antyprzemytniczego  /233

47. 1936 luty 5, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Inspektoratu SG Chojnice w sprawie zdobywania wiadomości o organizacji i dyslokacji władz niemieckich na przedpolu  /234

48. 1936 marzec 25, Nakło - Wytyczne o służbie wywiadowczej przesłane przez Inspektorat Straży Granicznej do kierownika Komisariatu  SG Sypniewo  /236

49. 1936 kwiecień 27, Chorzów - Wiadomości z przedpola kierownika Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące zlikwidowanych spraw przemytniczych w roku 1934 i 1935  /246

50. 1936 kwiecień 29, Wolsztyn - Wiadomości z terenu Komisariatu Straży Granicznej dla kierownika Inspektoratu SG Wolsztyn  /250

51. 1936 maj 23, Rybnik - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej dotyczące rejestrowania w podległych jednostkach wszelkich przejawów życia ludności na przedpolu  /251

52. 1936 czerwiec 18, Poznań - Sprawozdanie Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dla komendanta SG w Warszawie w sprawie współpracy z organami Oddziału II Sztabu Głównego  /255

53. 1936 czerwiec 19, Wronki - Wiadomości z przedpola Inspektoratu Straży Granicznej dla Posterunku Oficerskiego nr 6 w Poznaniu Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /258

54. 1936 sierpień 24, Bydgoszcz - Wytyczne Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej dotyczące analizy terenu  /259

55. 1936 wrzesień 26, [Kraków] - referat nadkomisarza Mariana Skibińskiego pt. "Niedociągnięcia i błędy służby wywiadowczej na terenie Zachodniomałopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej" przygotowany na odprawę oficerów wywiadowczych  /269

56. 1936 październik 22, Lwów - Pismo Wschodniomałopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie ostrzegające przed usługami wywiadowczymi Jana Maruseja  /274

57. 1936 październik 30, Wronki - Wiadomości z przedpola Inspektoratu Straży Granicznej dla Posterunku Oficerskiego nr 6 w Poznaniu Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /275

58. 1936 listopad 23, Chorzów - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do kierowników placówek II linii SG w Katowicach i Sosnowcu dotyczące wzoru meldunku sytuacyjnego  /276

59. 1936 listopad 27, Warszawa - Pismo komendanta Straży Granicznej wraz z "Tymczasową Instrukcją współpracy Straży Granicznej z Oddziałem II Sztabu Głównego w zakresie kontrwywiadu i wywiadu wojskowego"  /282

60. 1936 listopad 27, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej do inspektoratów okręgowych SG w sprawie dodatków wywiadowczych dla oficerów informacyjnych i wywiadowczych  /290

61. 1936 grudzień 10, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do kierowników podległych inspektoratów granicznych w sprawie organizacji sieci wywiadowczej w terenie przygranicznym i na przedpolu  /291

62. [1936 grudzień 12, Warszawa] - "Instrukcja dla prowadzenia *dossier* i kart ewidencyjnych w wywiadzie Straży Granicznej"  /293

63. 1937 styczeń 5, Wolsztyn - Sprawozdanie Inspektoratu Straży Granicznej dla Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /305

64. 1937 styczeń 11, Bydgoszcz - Protokół z konferencji w Ekspozyturze nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego dotyczącej współpracy z organami Straży Granicznej  /309

65. 1937 styczeń 12, Nakło - Wnioski Inspektoratu Straży Granicznej kierowane do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie szkolenia wywiadowczego  /313

66. 1937 styczeń 13, Gdynia - Uwagi i wnioski Inspektoratu Straży Granicznej kierowane do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie szkolenia wywiadowczego  /314

67. 1937 styczeń 22, Bydgoszcz - Protokół odprawy oficerów wywiadowczych odbytej w Pomorskim Inspektoracie Okręgowym Straży Granicznej  /315

68. 1937 styczeń 28, Wieluń - Referat podkomisarza Straży Granicznej Stanisława Mikulskiego pt. "Szkolenie wywiadu Straży Granicznej"  /321

69. 1937 styczeń 31, Chojnice - Program szkoleń służby wywiadowczej przesłany przez Inspektorat Straży Granicznej do podległych komisariatów SG  /330

70. 1937 marzec 6, Warszawa - Pismo zastępcy komendanta Straży Granicznej do szefa Sztabu Głównego WP w sprawie stanowiska szefa Oddziału Informacyjnego  KSG /332

71. 1937 marzec 9, Brodnica - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Komisariatu SG Krotoszyn w sprawie współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /333

72. 1937 marzec 14, Kamień Pomorski - Meldunek podkomisarza Jerzego Kraffta do kierownika Inspektoratu Straży Granicznej Chojnice w sprawie przerzucania agentów Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /335

73. 1937 kwiecień 20, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie rozpoznania przedpola  /336

74. 1937 kwiecień 21, Bydgoszcz - Meldunek Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie szkolenia wywiadowczego i współpracy SG z Oddziałem II Sztabu Głównego /338

75. 1937 kwiecień 28, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie afery szpiegowskiej Georga Erxlebena i towarzyszy  /339

76. 1937 maj 2, Gdynia - Sprawozdanie Inspektoratu Straży Granicznej z organizacji sieci informacyjnej  /340

77. 1937 maj 4, Ostrów Wielkopolski - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie dalszego rozpoznania przedpola  /342

78. 1937 maj 10, Bydgoszcz - Pismo szefa Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w sprawie zatrzymania urzędnika pocztowego  /344

79. 1937 maj 24, Wolsztyn - Pismo Inspektoratu Straży Granicznej do Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie aresztowania przez władze niemieckie Grzegorza Hartla  i Feliksa Połąki  /345

80. 1937 czerwiec 11, Warszawa - Fragment wystąpienia szefa Sztabu Komendy Straży Granicznej na odprawie kierowników inspektorów okręgowych odnoszący się do spraw Oddziału Informacyjnego KSG  /347

81. 1937 czerwiec 16, Wolsztyn - Wytyczne Inspektoratu Straży Granicznej w sprawie współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /358

82. 1937 lipiec 3, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w sprawie Fritza Lischewskiego  /360

83. 1937 lipiec 7, Warszawa - Pismo Komendy Straży Granicznej, adresowane m.in. do Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego SG w sprawie szkolenia wywiadowczego i współpracy z Oddziałem II Sztabu Głównego  /361

84. 1937 lipiec 13, Ciechanów - Pismo Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do placówek II linii Ciechanów i Mława w sprawie organizacji sieci wywiadowczej  /361

85. 1937 lipiec 16, Poznań - Wiadomości z przedpola Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej kierowane do komendanta SG w Warszawie  /363

86. 1937 lipiec 21, Bydgoszcz - Pismo szefa Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do inspektorów okręgowych Straży Granicznej w Bydgoszczy, Poznaniu i Ciechanowie w sprawie informowania o obywatelach niemieckich zamieszkałych w Polsce, którzy zostali powołani do odbywania służby obowiązkowej w armii niemieckiej  /365

87. 1937 wrzesień 13, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Straży Granicznej do Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie zbierania informacji o manewrach wojsk niemieckich  /366

88. 1937 październik 18, Ciechanów - Pismo Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do wiadomości szefa Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /367

89. 1937 listopad 3, Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej wraz z odpisem informacji konfidenta o sytuacji w Gdańsku  /370

90. 1938 styczeń 4 Bydgoszcz - Pismo Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do inspektorów SG w Tczewie, Gdyni, Kościerzynie, Chojnicach i Nakle w sprawie schematu sprawozdań i wyposażenia żołnierzy wojsk niemieckich  /374

91. 1938 styczeń 17, Zbąszyń - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie nowego uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy wojsk niemieckich  /374

92. 1938 styczeń 19, Leszno - Wiadomości wojskowe z przedpola Inspektoratu Straży Granicznej dla Posterunku Oficerskiego nr 3 w Lesznie Ekspozytury nr 4 w Katowicach Oddziału II Sztabu Głównego  /375

93. 1938 styczeń 26, Nakło - Dodatkowe wytyczne w sprawach wywiadowczych Inspektoratu Straży Granicznej  /377

94. 1938 styczeń 29, Bydgoszcz - Sprawozdanie z działalności wywiadu przeciwprzemytniczego na terenie Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej w IV kwartale 1937 r.  /379

95. 1938 luty 22, Zbąszyń  - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do kierownika Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie garnizonów w Niemczech  /386

96. 1938 luty 22, Zbąszyń - Informacje z przedpola Komisariatu Straży Granicznej dla Inspektoratu SG Wolsztyn  /387

97. 1938 luty 26, Rybnik - Uwagi Inspektoratu Straży Granicznej w sprawach służby wywiadowczej  /389

98. 1938 marzec 2, Wolsztyn - Meldunek sytuacyjny nr 2 Komisariatu Straży Granicznej za czas od 1 do 28 lutego 1938 r.  /393

99. 1938 marzec 7, Poznań - Pismo Wielkopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi w sprawie wysyłania agentów na przedpole  /395

100. 1938 marzec 19, Zbąszyń - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do Inspektoratu SG Wolsztyn w sprawie magazynów niemieckich na przedpolu  /396

101. 1938 kwiecień 14, Lubawa - Sprawozdanie z działalności Komisariatu Straży Granicznej na terenie województwa pomorskiego  /397

102. 1938 maj 5, Ostrów Wielkopolski - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie agentury Kominternu w Czechosłowacji  /400

103. 1938 maj 12, Poznań - Wiadomości z przedpola Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do szefa Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /401

104. 1938 maj 20, Poznań - Pismo w sprawie wiadomości z przedpola Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie  /404

105. 1938 maj 21, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do przesłanych wiadomości  z przedpola  /408

106. 1938 czerwiec 2, Katowice - Pismo komendanta Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie wzmożenia czujności na pograniczu  /411

107. 1938 czerwiec 15, Kościerzyna - Wnioski Komendy Obwodu Straży Granicznej adresowane do komendanta Pomorskiego Okręgu SG w sprawie organizacji wywiadu na przedpolu  /412

108. 1938 czerwiec 19, Zbąszyń - Informacja Komisariatu Straży Granicznej dla komendanta Obwodu SG Wolsztyn w sprawie budowy umocnień niemieckich na przedpolu  /414

109. 1938 czerwiec 24, Poznań - Pismo komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta Obwodu SG Leszno w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do wywiadu niemieckiego  /416

110. 1938 czerwiec 24, Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do podległych komend obwodów w sprawie wywiadu niemieckiego  /417

111. 1938 lipiec 4, Wronki - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Wielkopolskiego Okręgu SG w sprawie wywiadu niemieckiego  /418

112. 1938 lipiec 10, Kobyla Góra - Sprawozdanie Komisariatu Straży Granicznej w sprawie działalności niemieckiej na pograniczu  /420

113. 1938 lipiec 12, Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie informacji o wywiadzie niemieckim  /428

114. 1938 lipiec 12 Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie informacji o niemieckich placówkach do specjalnych zleceń  /434

115. 1938 lipiec 13, Tczew - Sprawozdanie z działalności wywiadu Komendy Obwodu Straży Granicznej za II kwartał 1938 r.  /435

116. 1938 lipiec 16, Nakło - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Pomorskiego Okręgu SG  w sprawie zainteresowania obcych wywiadów Strażą Graniczną  /437

117. 1938 lipiec 22, Wieluń - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Wielkopolskiego Okręgu SG dotyczące niemieckich placówek do specjalnych zleceń  /439

118. 1938 lipiec 23, Wolsztyn - Informacja Komendy Obwodu Straży Granicznej dla komendanta Wielkopolskiego Okręgu SG w sprawie placówek niemieckich do specjalnych zleceń  /440

119. 1938 lipiec 30, Poznań - Pismo Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendanta SG w Warszawie w sprawie wykorzystywania przez wywiad niemiecki polskich książeczek wojskowych i kart mobilizacyjnych  /441

120. 1938 wrzesień 6, Leszno - Wiadomości z przedpola Komendy Obwodu Straży Granicznej dla kierownika Posterunku Oficerskiego nr 3 w Lesznie Ekspozytury nr 4 w Katowicach Oddziału II Sztabu Głównego  /443

121. 1938 wrzesień 19, Katowice - Pismo Komendy Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie zbierania informacji z przedpola  /445

122. 1938 wrzesień 19, Rybnik - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta Komisariatu SG Gorzyce w sprawie emigracji osób z Czech do Polski  /446

123. 1938 październik 8, Wolsztyn - Pismo Komisariatu Straży Granicznej do komendanta Obwodu SG Wolsztyn w sprawie organizacji sieci wywiadowczej a przedpolu i w terenie przygranicznym  /447

124. 1938 październik 13, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie oceny przesyłanych materiałów  /448

125. 1938 październik 22, Nakło - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do Ekspozytury nr 3 w Bydgoszczy Oddziału II Sztabu Głównego  /449

126. 1938 listopad 10, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego w sprawie zebrania wzorów zagranicznych dowodów osobistych, paszportów  itp . /450

127. 1938 listopad 19, Bydgoszcz - Pismo Ekspozytury nr 3 Oddziału II Sztabu Głównego do Komendy Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie oceny przesyłanych materiałów /451

128. 1938 grudzień 10, Katowice - Fragment protokołu odprawy komendantów obwodów Śląskiego Okręgu Straży Granicznej, dotyczący spraw wywiadowczych  /452

129. 1939 marzec 1, Poznań - Pismo komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komendantów obwodów w sprawie współpracy wywiadowczej z urzędami pocztowymi  /457

130. 1939 marzec 4, Chorzów - Pismo komendanta Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie wzmożonej działalności wywiadowczej niemieckich organów ochrony granicy  /457

131. 1939 marzec 9, Cieszyn - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie rozpoznania przemytniczego przedpola  /458

132. 1939 marzec 13, Brodnica - Pismo komendanta Obwodu Straży Granicznej do komendanta Komisariatu SG Lubawa w sprawie przeciwdziałania obcemu wywiadowy  /460

133. 1939 marzec 20, Kalety - Meldunek nadzwyczajny Komisariatu Straży Granicznej kierowany do komendanta Obwodu SG Częstochowa w sprawie informacji z przedpola  /461

134. 1939 marzec 21, Warszawa - Komunikat informacyjny nr 1 Komendy Głównej Straży Granicznej  /463

135. 1939 marzec 23, Chorzów - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie nawiązywania kontaktów z dowódcami miejscowych ośrodków wojskowych  /469

136. 1939 marzec 29, Chorzów - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG w sprawie bezpośredniego zgłaszania wiadomości Placówce Oficerskiej w Katowicach Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie  /470

137. 1939 kwiecień 15, Cieszyn - Wytyczne Komendy Obwodu Straży Granicznej dla dowódców placówek II linii w sprawie ochrony własnego terenu przygranicznego   /470

138. 1939 kwiecień 24, Łomża - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie wysłania agentów gestapo do Polski  /474

139. 1939 kwiecień 29, Warszawa - Pismo Komendy Głównej Straży Granicznej w sprawie Jura Vusta podejrzanego o szpiegostwo  /475

140. 1939 maj 2, Warszawa - Pismo komendanta głównego Straży Granicznej do wszystkich komend okręgowych i obwodowych w sprawie przekazywania wiadomości z przedpola  /475

141. 1939 maj 17, Kraków - Pismo gen. bryg. Antoniego Szyllinga do komendanta Zachodniomałopolskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie postępowania z uciekającymi do Polski Czechami i Słowakami  /476

142. 1939 maj 24, Ostrów Wielkopolski - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie werbunku do wywiadu oficerów byłej armii czechosłowackiej  /477

143. 1939 czerwiec 9. Częstochowa - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej dotyczące współpracy z Ekspozyturą nr 2 w Warszawie Oddziału II Sztabu Głównego  /478

144. 1939 czerwiec 21, Chorzów - Wyciąg z protokołu odprawy oficerów wywiadowczych w Komendzie Śląskiego Okręgu Straży Granicznej  /478

145. 1939 lipiec 14, Ciechanów - Meldunek sytuacyjny nr 6 Komendy Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej za czas od 1 do 30 czerwca 1939 r.  /480

146. 1939 lipiec 15, Katowice - Pismo Placówki Oficerskiej w Katowicach Samodzielnego Referatu Informacyjnego Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie do komendanta Śląskiego Okręgu Straży Granicznej w sprawie kursów dywersyjnych dla obywateli polskich  /493

147. 1939 lipiec 19, Częstochowa - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendantów komisariatów SG dotyczące wzmożenia działalności wywiadowczej w związku z ruchami oddziałów niemieckich na przedpolu  /494

148. 1939 lipiec 29, Przasnysz - Pismo Komendy Obwodu Straży Granicznej w sprawie niemieckiej organizacji dywersyjnej "Angriff Abteilung"  /495

149. 1939 lipiec 31, Warszawa - Pismo Komendy Głównej Straży Granicznej dotyczące przesyłania pism tajnych o charakterze informacyjno-wywiadowczym do Ekspozytury Inspektoratu Ceł w Gdańsku  /496

150. 1919 sierpień 3, Lubawa - Meldunek sytuacyjny nr 7 Komisariatu Straży Granicznej za okres od 1 do 31 lipca 1939 r.  /497

151. 1939 sierpień 7, Kalety - Informacje z przedpola komendanta Komisariatu Straży Granicznej dla dowódcy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Lublińcu  /501

152. 1939 sierpień 14, Poznań - Pismo komendanta Wielkopolskiego Okręgu Straży Granicznej do komend obwodów Ostrów Wielkopolski i Wieluń w sprawie przesłuchiwania dezerterów państw obcych  /503

153. 1939 sierpień 24 [Ostrów Wielkopolski] - Telegram gen. dyw. Juliusza Rómmla dowódcy Armii "Łódź" w sprawie napadów na strażników granicznych na Śląsku  /504

154. 1939 sierpień 27 [Bydgoszcz] - Telefonogram z Komendy Pomorskiego Okręgu Straży Granicznej do Komendy Głównej SG w Warszawie  /505

155. 1939 sierpień 28, Tczew - Telefonogram z Komendy Obwodu Straży Granicznej do komendanta głównego SG w Warszawie  /506

Wykaz skrótów  /508

Indeks osób  /513

Indeks nazw miejscowości  /520

Materiał ilustracyjny  /529

 

 

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie