• Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego

Symbol: 16930
79.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788377025185
Zostaw telefon

Autor: Thomas O. Lambdin

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 608

Oprawa: miękka

Format: 21,0 cm x 29,5 cm

Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki Tom 11

 

Gramatyka prof. Thomasa O. Lambdina uważana jest za jeden z najlepszych podręczników języka hebrajskiego biblijnego. Częste stosowanie przez Lambdina transliteracji tekstu oraz form gramatycznych nie tylko ułatwia naukę, lecz również ukazuje problematykę gramatyczną w sposób, który nie zawsze jest możliwy przy wyłącznym używaniu w dydaktyce alfabetu języka starożytnego. Problematyka językoznawcza podzielona jest na krótkie jednostki, które skupiają się na jednym zagadnieniu. Każda lekcja zawiera słowniczek, w którym kolejność wprowadzania słówek zależy od częstotliwości ich występowania w tekście biblijnym. Osobną kategorię w słowniczkach stanowią wyrażenia idiomatyczne. Szczególną zaletą tego podręcznika jest duża liczba ćwiczeń opartych na tekstach biblijnych oraz szybkie wprowadzanie w ćwiczeniach uproszczonych tekstów biblijnych.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Od tłumaczy  /13

Przedmowa  /15

Wstęp  /17

Głoski i pisownia  /21
1. Głoski języka hebrajskiego biblijnego. 2. Podział na sylaby. 3. Akcent. 4. Spółgłoski begadkepat. 5. Redukcja samogłosek. 6. Specyficzne właściwości spółgłosek gardłowych oraz r. 7. Alfabet hebrajski. 8. Niektóre właściwości hebrajskiej ortografii (pisowni). 9. Dagesz. 10. Znaki samogłoskowe. 11. Meteg.

Lekcja 1.  /45
12. Rodzaj rzeczownika. 13. Liczba. 14. Rodzajnik określony. 15. Przyimki. 16. Zdania z orzeczeniami przysłówkowymi. 17. Słowniczek I.

Lekcja 2.  /52
18. Rodzajnik określony (kontynuacja). 19. Liczba mnoga rzeczowników. 20. Słowniczek II.

Lekcja 3.  /57
21. Rodzajnik określony (zakończenie). 22. Przymiotniki. 23. Użycie przymiotników. 24. Słowniczek III.

Lekcja 4.  /64
25. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 26. Imiesłów czynny. 27. Partykuła dopełnienia bliższego. 28. Słowniczek IV.

Lekcja 5.  /71
29. Przyimki. 33. Słowniczek V.

Lekcja 6.  /78
34. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 35. Imiesłowy (kontynuacja). 36. Słowniczek VI.

Lekcja 7.  /83
37. Orzekanie istnienia. 39. Słowniczek VII.

Lekcja 8.  /88
40. Zaimki wskazujące. 41. Imiesłowy (kontynuacja). 42. Słowniczek VIII.

Lekcja 9.  /92
44. Znaczenie perfectum. 45. Szyk wyrazów w zdaniu czasownikowym. 47. Słowniczek IX.

Lekcja 10.  /100
48. Perfectum czasowników ze spółgłoskami gardłowymi w rdzeniu. 50. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 51. Słowniczek X.

Lekcja 11.  /106
52. Perfectum czasowników III-Alef: 53. Liczba mnoga rzeczowników (kontynuacja). 56. Słowniczek XI.

Lekcja 12.  /112
59. Słowniczek XII.

Lekcja 13.  /118
60. Zdania z orzeczeniem rzeczownikowym. 62. Liczba mnoga rzeczowników (zakończenie). 63. Słowniczek XIII.

Lekcja 14.  /123
67. Słowniczek XIV.

Lekcja 15.  /129
71. Słowniczek XV.

Lekcja 16.  /135
72. Status constructus. 73. Status constructus rzeczowników liczby pojedynczej. 74. Słowniczek XVI.

Lekcja 17.  /144
75. Pomniejsze rodzaje status constructus w liczbie pojedynczej. 76. Status constructus rzeczowników rodzaju żeńskiego zakończonych na -ah. 77. Słowniczek XVII.

Lekcja 18.  /150
78. Status constructus liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -îm. 79. Status constructus liczby mnogiej rzeczowników zakończonych na -ôt. 80. Słowniczek XVIII.

Lekcja 19.  /157
81. Niezależna (podmiotowa) forma zaimków osobowych. 82. Zaimki pytajne. 84. Słowniczek XIX.

Lekcja 20. /164
85. Rzeczowniki z przyrostkami zaimkowymi. 86. Słowniczek XX.

Lekcja 21.  /175
87. Czasowniki wyrażające stan. 89. Słowniczek XXI.

Lekcja 22.  /183
90. Imperfectum. 91. Znaczenie imperfectum. 92. Liczba podwójna. 93. Słowniczek XXII.

Lekcja 23.  /189
94. Imperfectum z samogłoską tematyczną a. 95. Imperfectum czasowników III-Alef. 97. Słowniczek XXIII.

Lekcja 24.  /195
98. Sekwencje narracyjne. 99. Rzeczowniki segolowe. 100. Uwagi na temat niektórych przyimków. 101. Słowniczek XXIV.

Lekcja 25.  /204
102. Tryb rozkazujący. 103. Imperfectum i tryb rozkazujący czasowników I-gardłowej. 104. Rzeczowniki segolowe (kontynuacja) 105. Słowniczek XXV.

Lekcja 26.  /212
106. Iussivus i cohorativus. 107. Sekwencje z trybem rozkazującym, iussivem i cohortativem. 108. Imperfectum i pokrewne formy czasowników I-Alef. 109. Słowniczek XXVI.

Lekcja 27.  /219
110. Zdania i wyrażenia czasowe. 111. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego zako ńczone na -et i -at. 113. Słowniczek XXVII.

Lekcja 28. /225
114. Infinitivus constructus. 115. Niektóre zastosowania infinitivus constructus. 116. Końcowe uwagi na temat niektórych rodzajów rzeczowników. 117. Słowniczek XXVIII.

Lekcja 29.  /234
118. Imperfectum i pokrewne formy czasowników I-Nun. 119. Słowniczek XXIX.

Lekcja 30.  /242
120. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników I-Yod. 121. Słowniczek XXX.

Lekcja 31.  /249
122. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników III-H􀆝. 123. Słowniczek XXXI.

Lekcja 32.  /258
124. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników pustych (II-Waw/Yod). 125. Słowniczek XXXII.

Lekcja 33.  /265
126. Imperfectum, tryb rozkazujący oraz infinitivus constructus czasowników geminowanych. 127. Słowniczek XXXIII.

Lekcja 34.  /272
128. Imiesłów bierny. 129. Infinitivus absolutus. 130. Liczebniki od 3 do 10. 131. Słowniczek XXXIV.

Lekcja 35.  /280
134. Słowniczek XXXV.

Lekcja 36.  /289
138. Słowniczek XXXVI.

Lekcja 37.  /300
139. Czasowniki pochodne. 140. Znaczenie czasowników w Nif'alu. 141. Tematy oraz fleksja czasownika w Nif'alu. 142. Słowniczek XXXVII.

Lekcja 38. /313
143. Tematy oraz fleksja czasownika w Nif'alu (kontynuacja). 144. Mieszane rodzaje czasowników w Nif'alu. 145. Słowniczek XXXVIII.

Lekcja 39.  /321
146. Tematy oraz fleksja czasownika w Nif'alu (zakończenie). 147. Słowniczek XXXIX.

Lekcja 40.  /328
148. Znaczenie Pi'elu. 149. Tematy oraz fleksja czasownika w Pi'elu. 150. Słowniczek XL.

Lekcja 41. /339
151. Tematy oraz fleksja czasownika w Pi'elu (zakończenie). 152. Formy pauzalne. 153. Słowniczek XLI.

Lekcja 42. /347
154. Pu'al. 155. Prokliza, cofnięcie akcentu oraz dagesz łączący. 156. Słowniczek XLII.

Lekcja 43. /357
157. Znaczenie czasowników w Hif'ilu. 158. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu. 159. Słowniczek XLIII.

Lekcja 44.  /367
160. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 161. Więcej o liczebnikach. 162. Słowniczek XLIV.

Lekcja 45.  /374
163. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 164. Liczebniki 11-19. 165. Słowniczek XLV.

Lekcja 46.  /381
166. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 167. Liczebniki 21-19. 168. Słowniczek XLVI.

Lekcja 47.  /388
169. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (kontynuacja). 171. Słowniczek XLVII.

Lekcja 48.  /397
172. Tematy oraz fleksja czasownika w Hif'ilu (zakończenie). 173. Hendiadys czasownikowy i pokrewne idiomy. 174. Słowniczek XLVIII.

Lekcja 49.  /406
175. Hof'al. 176. Słowniczek XLIX.

Lekcja 50.  /413
177. Hitpa'el. 178. Słowniczek L.

Lekcja 51.  /422
179. Qal bierne. 180. Polel, Polal i Hitpolel. 181. Inne rodzaje czasowników. 182. Końcowe uwagi na temat liczebników. 183. Słowniczek LI.

Lekcja 52.  /433
184. Czasowniki z przyrostkami dopełnienia bliższego. 185. Przyrostki dope łnienia bliższego z perfectum 3. os. l.poj. r.m. 186. Przyrostki dopełnienia bliższego z perfectum 2. os. l.poj. r.m. 187. Słowniczek LII.

Lekcja 53.  /443
188. Przyrostki dopełnienia bliższego z perfectum 3. os. l.poj. r.ż. 189. Przyroski dopełnienia bliższego z pozostałymi formami perfectum. 190. Niektóre nieregularne czasowniki w Qalu. 191. Słowniczek LIII.

Lekcja 54.  /451
192. Przyrostki dopełnienia bliższego z imperfectum. 193. Przyrostki dopełnienia bliższego z trybem rozkazującym. 194. Przyrostki dopełnienia bliższego z infinitivus constructus. 195. Słowniczek LIV.

Lekcja 55.  /458
196. Zdania warunkowe. 197. Końcowe uwagi na temat sekwencji zdaniowych. 198. Słowniczek LV.

Dodatek A. Klasyfikacja rodzajów rzeczowników  /473

Dodatek B. Główne formy czasowników w Qalu według rodzajów rdzenia  /494

Dodatek C. Synopsa koniugacji pochodnych  /507

Dodatek D. Tablica chronologiczna  /511

Dodatek E. Podstawowa bibliografia  /512

Dodatek F. Słowniczek terminów pomocniczych do studium hebrajskiego biblijnego  /514

Słownik hebrajsko-polski  /548
Słownik polsko-hebrajski  /575
Skorowidz /602

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie