• Wincenty Witos. Dzieła wybrane. Tom 1,2,3,4,5 - komplet

Symbol: 16633
99.00
kpl. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność 1 kpl.
ISBN 9788382299076
Zostaw telefon

Autor: Wincenty Witos

Rok wydania: 2024

Liczba stron: tom I - 693, tom II - 885, tom III - 832, tom IV - 709, tom V - 669

Okładka: twarda

Format: 20,5 cm x 27,00 cm

 

Dzieła wybrane Wincentego Witosa pokazują ogromny dorobek pisarski współtwórcy polskiej niepodległości. Na pięciotomową edycję składają się wspomnienia, w tym te spisywane na przymusowej emigracji w Czechosłowacji, publicystyka oraz przemówienia. Mimo dużej dozy subiektywizmu dzieła Witosa stanowią cenne źródło historyczne dzięki zawartej w nich faktografii.

Tom 1. Moje wspomnienia, cz. 1. Do 1918 roku

Tom pierwszy obejmuje okres od dzieciństwa autora do upadku monarchii austro-węgierskiej. Znajdujemy tu barwne opisy wsi rodzinnej i jej kultury, życia codziennego chłopów galicyjskich, ich świadomości społecznej i narodowej. Witos pokazał także swoją działalność społeczno-polityczną w gminie i w powiecie, powstanie i rozwój Stronnictwa Ludowego, udział w pracach Sejmu Krajowego we Lwowie i w austriackiej Radzie Państwa. Przeczytamy o tarciach i rozłamie w PSL oraz o walkach między poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi w Galicji i w Wiedniu. Autor naszkicował przebieg działań wojennych w Galicji, tragedię setek tysięcy jej mieszkańców, wspomniał wrogą postawę rządu austriackiego, a zwłaszcza wojsk austriackich i niemieckich wobec ludności polskiej. Jest mowa także o zrywie niepodległościowym Polaków.

Tom 2. Moje wspomnienia, cz. 2: Lata 1918-1933

W tomie drugim Witos ukazał trudne narodziny II Rzeczypospolitej – walki o granice, o zintegrowanie poszczególnych dzielnic, o ustrój odrodzonego państwa, o równość praw; omówił rządy parlamentarne i ich dokonania, zamach majowy, rządy Józefa Piłsudskiego, tworzenie się opozycji antysanacyjnej, uwięzienie i proces przywódców Centrolewu. Wiele miejsca w tej części wspomnień autor poświęcił omówieniu sytuacji w ruchu ludowym, pisał także o ekonomicznej i społecznej degradacji wsi. Nakreślił też ciekawie mozaikę polityczną II Rzeczypospolitej, koncentrując się na kierunku, któremu przewodził.

Tom 3. Moje wspomnienia, cz. 3. Tułaczka po Czechosłowacji

Trzeci tom wspomnień obejmuje okres od 28 września 1933 r., czyli od udania się Witosa na emigrację polityczną, do połowy stycznia 1939 r. Autor utrwalił niemal wszystkie wydarzenia zachodzące w tym czasie na wsi polskiej, w Stronnictwie Ludowym i w innych ugrupowaniach politycznych, nastroje wśród części korpusu oficerskiego, wewnętrzną i zagraniczną politykę rządu, sytuację międzynarodową, a zwłaszcza stosunek innych rządów europejskich do Polski. Wiele miejsca poświęcił ówczesnej Czechosłowacji, a także stosunkom polsko-czechosłowackim oraz zagarnięciu tego kraju przez Niemcy.

Tom 4. Publicystyka

Czwarty tom zawiera wybór opublikowanych za życia Witosa jego artykułów, korespondencji, wywiadów dla prasy, odezw, broszur. Wiele z tych tekstów to cenne źródło do poznania dziejów wsi, ruchu ludowego i historii Polski.

Tom 5. Przemówienia

W piątym tomie zgromadzono zachowane w całości lub w większych fragmentach teksty przemówień Witosa. To najbardziej reprezentatywne mowy wygłoszone w parlamencie oraz na zjazdach partyjnych, wiecach i różnych uroczystościach państwowych.

(opis wydawcy)

 

Spis treści tomu I:

Przedmowa  /9

Wstęp  /25

I. Wieś rodzinna i młodość   /82

II. Działalność polityczna w gminie i powiecie   /226

III. W Sejmie Krajowym i w Radzie Państwa   /404

IV. W okresie rozbicia ruchu ludowego w Galicji   /387

V. W pierwszym okresie wojny   /414

VI. O odzyskanie niepodległości i kształt Polski   /491

Przypisy  /614

Indeks osób   /680

Indeks nazw miejscowych  /691

 

Spis treści tomu II:

VII. Pierwsze dni niepodległości  /7

VIII. Pierwsze rządy   /39

IX. Walka o wschodnie granice   /109

X. Wyjazd na Kresy  /221

XI. Rozpad koalicji   /252

XII. Rządy parlamentu   /266

XIII. Zamach stanu Józefa Piłsudskiego   /380

XIV. Początki sanacji   /429

XV. Mój pobyt w Brześciu   /483

XVI. Proces brzeski   /525

XVII. Po Brześciu   /620

XVIII. Z obczyzny   /690

Przypisy   /702

Indeks osób   /865

Indeks nazw miejscowych  /879

 

Spis treści tomu III:

Rok 1933    /7

Rok 1934   /42

Rok 1935  /89

Rok 1936  /159

Rok 1937   /297

Rok 1938   /382

Rok 1939   /444

Dziennik   /451

[1933]   /453

1934   /524

1935    /605

1936   /659

1938  /666

1939   /719

Aneksy   /721

Przypisy   /750

Indeks osób   /804

Indeks nazw miejscowych  /824

 

Spis treści tomu IV:

Przedmowa   /15

1. 15 V 1895. Obrazki ze wsi   /18

2. 1 III 1896. Nasza bieda  /21

3. 10 IX 1898. Szkoły ludowe, wiece patriotyczno-polskie   /24

4. 1 XI 1898. Wadliwe ustawy i ich skutki   /26

5. 20 III 1899. Stronnictwa i obozy, antysemityzm w praktyce, ustawa gminna   /30

6. 15 IV 1899. Oświata przelewa się przez brzegi   /33

7. 1 II 1903. Ajent moskiewski    /37

8. 3 V 1903. Z powiatu tarnowskiego   /42

9. 26 VII 1903. Kiedyż będziemy mieli rozum?   /44

10. 1 XI 1903. Zwycięstwo tarnowskie   /46

11. 26 VII 1903. Wiadomości gminne. Wierzchosławice   /50

12. 2 IV 1905. Nowy czynnik polityczny   /51

13. 7 V 1905. Elastyczna ustawa   /55

14. 24 IX 1905. Wierzchosławice, powiat Tarnów  /57

15. 24 IX 1905. Tarnów  /60

16. 4 II 1906. Z pola walki o prawo   /62

17. 18 X 1908. Z Sejmu   /63

18. 26 XII 1909. Wilia  /65

19. 6 II 1910. Braciom pod rozwagę   /67

20. 27 II 1910. Wesoły nam dziś dzień nastał   /69

21. 9 X 1910. Czy żaby ustąpią?   /71

22. 1 II 1911. "Z szlachtą polską - polski lud"  /73

23. 1 I 1911. Bolesne żarty  /78

24. 11 II 1912. Dawniej a teraz   /81

25. 2 VI 1912. Koncesje szynkarskie a Wydział Krajowy  /87

26. 9 III 1913. Dla was nie ma miejsca  /91

27. 17 X 1913. Dwie koncesje posła Witosa   /93

28. 21 XII 1913. Co dalej?   /94

29. 4 I 1914. Nowy Rok bieży   /96

30. 25 I 1914. Niezłomna stałość  /98

31. 1 III 1914. Obszary dworskie a gminy   /100

32. 26 VII 1914. Manifest p(ana) Padły   /102

33. 26 VII 1914. "Przyjacielowi Ludu" słów kilkoro  /104

34. 30 VIII 1914. Kilka słów do Braci   /105

35. 25 X 1914. Ważne dla gospodarzy  /107

36. 24 I 1915. Do społeczeństwa  /109

37. 31 I 1915. Co nas czeka?   /110

38. 4 IV 1915. Trzy dni leżał w grobie   /113

39. 18 IV 1915. Zasiewy  /116

40. 25 IV 1915. Doraźna pomoc dla ludności znad Dunajca  /118

41. 30 V 1915. Na nowo!   /121

42. 6 VI 1915. Powiat tarnowski po wojnie  /123

43. 27 V 1915. Ważne dla ewakuowanych   /128

44. 22 VII 1915. Dwojakie uczucia   /129

45. Listopad 1915. Lud polski w Galicji w czasie wojny   /131

46. 19 XII 1915. Bóg się rodzi, moc truchleje...   /134

47. 14 V 1916. Nowa klęska   /137

48. 24 IX 1916. Raz skończyć z legendą!   /138

49. 1916. Co wojna w nas zmienić powinna?   /141

50. 1917. Przyszłość tworzyć trzeba   /144

51. 17 II 1917. Zjednoczenie ludu - koniecznością   /146

52. 8 V 1917. Czy ludowcy mogliby z Koła wystąpić?  /149

53. 15 VII 1917. Praktyki Floryanki   /151

54. 18 XI 1917. Winni czy niewinni  /152

55. 23 XII 1917. Chwała na wysokości Bogu!    /155

56. 23 XII 1917. Krajowemu Zakładowi i Obrotu Bydłem do wiadomości   /157

57. 17 II 1918. Czwarty rozbiór Polski   /159

58. 14 IV 1918. A Witos nie wiedział, co odpowiedzieć...   /162

59. 25 VIII 1918. Nowa klęska   /165

60. 29 IX 1918. Na długie pisanie krótka odpowiedź   /167

61. 12 I 1919. Teraz albo nigdy!   /169

62. 28 IX 1919. Niech czym prędzej zapanuje sprawiedliwość   /174

63. 22 VI 1920. Do Pana Naczelnika Państwa   /176

64. 27 VI 1920. Oświadczenie prezesa PSL posła Witosa   /177

65. 15 VIII 1920. Do braci chłopów   /179

66. 26 VII 1920. Do wszystkich p(anów) urzędników i funkcjonariuszy państwowych   /181

67. 30 VII 1920. Prezydent ministrów Witos do Braci włościan na wszystkich ziemiach polskich   /184

68. 6 VIII 1920. Do Wojska   /187

69. 6 VIII 1920. Do mieszkańców Warszawy  /189

70. 2 II 1921. Do Pana Juliusza Poniatowskiego, ministra rolnictwa i dóbr państwowych, w miejscu   /190

71. IV 1921. Do czego dążymy  /193

72. 24 IV 1921. Odezwa prezydenta ministrów Witosa do żołnierzy   /195

73. 10 IV 1921. Do polskiego komisarza plebiscytowego posła Wojciecha Korfantego w Bytomiu   /197

74. 10, 17 i 24 VII 1921. Polityczne i gospodarcze położenie Polski   /198

75. 9 XI 1921. Pismo prezydenta Witosa do Naczelnika Państwa   /209

76. 28 IX 1921. Do Braci Chłopów!   /211

77. 9 X 1921. Żydzi a Polska   /214

78. 29 I 1922. Ze Zjazdu Wojewódzkiego  /216

79. 12,19 II 1922. Niektóre wytyczne polityki ludowej   /218

80. Po 6 II 1922. Jego Eminencja Kardynał Gasparri Rzym Watykan  /226

81. 16 IV 1922. Walka o prawa i walka o ziemię   /227

82. 7 V 1922. Włościanie przybywajcie na Zjazd! W dniu 16 maja musimy zadokumentować, że jesteśmy siłą!   /231

83. 28 V 1922. "W gnieździe piastowców"   /233

84. 18 VI 1922. Stosunki w Bułgarii a stosunki w Polsce. Garść wrażeń z pobytu w Bułgarii   /238

85. 3 IX 1922. W przełomowej chwili. Do ludu polskiego   /242

86. 5 XI 1922. Pamiętajcie o 5  12 listopada!   /245

87. 28 XI 1922. Polityka krótkowidztwa i zawiści  /246

88. 18 II 1923. Gwiazda p(ana) Błażeja Stolarskiego   /249

89. 4 III 1923. Źródło zła   /251

90. 11 III 1923. Pod właściwym adresem  /253

91. 13 V 1923. Więcej rozwagi i uczciwości   /256

92. 8 IX 1923. [Premier Witos o ogólnej sytuacji państwowej]   /261

93. 13 XI 1923. [Premier Witos o sytuacji dzisiejszej]   /263

94. 15 XI 1923. [Prezes Rady Ministrów do Polaków w Ameryce w 5. rocznicę odzyskania niepodległości]   /267

95. 13 I 1924. Z tajemnic rozłamu   /269

96. 6 IV 1924. Czy żyć, czy ginąć?   /279

97. 17 IV 1924. Głupota, szaleństwo czy zbrodnia   /281

98. 4 V 1924. Zagadnienie reformy rolnej   /283

99. 10 IX 1924. Zagadnienie państwowe   /286

100. 4 X 1924. [Co mówi prezes PSL pan Witos o aktualnych zagadnieniach państwowych. Wywiad "Echa Warszawskiego"]    /288

101. 23 XI 1924. Przed kongresem   /292

102. 23 XI 1924. Czcigodny Panie!   /294

103. 10 XII 1924. [Wincenty Witos o anarchii na Kresach Wschodnich]    /295

104. 21 XII 1924. Do Braci Włościan!   /299

105. 15 II 1925. Niedbalstwo czy zła wola  /301

106. 12 IV 1925. "Piekielne moce zwojował. Nieprzyjaciele podeptał, Alleluja!"   /304

107. 25 VI 1925. [Telegram do Władysława Reymonta]   /306

108. 9 VIII 1925. Do Braci Chłopów!   /307

109. 23 VIII 1925. Podziękowanie  /310

110. 11 IX 1925. [Prezes "Piasta" o sytuacji. Ciężkie położenie kraju. Wyjście w rękach rządu. Plotki spod Giewontu. Zamach na reformę rolną. Wywiad u posła Wincentego Witosa]   /311

111. 13 IX 1925. Bunt i buntownicy   /313

112. 13 IX 1925. Prezydium Kongresu Republikańskiego Stronnictwa Ludowego Hawlickovo namesti Pragha  /315

113. 15 X 1925. Błędy i następstwa  /316

114. I XI 1925. Dlaczego?   /319

115. 22 XI 1925. [Oświadczenie dla prasy na temat rozmów z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim 14 XI 1925 w związku z przesileniem gabinetowym]   /322

116. 22 XI 1925. Do Szanownego Prezydium Klubu PSL 'Wyzwolenia" i "Jedności Ludowej", do rąk prezesa p(ana) Błażeja Stolarskiego, w miejscu  /323

117. 22 XI 1925. [Oświadczenie dla prasy na temat rozmów z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim 15 XI 1925 w związku z przesileniem gabinetowym]   /324

118. 22 XI 1925. [Do marszałka Sejmu Macieja Rataja]   /325

119. 20 XII 1925. Gdzie jest zbrodnia i kto jest zbrodniarzem?  /326

120. 1926. Chłopi polscy!   /333

121. 10 I 1926. Bracia włościanie!  /339

122. 17 I 1926. [Prezes Wincenty Witos o ostatnim rozłamie w "Wyzwoleniu" i konsolidacji ruchu ludowego na wsi]    /342

123. 15 II 1926. Czasy i ludzie  /344

124. 28 II 1926. Zdrowa polityka ludowa jako podstawa bytu państwowego   /358

125. 21 III 1926. Budować czy burzyć?   /362

126. 18 IV 1926. O ogniowej próbie   /366

127. 2 V 1926. W jakim celu i dla kogo?  /369

128. 14 V 1926. Do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej  /372

129. 23 V 1926. Kochani Bracia Włościanie, Przyjaciele i Współpracownicy!   /373

130. 7 XI 1926. Na kongresie!   /377

131. 12 XII 1926. Po kongresie   /380

132. 2 I 1927. Z Nowym Rokiem!   /384

133. 16 I 1927. Na drodze ku anarchii   /386

134. 12 VI 1927. Moje spostrzeżenia w Małopolsce Wschodniej   /391

135. 7 VIII 1927. Żniwa i żniwiarze   /397

136. 16 X 1927. Pielgrzymstwo i szalbierstwo polityczne   /400

137. 6 XI 1927. W odpowiedzi na manifest senatora Jakuba Bojki   /403

138. 1 I 1928. Czy to jest podłe - czy tylko naiwne?   /409

139. 4 III 1928. Do moich przyjaciół i do moich wrogów w okręgu nr 45   /413

140. 27 V 1928. Dobrowolna emigracja   /416

141. 3 VI 1928. "Ze szlachtą polską polski lud"   /419

142. 5 VIII 1928. Panowie i słudzy  /422

143. 28 X 1928. Największa rocznica   /427

144. 11 XI 1928. Sprzed dziesięciu laty   /432

145. 18 XI 1928. Ostatni dzień Lwowa  /435

146. 6 I 1929. Nowy Rok bieży   /437

147. 24 II 1929. Koziołki parlamentarne  /440

148. 17 III 1929. Coś jest i czegoś nie ma   /443

149. 24 III 1929. Położenie wsi   /447

150. 31 III 1929. "Leżał trzy dni w grobie"   /450

151. 23 VI 1929. Między papierami  /454

152. 30 XI 1929. Kto to robi i dlaczego?   /459

153. 5 I 1930. Pomiędzy starym i nowym rokiem   /464

154. 18 IV 1930. Pierwsze posiedzenie  /467

155. I VII 1930. [Wywiad specjalny "Wszystkich Stronnictw" z prezesem PSL "Piast" posłem Wincentym Witosem]    /470

156. 15 VII 1930. [Pismo PSL "Piast" do PSL "Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopskiego w sprawie zjednoczenia ruchu chłopskiego]   /471

157. 28 XII 1930. Do Moich Przyjaciół!   /473

158. 15 III 1931. 15 marca   /475

159. 4 X 1931. [Wywiad z prezesem Witosem o gospodarczej i politycznej sytuacji wsi]    /478

160. 22 XI 1931. Andrzej Średniawski nie żyje   /481

161. 6 XII 1931. Z powodu zgonu śp. Andrzeja Średniawskiego   /483

162. 3 IV 1932. Co miałem odpowiedzieć   /488

163. 22 V 1932. W dobie obecnej! Stan wytworzony w Polsce jest bezspornym dziełem sanacji!   /491

164. 26 VI 1932. Niedające się ominąć zagadnienie!   /495

165. 17 VII 1932. [Prezes Witos o sile chłopskiej]   /498

166. 4 IX 1932. Chłopi a inne warstwy   /501

167. 20 XI 1932. Do wszystkich ludowców!   /504

168. 21 XI 1932. Wieś w chwili obecnej  /506

169. 22 I 1933. Małopolska Wschodnia dawniej i dziś   /510

170. 29 i 1933. [Prezes Witos o Pomorzu]   /515

171. 16 IV 1933. Wielkanocne rozważania  /516

172. 14 V 1933. Do Szanownych Uczesnitków wierzchosławskiego zjazdu  /519

173. 4 VI 1933. Na Święto Ludowe   /520

174. 6 VII 1933. Drodzy Przyjaciele!   /522

175. 25 IX 1933. Do czego to prowadzi?   /525

176. 1 X 1933. Wobec wielkiego problemu!   /526

177. 26 XI 1933. W piętnastolecie oswobodzenia  /528

178. 10 XII 1933. Chłopi muszą iść naprzód   /535

179. 28 II 1934. Do tych małej wiary!   /537

180. 1 IV 1934. Na Wielkanoc   /539

181. 13 V 1934. Pamiętajcie!   /542

182. 26 VIII 1934. Z wodzem - czy bez wodza?   /545

183. 16 IX 1934. Czuwajcie!   /548

184. Styczeń 1935. Do rady czy do czynu   /551

185. 8 XII 1935. Adwentowe rozważania  /554

186. 29 XII 1935. Zaczyna się świt   /558

187. Styczeń 1936. [Były premier rządu narodowego Wincenty Witos do chłopów]   /560

188. 19 I 1936. Jedyna droga. Słowa a czyny  /565

189. 15 XI 1936. Obrona  /570

190. 22 XI 1936. Przestrzegamy!  /573

191. 6 XII 1936. Lepsi i gorsi!   /575

192. 6 XII 1936. Sprawa chłopska  /578

193. Koniec 1936. Drodzy Przyjaciele!   /581

194. 1 I 1937. Nowy Rok bieży....   /582

195. 17 I 1937. Przed kongresem!   /585

196. 4 IV 1937. Szanowna Redakcjo!   /588

197. 16 V 1937. Na Święto Ludowe  /590

198. 17 VI 1937. Wielce Szanowni Zebrani!   /593

199. 8 VIII 1937. Wolność i prawo  /595

200. 8 VIII 1937. Jeszcze o śp. J(ózefie) Dąbrowskim   /599

201. 28 IX 1937. A my robimy Ozon  /601

202. Wrzesień 1937. Uwagi!   /604

203. 31 X 1937. Na święto umarłych  /609

204. 4 XI 1937. [Do rodaków we Francji}   /611

205. 15 XI 1937. Drodzy i serdeczni Przyjaciele!   /616

206. 5 XII 1937. Cudze ręce   /618

207. 5 XII 1937. Dawniej a dziś! Miasto i wieś  /620

208. 12 XII 1937. Chłopi i niechłopi   /623

209. 1937. Szanowna Redakcjo!   /626

210. 1937. Do Was, Młodzi!   /633

211. 1937. Do Waszego rozumu i do Waszych sumień. Moje słowo do chłopów i niechłopów   /640

212. 16 I 1938. Rumuńskie wybory   /653

213. 6 II 1938. Wbrew rzeczywistości   /656

214. 13 II 1938. A jednak nie pójdzie!  /659

215. 27 II 1938. Dumania o kongresie ludowców  /662

216. 1 V 1938. Taktyka i praktyka  /666

217. 22 V 1938. Hiszpańska wojna   /670

218. 29 V 1938. Święta i świętowanie  /673

219. 5 VI 1938. Chowanie głowy. Podpalacze i strażacy   /676

220. 5 VI 1938. Czy nie można by spojrzeć głębiej?  /678

221. 14 VIII 1938. I nic  /682

222. 11 IX 1938. Ocalone rezolucje. Dokąd i dlaczego?  /685

223. 14 IX 1938. [List Wincentego Witosa do Zjazdu Okręgowego SL w Rzeszowie]  /687

224. 27 XI 1938. W ogniu doświadczeń   689

225. 8 I 1939. Gdy ojczyzna...  /691

226. 5 II 1939. Kto wytrwa...   /695

227. 26 II 1939. Z wielkich i ciężkich dni. Wspomnienie o papieżu Piusie XI   /698

228. 17 V 1939. Do wszystkich ludowców!   /701

229. 16 IX 1939. Bracia Chłopi!   /703

Indeks osób   /705

 

Spis treści tomu V:

PRZEDMOWA 13

1. 19 IX 1908. O pomoc szkole dla gospodyń wiejskich w Szynwałdzie   /16

2. 23 IX 1908. O dostarczanie ludności soli dobrej jakości    /17

3. 17 X 1908. W sprawie kosztów leczenia ubogich i ich rodzin w szpitalach krajowych i zagranicznych /19

4. 21 X 1908. W sprawie pomocy dla włości rentowych     /21

5. 23 X 1908. Poprawki do sprawozdania komisji administracyjnej w sprawie ustawy łowieckiej    /24

6. 27 X 1908. Głos w dyskusji nad budżetem krajowym na rok 1908/1909   /26

7. 27 X 1908. O pomoc dla ludności wiejskiej dotkniętej klęską powodzi    /28

8. 29 X 1908. O zmianę niektórych przepisów budowlanych   /30

9. 31 X 1908. O poprawę dróg krajowych     /31

10. 31 X 1908. W dyskusji nad budżetem krajowym na rok 1908/1909    /34

11. 3 XI 1908. O potrzebie kształcenia kobiet wiejskich     /37

12. 3 XI 1908. O poprawę hodowli bydła     /39

13. 3 XI 1908. O ustawie wodnej     /41

14. 20 IX 1909. Głos nad projektem reformy wyborczej     /44

15. 23 IX 1909. O otwarcie przystanku kolejowego w Woli Rzędzińskiej    /45

16. 25 IX 1909. O coroczną subwencję dla szkoły dziewcząt w Szynwałdzie     /47

17. 12 X 1909. W dyskusji nad budżetem na rok 1909/1910      /48

18. 14 X 1909. O traktatach handlowych    /51

19. 16 X 1909. Głos w dyskusji nad powołaniem stałej komisji sejmowej do spraw reformy wyborczej   /53

20. 15 I 1910. W dyskusji nad budżetem na rok 1909/1910    /55

21. 4 II 1910. O zniesienie opłat od bydła zarzynanego z konieczności   /64

22. 4 II 1910. O meliorację gruntów     /65

23. 7 II 1910. O funkcjonowaniu kolei rządowych     /69

24. 16 II 1910. O kasach Raiffeisena     /72

25. 17 II 1910. O zezwolenie gminom wiejskim pobierania opłat od wyszynku napojów spirytusowych   /75

26. 19 II 1910. Jeszcze o roli kobiety wiejskiej     /78

27. 24 IX 1910. O opiekę państwa nad ubogimi i sierotami     /79

28. 6 X 1910. O ulgi w podatkach dla powiatów dotkniętych zarazą pryszczycy u bydła i trzody chlewnej     /81

29. 6 X 1910. O pomoc dla powiatów dotkniętych plagą myszy    /82

30. 12 X 1910. O warunkach życia i pracy nauczycieli    /83

31. 17 X 1910. O reformę prawa wyborczego     /86

32. 3 XI 1910. Wniosek o wstrzymanie egzekucji podatkowych w powiatach dotkniętych zarazą bydła    /91

33. 11 XI 1910. O stosunkach krajowych, z okazji dyskusji nad budżetem na rok 1911   /92

34. 19 X 1911. Interpelacja posła Witosa i tow[arzyszy] do J[ego] Ekscelencji Pana Ministra Skarbu w sprawie ściągania opłat od maszyn rolniczych i kieratów w gospodarstwach włościańskich, wymierzanych przez Zakład ubezpieczenia robotników od wypadków dla Galicji i Bukowiny we Lwowie    /100

35. 31 X 1911. Nad trumną księdza Stanisław Stojałowskiego     /101

36. 18 I 1914. O przyczynach rozbicia ruchu ludowego. Przemówienie na wiecu w Brzozowie    /103

37. 14 II 1914. O zmianę niektórych postanowień ordynacji wyborczej   /105

38. 14 II 1914. Wniosek nagły posła Witosa i tow[arzyszy] w sprawie akcji ratunkowej z powodu tegorocznych klęsk elementarnych     /110

39. 16 II 1914. O konieczności budowy szkół     /112

40. 16 II 1914. O pomoc państwa dla gospodarstw dotkniętych klęskami elementarnymi   /114

41. 21 II 1914. O emigracji zarobkowej     /116

42. 24 II 1914. O złym stanie oświaty    /119

43. 24 II 1914. Jeszcze o oświacie ludowej    /121

44. 26 II 1914. O złym stanie dróg    /122

45. 26 II 1914. O roli Krakowa w życiu narodu    /125

46. 26 II 1914. O podniesienie na wyższy poziom oświaty ludowej     /127

47. 27 II 1914. O powstrzymanie emigracji sezonowej    /128

48. 27 II 1914. O ustanowienie przystanku kolejowego w Jodłówce   /132

49. 2 III 1914. W debacie nad budżetem na rok 1914    /133

50. 3 III 1914. O poprawę bytu nauczycieli      /148

51. 20 II 1915. W obronie czci polskiego      /151

52. 16 VI 1917. Gehenna ludności wiejskiej     /154

53. Sierpień 1917. W sprawie polskiej     /158

54. 22 II 1919. Ludowcy i chłopi wobec odzyskanej niepodległości  / 161

55. 27 II 1919. Rola armii     /176

56. 28 II 1919. O zaopatrzeniu ludności w drzewo budowlane    /178

57. 5 III 1919. W sprawie rzekomego układu między Ukrainą a ententą    /180

58. 7 III 1919. W sprawie pogwałcenia immunitetu poselskiego    /182

59. 26 III 1919. O sojuszach Polski z państwami sprzymierzonymi   /185

60. 11 IV 1919. O gospodarce zbożowej    /187

61. 15 V 1919. O rozruchach w kilku powiatach Małopolski    /192

62. 16 V 1919. O lichwie przy sprzedaży trawy na łąkach i nieskoszonej koniczyny   /194

63. 27 V 1919. O zaopatrzeniu dla inwalidów wojennych, wdów i sierot po poległych żołnierzach   /197

64. 27 V 1919. W dyskusji nad projektem ustawy o przedłużeniu służby wojskowej rocznikom 1896–1899     /199

65. 3 VI 1919. O pomoc w zbożu na zasiew i ziemniaków dla terenów objętych powodzią    /200

66. 6 VI 1919. O reformie rolnej     /202

67. 25 VI 1919. O stosunku chłopów i ludowców do religii i księży    /211

68. 31 VII 1919. Uwagi do ratyfikacji traktatu pokojowego pomiędzy mocarstwami sprzymierzonymi a Niemcami    /215

69. 3 X 1919. Sytuacja wewnętrzna w kraju     /220

70. 25 XI 1919. Ostra krytyka rządu Ignacego Paderewskiego    /232

71. 13 II 1920. Uzasadnienie wniosku Sejmowej Komisji Rolnej w sprawie przyznania kredytów na zagospodarowanie odłogów /245

72. 18 II 1920. O traktowanie rolnictwa na równi z innymi dziedzinami gospodarki    /247

73. 24 II 1920. Przeciwko poniżającym kobiety badaniom przez wojskowe komisje lekarskie    /256

74. 16 III 1920. Uprawa ugorów zapobiegnie klęsce głodu   /258

75. 19 III 1920. Konieczna opieka rządu nad emigrantami i reemigrantami    /260

76. 11 V 1920. W sprawie realizacji uchwały Sejmu o reformie rolnej z dnia 10 lipca 1919 r.    /266

77. 24 VII 1920. Program Rządu Obrony Narodowej      /269

78. 3 VIII 1920. Przemówienie podczas uroczystego posiedzenia Rady miasta Lwowa   /272

79. 23 VIII 1920. Przemówienie na wiecu chłopskim w Tarnowie    /274

80. 7 IX 1920. O konieczności łączenia się dzielnic    /277

81. 7 IX 1920. O traktowaniu Niemców zamieszkujących ziemie polskie    /278

82. 18 IX 1920. Źródła sukcesu w wojnie polsko-bolszewickiej    /279

83. 24 IX 1920. O zwycięstwie nad bolszewikami i stanie państwa    /280

84. 5 X 1920. Odpowiedź na zarzuty posła księdza Kazimierza Lutosławskiego   /289

85. 7 X 1920. Informacja o stanie rokowań polsko-sowieckich     /290

86. 14 X 1920. Sprawa Wilna i Wileńszczyzny     /291

87. 22 X 1920. Przedłożenie ustawy o ratyfikacji umowy o pokoju preliminarnym i rozejmie zawartym w Rydze    /293

88. 23 XI 1920. Informacja prezydenta Rady Ministrów o stanie rokowań pokojowych z Rosją    /296

89. 27 I 1921. O stanie państwa, aktualnych pracach rządu i zamierzeniach na przyszłość   /298

90. 22 II 1921. Replika w dyskusji nad wotum zaufania dla rządu     /317

91. 25 II 1921. Odpowiedź na interpelację w sprawie strajku kolejarzy    /325

92. 25 II 1921. Jeszcze w sprawie strajku kolejarzy    /328

93. 11 III 1921. W sprawie plebiscytu na Górnym Śląsku    /330

94. 18 III 1921. Przemówienie w Teatrze Wielkim w Warszawie informujące o podpisaniu traktatu ryskiego    /333

95. 3 IV 1921. Przemówienie na zjeździe okręgowym PSL „Piast” w Krakowie   /335

96. 14 IV 1921. W sprawie ratyfikacji traktatu pokojowego w Rydze    /337

97. 15 VI 1921. Odpowiedź na interpelację PSL-Lewica w sprawie rzekomych pertraktacji rządu z obszarnikami o zaniechanie realizacji reformy rolnej    /340

98. 10 V 1921. Stosunek rządu do III powstania śląskiego    /342

99. 18 V 1921. Odpowiedź prezydenta Rady Ministrów na wystąpienie premiera brytyjskiego Lloyda George’a w brytyjskiej Izbie Gmin w sprawie Górnego Śląska    /346

100. 29 VII 1921. Odpowiedź premiera na interpelację w sprawie Górnego Śląska   /354

101. 1 IX 1921. Replika w dyskusji na posiedzeniu sejmowej komisji skarbowo-budżetowej. Ostra krytyka przeciwników rządu     /356

102. 16 XII 1921. Uzasadnienie wniosku klubu PSL „Piast” o zaopatrzenie ludności w drzewo na odbudowę zniszczonych domów    /361

103. 17 XII 1921. W sprawie osobistej     /363

104. 28 II 1922. O prawach i obowiązkach oficerów wojska polskiego    /365

105. 31 III 1922. O dowodach osobistych   /372

106. 7 IV 1922. Prawda o spółkach drzewnych    /376

107. 4 V 1922. Krytycznie o polityce zagranicznej i wewnętrznej państwa   /408

108. 7 V 1922. Mowa na zjeździe ludowców w Rzeszowie    /424

109. 16 V 1922. Najwyższym dobrem każdego państwa jest praworządność (Wystąpienie na zjeździe PSL „Piast” w Poznaniu)    /428

110. 16 VI 1922. Krytyka rządu Antoniego Ponikowskiego    /430

111. 4 VII 1922. Walna rozprawa z wstecznikami. W obronie rządu Artura Śliwińskiego   /437

112. 26 VII 1922. Przeciwko wnioskowi o wotum nieufności dla Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego     /450

113. 3 VIII 1922. Wobec przesilenia gabinetowego    /452

114. 22 I 1923. Deklaracja poparcia wotum zaufania dla rządu gen. Władysława Sikorskiego   /453

115. 1 VI 1923. Exposé prezesa Rady Ministrów    /466

116. 8 VI 1923. Odpowiedź w Senacie na dyskusję w sprawie exposé wygłoszonego w Sejmie 1 VI 1923 r.    /475

117. 15 VII 1923. Źrenica narodu i państwa   /477

118. 11 VII 1923. O sytuacji politycznej w kraju    /479

119. 24 VII 1923. O stanie państwa    /489

120. 9 IX 1923. O sytuacji politycznej i gospodarczej państwa i sposobach jej naprawy    /490

121. 16 IX 1923. Potrzebna praca dla Polski    /497

122. 3 X 1923. O zgodzie między Polakami i mniejszościami narodowymi    /499

123. 9 X 1923. O politycznym i gospodarczym położeniu państwa   /500

124. 17 X 1923. Replika na krytykę rządu     /516

125. 19 I 1924. O potrzebie zmiany konstytucji    /521

126. 19 I 1924. O sytuacji politycznej w kraju    /523

127. 2 II 1924. O polityce wewnętrznej     /529

128. 7 IX 1924. O sprawach państwowych    /531

129. 4 XI 1924. Krytycznie o stosunkach w państwie    /536

130. 7 XII 1924. O polityce PSL „Piast”     /553

131. 25 VI 1925. O naprawę ustroju rolnego    / 574

132. 15 VIII 1925. W hołdzie Władysławowi Reymontowi    /586

133. 28 II 1926. Potrzeba czynu!    /589

134. 28 XI 1926. O zamachu majowym i jego następstwach    /591

135. 26 I 1927. Krytyka rządów pomajowych    /601

136. 8 VII 1927. Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem    /613

137. 10 VI 1928. Nie pójdziemy ani na prawo, ani na lewo    /623

138. 18 I 1931. Czy była wina?     /627

139. 15 III 1931. Dokonano dzieła o historycznym znaczeniu    /629

140. 28 X 1931. Największym dobrem wolna Ojczyzna    /630

141. 8 I 1932. Ostatnie słowo oskarżonego     /641

142. 24 I 1932. Ku czci Andrzeja Średniawskiego    /647

143. 10 XII 1932. Zagajenie obrad Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego   /648

144. 11 XII 1932. Trzeba państwo wyrwać z rąk kliki, musi ono wrócić do narodu    /650

145. 30 IV 1933. Polska może być potężną, gdy się oprze na chłopach   /654

146. 27 V 1933. Wolny naród i wolne państwo jest celem naszych wysiłków   /656

147. 12 V 1939. Jedyną naszą ostoją jest silne państwo    /661

148. 21 V 1939. O gotowości chłopów do obrony granic Polski     /663

149. 29 VII 1945. Zgodne działanie staje się największym przykazanie    /664

INDEKS OSÓB    /667
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie