• Walka o Śląsk Cieszyński 1914 - 1920

Symbol: 6419
Brak towaru
29.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-89920-85-9
Zostaw telefon

Autor: Franciszek Szymiczek

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 218

Okładka: miękka

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

Reprint cennego opracowania wydanego w 1938 roku. Franciszek Szymiczek opisuje wojnę o Śląsk Cieszyński u zarania odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Spis treści:

Przedmowa /9

Rozdział I. Wstęp /10-24
Warunki geograficzne i topograficzne Śląska Cieszyńskiego, str. 10; Warunki polityczne Śląska Ciesz. do 1918 r., str. 11; Ludność, str. 11; Rolnictwo i leśnictwo, str. 14; Przemysł, str. 15; Handel i komunikacja, str. 17; Szkolnictwo, str. 18; Macierz Szkolna Księstwa Cieszyńskiego, str. 18; Matice Osvety Lidove, str. 19; Wydziały gminne, str. 19; Stronnictwa polityczne, str. 19; Polscy posłowie ze Śląska, str. 20; Polskie instytucje społeczne, str. 20; Renegaci-Ślązakowcy, str. 21; Ostrawica czy Olza, str. 23.

Rozdział II. Podczas wojny światowej /25-44
Wymarsz legionu śląskiego, str. 25; Naczelne dowództwo austriackie na Śląsku, str. 25; Oddziały kadrowe Legionów Polskich na Śląsku Cieszyńskim, str. 26; Cenzura prasowa, str. 26; Kierunki polityczne, str. 26; Różnica położenia Polaków a Czechów, str. 27; Komitet Narodowy Polski w Paryżu, str. 27; Działalność Dmowskiego, str. 28; Narodni Vybor Ceskoslovensky, str. 28; Sympatie prorosyjskie Czechów, str. 28; Trudna sytuacja Polaków, str. 29; Przepowiednia zaczyna się sprawdzać, str. 29; Czesi sięgają po Śląsk, str. 30; Sytuacja polityczna w Polsce, str. 31; Ponowny "furor teutonicus", str. 31; Akordy polsko-czeskie, str. 32; Sytuacja wewnętrzna Austro-Węgier, str. 32; Praca konspiracyjna, str. 33; Orędzie Wilsona z 8 stycznia 1918, str. 33; Austro-Węgry skazane na zagładę, str. 34; Hasło Wilsona, str. 34; Czesi starają się zdystansować Polaków, str. 34; Czeskosłowacki rząd narodowy w Paryżu, str. 35; Francja a czeskie prawa do krajów koronnych, str. 35; Cesarz Karol próbuje ratować monarchię, str. 35; Akt Rady Regencyjnej w Warszawie, str. 36; Stanowisko posłów polskich w Wiedniu, str. 36; Manifest cesarski z dnia 16 X 1918 r., str. 36; Przegrana państw centralnych i przewroty polityczne, str. 37; Rada Narodowa w Cieszynie, str. 38; Wiec w Cieszynie 27 października 1918 r., str. 39; Prawa Polski do Śląska, str. 39; Rada Narodowa a c. k. urzędy państwowe, str. 41; Pierwsza próba Czechów opanowania Śląska Ciesz., str. 41; Ponowna próba czeska, str. 42; Proklamacja Rady Narodowej, str. 42; Działalność Kożdonia, str. 42; Działalność Czechów, str. 42; Wojskowe siły austro-węgierskie na Śląsku, str. 43; Działalność oficerów-Polaków, str. 43.

Rozdział III. Od przewrotu do wojny polsko-czeskiej /45-64
Przewrót wojskowy, str. 45; Nazajutrz, str. 45; Opanowanie całego Śląska Cieszyńskiego, str. 47; Kwestia przyjęcia oficerów, str. 47; Rada Narodowa najwyższą władzą, str. 48; Stosunki z Czechami, str. 48; Kwestia posłuszeństwa wobec starosty frysztackiego, str. 48; Chaos powojenny, str. 49; Przybycie generała Aleksandrowicza, str. 49; Niemcy w Bielsku, str. 50; Powrót do stosunków normalnych, str. 50; Umowa 5 listopada, str. 50; Utworzenie Milicji Polskiej, str. 53; Reorganizacja wojska, str. 54; Organizacja polskiej administracji, str. 55; Rząd Krajowy w Cieszynie, str. 55; Komisja Rządząca, str. 56; Węzły Śląska z Macierzą, str. 56; Rozpisanie wyborów do Sejmu, str. 56; W obozie niemieckim, str. 57; Nowa Austria wobec kwestii cieszyńskiej, str. 57; Na odsiecz Lwowa, str. 58; "Ślązakowcy", str. 59; Agitacja czeska, str. 59; Co myśli Polska o kwestii cieszyńskiej, str. 59; Czesi wypowiadają umowę 5 listopada 1918 r., str. 60; Czechom pilno do wojny, str. 61; Masaryk o kwestii cieszyńskiej, str. 61; Czeskie "prawa historyczne" do Śląska Ciesz., str. 62; Rząd polski wobec kwestii cieszyńskiej, str. 63.

Rozdział IV. Zbrojny napad Czechów na Śląsk Cieszyński i wojna polsko-czeska /65-89
"Memorandum czeskie", str. 65; Przygotowania i plany czeskie, str. 67; Przygotowania i siły wojska polskiego, str. 67; Dlaczego Czesi dążyli do wojny, str. 69; Akcja "dyplomatyczna", str. 69; Akcja dowództwa polskiego, str. 71; Próby zapobieżenia wybuchowi wojny, str. 71; Początek wojny, str. 72; Odezwa czeska, str. 73; Utrata Bogumina i walki w zagłębiu węglowym, str. 74; Sytuacja dnia 24 stycznia 1919 r., str. 74; Terror czeski, str. 74; Minister Svehla o wojnie polsko-czeskiej, str. 75; Udział Milicji Polskiej w obronie Śląska, str. 75; Pozycje polskie w dniu 26 stycznia 1919 r., str. 79; Istebna przeprowadza wybory do Sejmu Ustawodawczego, str. 77; Okrucieństwa Czechów, str. 77; Straty w ludziach i odwrót, str. 78; Zajęcie Cieszyna przez Czechów, str. 78; Przegrupowania wojskowe, str. 79; Walki na linii Wisły, str. 80; Zawieszenie broni, str. 80; Przedłużenie zawieszenia broni, str. 81; Umowa paryska , str. 82; Odpowiedź rządu polskiego w sprawie najazdu czeskiego, str. 83; Niemcy pod okupacją czeską, str. 84; Przyjazd Komisji Międzynarodowej, str. 84; Skład Komisji Międzynarodowej, str. 85; Postępowanie okupantów czeskich, str. 85; Komitet Polski w Cieszynie, str. 86; Drobne starcia, str. 86; Dążenia czeskie do zerwania umowy paryskiej, str. 87; Strajk górników polskich, str. 87; Echa w sejmie warszawskim, str. 87; Wojskowa misja koalicyjna w Cieszynie, str. 88; Umowa wojskowa i nowa linia demarkacyjna, str. 88; Powrót Wojska Polskiego do Cieszyna, str. 89.

Rozdział V. Czasy Międzynarodowej Komisji Kontrolującej /90-116
Konferencja Pokojowa w Paryżu, str. 90; Przedstawiciele polscy w Paryżu, str. 90; Polskie żądania terytorialne, str. 91; Różne stanowiska w Paryżu, str. 92; Rada Najwyższa a polskie żądania terytorialne, str. 93; Działalność Komisji Kontrolującej w Cieszynie, str. 94; Umowa węglowa, str. 94; Sprawa czeskich załóg wojskowych na szybach, str. 95; Sprawa polskich kolejarzy, str. 95; Walka o rządy na Śląsku Cieszyńskim, str. 96; Okólnik czeski do polskich urzędów gminnych, str. 97; Komisja mieszana polsko-czeska, str. 99; Starostwo czeskie w Karwinie, str. 99; Sprawa kompetencji Sądu Okręgowego w Cieszynie, str. 100; Walka o polskie szkolnictwo, str. 100; Skarbowość na Śląsku, str. 100; Kwestia przynależności linii kolejowych, str. 101; "Wojna węglowa", str. 101; Aprowizacja, str. 102; Dalsza praca komisji mieszanej, str. 102; Reskrypt czeskiej komisji plebiscytowej, str. 102; Protesty polskie, str. 103; Milicja Śląska, str. 103; Polska wobec kwestii cieszyńskiej, str. 104; Naczelnik Państwa wobec kwestii cieszyńskiej, str. 105; Kwestia kolei koszycko-bogumińskiej, str. 105; Sprawa zagłębia węglowego, str. 106; Linia Tissi'ego, str. 106; Konferencja krakowska, str. 107; Projekty polskie na konferencji krakowskiej, str. 109; Przerwanie konferencji, str. 111; Wzmożona działalność obu stron, str. 111; Plebiscyt na Śląsku, str. 112; Oświadczenie Paderewskiego, str. 112; Decyzja Rady Najwyższej, str. 113; Sytuacja na Śląsku, str. 113.

Rozdział VI. Plebiscyt /117-154
Przygotowania do akcji plebiscytowej, str. 117; Kiedy ma się odbyć plebiscyt, str. 118; Przyjazd Komisji Międzysojuszniczej, str. 118; Odezwa Komisji Plebiscytowej, str. 119; Kilka słów o Komisji Plebiscytowej, str. 119; Kilka słów o Komisji Plebiscytowej, str. 119; Dwie prefektury, str. 120; Żurawski i Michalik prefektami, str. 121; Kompetencje prefektów, str. 121; Komisja Administracyjna w Karwinie, str. 122; Urzędy i instytucje polskie, str. 123; Stanowisko prefekta Żurawskiego, str. 123; Utworzenie nowej linii celnej, str. 123; Protesty i wiece polskie, str. 124; Czeski prezydent w Sądzie Okręgowym w Cieszynie, str. 125; Walka o polską administrację szkolną, str. 126; Administracja skarbowa, str. 127; Wprowadzenie polskiej waluty, str. 128; Uregulowanie kwestii rozdziału węgla, str. 128; Sprawa aprowizacji, str. 129; Konflikt z Komisją Plebiscytową, str. 129; Troska o bezpieczeństwo publiczne, str. 130; Rugi i prześladowania, str. 131; Nowe wydziały gminne, str. 132; I. pogrom antypolski, str. 132; Kto ponosi winę, str. 133; Próby uspokojenia ludności, str. 134; Echa w Polsce, str. 134; Rezygnacja posła Zamorskiego, str. 135; Ordynacja plebiscytowa, str. 135; Kwestia prawa "przynależności", str. 136; Protest gen. Latinika, str. 137; Protest czeski, str. 137; Delegaci rządu polskiego w Cieszynie, str. 137; Konflikt urzędników polskich z Komisją Plebiscytową, str. 139; Akcja plebiscytowa w obozie czeskim, str. 140; Nastawienie Komisji Plebiscytowej, str. 141; Akcja "Ślązakowców", str. 142; Stanowisko Niemców, str. 142; Prasa niemiecka, str. 144; Statut organiczny Wojew. Śl., str. 144; "Burgerwehr", str. 145; Odroczenie terminu plebiscytu, str. 145; II. pogrom antypolski, str. 146; Strajk górników polskich w Karwinie, str. 149; Próbny plebiscyt, str. 149; Ogłoszenie postępowania reklamacyjnego, str. 150; Polacy bojkotują plebiscyt, str. 150; Niepewność Czechów, str. 150; Próby arbitrażu, str. 150; Plebiscyt na raty, str. 152; Plebiscyt pod przymusem, str. 153; Kłopoty Komisji Plebiscytowej z agitatorami, str. 153; Delegat Stolicy Apostolskiej w Cieszynie, str. 154.

Rozdział VII. Podział Śląska Cieszyńskiego /155-166
Czesi dążą całą siłą do plebiscytu, str. 155; Maksymalne i minimalne żądania polskie, str. 155; Znowu kolej koszycko-bogumińska, str. 156; Szanse polskie i czeskie, str. 157; Odstąpienie od plebiscytu, str. 158; Powody odstąpienia od plebiscytu, str. 160; Książę Sapieha o kwestii cieszyńskiej, str. 161; Ponowne obrady w Paryżu, str. 161; Dzień 28 lipca 1920 r., str. 162; Treść decyzji Rady Ambasadorów, str. 162; Deklaracja Ignacego Paderewskiego, str. 163; Ostatnie protesty, str. 165

Rozdział VIII. Likwidacja /167-174
Delimitacja prowizoryczna, str. 167; Co przypadło Polsce, a co Czechosłowacji, str. 168; Ostatnie epizody, str. 170; Likwidacja Rady Narodowej, str. 170; Odezwa pożegnalna Komisji Międzynarodowej, str. 171; Dzień 10 sierpnia 1920 r., str. 172; Dalsze losy Śląska Ciesz., str. 173; Zakończenie, str. 174.

Przypisy /175-183
Przegląd literatury /184-186
Skorowidz nazw geograficznych /187-191
Skorowidz nazwisk /192-198
Summary /199-212

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie