• Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okesie okupacji niemieckiej 1939-1945

Brak towaru
40.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24h
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788376297699
Zostaw telefon

Autor: Mariusz Zajączkowski

Rok wydania: 2015

Ilość stron: 504

Oprawa: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

Książka Mariusza Zajączkowskiego to obraz działalności OUN-B i UPA na wschodniej Lubelszczyźnie w latach II wojny światowej. Opisane zostały wydarzenia rozgrywające się na tym terenie w latach 1943–1944: antypolskie wystąpienia banderowskiej partyzantki, ukraińskich placówek samoobrony czy złożonych z Ukraińców formacji policyjnych i wojskowych w służbie niemieckiej, jak również działania odwetowe AK i BCh wobec ludności ukraińskiej. Co ważne, związane z nimi tragiczne losy polskich i ukraińskich chłopów z okolic Hrubieszowa (m.in. mieszkańców Prehoryłego, Sahrynia, Tarnoszyna, Bereścia, Smoligowa czy Łubcza) urosły do rangi symbolu polsko-ukraińskiego konfliktu pamięci. Wydarzenia zostały ukazane w szerokim kontekście: polityki narodowościowej władz II RP, okupanta niemieckiego, „antypolskiej akcji” OUN-B i UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, w końcu działalności podziemia komunistycznego i partyzantki sowieckiej. W książce jest też mowa o walce ukraińskiej partyzantki z Sowietami i Niemcami. Autor, dostarczając istotnych argumentów, szeroko polemizuje z ustaleniami niektórych przedstawicieli ukraińskiej historiografii. Udowadnia brak związku między pojedynczymi, od wiosny 1942 r. do zimy 1942/1943 r., antyukraińskimi wystąpieniami polskiego podziemia na Lubelszczyźnie a rozpoczętą na początku 1943 r. przez podziemie ukraińskie akcją depolonizacyjną na Wołyniu. Przeczy w ten sposób tezie o „drugiej wojnie polsko-ukraińskiej”, która m.in. zakładała wcześniejsze cierpienia Ukraińców z Lubelszczyzny (1942 r.) niż Polaków z Wołynia (1943 r.).

Spis treści: 

Wstęp   / 9  
Rozdział I. Kwestia ukraińska na Lubelszczyźnie (1918–1939)  /31  
1. Ukraińcy w II Rzeczypospolitej   /31  
2. Legalne i konspiracyjne formy działalności politycznej Ukraińców w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym  /34  
3. Ukraińcy i Polacy na Lubelszczyźnie (1918–1939)   /43  
3.1.Problem odrębności wyznaniowej i etnicznej a stopień świadomości narodowej ludności prawosławnej na terenach nadbużańskich   /43  
3.2.Pokój brzeski 1918 r. a kwestia przynależności państwowej dawnej guberni chełmskiej  /48  
3.3.Lubelskie echa wojny polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią i Wołyń (1918–1919)   /49  
3.4.W międzywojennym województwie lubelskim   /52  
4. Ukraińscy nacjonaliści i komuniści na Lubelszczyźnie w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku   /64  
4.1.Chełmski Okręg OUN  /64  
4.2.Chełmski Okręg KPZU  /67  
Rozdział II. Kwestia ukraińska na Lubelszczyźnie (1939–1944)   /73  
1. Postawy Ukraińców we wrześniu 1939 r.  /73
  2. Ukraińska dywersja w 1939 r.   /76  
3. Sytuacja na terenach zajętych przez Armię Czerwoną (1939–1941)   /83  
4. Ukraińska społeczność w dystrykcie lubelskim GG  /87  
5. Niemiecka polityka narodowościowa a konflikt polsko-ukraiński na Lubelszczyźnie (1939–1944)  /91  
5.1.Kwestia ukraińska w polityce władz GG   /91
 5.2.Niemiecka polityka narodowościowa w dystrykcie lubelskim  /93
5.2.1.Wydarzenia na Lubelszczyźnie w okresie od wiosny 1942 r. do zimy 1942/1943 r. a polsko-ukraiński spór o genezę zbrodni wołyńskiej 1943 r.  /93
5.2.2.Obraz działalności komunistycznych grup zbrojnych w dystrykcie lubelskim (wiosna 1942 r.– zima 1942/1943 r.) w świetle dokumentów polskich i ukraińskich  /103
5.2.3.„Drobne” prowokacje, czyli polsko-ukraińska „wojna wywiadów” na Lubelszczyźnie   /108
5.2.4.„Wielka” prowokacja niemiecka, czyli ukraiński wątek akcji kolonizacyjnej na Zamojszczyźnie (1942–1943)   /110
5.2.5.Postawy ludności polskiej i ukraińskiej w okresie „Aktion in Zamosc”  /119
6. Powstanie i działalność UCK w GG z uwzględnieniem sytuacji w dystrykcie lubelskim   /123
7. Problem kolaboracji UCK z Niemcami   /136
8. Kościół prawosławny w dystrykcie lubelskim   /140
Rozdział III. Ukraińskie podziemie na południowo-wschodnich ziemiach II RP okupowanych przez Niemcy (1939–1944)   /149
1. Sytuacja w OUN (1939–1942)   /149
2. Powstanie i główne kierunki działalności Służby Bezpieczeństwa OUN-B w okresie okupacji niemieckiej (1940–1944)   /158
3. Powstanie i pierwszy okres działalności UPA na terytorium RkU i Ukraińskiej Samoobrony Ludowej w GG (1943–1944)   /162
3.1.„Antypolska akcja” OUN-B i UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej   /165
3.2.Ukraińskie podziemie a sowiecka partyzantka  /171
3.3.Banderowcy a Niemcy   /172
4. Rozwój organizacyjny i struktura banderowskiego podziemia w dystrykcie lubelskim GG (jesień 1939 r.– zima 1943/1944 r.)   /174
4.1.Chełmski Okręg (Obwód) OUN-B  /174
4.2.Lubaczowski Powiat OUN-B    /180
4.3.Próby zbliżenia między AK a OUN-B na Lubelszczyźnie w 1942 r.  /181
4.4.Bojówki OUN-B (wiosna 1943 r. – zima 1943/1944 r.)   /186
4.5.Pierwsze oddziały UPA (zima 1943/1944 r. – wiosna 1944 r.)   /189
4.5.1.Chełmska sotnia UPA „Jahody”    /189
4.5.2.Lubaczowska sotnia UPA „Zalizniaka”  /190
Rozdział IV. Ukraińcy w służbie niemieckiej oraz w innych niż OUN-B organizacjach konspiracyjnych w dystrykcie lubelskim GG (1939–1944). Zarys problematyki   /193
1. Ukraińskie formacje policyjne, wartownicze i wojskowe w służbie niemieckiej  /194
1.1.Ukraińska Policja Pomocnicza   /194
1.2.„Ludzie z Trawnik”. Sprawa SS-Wachmannschaften „Chołmszczyna”   /198
1.3.Grupa bojowa „Beyersdorff ” dywizji SS „Galizien”, 5. pułk policji SS, Ukraiński (Wołyński) Legion Samoobrony   /202
2. Chełmski Legion Samoobrony (wiosna 1942 r. – lato 1944 r.)   /206
3. Ukraińcy i Polacy pochodzenia ukraińskiego w polskim podziemiu komunistycznym i sowieckiej partyzantce  /214
3.1.Pierwsze komunistyczne organizacje konspiracyjne oraz grupy i oddziały partyzanckie (jesień 1941 r. – lato 1942 r.)   /214
3.2.Ukraińcy i Polacy pochodzenia ukraińskiego w PPR i jej oddziałach zbrojnych (wiosna 1942 r. – lato 1944 r.)   /221
3.3.Ukraińcy i Polacy pochodzenia ukraińskiego w rajdowych oddziałach i zgrupowaniach partyzantki sowieckiej (lato 1943 r.– lato 1944 r.)   /227
4. Problem obecności Ukraińców i Polaków pochodzenia ukraińskiego w ZWZ–AK i BCh   /230
Rozdział V. Od „Ukraineraktion” do „rewolucji hrubieszowskiej”. Konflikt polsko-ukraiński w dystrykcie lubelskim (styczeń 1943 r.– marzec 1944 r.). . . . .237
1. Przyczyny i charakter antyukraińskich wystąpień polskiego podziemia (styczeń 1943 r. – luty 1944 r.)   /237
1.1.W cieniu „Ukraineraktion” (styczeń – maj 1943 r.)   /237
1.2.Następstwa operacji „Werwolf ”. Rozkaz Komendy Sił Zbrojnych w Kraju z 4 sierpnia 1943 r. i jego konsekwencje dla Ukraińców z Lubelszczyzny   /246
1.3.Echa zbrodni wołyńskiej jako katalizator konfliktu polsko-ukraińskiego w dystrykcie lubelskim   /256
1.4.Eskalacja konfliktu polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie (wrzesień 1943 r. – luty/marzec 1944 r.)   /262
1.4.1.Zwiastun „antypolskiej akcji” na Chełmszczyźnie. Pierwsze napady (wrzesień – grudzień 1943 r.)    /262
1.4.2.„Antypolska akcja” na Chełmszczyźnie. Początek (styczeń – luty/marzec 1944 r.)   /268
1.4.3.Wzmożenie polskich akcji odwetowych wobec Ukraińców w Hrubieszowskiem (październik 1943 r. – luty/marzec 1944 r.)   /273
1.4.4.Pierwsze starcia zbrojne AK i BCh z UNS   /280
2. „Rewolucja hrubieszowska” (marzec 1944 r.)   /282
2.1.Motywy nasilenia polskiego odwetu w Hrubieszowskiem w marcu 1944 r.  /285
2.2.Główne cele i charakter akcji odwetowej z 10 marca 1944 r.   /288
2.3.„Zaczyna się dzień sądu i zemsty...” 10 marca 1944 r. Próba rekonstrukcji wydarzeń  /291
2.3.1.Siły ukraińskie   /291
2.3.2.Siły i koncentracja polskich oddziałów  /293
2.3.3.Przebieg akcji na Sahryń, Szychowice i Łasków w świetle polskich i ukraińskich relacji, wspomnień, dokumentów   /294
2.4.Rozmiary polskiego odwetu   /302
2.5.Ukraińska odpowiedź   /308
Rozdział VI. Przebieg „antypolskiej akcji” OUN-B i UPA oraz polsko-ukraińskiej wojny partyzanckiej w południowej części dystryktu lubelskiego (zima 1943/1944 r. – lato 1944 r.)  /313
1. Nasilające się antypolskie wystąpienia na Chełmszczyźnie. Czas decyzji – rozkaz nr 6/44 KP OUN-B na ZUZ (luty–marzec 1944 r.)   /313
2. Kulminacja „antypolskiej akcji” na Chełmszczyźnie (kwiecień 1944 r.)   /319
3. Powołanie Chełmskiego Podobwodu OUN-B i Zjednoczonego Chełmskiego Frontu UPA (kwiecień 1944 r.)   /323
4. Działalność chełmskiego podobwodowego referatu SB (wiosna 1944 r.)   /325
5. Przebieg kulminacyjnej fazy „antypolskiej akcji” i walk między AK a UNS–UPA na froncie polsko-ukraińskiej wojny partyzanckiej na Chełmszczyźnie (kwiecień – lipiec 1944 r.)  /327
5.1.Siły ukraińskie i polskie   /327
5.2.Ukraińska akcja zaczepna (5 kwietnia 1944 r.)   /330
5.3.Uderzenie sił Zjednoczonego Chełmskiego Frontu UPA. Bitwa pod Posadowem (9 kwietnia 1944 r.) i jej konsekwencje dla strony polskiej    /335
5.4.Antypolskie wystąpienia ukraińskiej partyzantki na pograniczu dystryktów lubelskiego i Galicja (kwiecień 1944 r.)   /344
5.5.Sytuacja na polsko-ukraińskim froncie na przełomie kwietnia i maja 1944 r.   / 346
5.6.Wznowienie walk polsko-ukraińskich w maju 1944 r.  /351
5.7.Bitwa o Narol (21 maja 1944 r.)   /358
5.8.Polska akcja zaczepna (2 czerwca 1944 r.)  /364
5.9.Ostatnie starcia i zbrodnie (czerwiec – początek lipca 1944 r.)  /373
6. Bilans konfliktu polsko-ukraińskiego w dystrykcie lubelskim (1943–1944).Straty osobowe, materialne, exodusludności  /377
7. Stanowisko PPR i jej oddziałów zbrojnych wobec konfliktu polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie (1943–1944)  /381
8. Sowiecka partyzantka a ukraińscy i polscy „nacjonaliści” oraz ich zaplecze społeczne w okresie walk narodowościowych i czystek etnicznych w dystrykcie lubelskim   /386
8.1.Postawa wobec OUN-B i UPA  /386
8.2.Relacje z AK i BCh  /388
8.3.Stosunek do miejscowej ludności ukraińskiej i polskiej   /396
Rozdział VII. Ukraińskie podziemie w walce z Sowietami i Niemcami w południowej części dystryktu lubelskiego w końcowym okresie okupacji niemieckiej (wiosna – lato 1944 r.).   /401
1. Starcia UNS–UPA z partyzantką sowiecką    /401
2. Starcia ukraińskiej partyzantki z Niemcami  /410
3. Położenie banderowskiego podziemia w okresie letniej ofensywy Armii Czerwonej na froncie wschodnim (druga połowa lipca 1944 r.)   /417
Zakończenie – Fakty i interpretacje   /425
Wykaz skrótów  /447
Bibliografia   /451
Indeks osób   /471
Indeks nazw geograficznych  /485
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie