• Postacie kościoła katolickiego na Śląsku

Brak towaru
79.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788378211358
Zostaw telefon

Autor: ks. Józef Mandziuk

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 776

Okładka: twarda

Format: 20,8 cm x 29,5 cm

Uwaga - okładka nieznacznie zarysowana

 

Spis treści:

Wstęp  /5

CZĘŚĆ I. Średniowiecze 

Jan - pierwszy biskup wrocławski  /8

Św. Andrzej Świerad - zakonnik i pustelnik  /10

Śląscy biskupi legendarni  /12

Biskup Hieronim - odnowiciel diecezji  /14

Biskup Żyrosław I - konsekrator kościoła pw. św. Wojciecha we Wrocławiu  /15

Robert I - biskup wrocławski i krakowski  /17

Piotr Włostowic - fundator kościołów i klasztorów  /19

Jan Janik Gryfita - biskup wrocławski i arcybiskup gnieźnieński  /22

Biskup Walter - łącznik Śląska z Zachodem  /24

Książę Bolesław I Wysoki - fundator cystersów w Lubiążu  /26

Jarosław - książę śląski i biskup wrocławski  /28

Cyprian - biskup i zakonnik /30

Książę Henryk Brodaty - małżonek świętej  /33

Św. Jadwiga - matka ludu śląskiego  /35

Biskup Wawrzyniec - bojownik o wolność Kościoła na Śląsku  /37

Konrad z Krossigk i problem kolonizacji na Śląsku /39

Kanonik Mikołaj - fundator klasztoru cystersów w Henrykowie  /41

Książę Henryk II Pobożny - Princeps Poloniae Christianissimus  /43

Księżna Anna - świątobliwa małżonka Henryka II Pobożnego  /45

Św. Agnieszka Czeska i Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą na Śląsku  /47

Bł. Benigna - męczennica wrocławska  /49

Gertruda - ksieni cysterek trzebnickich  /51

Bł. Czesław - przeor wrocławskich dominikanów  /53

Tworzimir - pierwszy prowincjał minorytów polskich i śląskich  /55

Książęta piastowscy a minorycie wrocławscy  /57

Brat Herbord - wrocławski duszpasterz franciszkański  /59

Benedykt Polak - wrocławski podróżnik do Karakorum  /60

Witelo - sławny uczony legnicki  /62

Mistrz Jakub i romańskie świątnie na Śląski  /64

Świątobliwa Eufemia -Ofka i Piastówny w klasztorach  /66

Św. Elżbieta Węgierska  i jej kult na Śląsku  /67

Książę Bolesław Rogatka - awanturnik i pokutnik  /69

Biskup Tomasz I - ozdoba Kościoła śląskiego  /71

Książę arcbiskup Władysław Piasowicz- administrator biskupstwa śląskiego  /72

Biskup Tomasz II - pierwszy prawodawca śląski  75

Wielcy przeciwnicy - biskup Tomasz II o książę Henryk IV Probus /75

Książę Henryk IV Probus - fundator kolegiaty świętokrzyskiej weWrocławiu  /77

Biskup Jan III Romka - obrońca wielkiego przzywileju dla ościoła wrocławskiego  /79

Wit, biskup litewski - pierwszy sufragan we Wrocławiu  /81

Henryk z Wierzbna - pierwsz biiskup książę nysko-otmuchowski  /82

NBiskup Nanker - świątobliwy obrońca polskości na Śląsku  /84

Przecław z Pogorzeli - rządca "złotego biskupstwa wrocławskiego"  /86

Biskup Paweł z Bancz i sprawy narodowościowe na Śląsku  /88

Kanonik Jan Jenkewicz - oficjał biskupstwa wrocławskiego  /89

Prałat Jakub - pierwszy wikariusz generalny  /91

Piotr - kanclerz trzech biskupów  /92

Arnold ze Zwróconej - twórca pierwszego śląskiego formularza kanceraryjnego  /93

Milej - dziekan wrocławskiej kapituły katedralnej - właściciel pieczęci  /94

Kasper Weigl - archidiakon wrocławski  /96

Pleban krośnieński archiprezbiterem w Krośnie nad Odrą  /97

Biskup Apeczko z Ząbkowic - twórca fundacji dla lektorów teologii we Wrocławiu  /98

Archidiakon głogowski Mirosław i problem celibatu duchowieństwa śląskiego  /100

Król Jan Luksemburski a Kościół śląski  /101

Książęta świdnicko-jaworscy propagatorami kultu obrazi Madonn Krzeszowskiej  /103

Piotr z Alwerni a problem świętopietrza na Śląsku  /105

Galhard De Carceribus - poborca danin papieskich  /106

Cesarz Karol IV - patron kościoła ślląskiego  /108

Jan ze Środy - biskup-nominat wrocławski  /110

Teodoryk z Klatowej - śląski biskup schizmatycki  /111

Książę Rupert i "wojna piwna" we Wrocławiu /113

Wacław - książę legnicki i biskup wrocławski  /114

Mikołaj z Wołowa - przedstawiciel stronnictwa proawiniońskiego na Śląsku  /116

Opat Ludolf z Żagania - śląski teoretk koncyliarzmu  /118

Maciej - propagator nauki waldensów na Śląsku  /119

Stefan z Wrocławia - zwolennik wiklefizmu  /121

Jan z Oławy - śląski naśladowca czeskich reformatorów  /122

Diakon wrocłąwski - przywódca biczowników na Śląsku  /124

Jan Svenkenfeld - inkwizytor śląski  /125

Konrad książę oleśnicki i biskup wrocławski  /127

Biskup Konrad - wódz sił antyhusyckich na Śląśku  /128

Biskup Piotr II Nowak - koncyliarsta śląski  /130

Św. Jan Kapistran - kaznodzieja we Wrocławiu  /132

Biskup Piotr II Nowak wobec pogromu Żydów wrocławskich  /134

Jodok z Rożemberka - Czech na stolicy biskupstwa śląskiego  /136

Biskup Jodok z Rożemberka a król "heretyk" Kerzy z Podiebratów  /137

BIskup Rudolf z Rudesheim - legat papieski na Śląsku  /139

Rudolf z Rudesheim - pierwszy biskup wrocławski pochodzenia niemieckiego  /141

Mistrz Pieszko - budownicz śląskich kościołów gotyckich  /143

Jodok Tauchen - wrocławski mistrz kamieniarski  /144

Twórcy pięknych Madonn Śląskich  /146

Mikołaj Obilman - twórca śląskich tryptyków  /149

Twórcy śląskich rzeźb nagrobnych  /151

Anonimowi wykonawcy śląskich polichromii ściennych  /153

Mistrzowie gotyckich obrazów sztalugowch na Śląsku  /155

Mikołaj z Nysy - miniaturzysta śląski  /159

Andrzej Heideker - złotnik wrocławski  /161

Jan IV Roth - śląski biskup renesansowy  /163

Biskup Jan V Turzo - mecenas kultur renesansowej na Śląsku  /165

Małgorzata Noczen - wrocławska opiekunka ubogich w XV stuleciu  /167

Kanonik Aleksy Fey z Namysłowa - fundator szpitala we Wrocławiu  /168

Książę Konrad I Oleśnicki - fundator szpitala klasztornego w Oleśnic Śląskiej  /171

Książę Henryk IV Głogowski - fundator szpitala parafialnego w Kożuchowie  /172

Książę Jan II Głogowski - protektor duchaków śląskich  /174

Hans Mittelaw - organizator przytułku w Legnicy  /176

Opat Marcin Rykenberg - przedstawiciel medyków śląskich /178

Wawrzyniec Corvinus - rektor szkoły elżbietańskiej we Wrocławiu  /180

Jerzy Liban z Legnicy - pierwszy grecysta na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie  /182

Król Władysław Jagiellończyk a próby założenia uniwersytetu we Wrocławiu  /184

Jan Rodzyna - donator biblioteki kapitulnej we Wrocławiu  /185

Kanonik Jan Paszkowicz i jego szafa archiwalna z 1455 roku  /187

Kanonik Kasper Elyan - założyciel pierwszej drukarni śląskiej  /189

 

CZĘŚĆ II. Czasy wczesnonowożytne (1520-1742)

Biskup Jan V Turzo i początek rozłamu wyznaniowego na Śląsku  /192

Ks. Jan Hess - "Wrocławski Luter"  /194

Uczesnicy wrocławskiej dysputy religijnej z 1524 roku  /195

Drukarz Adam Dyon na usługach luteranizmu  /197

Biskup Jakub Salza - bezradn adwersarz luteranizmu  /199

Postawa króla czeskiego Ferynanda Habsburga wobec śląskich ruchów refomracyjnych  /201

Książę Fryderyk II legnicko-brzeski - zdeklarowany zwolennik luteranizmu  /203

Książę Jan II Dobry a nawałnica luteranizmu na Górnym Śląsku  /205

Książę Jerzy II Brzeski - protektor luteranów śląskich  /207

Piotr Riedemann - śląski teoretyk anabaptyzmu  /209

Kasper Schwenckfeld - śląski reformator religijny  /211

Jan Crato von Krafttheim - przwódca śląskich kalwinów  /213

Ambroż Moiban - wrocławski reformator ceremonii liturgicznych  /215

Margrabia Jerzy Hohenzollern - śląski realizator protestanckiej zasady cuius regio eius relgio  /218

Walenty Trotzendorf - wybitny pedagog protestancki  /220

Walenty Krautwald - rektor katolickiej szkoł biskupiej w Nysie  /222

Pastor Jan Hess - prezes Urzędu Jałmużniczego we Wrocławiu  /224

Ziemianin Joachim Tschirnin - fundator Szpitala w Otmuchowie  /226

Baltazar z Promnicy - wrocławski biskup kompromisu  /228

Kasper z Łagowa- wrocławski biskup "małego przełomu"  /230

Kanonik Jan Cochlaeus - wybitny śląski humanista  /232

Kanonik Sebastian Schleupner - ozdoba kapituły wrocławskiej  /235

Kanonik Stanisław Sauer i jego renesansowy pomnik nagrobny  /237

Mikołaj Kopernik - scholastyk kapituły świętokrzyskiej we Wrocławiu  /239

Kustosz Jan Wunschalt - franciszkański zwolennik luteranizmu  /241

Michał Hillebrand - zbuntowany gwardian minorytów nyskich  /243

Samobójstwo Mkołaja VII Ruperiego - opata krzeszowskiego  /246

Opat żagański Paweł ze Lwówka - zwolennik luteranizmu  /248

Cesarz Maksymilian II wobec potrydenckiej odnowy życia kościelnego na Śląśku  /251

Marcin Gerstmann - pierwszy wrocławski biskup reformator (1574-1585)  /253

Biskup Marcin Gerstmann i jego synod z 1580 roku /255

Biskup Andrzej Jerin - kontynuator dzieła odnowy potrydenckiej (1585-1596)  /256

Biskup Andrzej Jerin i jego synod z 1592 roku  /258

Biskup Andrzej Jerin - mecenas sztuki renesansowo-manierycznej  /260

Bonawentura Hahn i Paweł Albert - kandydaci na stolicę biskupstwa wrocławskiego  /262

Jan VI Sitsch (1600-1608) - wrocławski biskup reformator  /264

Archidiakon Teodor Lindanus - autor potrydenckiej instrukcji wizytacyjnej  /266

Ksiądz Jan Seckerwitz - wykładowca seminarium duchownego we Wrocławiu  /268

Kanonik Michał Hiltprand - rektor seminarium duchownego w Nysie  /270

Plebani śląscy i oddolna reforma życia kościelnego po Soborze Trdenckim  /272

Śląskie wizytacje Ad Limina Apostolorum  /274

O. Abraham Brzowski - przeor dominikanów wrocławskich  /276

Stefan Corvinus i Mateusz Krabe - pierwsi śląscy jezuici  /278

Cesarz Rudolf II i jego List majestatyczny z 1609 roku  /281

Schonaichowie - przedstawiciele kalwinizmu na Śląsku  /283

Cesarz Ferdynand II i kontrreformacja w krajach habsburskich  /286

Oppersdorfowie - przedstawiciele kontrreformacji na Śląsku  /288

Książę Karol Lichtenstein i jego dragoni w latach zmagań religijnych na Śląsku  /290

Działalność kontrreformacyjna Albrechta Wallensteina, wodza sił cesarskich  /292

Król szwedzki GUstaw Adolf i spustoszenie Śląska  /294

Cesarz Ferdynand III i pokój wersalski  /296

Archidiakon Sebastian Rostock - główna postać w akcji redukcji kościołów na Śląsku  /298

Karol Habsburg - wrocławski biskup dobry kontrreformacji  /301

Królewicz Karol Ferdynand WAza i jego rządy diecezją wrocławską  /304

Arcyksiążęta habsburscy - biskupami wrocławskimi  /306

Sebastian Ignacy Rostock - wrocławski biskup - duszpasterz  /308

Frderyk Hessen-Darmstadt - pierwsz kardynał wrocławski  /310

Biskup Jan Baltazar Liesch v. Hornau - mąż opatrznościowy katolicyzmu śląskiego  /313

Biskup Karol Franciszek Neander - ozdoba Kościoła śląskiego  /315

Archidiakon Piotr Gebauer - kolumna Kościoła śląskiego  /315

Ksiądz Mateusz Jagodowicz - autor statutów synodu nyskiego z 1653 roku  /319

Kanonik Jan Lohr - typowy przedstawiciel wrocławskiej kapituły katedralnej  /320

Kanonik Jerzy Wawrzyniec Budaeus A Lohr - krzewiciel kultury katolickiej na Śląsku  /322

Proboszcz Jan Feliks Ambroży Pedewitz - wybitny bibliofil nyski  /324

Cysters Henryk Faber z Krzeszowa - ofiara wojny 30-letniej  /326

Jezuita Krzysztof Scheiner - pierwszy rektor kolegium jezuickiego w Nsie  /329

Jezuita Jan Wazin - pionier duszpasterstwa jezuickiego we Wrocławiu  /331

Cesarz Leopold I Habsburg  - wielki protektor śląskich jezuitów  /333

Burgrabia Hannibal Dohna - darczyńca śląskich kapucynów  /337

Baron Jan Adam de Garnier - fundator placówek śląskich karmelitów  /340

Ród hrabiów Gaschinów opiekunem franciszkanów reformatorów na Górze Świętej Anny  /343

Prowincjał Filip Boncor - obrońca praw minorytów do kościoła pw. św. Doroty we Wrocławiu  /345

Jan Topper - fundator kościoła bernardyńskiego w Głubczycach  /347

Ksiądz Marcin Schupius - przedstawiciel niższego duchowieństwa śląskiego  /350

Ksiądz Mateusz Alojzy Skupień - kaznodzieja śląski  /352

Agenda Wrocławska biskupa Karola Ferdynanda Wazy z 1653 roku  /355

Krstian Menrzel - twórca barokowej monstrancji w kształcie Drzewa Jessego  /357

Ksiądz Jakub Roczkowski - proboszcz piekarski, szerzyciel kultu Maryjnego  /360

Antoni Gotzen - fundator Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach  /363

Krzysztof Leopold Schaffgotsch - fundator sanktuarium św. Wawrzńca na Śnieżce  /366

Opat Bernard Rosa z Krzeszowa - szerzyciel kultu św. Józefa na Śląsku  /368

Postawa księdza Jana Feliksa Ambrożego Pedewitza w procesach czarownic w biskupim księstwie nyskim  /372

Ksiądz Jan Marcin Stukpe - założyciel Bractwa Najświętszego Serca Jezusowego w Miedziance  /374

Jezuita Wit Scheffer - założciel Bractwa Akademii Bożej Miłości we Wrocławiu  /377

Cesarz Leopold I Habsbueg i dominacja katolicyzmu na Śląsku  /379

Biskup Karol Ferdynand Waza wobec przynależności metropolitalnej Wrocławia  /381

Król Karol XII Szwedzki i konwencja altransztadzka z 1707 roku  /383

Długi pontyfikat biskupa Franciszka Ludwika Neuburga (1683-1732)  /385

Filip Ludwik Sinzendorf - drugi kardynał wrocławski  /387

Posługa biskupia Jana Brunettiego, sufragana wrocławskiego  /389

Biskup Daniel Eliasz Sommerfeld - "śląski Boromeusz"  /391

Szlachcic Adam Borka - fundator pierwszego klasztoru bonifraterskiego  /393

Jan Ernest i Eleonora von Spintzenstein - dobrodzieje śląskich jezuitów  /395

Juliana Maria Józefa Nadasdy - pierwsza przełożona klasztoru urszulanek we Wrocławiu  /397

Maria Frank - protektorka sióstr elżbietanek czarnych w Cieszynie  /399

Opat Innocenty Frytsch - budownicz kościoła Panny Maryi Łaskawej w Krzeszowie  /401

Jerzy Wilhelm Neuhertz i jego polichromia krzeszkowska  /404

Michał Leopold Willmannn - najwybitniejszy malarz śląskiego baroku  /406

Antoni Doroazil - twórca rzeźb w krzeszowskim Mauzoleum Piastów  /409

Franciszek Zeller - twórca stall w kościele pw. św. Wincentego we Wrocławiu  /411

Jezuita Fryderyk Wolf von Ludingshausen - pierwszy rektor Akademii Leopoldyńskiej  /413

Jan Scheffler - Angelus Silesius - poeta i mistyk śląski  /416

Św. Jan Sarkander - śląski męczennik XVII stulecia  /418

Św. Melchior Grodziecki - śląski jezuita i jego towarzysze  /420

 

CZĘŚĆ III. Czasy nowożytne (1742-1945)

Cesarzowa Maria Teresa i utrata Śląska przez Habsburgów /424

Fryderyk II WIelki i jego reformy na Śląsku  /427

Polityka wyznaniowa króla Fryderyka II Hohenzollerna  /429

Archidiakon Karol Maurycy Frankenberg i postawa kapituły wrocławskiej wobec władcy pruskiego  /432

Król Fryderyk II Pruski i filozof francuski Wolter - szerzyciele idei oświeceniowych  /433

Król Fryderyk Wilhelm II a katolicy śląscy  /435

Kanonik Justus Wilhelm Praschma - pierwszy wikariusz generalny w Cieszynie  /437

Filip Gotard von Schaffgotsch - wrocławski biskup banita  /439

Jan Maurycy von Strachwitz - wikariusz apostolski we Wrocławiu  /441

Rządy biskupa Antoniego Ferdynanda Rothkircha - zausznika królewskiego  /443

Zawiłe koleje losu biskupa Franciszka Dominika Almesloe, sufragana wrocławskiego  /445

Kanonik Filip Gotard Schffgotsch - członek loży masońskiej  /447

Skandaliczne życie Jana Chrzciciela Bastianiego, kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej  /449

Prałat Jan Krzysztof Rummerskirch - fundator Kaplicy Zmarłych w katedrze wrocławskiej  /451

Ksiądz rektor Szymon Sobiech - wychowawca kleru śląskiego  /452

Melchior Zeeh - przeor klasztoru benedyktyńskiego w Legnickim Polu  /454

Wilhelm Steiner  - opat cystersów w Lubiążu  /456

Konstantyn Gloger - ostatni opat henrykowski - 458

Benedykt II Seidel - opat krzeszowski i wikariusz generalny  śląskich cystersów /459

Benedykt Galli - opat cystersów w RUdach Wielkich na Górnym Śląsku  /461

Jan Strobach - długoletni opat kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu   /463

Opat żagański Jan Ignacy Felbiger - reformator szkolnictwa na Śląsku  /464

August II Neander - ostatni opat norbertanów we Wrocławiu  /466

Mistrz Daniel Schlecht - przedstawiciel śląskich zakonów rycerskich  /468

O. Norbert Richter - prowincjał dominikanów śląskich  /471

O. Marian von Franckenberg - gwardian klasztoru franciszkanów konwentualnych w Kłodzku  /473

Komendant von Roth i jego rozkaz zburzenia bernardyńskich obiektów klasztornych w Nysie  /476

O. Ireneusz Schulz - gwardian klasztoru franciszkanów śląskich na Górze Świętej Anny  /478

O. Mateusz Weihnacht - pierwszy przełożony prowincji śląskiej jezuitów  /480

O. Franciszek Gleixner - ostatni prowincjał śląskich jezuitów  /484

Bernarda Paczyńska - długoletnia ksieni opactwa cysterek w Trzebnicy  /486

Generał Vandamme - dowódca wojsk napoleońskich na Śląsku  /487

Król Fryderyk Wilhelm III i edyykt sekularyzacyjny z 1810 roku  /490

Fryderyk Teodor Merkel - główny wykonawca edyktu sekularyzacyjnego  /492

Jan Gustaw Gottlieb Busching - komisarz do spraw poklasztornych zbiorów biblioteczno-archiwalnych   /494

Papież Pius VII i jego bulla De salute animarum  1821 roku  /496

Ludwik Konstanty Corvisart Montmarin - dziekan odnowionej wrocławskiej kapituły katedralnej  /498

Józef Chrstian Hohenlohe-Waldenburg-Bartenstein - biskup wrocławski trudnych czasów  /499

Emanuel Szymoński - biskup "najgodniejszy i miły królowi"  /501

Leopold Sedlnicki von Choltitz - wrocławski biskup apostata  /503

Józef Knauer - starzec na wrocławskiej stolic biskupiej  /505

Daniel Latussek - biskup pomocniczy we Wrocławiu  /507

Ks. prof. Jan Antoni Theiner - przedstawiciel neologów śląskich  /508

Ks. Jan Ronge - twórca Kościoła niemieckokatolickiego  /511

Ks. Franciszek Klimke wobec problemu małżeństw mieszanych na Śląsku  /514

Prof. Wilhelm von Humboldt i sprawa połączenia frankfurckiej Viadriny z wrocławską Leopoldiną  /518

Ks. prof. Józef Ignacy Ritter - historyk Kościoła śląskiego  /520

Prof. Fryderyk Schleiermacher - przedstawiciel odrodzonego protestantyzmu śląskiego  /522

Biskup Melchior Diepenbrock i jego droga do Wrocławia /524

Kardynał Melchior Diepenbrock - restaurator śląskiego katolicyzmu  /526

Kanonik Henryk Forster - chluba Kościoła śląskiego  /528

Arcybiskup Henryk Forster i jego długi pontyfikat wrocławski  /531 /

Biskup Józef Bernard Bogedain - sympatyk ludu śląskiego  /534

Biskup Adrian Włodarski - skromny sufragan wrocławski  /536

Kanonik Franciszek Lorinser - twórczy przedstawiciel wrocławskiej kapituły katedralnej  /538

Prałat Józef Neukirch - długoletni wrocławski wikariusz generalny  /540

Bonawentura Grotz - pierwsz przeor klasztoru bonifraterskiego w Ścinawie n. Odrą  /542

O. Karol Antoniewicz i misja jezuicka w Piekarach  /544

O. Michał Harder - twórca jezuickiej rezydencji w Nysie  /546

O. Osmund Laumann - gwardian klasztoru franciszkanów na Górze Świętej Anny  /548

Urszula Herrmann - przeorysza urszulanek we Wrocławiu  /550

Helena Tichy - organizatorska zgromadzenia boromeuszek śląskich  /552

Filomena Blattner - pierwsza przełożona konwentu Sióstr Szkolnych de Notre Dame we Wrocławiu  /553

Ks. Karol Alojzy Garth - fundator placówki sióstr franciszkanek szpitalnych w Opolu  /555

Angelika Stache - przełożona konwentu sióstr szarytek w Bytomiu  /557

Maria od św. Ignacego Gastl - pierwsza przełożona sióstr pasterek we Wrocławiu  /559

Anna Bohm - przełożona sióstr służebniczek w Porębie  /561

Bł. Maria Merkert - jedna z założycielek elżbietanek szarych  /563

M. Franciszka Werner - druga przełożona generalna elżbietanek szarych  /566

Sługa boży Józef Antoni Robert Spiske i początki jadwiżanek  /569

Sługa Boży Jan Schneider - zaożyciel sióstr marianek  /571

Ks. prof. Jerzy Hermes i jego zwolennicy na Śląśku  /574

Ks. prof. Jan Baptysta Baltzer - wrocławski szerzyciel idei guntherianizmu  /576

Biskup Henryk II Forster - ojciec Soboru Watykańskiego I  /578

August Karol Wilhelm Reifferscheid - przedstawiciel opozcji antysoborowej we Wrocławiu  /580

Ks. prof. Józef Hubert Reinkens - pierwszy biskup starokatolicki  /582

Aleksy Langer - architekt biskupi we Wrocławiu  /584

Józef Ebers - diecezjalny radca budowlany  /587

Karol Jan Steinhauser - twórca statuy Madonny Wrocławskiej  /589

Książę-biskup Henryk II Forster - wbitny znawca malarstwa  /590

Arcbiskup Henryk II Forster - śląśki bibliofil XIX stulecia  /592

Ks. Józef Sauer - animator śląskich konferencji św. Wincentego a Paulo  /595

Ks. Ernest Nicht - prezes Diecezjalnego Związku Czeladników  /597

Ks. Jan Alojzy Ficek - inicjator ruchu trzeźwościowego w Piekarach na Górnym Śląsku  /599

ks. Bernard Józef Bogedain - wizytator szkolny na Opolszczyźnie  /601

Ks. Józef Szafranek - fundator szkół średnich w Bytomiu  /603

Otto von Bismarck - "żelazny kanclerz" II Rzeszy Niemieckiej i jego Kulturkampf  /606

Hrabia Franciszek Ksawery von Ballestrem - przywódca Partii Centrum na Śląsku  /607

Minister Wojciech Falk - twórca "ustaw majowch" w dobie Kulturkampfu  /609

Karol Miarka i jego pismo "Katolik"  /611

Biskup Herman Gleich i jego posługa pasterska w latach Kulturkampfu  /614

Biskup Robert Herzog - rządca kościoła wrocławskiego w dobie Kulturkampfu  /616

BIskup Franciszek Ksawer Śniegoń - wikariusz generalny w Cieszynie  /618

Ks. Franciszek Ksawer Reszke - ofiara restrykcji Kulturkampfu wobec śląskiego duchowieństwa  /619

Minister Robert Puttkamer - autor prawodawstwa łagodzącego antykościelne ustaw Kulturkampfu  /621

O. Atanazy Kleinwachter - odnowiciel Sanktuarium na Górze Świętej Anny  /623

O. Władysław Schneider - śląski misjonarz franciszkański na Bliskim Wschodzie  /624

Kardynał Jerzy Kopp - postać wielka i kontrowersyjna  /626

Książę-biskup Jerzy KOpp a ludność polska na Śląsku  /628

Biskup Henryk Marx - obrońca języka polskiego w duszpasterstwie górnośląskim  /630

Posługa pasterska biskupa Karola Augustyna, sufragana wrocławskiego  /632

Ks. Jan Chrząszcz - założyciel konwiktu dla chłopców w Gliwicach  /633

Kanonik August Herbig - pierwszy rektor Georgianum  /635

Infułat Ferdnand Speil - rektor alumnatu we Wrocławiu  /636

Kanonik Adolf Dranz - wielki zwolennik Partii Centrum  /637

Ks. Paweł Brandys - polski poseł do sejmu pruskiego  /639

Ks. Józef Wawrzyniec Wick - wielki społecznik wrocławski  /641

Kanonik Franciszek Lorinser - wybitny publicysta i redaktor wrocławski  /642

Ziemianin Karol Herold von Loevelinkloe - prezydent 56. Katholikentage we Wrocławiu  /644

Ks. Jan Hene - przedstawiciel śląskich historyków Kościoła  /646

Ks. Jan Dzierżoń - śląski uczony o znaczeniu światowym  /647

Ks. Norbert Bonczk - znany epik śląski  /648

Ks. Konstant Augustyn Damroth - wybitny śląski liryk - 650

Ks. Józef Jungnitz - pierwszy dyrektor Archiwum i Muzeum Diecezjalnego  /652

Nuncjusz Achilles Ratti - komisarz papieski ds. plebiscytu na Śląsku  /654

Ks. prałat Jan Kapica - delegat biskupi na polskim Górnym Śląsku  /656

Biskup August Józef Hlond - pierwszy ordynariusz diecezji katowickiej  /658

Nuncjusz apostolski Cezary Orsini - wykonawca bulli papieskiej erygującej metropolię wrocławską  /660

Kardynał Adolf Bertram - arcybiskup metropolita wrocławski  /661

Arcybiskup metropolita Adolf Bertram - wybitny duszpasterz wrocławski  /664

Kardynał Adam Bertram wobec Fuhrera Adolfa Hitlera  /666

Biskup Walenty Wojciech - sufragan wrocławski w okresie międzywojennym  /668

Biskup Józef Ferche - sufragan wrocławski w latach II wojny światowej  /669

Biskup Józef Wilhelm Frderk Hohenzollern - przedstawiciel hierarchów pochodzących ze Śląska  /671

Prepozyt Alfons Blaeschke - wrocławski wikariusz generalny  /673

Infułat Paweł Oppermann - dziekan wrocławskiej kapituły archikatedralnej  /674

Ks. Paweł Ramatschi - pierwszy rektor Albertinum  /676

O. Albert Schmitt - opat benedyktynów w Krzeszowie  /678

O. Augustyn Arndt - wybitny jezuicki duszpasterz ii publicysta we Wrocławiu  /681

O. Odylon Schmidt - prowincjał franciszkanów śląskich  /684

O. Feliks Koss - gwardian klasztoru na Górze Świętej Anny w dobie nazizmu  /686

O. Leopold Bonawentura Maria Moczygemba - franciszkański duszpasterz polonijny  /688

O. Maurus Kluge - franciszkański przedstawiciel śląskich misjonarzy  /690

O. Dorotheus Heynol - prowinciał śląskich bonifratów w dobie nazizmu  /692

O. Bernard Klodwig - męczennik konwentu redemptorystów w Gliwicach  /694

O. Lucjan Rappa - rektor Domu pw. Świętego Krzyża księży werbistów w Nysie  /697

O. Paweł Joachim Schebesta - wybitny uczony z grona śląskich werbistów  /699

Ks. Paweł Jarosz - kierownik prac remontowo-adaptacyjnych w klasztorze salwatorianów w Bagnie  /701

Ks. Bernard Langer - pierwszy superior klasztoru oblatów we Wrocławiu  /703

Ks. Fryderyk Franzen - rektor misyjnego domu księży pallotynów w Ząbkowicach Śląskich  /705

Ks. Jan Mehl - superior klasztoru klaretynów w Miedarach na Górnym Śląsku  /707

O. Bernard Kaschnyy - prefekt pierwszego śląskiego klasztoru kamilianów  /708

Ks. Marceli Bruno - pierwszy rektor klasztoru misjonarzy z Mariannhill w Skorogoszczy  /710

Ks. Karol Kastner - kapelan wrocławskich urszulanek  /712

M. Emanuela Nickel - przełożona wrocławskich konwentów elżbietanek czarnych  /714

M. Celsa Milewska - obrończyni klasztoru boromeuszek i bazyliki św. Jadwigi w Trzebnicy  /715

Gabriela Klausa - założycielka Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa  /718

M. Singrid Negwe - przełożona śląskiej prowincji Zgromadzenia Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame  /720

S. Paschalis Jahn - jedna z męczennic elżbietańskich   /722

M. Klotylda Marta Mende - długoletnia przełożona generalna sióstr marianek  /724

Biskup Józef Marcin Nathan - twórca "Miasteczka Miłosierdzia" w Branicach  /726

M. Małgorzata Fleischer - przełożona generalna jadwiżanek  /728

Ks. Jan Kuboth - budowniczy kościoła w Bytomiu-Miechowicach  /730

Ks. Jan Dittrich - ofiara bombardowania Ostrowa Tumskiego  /732

Ks. Stanisław Stephan - pionier odnowionego ruchu liturgicznego na Śląsku  /734

Ks. Józef Kubis - bojownik o język polski w duszpasterstwie parafialnym  /736

Ks. Alojzy Siegmund - katecheta nyski  /738

Ks. Ernest Dubowy - kierownik kurialnego wydziału ds. rekolekcji zamkniętych  /740

Ks. Henryk Grzondziel - duszpasterz polskich robotników sezonowych  /741

Ks. Józef Witting - tragiczna postać w gronie wrocławskich teologów /743

Ks. Jan Stelzenberger - wrocławski teolog-moralista w służbie nazizmu  /745

Erik Klausener - prezes Akcji Katolickiej w Archidiecezji Wrocławskiej   /747

Ks. Bernard Strehler - założciel śląskiego ruchu młodzieżowego Quickborn  /748

O. Fabian Gielnik - autor Małego brewiarzyka dla tercjarzy  /750

Ks. Ernest Lange - drektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej   /752

Dietrich Bonhoeffer - wrocławski działacz ekumeniczny  /754

O. Teodor Richardt - jezuicki obrońca Żydów we Wrocławiu  /756

Św. Edyta Stein - s. Teresa Benedykta od Krzyża - męczennica karmelitańska  /758

Bł. Bernard Lichtenberg - męczennik nazizmu  /760

Świątobliw Teodor Christoph - śląski Jan Vianney  /762

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie