• Postacie Biblii. Słownik-konkordancja, tom I

Symbol: 12342
25.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 8370332846
Zostaw telefon

Autor: Pius Czesław Bosak OP

Rok wydania: 1999

Liczba stron: 735

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami i zabrudzeniami, brzegi stron przykurzone, w książce znajduje się adnotacja ołówkiem

 

"Kim są postacie, które zostały wspomniane na kartach Starego i Nowego Testamentu? Co mówi o nich Biblia, historia, archeologia, etnologia, etnografia czy inne nauki? Praca niniejsza jest próbą odpowiedzi na te pytania.<br /> Praca niniejsza pragnie dostarczyć podstawowej wiedzy na temat wszystkich postaci wspomnianych choćby jeden raz na kartach Starego i Nowego Testamentu. Ma ona spełniać rolę słownika i konkordancji. Przy każdym haśle przytoczono wszystkie teksty Pisma Świętego odnoszące się do poszczególnych postaci. Całość zamierzona jest na 12 tomów. Ostatni tom zostanie opatrzony indeksem imion, pozwalającym na lepsze korzystanie z niniejszej pracy, oraz zestawieniem wykorzystanej bibliografii. Chce być ona pomocna dla wszystkich, którzy szukają bliższego kontaktu z Biblią czy z innych racji dążą do pogłębienia omawianej tematyki"

(ze Wstępu, tom I)

Spis treści:

Wprowadzenie  /5

Wykaz skrótów  /7

Księgi Pisma św.  /7

Inne skróty  /9

Aaaron  /13

Aaronici  /49

Abaddon  /49

Abagda  /50

Abbijja  /50

Abda, ojciec Adonirama  /51

Abda, syn Szammuy  /51

Abdeel  /51

Abdi, lewita  /52

Abdi, syn Elama  /52

Abdiasz  /52

Abdiel  /53

Abdon, Beniaminita  /53

Abdon, syn Abi-Gibeona  /53

Abdon, syn Hilela  /54

Abdon, syn Miki  /54

Abed-Nego  /55

Abel  /57

Abi-Albon  /58

Abi-Gibeon  /59

Abiasaf  /59

Abiasz, kapłan  /59

Abiasz, król  /60

Abiasz, syn Bekera  /62

Abiasz, syn Eleazara  /62

Abiasz, syn Jeroboama  /62

Abiaszm syn Samuela  /63

Abiatar  /64

Abichail, ojciec Estery  /68

Abichail, ojciec Suriela  /68

Abichail z potomków Gada  /68

Abichajil  /69

Abida  /69

Abidan  /69

Abiel, ojciec Kisza  /70

Abiel z Araby  /70

Abiezer, syn Manassesa  /70

Abiezer z Anatot  /71

Abiezyci    /72

Abgail, siostra Dawida  /72

Abigail, żona Nabada  /72

Abihail  /75

Abihu  /76

Abijja, żona Chesrona  /77

Abijja, żona króla Achaza  /77

Abijjam  /78

Abimael  /78

Abimelek, kapłan  /79

Abimelek, król Geraru  /79

Abimelek, syn Jerubbaala-Gedeona  /82

Abimelek-Akisz  /86

Abinadab, syn Jessego  /86

Abinadab, syn Saula  /87

Abinadab z Kiriat-Jearim   /87

Abinoam  /88

Abiram, syn Chiela  /88

Abiram, syn Eliaba  /89

Abiszag  /91

Abiszaj  /92

Abiszalom  /96

Abiszua, arcykapłan  /97

Abiszua, syn Beli  /97

Abiszur  /97

Abitall  /98

Abitub  /98

Abiud  /98

Abner  /98

Abraham  /105

Abram  /133

Absalom, ojciec Maaki  /133

Absalom, poseł żydowski   134

Absalom, syn Dawida  /135

Abudos  /146

Achab, fałszywy prorok  /147

Achab, król  /148

Achaik  /162

Achar  /163

Acharachiel  /163

Achasbaj  /163

Achasztari  /164

Achaz, Beniaminita  /164

Achaz, król  /164

Achban  /170

Acher  /171

Achi, syn Abdiela  /171

Achi, syn Szemera  /171

Achiacharos  /171

Achiam  /172

Achian  /172

Achiasz, ojciec Baszy  /172

Achiasz, prorok  /173

Achiasz, syn Achituba  /175

Achiasz, syn Ehuda  /176

Achiasz, syn Jerachmeela  /176

Achiasz, syn Szizy  /176

Achiasz, wódz ludu  /177

Achiasz z Peleonu  /177

Achichud  /177

Achiezer, syn Ammiszaddaja  /177

Achiezer, syn Szemajasza  /178

Achijezer  /178

Achikam  /179

Achikar  /183

Achilud, ojciec Baany  /184

Achilud, ojciec Joszofata  /184

Achim  /185

Achimaas, mąż Basmat  /185

Achimaas, ojciec Achinoam  /185

Achimaas, syn Sadoka  /186

Achiman, Anakita  /188

Achiman, odźwierny  /188

Achimelek, Chetyta  /188

Achimelek, król Gat  /189

Achimelek, syn Achituba  /190

Achimot  /192

Achinadab  /192

Achinoam, żona Dawida  /12

Achinoam, żona Saula  /193

Achio, syn Abi-Gibeona  /193

Achio, syn Abinadaba  /194

Achio, syn Berii  /94

Achior  /194

Achira  /198

Achiram  /198

Achiramita  /199

Achisamak  /199

Achiszachar  /200

Achiszar  /200

Achitob  /200

Achitofel  /201

Achitub, ojciec Achimeleka  /203

Achitub, ojciec (lub dziadek) Sadoka  /204

Achiud  /205

Achlaj, ojciec Zabada  /205

Achlaj, syn Szeszana  /205

Achoach  /206

Achochita  /206

Achran  /207

Achumaj  /207

Achuzam  /207

Achuzat  /207

Achzaj  /208

Ada, żona Ezawa  /208

Ada, żona Lameka  /208

Adajasz, Bieniaminita  /209

Adajasz, lewita  /209

Adajasz, ojciec Jedidy  /209

Adajsz, ojciec Maasejasza  /210

Adajsz, przodek Maasejasza   /210

Adajsz, syn Binnuja  /210

Adajsz, syn Jerochama  /211

Adalia  /211

Adam  /212

Adbeel  /218

Addar  /219

Addi  /219

Adiel, ojciec Azmaweta  /219

Adiel, ojciec Masaja  /219

Adiel, Symeonita  /220

Adin  /220

Adina  /220

Adlaj  /221

Admata  /221

Admin  /222

Adna, tysiącznik  /222

Adna z rodu Charima  /2222

Adna, z synów Pachat-Moaba  /223

Adnach  /223

Adoni-Bezek  /223

Adoniasz, lewita  /224

Adoniasz, syn Dawida  /224

Adoniasz, wódz ludu  /228

Adonikam  /228

Adoniram   /229

Adonis  /230

Adonisedek  /231

Adoram /232

Adramelek, bóstwo  /233

Adramelek, syn Sennacheryba  /233

Adriel  /234

Adule  /235

Adullamita  /235

Afijach  /236

Agabos  /237

Agag  /238

Agag-Gog  /240

Agagita  /240

Age  /242

Aggeusz  /246

Agryppa I  /246

Agryppa II  /246

Agur  /246

Aja  /247

Ajja, ojciec Rispy  /247

Ajja, syn Sibeona  /248

Akan, syn Esera  /248

Akan, syn Karniego  /248 

Akar  /250

Akbor, ojciec Baala-Chanana  /250

Akbor, ojciec Elnatana  /250

Akbor, syn Micheasza  /252

Akisz  /253

Akkos  /255

Akkub, głowa rodu  /256

Akkub, lewita  /257

Akkub, odźwierny  /257

Akub, syn Elioenaja  /258

Aksa  /258

Akwila  /259

Alamet  /260

Aleksander I Balas  /260

Alesander, brązownik  /265

Aleksander, odstępca  /165

Aleksander, syn Symona z Cyreny  /266

Aleksander z rodziny arcykapłańskiej  /266

Aleksander, Żyd z Efezu  /266

Aleksander Jannaj  /267

Aleksander Wielki   /268

Aleksandra Hasmonejka  /271

Aleksandra Salome  /271

Aleksandryjczyk  /272

Alemet  /273

Alfeusz, ojciec Jakuba Apostoła  /273

Alfeusz, ojciec Lewiego  /274

Alia  /275

Alian  /275

Alkimos  /275

Allon  /280

Almodad  /281

Alwa  /281

Alwan  /281

Amal  /281

Amelek  /282

Amalekita  /282

Amariasz, głowa rodu  /290

Amariasz, kapłan za Jozafata  /290

Amariasz, kapłan za Nehemiasza  /291

Amariasz, lewita  /291

Amariasz, potomek Peresa  /292

Amariasz, pradziadek Sadoka  /292

Amariasz, przodek proroka Sofoniasza  /292

Amariasz, syn Chebrona  /291

Amariasz, winny poślubienia kobieyty cudzoziemskiej  /293

Amasa, syn Chadlaja  /293

Amasa, sin Jetera  /294

Amasaj, dzielny bojownik Dawida  /296

Amasaj, kapłan  /297

Amasaj, ojciec Machata  /297

Amasaj, syn Elkany  /297

Amasaj, wojownik  /297

Amazjasz, kapłan  /298

Amazjasz, król  /299

Amazjasz, lewita  /302

Amazjasz, ojciec Joszy  /303

Amajasz, syn Zikriego  /303

Ami  /303

Aminada  /303

Amittaj  /304

Ammawici  /304

Ammi  /305

Ammichud  /305

Ammiel, ojciec Batszeby  /305

Ammiel, ojciec Makira  /306

Ammiel, syn Gemaliego  /306

Ammiel, syn Obed-Edoma/  307

Ammihud, ojciec Eliszama  /308

Ammihud, ojciec Pedahela  308

Ammihud, ojciec Samuela  /308

Ammihud, ojciec Utaja  /309

Amminadab, ojciec Nachszona  /309

Amminadab, syn Kehata  /310

Amminadab, syn Uzzjela  /310

Ammiszaddaj  /311

Ammizabad  /311

Ammon, Ammonita  /312

Amnon, syn Dawida  /333

Amnon, syn Szymona  /336

Amok  /336

Amon, bóstwo egipskie  /336

Amon, dowódca miasta  /337

Amon głowa rodu  /337

Amon, król judzi  /338

Amoryci  /339

Amos, ojciec proroka Izajasza  /356

Amos, prorok   /357

Amos, przodek Jezusa  /361

Ampilat  /361

Amfrael  /362

Amram, Amramici  /363

Amram, syn Baniego  /364

Amsi, syn Baniego  /364

Amsi, syn Zachariasza  /364

Ana, córka Chiwwity  /365

Ana, syn Seira  /365

Ana, syn Sibeona  /365

Anel  /366

Anajasz, lewita  /366

Anajasz, wódz ludu  /366

Anak  /367

Anakici  /368

Anamici  /371

Anamin  /371

Anammelek  /371

Anan  /372

Anani  /372

Ananiasz, arcykapłan  /372

Ananiasz, mąż Safiry  /374

Ananiasz, ojciec Maasejasza  /375

Ananiasz, ojciec Rafała  /375

Ananiasz, syn Gedeona  /375

Ananiasz z Damaszku  /376

Ananiel  /377

Anat  /377

Anatot, syn Bekera  /377

Anatot, wódz ludu  /378

Andronik, chrześcijanin  /378

Andronik, władca     /379

Andronik, zarządca Garizim  /379

Andrzej  /380

Aner  /383

Aniam  /384

Anna, córka Fanuela  /384

Anna, matka Samuela  /385

Anna, mata Tobiasza   /387

Annasz, arcykapłan  /389

Annasz II (Młodszy)  /390

Antioch  /391

Antioch I Soter  /393

Antioch II Theos  /393

Antioch III Wielki  /394

Antioch IV Epifanes  /396

Antioch V Eupator  /416

Antioch VI Dionizos  /428

Antioch VII Euergetes Sidetes  /432

Antioch, ojciec Numeniusza  /436

Antiocheńczyk  /437

Antiochis  /442

Antotiasz  /442

Antygon, król Judei   /442

Antygon, syn Jana Hirkana I  /443

Antypas, Herod  /443

Antypas, męczennik  /443

Antypater, ojciec Heroda Wielkiego  /444

Antypater, syn Heroda Wielkiego   /446

Antypater, syn Jazona  /446

Anub  /446

Apelles  /448

Apfia  /448

Apfus  /449

Apis  /449

Apollofanes  /449

Apollos   /450

Apollyon /452

Apoloniusz, dowódca Mizyjczyków  /452

Apoloniusz, syn Gennajosa  /453

Apoloniusz, syn Meneseusa  /454

Apoloniusz, zarządca Celeryrii  /456

Apostoł  /459

Appaim  /471

Appiusz  /471

Ara  /472

Arab, Arabowie  /472

Arab Geszem  /483

Arab Imalkue  /485

Arab Zabdiel  /485

Arabita  /486

Arach, głowa rodu  /486

Arach, ojciec Szekaniasza  /487

Arach, syn Ulli   /487

Arachici   /487

Arad  /487

Aram, potomek Nachora  /488

Aram, przodek Jezusa  /488

Aram, syn Sema  /488

Aram, syn Szemera  /489

Aramejczycy  /489

Aran  /518

Araryci  /518

Aratos  /518

Arauna  /519

Arba  /521

Ar(ba)bita  /522

Arbatyta  /522

Archelaos, Herod  /523

Archip  /524

Archisynagog  /525

Ard  /526

Ardon  /526

Ardyci  /527

Arejos I  /527

Areli  /528

Arelici  /528

Areopagita, Dionizy  /528

Aretas I  /529

Aretas IV, Filopater  /532

Areuna  /533

Arfaksad, król Medii  /533

Arfaksad, syn Sema  /535

Argob  /535

Ariatares IV  /536

Aridaj  /537

Aridata  /538

Arieh  /539

Ariel, posłaniec Ezdrasza  /540

Ariel z Moabu  /541

Arioch, król Elimajczyków  /541

Ariok, dowódca gwardii Nabuchodonozara  /542

Ariok, król Ellasaru  /544

Arisaj  /545

Arkici  /546

Arkijczycy  /546

Arkita  /548

Armoni  /549

Arnan  /549

Arni  /549

Arod(i)  /549

Arpachszad  /550

Arsa  /550

Arsakes VI  /551

Artakserkses I, Mechrocheir  /552

Artakserkses II, Memmon  /560

Artakserkses III, Ochos  /560

Artemas   /561

Artemida   /561

Arwadyci  /563

Arystarch  /564

Arysteasz  /564

Arystobul I  /565

Arystobul II  /565

Arystobul III  /567

Arystobul, chrześcijanin  /567

Arystobul, nauczciel  /568

Arystobul, syn Heroda Wielkiego  /568

Asa, król Judy  /568

Asa, syn Elkany  /574

Asadiasz  /574

Asaf, ojciec Joacha  /574

Asaf, syn Berekiasza  /576

Asaf, zarządca lasami  /581

Asahel, lewita za Ezechiasza  /581

Asahel, lewita za Jozafata  /581

Asahiel, ojciec Jonatana  /582

Asahel, syn Serui  /582

Asajasz, lewita  /584

Asajasz, naczelnik rodu  /585

Asajasz, Szelanita  /585

Asajasz, urzędnik Jozjasza  /586

Asaliasz  /587

Asareel  /587

Asareela  /589

Asarhaddon  /590

Asel  /593

Asenat  /594

Aseryci  /597

Asjel, przodek Tobiasza  /598

Asjel, Symeonita  /598

Asmodeusz  /598

Asna  /599

Asnappar  /600

Aspata  /600

Asriel  /601

Asrielici  /602

Asrijel  /602

Assir, syn Ebiasafa  /602

Assir, syn Koracha  /602

Astiages  /603

Assurbanipal  /603

Aswerus  /605

Asydejczycy  /613

Asynkryt  /615

Asyryjczycy  /615

Aszbel  /640

Aszbelici  /641

Aszchur  /641

Aszdodyci  /641

Aszer  /644

Aszera  /644

Aszfenaz  /648

Aszim(a)   /649

Aszkanaz  /650

Aszkenaz  /651

Aszczur  /651

Aszczurim /654

Asztarta  /656

Aszwat  /656

Atajasz  /656

Atalia  /656

Ataliasz, ojciec Izajasza  /659

Ataliasz, syn Jerochama  /660

Atara  /660

Atargatis  /660

Arenobiusz  /660

Ateńczycy  /661

Ater, odźwierny  /665

Ater z linii Ezechiasza  /666

Atlaj  /666

Attaj, Gadyta  /667

Attaj, syn Jarhy  /668

Attaj, syn Roabama  /668

Attalos II  /671

Auaran  /671

August  /671

Auranos  /672

Awwici  /673

Azaniasz  /674

Azareel, lewita  /674

Azareel, syn Jerochama  /675

Azareel, zwolennik Dawida   /675

Azarel, syn Achzaja  /675

Azarel, syn Asafa  /676

Azarel, winny pośluienia kobiety cudzoziemskiej  /676

Azariasz, arcykapłan za Abbijjama i Asy  /677

Azariasz, arcykapłan za Ezechiasza  /677

Azariasz, arcykapłan za Azariasza (Ozjasza)  /678

Azariasz, dowódca wojska za Machabeuszy  /679

Azariasz, kapłan za Nehemiasza  /681

Azariasz, król Judy  /681

Azariasz, lewita, objaśniający prawo  /685

Azariasz, potomek Attaja  /685

Azariasz, przewodnik repatriantów za Zorobabela  /685

Azariasz, przodek Ezdrasza  /686

Azariasz, syn Chilkiasza /687

Azariasz, syn Etana  /687

Azariasz, syn Hoszajasza  /687

Azariasz, syn Jalleleela  /691

Azariasz, syn Jerochama  /692

Azariasz, syn Jochanana  /693

Azariasz, synowie króla Jozafata  /693

Azariasz, syn Maasejasza  /694

Azariasz, syn Natana  /694

Azariasz, syn Obeda  /695

Azariasz, syn Sadoka  /696

Azariasz, syn Sefaniasza  /696

Azariasz - Abed - Nego  /697

Azariasz - Rafał  /702

Azariel  /710

Azaz  /710

Azazel  /710

Azazjasz, lewita  /712

Azazjasz, nadzorca  /712

Azazjasz, ojciec Ozeasza  /712

Azbuk  /713

Azgad  /713

Aziza  /714

Azjarcha  /715

Azmawet, Beniaminita  /716

Azmawet, syn Adiela  /717

Azmawet, syn Joaddy  /717

Azmawet z Bachrium  /717

Azor  /718

Azriel, naczelnik roku  /718

Azriel, ojciec Jerimota  /718

Azrikam, Beniaminita  /718

Azrikam, syn Neariasza  /719

Azrikam, przodek lewity Szamajasza  /719

Azrikam, zarządca pałacu  /720

Azuba, matka króla Jozafata  /720

Azuba, żona Kaleba  /721

Azzan  /721

Azzur, głowa rodu  /721

Azzur, ojciec Chananiasza  /721

Azzur, ojciec Jaazaniasza  /721

Azzur, wódz ludu  /722

Spis treści  /723

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie