• Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce Tom I i II

105.00
kpl. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Mała ilość
ISBN 9788365972651
Zostaw telefon

Autor: Czesław Madajczyk

Rok wydania: 2019

Ilość stron: 588 + 808

Oprawa: okładka

Format: 17,5 cm x 24,5 cm

 

Książka „Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce” powstawała w w czasach niełatwych. Polscy historycy przechodzili do pogłębionych badań nad okupacją niemiecką w systemie politycznym, w którym istniała cenzura i tematy tabu. Ponadto w wielu obszarach badania te nie były jeszcze zbyt zaawansowane. Tym trudniejszym zadaniem była próba stworzenia syntetycznego opracowania, ukazującego dynamiczne zmiany polityki okupacyjnej, kształtowanej jako wypadkowa celów niemieckich, problemów w ich realizacji oraz polskiego ruchu oporu. Książka Profesora Czesława Madajczyka to próba udana, skoro do dnia dzisiejszego żaden z historyków nie podjął wyzwania opracowania nowej syntezy.

Spis treści: 

Tom I

Profesor Czesław Madajczyk - życie, nauka, polityka  /XI

Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce

Przedmowa do wydania I  /1

Wykaz skrótów  /13

Przedwojenne koncepcje polityki wschodniej III Rzeszy  /17

Część 1. Ogólny zarys polityki okupacyjnej

1. Agresja hitlerowska  /29

Podbój kraju  /29

Zarząd wojskowy  /51

Zdobycze wojenne  /66

II. Aneksja /73

Podział administracyjny  /73

Scalenie ustrojowe. Nazifikacja  /83

III. Geneza Generalnej Guberni  /95

Cele wojenne Rzeszy po podboju Polski  /95

Niejasne początki  /107

IV. Dalsze losy Generalnej Guberni  /143

"Diabelskie dzieło" Hansa Franka (ewolucja zamierzeń przed i w pierwszej fazie ataku na ZSRR)  /143

Apogeum ekspansji III Rzeszy. Przejęcie inicjatywy przez Himmlera  /160

Elastyczny kurs  /194

V. Okręg białostocki  /239

VI. Szczątki administracji polskiej i "samorząd" żydowski  /249

VII. Zmiany ludnościowe w czasie wojny i okupacji  /271

Liczba i rozmieszczenie ludności  /271

Wędrówki zewnętrzne, deportacje  /288

Ruch naturalny ludności polskiej  /301

Przemieszczenia ludności żydowskiej na ziemiach polskich  /321

Część 2. Polityka narodowościowa. Metody i wyniki akcji germanizacyjnej 

VIII. Programy niemczenia  /329

IX. Germanizacja ziemi. Plany i realizacja  /351

Kształtowanie się założeń akcji wysiedleńczej  /351

Wysiedlenia w Generalnej Guberni  /372

Rozmiary wysiedleń  /383

X. Plany objęcia germanizacją wielkich miast polskich w Generalnej Guberni  /391

XI. Osadnictwo niemieckie na okupowanych ziemiach polskich  /401

XII. Segregacja  /423

XIII. Germanizacja ludności polskiej w poszczególnych okręgach ziem wcielonych  /455

Pomorze  /455

Górny Śląsk  /490

Kraj Warty - okrę wzorcowy  /509

Rejencja Ciechanowska i okręg Białostocki  /517

Sprawa używania języka polskiego  /520

XIV. Specjalne problemy polityki narodowościowej w Generalnej Guberni  /525

Koncepcje niemczenia w Generalnej Guberni  /525

Goralenvolk /530

XV. Inne kierunki polityki narodowościowej na okupowanych ziemiach polskich  /561

XVI. Ubermenschen - Untermenschen  /561

Konkretyzowanie się programu dyskryminacji totalnej /561

Postawy różnych Niemców wobec Polaków na okupowanych ziemiach polskich  /573

Tom II

Część 3. Polityka gospodarcza i jej skutki. Grabież mienia polskiego i żydowskiego

XVII. Początki kształtowania się ogólnych założeń polityki okupacyjnej  /3

XVIII. Grabież obiektów gospodarczych w Polsce. Eksploatacja gospodarcza kraju  /11

XIX. Działalność gospodarcza władz okupacyjnych na ziemiach włączonych do Rzeszy  /39

Górny Śląsk /47

Okręg Pomorsko-Gdański  /53

Kraj Warty  /55

Białostockie  /62

XX. Działalność gospodarcza w Generalnej Guberni  /65

Generalna Gubernia jako kolonia  /65

Likwidacja i unieruchomienie polskiego potencjału produkcyjnego  /78

Krótka charakterystyka poszczególnych dziedzin gospodarki Generalnej Guberni  /84

XXI. Rynek nielegalny  /107

XXII. Ruch cen  /117

XXIII. Pieniądz na terytorium okupowanej Polski i Gdańska  /125

XXIV. Organizacja powszechnego przymusu pracy  /145

Część 4. Warunki życia i pracy w okupowanym kraju

XXV. Zmiany w zatrudnieniu i strukturze społecznej  /183

Zatrudnienie Polaków na ziemiach wcielonych  /183

Zatrudnienie Polaków w Generalnej Guberni  /189

Deformacje struktury społecznej  /200

XXVI. Warunki pracy i egzystencji ludności polskiej  /211

Przekształcani w kulisów  /212

"Życie na niby"  /246

Organizacje pomocy społecznej  /290

Kontrasty i fikcje  /303

XXVII. Likwidacja kultury polskiej  /309

Grabież i niszczenie polskich dzieł sztuki i instytucji kulturalnych  /311

Ogólne założenia niemieckiej polityki kulturalnej w Generalnej Guberni  /319

XXVIII. Szkolnictwo i nauka  /337

XXIX. Propaganda hitlerowska  /363

XXX. Stosunek władz do kościołów w okupowanej Polsce. Życie religijne  /375

Wprowadzenie okupacyjnej administracji kościelnej i prześladowania Kościoła rzymskokatolickiego na ziemiach włączonych do Rzeszy  /376

Generalna Gubernia  /391

Watykan a stosunek Rzeszy do katolików polskich /397

XXXI. Zarys sytuacji ludności żydowskiej  /419

Ogólne zmiany w położeniu  /419

Sytuacja żywnościowa  /434

Część 5. Terror i ludobójstwo 

XXXII. Organizacja i zakres terroru  /443

System terroru /443

Sądowy i policyjny aparat terroru  /455

Eutanazja czyli "śmierć z łaski"  /476

Wehrmacht a terror w okupowanej Polsce  /478

Czynniki wpływające na hamowanie terroru okupanta w Polsce  /479

XXXIII. Polacy w obozach koncentracyjnych

Oświęcim  /

Majdanej i Stutthof  /

XXXIV. Endlosung  /

Zagłada Żydów polskich  /

Działalność obozów natychmiastowej zagłady  /

XXXV. Ziemie polskie jako cmentarzysko ludzi innych narodowości  /

XXXVI. Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne  /

Wychowanie morderców  /

Ukaranie zbrodniarzy wojennych  /

Zakończenie  /599

Wojna i okupacja w Polsce jako instrumenty niszczenia narodu  /599

Wyparcie okupanta z ziem polskich  /612

Aneksy 

Aneks nr 1 Terror na niektórych terenach  /617

Pomorze  /617

Wielkopolska  /618

Łódź  /621

Górny Śląsk  /622

Warszawa  /622

Lublin  /634

Częstochowa  /635

Radom  /636

Zakopane  /636

Jasło  /637

Lwów  /637

Pacyfikacje i egzekucje wsi  /639

Polacy w Rzeszy  /641

Aneks nr 2. Polacy - działacze polityczni, społeczni i kulturalni, którzy padli ofiarą terroru i działań wojennych  /643

I. Uczeni  /643

II. Pisarze, pedagodzy, działacze oświatowo-kulturalni, twórcy kultury  /651

III. Działacze polityczni i społeczni  /655

IV. Działacze państwowi, administracji, samorządu i gospodarki  /662

V. Duchowieństwo  /665

Aneks nr 3. Fragment wypowiedzi p. Broada, pracownika wydziału politycznego w obozie oświęcimskim o policyjnym sądzie doraźnym  /667

Aneks nr 4. Fragment pamiętnika inż. J. Pfeffera, zawierający opis "normalnego" dnia w obozie koncentracyjnym na Majdanku  /677

Aneks nr 5. Pismo tajne Himmlera z 16.11.1943 r. w sprawie 5 Polaków pochodzenia niemieckiego  /681

Literatura i źródła

Zespoły archiwalne  /683

Publikacje źródłowe  /688

Zbiory dokumentów  /691

Materiały statystyczne  /693

Materiały procesowe  /694

Czasopisma  /694

Dzienniki, pamiętniki, wspomnienia  /696

Opracowania  /699

Indeks nazw geograficznych  /711

Indeks osób  /747

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie