• Policja w systemie podmiotów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrane zagadnienia prawno-organizacyjne

Brak towaru
69.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788370518585
Zostaw telefon

Autorzy: Jan Rajchel, Edyta Dubois

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 351

Okładka: miękka

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z zarysowaniami i zatarciami, prawy górny narożnik zagięty

 

Recenzowana monografia ma charakter interdyscyplinarny. Problemy badawcze mieszczą się w pełni w aktualnych i ważnych obszarach badań społecznych. Bezpieczeństwo jest bowiem jedną z podstawowych i niezbywalnych potrzeb człowieka, a jego ochrona to z kolei jedno z głównych zadań państwa, jego instytucji i służb.

Zasadniczy problem badawczy wyrażony w książce polega na tym, że uwarunkowania i środowisko bezpieczeństwa mają charakter zmienny w skali międzynarodowej i narodowej. Ich analizowanie, trafne diagnozowanie i poszukiwanie skutecznych rozwiązań stanowi największe wyzwanie dla projektowania i funkcjonowania współczesnych systemów bezpieczeństwa, w tym odpowiednich instytucji i służb. Autorzy trafnie konstatują, że sprawność i efektywność Policji jest w znacznej mierze uwarunkowana precyzyjnymi podstawami prawnymi i funkcjonalnymi strukturami organizacyjnymi.

Podsumowując recenzowane opracowanie należy podkreślić, że pod względem metodycznym książka została wykonana na wysokim poziomie merytorycznym, zwłaszcza w aspekcie faktograficznym i poznawczym. Na podstawie analizy najnowszych materiałów źródłowych dokonano wszechstronnej charakterystyki oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych działań Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Spis treści:

Wykaz skrótów /5

Wprowadzenie  /7 

Rozdział 1 

Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego /10 

1.1. Wprowadzenie  /10 

1.2. Kierunki definiowania bezpieczeństwa  /13 

1.3. Ochrona bezpieczeństwa ludzi, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  /19

Rozdział 2 

Policja jako podmiot bezpieczeństwa publicznego /22 

2.1. Geneza Policji /22

2.2. Struktura organizacyjna Policji  /27

2.2.1. Centralny organ Policji  /34

2.3. Centralne Biuro Śledcze Policji  /64

2.4. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji   /66

2.5. Terenowe organy  /67

2.6. Lotnictwo Policji  /81

2.7. Policja sądowa  /83

2.8. Wpływ terenowych organów administracji publicznej  na wykonywane przez Policję zadania  /83

2.9. Współpraca międzynarodowa Policji - wybrane zagadnienia  /86

2.9.1. Wprowadzenie  /86

2.9.2. Europejski Urząd Policji – Europol  /87

2.9.3. Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania – CEPOL   /94

2.9.4. Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych – Interpol  /100

2.10. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa  /106

Rozdział 3

Prawne formy działania policji stosowane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego /109

3.1. Wprowadzenie  /109

3.2. Istota i klasyfikacja prawnych form działania  /110

3.3. Stanowienie aktów normatywnych  /123

3.4. Wydawanie aktów administracyjnych  /133

3.5. Zawieranie porozumień administracyjnych  /152

3.6. Działalność społeczno-organizatorska  /174

3.7. Czynności materialno-techniczne  /178

Rozdział 4

Szczególne uprawnienia policji wykorzystywane w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego /187

4.1. Legitymowanie osób  /189

4.2. Zatrzymywanie osób, rzeczy, pojazdów  /194

4.3. Przeszukiwanie osób, rzeczy, pomieszczeń oraz innych miejsc  /202

4.4. Korzystanie z niezbędnej pomocy jednostek organizacyjnych  oraz osób fizycznych  /206

4.5. Użycie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej  /208

4.6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze i administracyjno-porządkowe  /219

4.7. Nadzór administracyjny i kontrola przestrzegania przepisów prawa  /233

Rozdział 5

Wybrane podmioty bezpieczeństwa i porządku publicznego – organizacja i zadania /240

5.1. Formacje uzbrojone  /240

5.1.1. Straż Graniczna  /240

5.1.2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu  /244

5.1.3. Centralne Biuro Antykorupcyjne  /247

5.1.4. Biuro Ochrony Rządu  /251

5.1.5. Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe  /256

5.1.6. Służba Kontrwywiadu Wojskowego  i Służba Wywiadu Wojskowego  /265

5.2. Państwowa Straż Pożarna  /267

5.3. Firmy ochrony osób i mienia  /279

5.4. Wewnętrzne służby ochrony  /287

5.5. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej  /290

Rozdział 6

Współdziałanie policji z innymi organizacjami państwowymi i organizacjami społecznymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego /294

6.1. Sądy i prokuratura  /299

6.1.1. Postępowanie karne  /299

6.2. Terenowe organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego  /302

6.3. Straże gminne (miejskie)  /307

Zakończenie /321

Bibliografia /325

Summary /349

Noty o autorach /351

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie