• Pamiętnik 1876 - 1939 Stanisław Kozicki

Symbol: 9134
70.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 szt.
ISBN 9788374670142
Zostaw telefon

Opracowanie, przedmowa i przypisy: Morian Mroczko

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 632

Okładka: twarda

Format: 17,5 cm x 24,5 cm           

Wydanie II

 

STANISŁAW KOZICKI (1876-1958) – jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych publicystów i polityków polskich XX w. Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej Zet oraz Ligi Narodowej. Od 1910 r. wchodził w skład Komitetu Centralnego Ligi Narodowej i Zarządu Głównego Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego.
W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji, zajmując się publicystyką w wydawnictwach endeckich, a od kwietnia 1917 r. w Anglii podjął u boku Romana Dmowskiego działalność w ekspozyturze londyńskiej Komitetu Narodowego Polskiego. W grudniu 1918 r. wyjechał do Paryża, a po utworzeniu Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową został jej sekretarzem generalnym. Do kraju powrócił jesienią 1920 r. i osiadł w Poznaniu. W listopadzie 1922 r. wybrany został na posła do sejmu z listy Związku Ludowo-Narodowego. Dużo publikował w „Gazecie Warszawskiej”, „Kurierze Poznańskim”, „Myśli Narodowej” i innych organach ZLN. Od lutego do grudnia 1926 r. był posłem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Rzymie. W latach 1928-1935, tj. przez dwie kadencje, piastował mandat senatora RP. W czasie II wojny światowej był doradcą politycznym AK przy gen. Stefanie Grocie-Roweckim. Po wojnie mieszkał najpierw w Krakowie, a od 1947 r. w Polanicy Zdroju. Publikował w pismach katolickich, m.in. w „Tygodniku Warszawskim”, „Tygodniku Powszechnym”, „Kierunkach”. Zajmował się również tłumaczeniem prac naukowych autorów obcych na język polski.

Pamiętnik Stanisława Kozickiego stanowi niezwykle wartościowe źródło do dziejów Polski końca XIX i pierwszej połowy XX w. Był i nadal jest często wykorzystywany przez badaczy. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że stanowi on źródło niezbędne dla historyka badającego dzieje Polski tego okresu oraz świadectwo epoki, którą zamknął rok 1939. Równocześnie może być fascynującą lekturą dla każdego, kto interesuje się historią najnowszą.

Spis treści:

Przedmowa  /5

TOM I. Na przełomie wieków  

CZĘŚĆ I. W domu i w szkole

Rozdział I. Społeczność ziemiańska na przełomie wieków XIX i XX  /15

1. Rodzina ojca i matki  /15

2. Lata dziecięce na wsi  /17

3. Niestępowskie lata i niestępowscy ludzie /19

4. Polityka na wsi  /24

5. Warunki gospodarcze  /29

6. Życie społeczne  /32

7. Poziom umysłowy i kulturalny  /34

8. Życie towarzyskie  /37

9. Żydzi  /40

10. Zaginiony świat i jego znaczenie  /42

Rozdział II. Szkoła rosyjska w Polsce  /45

1. W szkole Wojciecha Górskiego (1887-1892)  /45

2. Szkoła rządowa (1892-1893)  /53

3. Życie polityczne wśród młodzieży szkolnej  /55

4. W laboratorium Milicera (1893/94)  /57

5. Warszawa w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia  /59

Rozdział III. Młodzież polska za granicą (1894-1899)  /70

1. Na praktyce rolniczej  /70

2. W wyższej szkole rolniczej w Berlinie  /71

 3. Doktorat w Halle  /77

4. W Związku Młodzieży Polskiej  /80

5. Następstwa  /85

Rozdział IV. Młodzież krakowska  /87

1. Młodzież uniwersytecka w Krakowie  /87

2. Związek Młodzieży Polskiej (Zet)  /89

3. Grupa krakowska Zetu  /91

CZĘŚĆ II. W konspiracji narodowej

Rozdział I. Czasy krakowskie   /97

1. Lata przełomowe (1899-1902)  /97

2. Asystentura na Studium Rolniczym, Tygodnik Rolniczy  /99

3. Liga Narodowa  /101

4. Ideologia Ligi Narodowej  /103

5. Popławski - Balicki - Dmowski  /111

6. Dmowski - Wyspiański - Kasprowicz  /120

7. Moja praca polityczna w Krakowie  /123

8. Głos Ziemi Sandomierskiej  /125

9. Kraków na przełomie dwóch stuleci  /127

Rozdział II. Towarzystwo Oświaty Narodowej  /135

1. Przyjazd do Warszawy  /135

2. Historia i organizacja TON. Transporty  /137

3. Działalność TON na prowincji  /141

4. Wśród chłopów  /147

5. Organizacje robotnicze  /151

6. Praca wśród nauczycieli i w seminariach nauczycielskich  /152

7. Księża  /154

8. Koło Wydawnicze, praca legalna i półlegalna, Zorza i Czytelnia dla Wszystkich, Towarzystwo Pszczelarsko-Ogrodnicze  /155

Rozdział III. Rewolucja rosyjska i jej oddźwięk w Polsce /159

1. Wojna rosyjsko-japońska  /159

2. Stanowisko Ligi Narodowej wobec wydarzeń w Rosji  /163

3. Akcja polityczna LN. Walka o język polski w gminie i w szkole  /165

4. Towarzystwo Opieki nad Unitami  /168

5. Organizacja społeczeństwa  /170

6. Wstrząs rewolucyjny 1905 r. Trzy zjazdy nauczycieli szkół ludowych, duchowieństwa i chłopów  /173

Rozdział IV. Przemiana w polityce polskiej w zaborze rosyjskim  /178

1. Wybory do pierwszej Dumy  /178

2. Wybory do drugiej i trzeciej Dumy  /181

3. Przeobrażenia w polskiej polityce w zaborze rosyjskim  /185

4. Fronda  /187

Rozdział V. Praca legalna w nowych warunkach. Prasa - oświata - stowarzyszenia  /190

1. Naród  /190

2. Gazeta Polska  /191

3. Polska Macierz Szkolna  /194

4. Kółka rolnicze i Centralne Towarzystwo Rolnicze  /195

Rozdział VI. Życie osobiste - rozrywki - wakacje  /197

1. Życie w Warszawie  /197

2. Paryż (1902)  /198

3. Moskwa (1905)  /201

4. Włochy (1906)  /203

5. Wilno (1907)  /207

 

TOM II. Okres odbudowania państwa polskiego 1908-1919

CZĘŚĆ III. Lata paryskie 1908-1909

1. Nowy układ stosunków w Europie i w Polsce  /213

2. Wyjazd do Paryża  /215

3. Agencja Prasowa Polska  /216

4. Maurice Barres  /219

5. L`Action Francaise  /221

6. Francja  /224

7. Kolonia polska w Paryżu  /233

8. Moja praca pisarska  /234

9. Wakacje w Bretanii i w Anglii  /236

CZĘŚĆ IV. Redakcja Gazety Warszawskiej

1. Nowe położenie polityczne w kraju  /238

2. Zjazd neosłowiański w Sofii  /239

3. Obchód grunwaldzki  /243

4. Redakcja Gazety Warszawskiej  /244

5. Ognisko  /250

6. W Petersburgu  /252

7. Prasa warszawska  /254

8. Życie literackie Warszawy  /257

9. W naszym obozie  /259

10. Sprawa bojkotu młodzieży uczęszczającej do szkół rządowych  /261

11. Wybory do IV Dumy  /263

12. Sprawa żydowska  /265

13. W przededniu wojny  /266

14. Wakacje  /269 

CZĘŚĆ V. Pierwsza wojna światowa 1914-1918

Rozdział I. Pierwszy rok wojny (sierpień 1914 - sierpień 1915)  /273

1. Zły rok  /273

2. Rozdwojenie opinii polskiej  /275

3. Na polu walki  /280

4. Polityka polska po stronie Koailcji  /283

5. Legion Puławski  /288

6. Wyjazd z Warszawy  /289

Rozdział II. W Rosji  /294

1. Przyjazd do Piotrogrodu  /294

2. Sprawa Polska  /295

3. Wyjazd Dmowskiego na Zachód  /297

4. Śmierć Balickiego  /299

5. Na frontach i w polityce  /301

6. Polityka polska  /303

7. Polacy w Rosji  /307

8. Propaganda  /309

9. Wakacje w Finlandii  /312

10. Rewolucja rosyjska  /314

11. Polityka polska w czasie rewolucji  /317

12. Mój wyjazd z Rosji  /320

Rozdział III. W Anglii 1917-1918  /324

1. Przyjazd do Londyny  /324

2. Praca Dmowskiego  /326

3. Problem of Central and Eastern Europe  /329

4. Komitet Narodowy Polski  /330

5. Polityka  /333

6. Sprawy cywilne  /338

7. Propaganda  /340

8. Przyjaciele Anglicy  /344

9. U Conrada  /348

10. Misja Wojskowa Polska  /349

11. Komitet przedstawicieli ludów pod panowaniem austriackim  /352

12. Żydzi  /354

13. Wśród Polaków  /357

14. Aktywizm w Londynie  /359

15. Tygodnik Polski   /365

16. Goście przejezdni  /367

17. Wizyty na kontynencie  /369

18. Wyjazd do Paryża  /373


TOM III. LATA 1919-[1939]

CZĘŚĆ VI. Konferencja pokojowa r. 1919

Przedmowa  /379

Rozdział I. Mój przyjazd do Paryża i pierwsze tygodniu pobytu  /380

1. [Przyjazd do Paryża]  /380

2. [Delegacja Piłsudskiego w Paryżu]  /382

3. [Zamach na rząd Moraczewskiego]  /384

4. [Pobyt w Paryżu]  /385

Rozdział II. Delegacja Polska /386

1. [Delegacja Polska]  /386

2. [Sekretarz Generalny Delegacji Polskiej]  /392

3. [Biuro Prac Kongresowych]  /394

4. [Warunki pracy Delegacji]  /397

Rozdział III. Program terytorialny Delegacji Polskiej  /397

1. [Podstawy programu]  /397

2. [Rozbieżności w łonie Delegacji Polskiej]  /400

3. [Aspiracje terytorialne na zachodzie]  /402

4. [Oczekiwania polskie na wschodzie]  /403

Rozdział IV. Organizacja konferencji  /407

1. [Organizacja]  /407

2. [Przywódcy]  /409

Rozdział V. "Le stupide XIX siecle"  /415

1. [Podstawy ideologiczne]  /415

2. [Dorobek]  /417

Rozdział VI. Wielkie mocarstwa i Polska  /420

1. [Cele Stanów Zjednoczonych]  /420

2. [Cele Wielkiej Brytanii]  /421

3. [Cele Francji]  /423

4. [Oczekiwania organizacji żydowskich]  /425

Rozdział VII. Traktat wersalski  /431

1. [Komisja Spraw Polskich]  /431

2. [Projekt traktatu]  /434

3. [Decyzje końcowe]  /435

4. [Podpisanie traktatu pokojowego]  /438

Rozdział VIII. Galicja Wschodnia. Śląsk Cieszyński. Granica wschodnia  /439

1. [Kwestia Galicji Wschodniej]  /439

2. [Śląsk Cieszyński]  /442

3. [Sprawa granicy wschodniej]  /445

Rozdział IX. Propaganda. Prasa /448

1. [Propaganda KNP]  /448

2. [Wydział Prasowy]  /449

3. [Współpraca z publicystami zachodnimi]  /450

Rozdział X. Sprawozdanie Sekretariatu  /453

Rozdział XI. Nowa Europa  /456

CZĘŚĆ VII. W Polsce niepodległej

Rozdział I. W Poznaniu  /467

1. Metoda pisania  /467

2. Poznań i Wielkopolska  /468

3. Dmowski w Poznaniu  /469

4. W Związku Ludowo-Narodowym  /473

5. Pomorze. Słowo Pomorskie  /474

6. Kurier Poznański  /477

7. Zabójstwo B. Marchlewskiego  /479

8. Św. Wojciech  /481

9. Druga seria Przeglądu Wszechpolskiego  /483

10. Wakacje nad morzem  /484

Rozdział II. W Sejmie (1922-1925)  /486

1. Wynik wyborów i sytuacja w Sejmie  /486

2. Walka z Piłsudskim  /490

3. Zabójstwo Narutowicza  /494

4. Rząd Witosa  /497

5. Moja prezesura w klubie Związku Ludowo-Narodowego  /502

6. Wincenty Witos  /504

7. Komisja do badania stowarzyszeń tajnych  /507

8. Rząd Grabskiego  /510

9. Locarno  /512

10. Liga Narodów  /515

11. Rozmowa  o wolnomularstwie  /517

12. Rząd Skrzyńskiego  /519

13. [Rząd koalicyjny]  /521

14. Mianowanie mnie posłem w Rzymie /522

Rozdział III. We Włoszech (1926, 1927)  /523

1. Poselstwo  /523

2. Ambasada przy Watykanie  /526

3. Kolonia polska  /527

4. Włochy  /528

5. Faszyzm  /530

6. Mussolini  /532

7. Przedstawiciele innych państw  /535

8. Echa zamachu majowego  /537

9. Obrona Piłsudskiego  /539

10. Wycieczka do Mediolanu  /539

11. Sprawa Rzymowskiego  /540

12. Węgiel  /542

13. Dymisja  /544

14. Na Sycylii  /545

Rozdział IV. W Senacie (1928-1935)  /548

1. W Gdańsku   /548

2. Senat  /550

3. Stosunki polityczne na Lubelszczyźnie  /552

4. Brześć  /554

5. Obóz  Wielkiej Polski  /555

6. ONR i Związek Młodzieży Narodowej  /559

7. Stronnictwo Narodowe w kraju i w Sejmie  /562

8. Wycieczka do Jugosławii  /564

Rozdział V. Administracja Gazety Warszawskiej  /566

1. Spółka Wydawnicza Warszawska  /566

2. Wydawnictwa Narodowe  /567

3. Spółka Pomorska  /569

Rozdział VI. W przededniu wojny (1935-1939)  /570

1. Śmierć Piłsudskiego  /570

2. Rządy sanacji  /573

3. Wycieczka do krajów bałtyckich  /578

4. W Norymberdze  /581

5. Werona, Gardone, Como, Rzym  /584

6. Publicystyka, książki  /586

7. Stronnictwo Narodowe  /588

8. Śmierć Dmowskiego  /590

 

Indeks nazwisk  /594

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie