• Osadnictwo pradziejowe, wieś średniowieczna i folwark nowożytny Żerniki, gm. Kórnik, stan. 25

65.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788371775376
Zostaw telefon

Praca zbiorowa

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 469

Okładka: twarda

Format: 21,5 x 30,5 cm

Seria: Archeostrada. Studia i materiały z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 - odcinek wielkopolski, tom I

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron przykurzone

 

W książce przeanalizowano obiekty i ceramikę związaną z osadnictwem pradziejowym (kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych, kultura ceramiki sznurowej, łużycko-pomorski kompleks kulturowy, kultura przeworska), scharakteryzowano osadnictwo średniowieczne i nowożytne (budynki mieszkalne, obiekty gospodarcze). Opisano ponadto ceramikę naczyniową i budowlaną, przedmioty szklane i metalowe z różnych okresów. Załączono informacje dotyczące odnalezionych monet, przedmiotów drewnianych i kamiennych. Archeologicznej ocenie poddano kości z osady późnośredniowiecznej i nowożytnej.W książce zamieszczono liczne szkice, wykresy, tabele, bibliografię, katalog odkrytych obiektów.

(opis wydawcy)

 

Spis treści:

Marek Chłodnicki. Przedmowa  /9

Paweł Pawlak. Wstęp   /11

Część I. Osadnictwo pradziejowe

Ewa Pawlak - 1. Analiza obiektów i ceramiki związanych z osadnictwem pradziejowym  /17

A. Kultura pucharów lejkowatych  /17

B. Kultura amfor kulistych   /18

C. Kultura ceramiki sznurowej  /19

D. Łużycko-pomorski kompleks kulturowy   /19

E. Kultura przeworska  /20

F. Domniemane relikty osadnictwa pradziejowego   /20

Jacek Kabaciński - 2. Materiały krzemienne  /23

Ewa Pawlak - 3. Zakończenie  /25

Część II. Osadnictwo średniowieczne i nowożytne

Ewa Pawlak - 1. Charakterystyka osadnictwa   /29

A. Osadnictwo wczesnośredniowieczne   /29

B. Osadnictwo późnośredniowieczne  /31

Budynki mieszkalne  /31

Obiekty gospodarcze  /34

Charakterystyka osadnictwa późnośredniowiecznego  /38

C. Osadnictwo nowożytne  /45

Budynki   /45

Obiekty gospodarcze   /46

Charakterystyka osadnictwa nowożytnego   /49

D. Rekonstrukcja rozwoju osadnictwa  /56

Paweł Pawlak - 2. Ceramika naczyniowa   /61

A. Ceramika  wczesnośredniowieczna   /62

Ceramika częściowo obtaczana (podgrupa A 1)   /62

Ceramika całkowicie obtaczana z faz D i E (podgrupa A2)   /63

Ceramika późnośredniowieczna  /67

Ceramika wypalona w atmosferze utleniającej - tzw. tradycyjna (podgrupa A3)   /67

Próba charakterystyki związków chronologiczno-przestrzennych ceramiki podgrupy A3   /75

Ceramika stalowoszara (grupa B) - wprowadzenie  /78

Ceramika stalowoszara z obiektów późnośredniowieczych (podgrupa B1)   /78

Datowanie ceramiki stalowoszarej podgrupy B1 i uwagi ogólne dotyczące późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej  /92

C. Ceramika stalowoszara z powierzchni wykopów (podgrupa B2)   /103

D. Ceramika nowożytna  /107

Ceramika stalowoszara (podgrupa B3)   /108

Ceramika ceglasta (grupa C)   /116

Ceramika brunatna (grupa D)   /142

Ceramika kremowa (grupa E)   /146

Półmajolika (grupa F)   /150

Kamionka (grupa G) i fajans (grupa H)   /160

Datowanie ceramiki nowożytnej   /160

Ewa Pawlak - 3. Kafle   /163

Ewa Pawlak - 4. Ceramika budowlana  /169

Ewa Pawlak - 5. Przedmioty szklane  /171

Tomasz Stępnik - 6. Przedmioty metalowe  /173

A. Analiza formalno-typologiczna wyrobów metalowych  /173

Przedmioty domowego użytku  /177

Elementy stroju   /181

Narzędzia rolnicze  /182

Elementy oporządzenia myśliwskiego i jeździeckiego   /183

Narzędzia rzemieślnicze /185

Łącza konstrukcyjne  /186

Formy surowca  /187

Przedmioty o nieokreślonej funkcji  /188

Wyroby z brązu   /188

B. Wnioski końcowe   /188

Arkadiusz Tabaka - 7. Monety   /189

Ewa Pawlak, Tomas Stępnik - 8. Przedmioty drewniane   /193

Ewa Pawlak - 9. Przedmioty kamienne  /195

Daniel Makowiecki, Marzena Makowiecka - 10. Ocena archeologiczna kości z osady późnośredniowiecznej i nowożytnej   /197

A. Wstęp   /197

B. Metody  /197

C. Wyniki   /198

Późne średniowiecze  /198

a. Skład gatunkowy i anatomiczny   /198

b. Wiek śmierci (uboju)  /198

Okres nowożytny  /198

a. Skład gatunkowy i anatomiczny  /198

b. Wiek śmierci  (uboju)   /199

Szkielety bydła   /199

Rozkład płci   /200

Kości ze śladami pochodzenia antropogenicznego  /200

Kości ze zmianami chorobowymi  /201

Obserwacje osteometryczne i wysokość w kłębie  /201

D. Podsumowanie   /203

Paweł Pawlak - 11. Datowanie osadnictwa średniowiecznego i nowożytnego oraz uwagi ogólne  /223

Bibliografia  /227

Część III. Katalog 

Charakterystyka obiektów  /245

Summary  /333

Tablice i fotografie  /343

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie