• Od Maximis undique pressi do Totus Tuus Poloniae populus. Metropolie mohylewska i wileńska w latach 1798-1992

Symbol: 13727
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788380987487
Zostaw telefon

Redakcja: Jarosław Wasilewski

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 238

Okładka: twarda

Format: 15,00 cm x 21,00 cm

Seria wydawnicza Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku: tom: 46

 

Po wieku XVII, zdominowanym przez wyniszczające wojny, Rzeczpospolita od początku XVIII stulecia z coraz większym trudem utrzymywała pozory suwerenności. Konfederacja barska, niesłusznie zapomniane pierwsze powstanie narodowowyzwoleńcze, przyszła zbyt późno, by zmienić bieg historii. Rozbiory podzieliły narody zamieszkujące Rzeczpospolitą między trzy różne państwa. Rozpoczął się długi marsz przez XIX wiek ku odzyskaniu straconej niepodległości.

W tym trudnym doświadczeniu Polakom towarzyszył Kościół, w lokalnym wymiarze mocno związany z polską racją stanu, ale jednocześnie kierowany przez Stolicę Apostolską, która patrzyła na zawiłe sprawy Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy Kościoła powszechnego. Dlatego papież Pius VI utworzył bullą „Onerosa pastoralis officii cura” z 1783 r. metropolię mohylewską, normując tym sytuację, jaka powstała po samowolnym utworzeniu przez imperatorową Katarzynę II tzw. biskupstwa ze stolicą w Mohylewie.

Wskutek wrogiego stosunku władz carskich do działalności Kościoła katolickiego wierni nabierali przekonania, że tylko osłabienie Imperium Rosyjskiego w wyniku zmian politycznych przyniesie szansę na poprawę ich położenia. Dlatego hasła narodowowyzwoleńcze szły niekiedy w parze z żądaniami wolności religijnej. Jednak dopiero wybuch pierwszej wojny światowej i będąca jej skutkiem całkowita zmiana realiów w tej części Europy rzeczywiście pozwoliły nie tylko na odrodzenie państwowości polskiej, ale także rozwój struktur kościelnych i życia religijnego katolików. Krótki czas dwudziestolecia międzywojennego został wykorzystany m.in. na dostosowanie organizacji kościelnej do nowych granic. W odrodzonej Rzeczypospolitej znalazły się części diecezji łuckiej, mińskiej, wileńskiej i żmudzkiej. Fragmenty wskrzeszonej w 1918 r. diecezji ryskiej znalazły się w Estonii i Łotwie, na Litwie pozostała prawie cała diecezja żmudzka i skrawki diecezji wileńskiej. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się części diecezji mińskiej i łuckiej, które pozostały w granicach Związku Sowieckiego. Konkordaty zawierane przez Stolicę Apostolską w połowie lat dwudziestych XX w. otworzyły drogę do ustalenia nowej organizacji kościelnej na terenach byłej metropolii mohylewskiej. W Polsce powstała metropolia wileńska z diecezjami sufraganalnymi w Łomży i Pińsku (z części diecezji mińskiej). Na Litwie, gdzie zlikwidowano diecezję żmudzką, powstała metropolia kowieńska. Sowiecka Białoruś i Ukraina zostały w praktyce pozbawione struktury administracji kościelnej.

Okres intensywnego rozwoju Kościoła w Rzeczypospolitej został przerwany wybuchem drugiej wojny światowej. Duchowieństwo i wierni poddani bezprecedensowym represjom starali się przetrwać okres okupacji, ale w większości raczej się nie spodziewali, że rzeczywistość powojenna Kresów będzie im aż tak wroga. Komunistyczna ideologia zakładała likwidację wszystkich ośrodków niezależnej myśli, a religii w szczególności. Po zajęciu w 1944 r.  nowych terenów, od wieków zamieszkanych przez wiernych Kościoła katolickiego, Sowieci przystąpili do kształtowania nowego, ateistycznego społeczeństwa. Na przeszkodzie stali kapłani. Władza sowiecka starała się ich zneutralizować w pierwszej kolejności.

Dopiero upadek systemu komunistycznego w Europie otworzył drogę do normalizacji struktur Kościoła na obszarach, które u schyłku XVIII w. weszły w skład metropolii mohylewskiej. Kościół w Polsce swój obecny kształt administracyjny otrzymał na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae populus” wydanej przez papieża Jana Pawła II 25 marca 1992 r. Na  współczesnej Białorusi nawiązaniem do tradycji metropolii mohylewskiej jest utworzona w 1991 r. archidiecezja mińsko-mohylewska, łącząca tradycje dawnej stolicy archidiecezji i jednego z biskupstw.

(opis wydawcy)


Spis treści:

Wstęp   /7 

Wykaz skrótów   /13  

Tadeusz Kasabuła. Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz - pierwszy arcybiskup metropolita mohylewski  /17 

Marta Wróbel. Kształtowanie zasobu Archiwum Archidiakonatu Białostockiego(1820–1848) jako przykład losów dokumentów kościelnych  w Cesarstwie Rosyjskim  /32 

Raisa Zianiuk. Seminaria duchowne rzymskokatolickie w Mohylewie i Mińsku w latach 1788-1869   /51 

Zbigniew Rostkowski. Życie i działalność patriotyczno-duszpasterska ks. Felicjana Jana Szakina(1815-1899), proboszcza narewskiego w latach 1849-1864   /89 

Dmitriy Panto. Utworzenie dekanatu omskiego. Stan moralny jego mieszkańców    /108 

Agata Mirek. Trudny wiek XX w dziejach parafii Świr i jej proboszcza ks. KazimierzaSzyłejki (1886-1960)   /117

Adam Szot. Odzyskiwanie majątku kościelnego (po okresie niewoli narodowej)na terenie województwa białostockiego w dwudziestoleciu międzywojennym   /135 

Łukasz Kalisz. Biskupi wileńscy wobec zgromadzenia salezjańskiego w okresieII Rzeczypospolitej   /160 

Alina Zavadzka. Polityka władz sowieckich wobec duchowieństwa katolickiegona Wileńszczyźnie po II wojnie światowej     /174 

Irena Mikłaszewicz. Brzemię polskości. Odniesienie do Polski jako czynnika obciążającegokatolików i duchowieństwo polskie w litewskiej części archidiecezji wileńskiej w materiałach sowieckich służb represyjnych (1944-1990)   /188 

Krzysztof Sychowicz. Przeciw Milenium – władze komunistyczne w województwie białostockimwobec organizacji i przebiegu uroczystości tysiąclecia chrztu Polski   /202 

Indeks osób    /230

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie