• O wojnie

Symbol: 9060
Brak towaru
100.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788389533777
Zostaw telefon

Autor: Carl von Clausewitz

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 510

Okładka: trda

Format: 15,00 cm x 21,00 cm

Uwagi - okładka z zarysowaniami, brzegi stron zabrudzone

 

Jak na człowieka cieszącego się renomą arcymistrza strategii Carl von Clausewitz ( 1780-1831) dziwnie często stawał po niewłaściwej stronie. Po druzgocącej klęsce Prus w wojnie z Napoleonem w 1806 r. wiele miesięcy spędził we francuskiej niewoli. A gdy sześć lat później przeszedł do armii rosyjskiej, poróżnił się z własnym królem i zyskał urągliwe przezwisko „Lausewitz” („Wszarz”). Kiedy ponownie przyjęto go do pruskiego wojska, przez lata zajmował ciepłą posadkę dyrektora administracyjnego w Allgemeine Kriegschule w Berlinie. Zmarł w 1831 r. bynajmniej nie na polu bitwy, lecz we własnym łóżku na cholerę. Jego główne dzieło pozostało niedokończone. Księgi „O wojnie” musiała więc opublikować żona Marie.

Nie w pełni bohaterski życiorys Clausewitza w niczym nie przeszkodził jego pośmiertnej karierze. Pruski filozof wojny stał się jednym z najbardziej popularnych teoretyków strategii w dziejach świata. „O wojnie” doczekało się niezliczonych tłumaczeń na wiele języków i jest światowym bestsellerem. Trudno o kurs menadżerski, na którym nie powołano by się na tę księgę. Ale trudno też o inną pozycje tak często cytowaną przez ludzi, który jej nigdy nie czytali. Niemniej teorię Clausewitza wykłada się jako przedmiot obowiązkowy nie tylko w akademiach wojskowych, ale także w wielu szkołach menadżerskich, m.in. na Harvardzie.

Spis treści:

Notatki autora dotyczące dzieła "O wojnie" /5

Przedmowa autora /11

Księga pierwsza

O naturze wojny

Rozdział pierwszy. Co to jest wojna? 15

1. Wstęp /15

2. Określenie pojęcia /15

3. Użycie siły aż do ostateczności /16

4. Celem jest obezwładnienie wroga /17

5. Krańcowe napięcie sił /18

6. Modyfikacje wywołane przez rzeczywistość /18

7. Wojna nie jest nigdy aktem odosobnionym /19

8. Wojna nie składa się z jednego tylko krótkotrwałego uderzenia /19

9. Wynik wojny nie jest nigdy bezwzględny  /21

10. Prawdopodobieństwa rzeczywistości zastępują krańcowość i bezwzględność pojęć /21

11. Cel polityczny występuje ponownie /21

12. Nie wyjaśnia to jednak zastoju w działaniach wojennych /22

13. Jedna tylko przyczyna może wstrzymać działania wojenne, i to, jak się zdaje, spowodowana zawsze przez jedną ze stron walczących /23

14. Działania wojenne osiągałyby przez to ciągłość doprowadzającą je znowu do ostateczności /24

15. Wysuwa się w ten sposób zasadę biegunowych przeciwieństw /24

16. Natarcie i obrona są to rzeczy różnego rodzaju i nierównej siły; zasady biegunowości przeciwieństw nie da się więc do nich zastosować /25

17. Działanie zasady biegunowości przeciwieństw częstokroć bywa niweczone przez przewagę  obrony nad natarciem i tym się tłumaczy zastój w działaniach wojennych /25

18. Druga przyczyna polega na niedokładnym pojmowaniu położenia /26

19. Często zdarzające się okresy zastoju w działaniach wojennych oddalają wojnę jeszcze bardziej od zasady bezwzględnej i czynią ją w jeszcze większym stopniu rachunkiem prawdopodobieństwa /26

20. Brakuje zatem jeszcze tylko przypadku, aby upodobnić wojnę do gry, a właśnie w przypadki wojna bardzo obfituje /27

21. Wojna staje się grą zarówno przez swój charakter obiektywny, jak i subiektywny /27

22. Duchowi ludzkiemu odpowiada to na ogół najbardziej /27

23. Wojna jest jednak zawsze poważnym środkiem do poważnego celu. Bliższe jej określenie /28

24. Wojna jest tylko dalszym ciągiem polityki prowadzonej innymi środkami /29

25. Różnorodność wojen /29

26. Każdą wojnę można uważać za działanie polityczne /30

27. Pogląd powyższy pozwala w wyniku zrozumieć historię wojen i ugruntować podstawy teorii /30

28. Wyniki dla teorii /31

Rozdział drugi: Cele i środki wojny /32

Rozdział trzeci: Geniusz wojenny /44

Rozdział czwarty: O niebezpieczeństwie wojny /60

Rozdział piąty: Wysiłek fizyczny na wojnie /62

Rozdział szósty: Wiadomości podczas wojny /64

Rozdział siódmy: Tarcie na wojnie /66

Rozdział ósmy: Uwagi końcowe do księgi pierwszej /69

Księga druga

Teoria wojny

Rozdział pierwszy: Podział sztuki wojennej /73

Rozdział drugi: Teoria wojny /80

1. Początkowo przez "sztukę wojenną" rozumiano tylko przygotowanie sił zbrojnych /80

2. Wojna przejawia się najwcześniej w sztuce oblężniczej /80

3. Następnie pojawia się taktyka /80

4. Właściwe prowadzenie wojny przejawiało się tylko czasami i to jakby ukradkiem /81

5. Rozważania wydarzeń wojennych wywołały potrzebę teorii /81

6. Dążenie do stworzenia nauki pozytywnej /81

7. Ograniczenie teorii do przedmiotów materialnych /81

8. Przewaga liczebna /82

9. Zaopatrzenie wojska /82

10. Baza /82

11. Linie wewnętrzne /83

12. Wszystkie te próby należy odrzucić /83

13. Wyłączają one geniusz z reguły ogólnej /83

14. Trudności teorii od chwili zajęcia się wielkościami duchowymi /84

15. Na wojnie nie wolno wykluczać wielkości duchowych /84

16. Główna trudność teorii prowadzenia wojny /85

17. Pierwsza właściwość: siły i wpływy duchowe (wrogie uczucie) /85

18. Wpływ niebezpieczeństwa (męstwo) /85

19. Zakres wpływu wywieranego przez niebezpieczeństwo /86

20. Inne siły uczucia  /86

21. Właściwości umysłu /87

22. Z rozmaitości indywidualności duchowych wypływa rozmaitość dróg wiodących do celu /87

23. Właściwość druga: żywa reakcja /87

24. Właściwość trzecia: niepewność wszelkich danych /87

25. Nauka pozytywna jest niemożliwa /88

26. Wyjścia umożliwiające teorię (Trudności nie wszędzie są równie wielkie) /88

27. Teoria powinna być rozważaniem, a nie doktryną /88

28. Ten punkt widzenia umożliwia istnienie teorii i usuwa jej sprzeczność z praktyką /89

29. Teoria rozważa więc istotę celów i środków. Cele i środki w taktyce /90

30. Okoliczności towarzyszące zawsze użyciu środków /90

31. Teren /90

32. Pora dnia /90

33. Pogoda /91

34. Cele i środki strategii 91

35. Okoliczności towarzyszące użyciu tych środków 91

36. Okoliczności wytwarzają nowe środki /91

37. Strategia poznaje te środki i cele tylko z doświadczenia /92

38. Jak daleko należy zajść w analizie środków /92

39. Wielkie uproszczenie wiedzy /92

40. Uproszczenie to wyjaśnia szybki rozwój talentu wielkiego wodza oraz dlaczego wódz nie jest uczonym /93

41. Dawniejsza sprzeczność /93

42. Odmawiano z tego powodu pożytku wszelkiej wiedzy i przypisywani wszystko wrodzonym zdolnościom /93

43. Wiedza nie musi odpowiadać stanowisku /94

44. Wiedza na wojnie jest bardzo prosta, lecz nie jest zarazem zbyt łatwa /94

45. Jaka powinna być na wiedza /94

46. Wiedza musi się stać umiejętnością /95

Rozdział trzeci: Sztuka wojenna czy nauka wojenna /97

1. W mowie potocznej jeszcze się to nie ustaliło (Umiejętność a wiedza. Celem nauki jest wyłącznie wiedza, celem sztuki - umiejętność) /97

2. Trudność oddzielenia poznania od oceny (Sztuka wojenna) /97

3. Wojna jest aktem stosunków między ludźmi /98

4. Różnica /98

Rozdział czwarty: Metodyzm /100

Rozdział piąty: Krytyka /105

Księga trzecia

O strategii w ogólności

Rozdział pierwszy: Strategia /123

1. Bitwy możliwe należy ze względu na ich skutki uważać za rzeczywiste /127

2. Podwójny cel bitwy /128

3. Przykład /128

4. Patrząc na tę sprawę inaczej, nadaje się i innym rzeczom wartość fałszywą /128

Rozdział drugi: Elementy strategii /130

Rozdział trzeci: Wielkości moralne /131

Rozdział czwarty: Główne siły moralne /133

Rozdział piąty: Cnota wojskowa /134

Rozdział szósty: Odwaga  /138

Rozdział siódmy: Wytrwałość /142

Rozdział ósmy: Przewaga liczebna /143

Rozdział dziewiąty: Zaskoczenie /147

Rozdział dziesiąty: Podstęp /151

Rozdział jedenasty: Skupienie sił w przestrzeni /153

Rozdział dwunasty: Połączenie sił w czasie /154

Rozdział trzynasty: Odwód strategiczny /160

Rozdział czternasty: Ekonomia sił /163

Rozdział piętnasty: Czynniki geometryczne, to znaczy przestrzenne /164

Rozdział szesnasty: O zastoju w akcji wojennej /166

Rozdział siedemnasty: Charakter wojny dzisiejszej /170

Rozdział osiemnasty: Napięcie i spokój. Dynamiczne prawo wojny /171

Księga czwarta

Bitwa

Rozdział pierwszy: Uwagi ogólne /177

Rozdział drugi: Charakter bitwy dzisiejszej /178

Rozdział trzeci: O bitwie w ogóle /180

Rozdział czwarty: O bitwie w ogóle (ciąg dalszy) /184

Rozdział piąty: Znaczenie bitwy /190

Rozdział szósty: Długotrwałość bitw /192

Rozdział siódmy: Rozstrzygnięcie bitwy /194

Rozdział ósmy: Obustronna decyzja stoczenia bitwy /200

Rozdział dziewiąty: Bitwa walna. Rozstrzygnięcie bitwy /203

Rozdział dziesiąty: Bitwa walna (ciąg dalszy). Wpływ zwycięstwa /208

Rozdział jedenasty: Bitwa walna. (ciąg dalszy). Wykorzystanie bitwy /213

Rozdział dwunasty: Strategiczne środki wykorzystana zwycięstwa /218

Rozdział trzynasty: Odwrót po bitwie przegranej /227

Rozdział czternasty: Bój nocny /229

Księga piąta

Siły zbrojne

Rozdział pierwszy: Uwagi ogólne /235

Rozdział drugi: Teatr działań wojennych, armia, kampania /236

1. Teatr działań wojennych /236

2. Armia /236

3. Kampania /237

Rozdział trzeci: Stosunek sił /238

         Rozdział czwarty: Stosunek rodzajów broni /241

Rozdział piąty: Baza operacyjna 249

Rozdział szósty: Linie połączeń /253

Rozdział siódmy: Teren /256

Rozdział ósmy: Teren dominujący /260

Księga szósta

Obrona

Rozdział pierwszy: Natarcie i obrona /265

1. Pojęcie obrony /265

2. Korzyści obrony /266