• Wydawca - Muzeum Broni Pancernej Oddział Muzeum WP w Warszawie

  • Parametry