• Między synagogą a kościołem. Dzieje św. Pawła

Symbol: 11758
Brak towaru
35.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788380430044
Zostaw telefon

Autor: Ks. Waldemar Chrostowski

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 500

Okładka: miękka ze skrzydełkami

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - książka używana, okładka z lekkimi zatarciami, brzegi stron nieznacznie zabrudzone, w książce adnotacja ołówkiem

 

"Książka jednego z najwybitniejszych polskich biblistów ukazuje same początki rozchodzenia się dróg Synagogi i Kościoła, które stanowią podwaliny dla późniejszej, jak na ironię zgodnej i – niestety – skutecznej, współpracy wyznawców judaizmu i chrześcijan we wzajemnym oddalaniu się od siebie. Wielu chrześcijan (i teologów!) żywi przekonanie, iż współczesne religijne życie żydowskie, to jest judaizm rabiniczny, stanowi zwyczajne przedłużenie religii Starego Testamentu, różnica zaś między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu polega na tym, ze judaizm jest religią Starego Testamentu, do której chrześcijanie dodali Nowy Testament. Kto tak myśli i naucza, nie zrozumie św. Pawła oraz genezy i istoty chrześcijaństwa ani genezy i natury judaizmu rabinicznego, ani wyzwań, jakie relacje chrześcijańsko-żydowskie niosą dzisiaj. Nikt tak dobitnie i wyraźnie jak Paweł nie ukazał nowości i oryginalności chrześcijaństwa względem judaizmu biblijnego oraz różnicy między chrześcijaństwem a judaizmem, który niedługo później okrzepł jako judaizm rabiniczny. Nikt również tak dobitnie i wyraźnie jak on nie dowiódł, że chrześcijaństwo nie jest jedną z odmian judaizmu ani jedną z dróg usprawiedliwienia umożliwionych przez judaizm, lecz – przez przyjęcie Jezusa Chrystusa i wspólnotę z Nim – drogą, na którą powinni wkroczyć nie tylko poganie, ale także wyznawcy judaizmu. Kiedy kończyłem pracę nad tą książką, zostałem uhonorowany, jako pierwszy Polak, prestiżową Nagrodą Ratzingera. Przyjmując ją 22 listopada 2014 roku w Sali Konsystorialnej watykańskiego Pałacu Apostolskiego, myślałem, że życie i praca naukowo-dydaktyczna, a także wieloletnie zaangażowanie w kontakty katolicko-żydowskie, przysparzające niemało trudności i – nie waham się tego wyznać – cierpienia, zatoczyły wielkie koło. Święty Paweł stał się mi jeszcze bliższy, a wraz z nim papież Benedykt XVI, który ogłaszając Rok Świętego Pawła, powiedział: „Ma on sprzyjać uczeniu się od św. Pawła: uczeniu się wiary, uczeniu się Chrystusa i wreszcie uczeniu się słusznej drogi życia”. Właśnie taki jest również najważniejszy przekaz i cel tej książki"

(fragment Przedmowy)

KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI – jeden z najwybitniejszych polskich biblistów; w latach 2003-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich; dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pierwszy Polak uhonorowany prestiżową Nagroda Ratzingera.

Spis treści:

Przedmowa  /13

I. Dzieciństwo i młodość

1. Ja jestem Żydem z Tarsu (Dz 21,39)   /19

2. Potomek Abrahama, z plemienia Beniamina (Rz 11,1)  /22

3. U stóp Gamaliela (Dz 22,3)  /26

4. Jestem faryzeuszem, bracia (Dz 23,6)  /29

5. Szaweł zaś zgadzał się na zabicie Szczepana (Dz 8,1)  /34

II. Przemiana pod Damaszkiem i nowa tożsamość

1. Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? (Dz 9,4)  /41

2. Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić (Dz 26,19)  /44

3. Wstań, idź do Damaszku (Dz 22,10)   /49

4. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu (Dz 9,18)   /52

5. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku (Dz 9,20)  /55

6. Skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku (Ga 1,17)  /60

7. Próbował przyłączyć się do uczniów (Dz 9,26)  /63

8. Przebywał z uczniami w Jerozolimie (Dz 9,28)   /68

9. Idź, oto Ja cię posyłam daleko do pogan! (Dz 22,21)   /71

10. Kościół odzyskał pokój w całej Judei, Galilei i Samarii (Dz 9,31)  /75

11. Ci, którzy rozproszyli się z powodu prześladowania, dotarli do Antiochii (Dz 11,19)   /77

12. Barnaba udał się do Tarsu, aby odszukać Szawła (Dz 11,24)  /81

13. W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11,26)  /83

14. Uczniowie pospieszyli z pomocą braciom w Judei (Dz 11,29)  /86

III. Pierwsza wyprawa misyjna

1. Wyznaczcie mi Barnabę i Szawła (Dz 13,2)   /91

2. Odpłynęli na Cypr i przybyli do Salaminy; przeszli przez całą wyspę aż do Pafos (Dz 13,4.6)  /94

3. Szaweł, który również zwie się Paweł (Dz 13,9)  /100

4. Przybyli do Perge (Dz 13,13)  /102

5. Dotarli do Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,14)  /106

6. Słuchajcie, Izraelici, i wy, którzy boicie się Boga (Dz 13,16)  /109

7. Przybyli do Ikonium (Dz 13,51)  /119

8. Zbiegli do miast Likaonii (Dz 14,6)  /124

9. Nazajutrz odszedł z Barnabą do Derbe, a potem wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii [Pizydyjskiej] (Dz 14,20–21)  /128

10. Opowiedzieli, czego Bóg przez nich dokonał (Dz 14,27)  /130

IV. Konflikt w kościele antiocheńskim i Sobór Jerozolimski

1. Jeżeli nie poddacie się obrzezaniu, nie możecie być zbawieni (Dz 15,1)  /135

2. Kiedy przybyli do Jeruzalem, zostali przyjęci przez Kościół (Dz 15,6)  /139

3. Zebrali się zatem apostołowie i starsi (Dz 15,6)  /143

4. Bóg wejrzał, by wziąć spośród narodów lud dla Imienia swego (Dz 15,14)  /147

5. Apostołowie i starsi bracia pozdrowienie braciom pochodzącym z pogan (Dz 15,23)  /153

6. Gdy Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem (Ga 2,11)  /158

V. Druga wyprawa misyjna

1. Wróćmy i zobaczmy, jak się mają bracia (Dz 15,36)  /163

2. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz (Dz 16,2)  /166

3. Przeszli przez Frygię i kraj galacki (Dz 16,6)  /170

4. Przepraw się do Macedonii i przyjdź nam z pomocą (Dz 16,9)  /176

5. W Filippi spędziliśmy jakiś czas (Dz 16,12)  /180

6. Słuchała też pewna kobieta imieniem Lidia, pochodząca z Tiatyry (Dz 16,14)  /183

7. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego (Dz 16,17)  /186

8. Idąc przez Amfipolis i Apollonię, przybyli do Tesaloniki (Dz 17,1)  /194

9. Mesjasz miał cierpieć i powstać z martwych (Dz 17,3)  /197

10. Bracia natychmiast, w nocy, wysłali Pawła i Sylasa do Berei (Dz 17,10)  /204

11. Odprowadzający towarzyszyli Pawłowi aż do Aten (Dz 17,15)  /208

12. Mężowie Ateńczycy, widzę, że pod każdym względem jesteście wielce pobożni (Dz 17,22)  /214

13. Po tym wszystkim opuścił Ateny i udał się do Koryntu (Dz 18,1)  /220

14. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan (1 Tes 1,1) Pierwszy List do Tesaloniczan  /225

15. Nie lękaj się, lecz nauczaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą (Dz 18,9–10)  /230

16. Bracia, zawsze winniśmy Bogu za was dziękować (2 Tes 1,3) Drugi List do Tesaloniczan  /235

17. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub (Dz 18,18)  /238

VI. Trzecia wyprawa misyjna

1. Paweł obchodził kolejno krainę galacką oraz Frygię, umacniając wszystkich uczniów (Dz 18,23)  /243

2. Pewien Żyd imieniem Apollos przybył do Efezu (Dz 18,24)  /246

3. Paweł po przejściu krain w głębi lądu dotarł do Efezu (Dz 19,1)  /249

4. Niektórzy zaczęli przed całym zgromadzeniem złorzeczyć przeciw tej Drodze (Dz 19,9)  /253

5. Do wolności wyzwolił nas Chrystus (Ga 5,1) List do Galatów  /257

6. Jezusa znam i Paweł jest mi znany, a wy kim jesteście? (Dz 19,15)  /267

7. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego (1 Kor 1,23) Pierwszy List do Koryntian  /271

8. Miasto Efez oddaje cześć wielkiej Artemidzie i posągowi, który spadł z nieba (Dz 19,35)  /294

9. Ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Chrystusie Jezusie są „tak” (2 Kor 1,19) Drugi List do Koryntian  /300

10. Pokrzepiał ich szczodrze słowem, a potem przybył do Grecji (Dz 20,2)  /305

11. Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! (Rz 11,1) List do Rzymian  /308

12. Paweł postanowił wracać przez Macedonię (Dz 20,3)  /316

13. W pierwszym dniu tygodnia zebraliśmy się na łamanie chleba (Dz 20,7)  /318

14. Wysławszy z Miletu wiadomość do Efezu, zaprosił do siebie starszych Kościoła (Dz 20,17)  /322

15. Przybyliśmy do Tyru, gdzie statek zostawiał swój towar (Dz 21,3)  /329

16. Dotarliśmy z Tyru do Ptolemaidy i pozostaliśmy jeden dzień, a potem przybyliśmy do Cezarei (Dz 21,7–8)  /333

17. Przecież ja jestem gotów umrzeć dla imienia Pana Jezusa (Dz 21,13)  /337

VII. Aresztowanie Pawła w Jerozolimie

1. Paweł udał się razem z nami do Jakuba (Dz 21,18)  /341

2. Zobaczyli go na terenie świątyni Żydzi z Azji (Dz 21,27)  /348

3. Kiedy całkowicie się uciszyli, przemówił do nich w języku Hebrajczyków (Dz 21,40)  /352

4. Usunąć takiego z powierzchni ziemi! Nie godzi się, by taki żył! (Dz 22,22)  /360

5. Patrząc śmiało, Paweł przemówił do Sanhedrynu (Dz 23,1)  /363

6. Odwagi! Jak bowiem świadczyłeś o Mnie w Jerozolimie, tak trzeba, abyś i w Rzymie zaświadczył (Dz 23,11)  /372

VIII. Paweł jako więzień w Cezarei Nadmorskiej

1. Przybyli do Cezarei, wręczyli list namiestnikowi i przekazali mu Pawła (Dz 23,33)  /381

2. Przybył arcykapłan Ananiasz razem z kilkoma starszymi retorem, niejakim Tertullosem (Dz 24,1)  /383

3. Zgodnie z tą drogą, nazywaną przez nich sektą, oddaję cześć Bogu moich ojców (Dz 24,14)  /388

4. Przybył Feliks z Druzyllą, swoją żoną, która była Żydówką (Dz 24,24)  /393

5. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4,13) List do Filipian  /398

6. Proszę cię za moim dzieckiem – za tym, którego zrodziłem w kajdanach (Flm 10) List do Filemona  /401

7. Pamiętajcie o moich kajdanach! (Kol 4,18) List do Kolosan  /402

8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę (Ef 2,8) List do Efezjan  /406

9. Odwołałeś się do Cezara, do Cezara się udasz (Dz 25,12)  /411

10. Agryppa rzekł do Festusa: „Chciałbym i ja posłuchać tego człowieka” (Dz 25,22)  /415

11. Paweł, wyciągnąwszy rękę, rozpoczął obronę (Dz 26,1)  /418

12. Objawiłem się tobie, aby cię wybrać na sługę i świadka tego, co już ujrzałeś, i tego, co ci jeszcze zostanie ukazane (Dz 26,16)  /422

IX. W drodze do Rzymu

1. Weszliśmy na statek adramyteński, mający płynąć do portów wzdłuż Azji, i odpłynęliśmy (Dz 27,2) /429

2. Setnik znalazł statek aleksandryjski, który płynął do Italii, i umieścił nas na nim (Dz 27,6)  /433

3. Setnik ufał bardziej sternikowi i właścicielowi statku niż słowom Pawła (Dz 27,11)  /436

4. Nie lękaj się, Pawle, ty musisz stanąć przed Cezarem (Dz 27,24)  /439

5. Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Malta (Dz 28,1)  /443

6. Gdy dopłynęliśmy do Syrakuz, zatrzymaliśmy się na trzy dni (Dz 28,12)  /448

7. Płynąc wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do Regium, a w dwa dni do Puteoli (Dz 28,13)  /449

8. Bracia wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód (Dz 28,15)  /451

X. Paweł w Rzymie

1. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno (Dz 28,16)  /455

2. Dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany (Dz 28,20)  /457

3. Paweł wykładał im, dając świadectwo o Królestwie Bożym (Dz 28,23)  /461

4. Przez dwa pełne lata Paweł pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu (Dz 28,30)  /466

5. Wybiorę się do Hiszpanii i was odwiedzę (Rz 15,28)  /470

6. Biskup powinien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym (Tt 1,7) List do Tytusa /472

7. Nic nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy wynieść (1 Tm 6,7) Pierwszy List do Tymoteusza  /474

8. Krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła (2 Tm 4,6) Drugi List do Tymoteusza  /475

9. W tych ostatecznych dniach Bóg przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,2)  /478

10. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana (Rz 14,8)  /481

Wybrana bibliografia  /489

Mapy  /491

 Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie