• Ludność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej

Brak towaru
6.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 8301094001
Zostaw telefon

Autor: Piotr Żaroń

Rok wydania: 1990

Liczba stron: 429 + zdjęcia

Okładka: miękka

Format: 16,5 cm x 23,5 cm

Uwagi - książka używana, okładka zabrudzona z zatarciami, na kilku stronach podkreślenie ołówkiem oraz adnotacja ołówkiem, brzegi stron zabrudzone

 

"Od tamtych wrześniowych dni 1939 r., kiedy po agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła się tułaczka ludności polskiej po różnych kontynentach świata, upływa już 50 lat. Naród polski, choć poniósł klęskę militarną, nie został pokonany. Gdy jeszcze było słychać strzały na polskich ziemiach, 30 IX 1939 r. utworzono nowy rząd polski we Francji pod kierownictwem m gen. Władysława Sikorskiego. Ten akt polityczny decydował o utrzymaniu ciągłości państwowości polskiej. Rząd gen. Sikorskiego  został uznany przez państwa walczące z faszyzmem i większość państw neutralnych; jego głównymi instrumentami podkreślającymi ciągłość państwa polskiego były: służba dyplomatyczna i sformowane na emigracji siły zbrojne"

(ze wstępu)

Spis treści:

Wstęp   /5

I. Polityka wielkich mocarstw w przededniu II wojny światowej  /11

Żądania niemieckie a stanowisko polskie  /11

Rozmowy brytyjsko-francusko-radzieckie w Moskwie  /13

Pakt niemiecko-radziecko z 23 VIII 1939 r. i jego skutki  /20

Agresja na Polskę  /31

II. Wkroczenie Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski   /35

Rozmowy radziecko-niemieckie w pierwszych dniach września  /36

Nota rządu Związku Radzieckiego z 17 IX 1939 r.   /42

Przebieg działań wojennych po 17 IX 1939 r.  /44

Pakt niemiecko-radziecki o granicach i przyjaźni z 28 IV 1939 r. i jego skutki  /54

Decyzja władz radzieckich z 17 IX 1939 r. w świetle wypowiedzi polityków radzieckich i prawa międzynarodowego  /58

Internowanie żołnierzy polskich w krajach nadbałtyckich, na Węgrzech i w Rumunii  /63

III. Skład narodowościowy wschodnich terenów Polski   /66

Podział językowy i wyznaniowy  /66

Struktura zatrudnienia ludności  /74

Wybory  /76

IV. Stosunek władz radzieckich do ludności polskiej. Działalność organizacji ukraińskich (październik 1939-czerwiec 1941)  /81

Nieufność władz radzieckich wobec ludności polskiej  /81

Sytuacja materialna ludności   /83

Przesiedlenia polskich żołnierzy internowanych i ludności cywilnej   /91

Działalność organizacji ukraińskich   /94

V. Przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne i kulturalne na terenach włączonych w skład Związku Radzieckiego  /98

Przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne  /98

Szkolnictwo  /101

Działalność literatów polskich i teatrów  /110

Prasa polska    /114

VI. Deportacje i rozmieszczenie ludności polskiej na terenach Związku Radzieckiego w latach 1940-1941   /117

Jeńcy wojenni (internowani) aresztowania, deportacje  /117

Miejsca pobytu zesłańców   /136

VII. Układ polsko-radziecko z 30 VII 1941 r. i jego znaczenie dla ludności polskiej znajdujące się w Związku Radzieckim   /147

Stanowisko rządu Związku Radzieckiego przed agresją niemiecką   /148

Układ z 30 VII 1941 r. i jego znaczenie   /155

VIII. Amnestia dla ludności polskiej i przenoszenie jej z rejonów północnych w rejony południowe Związku Radzieckiego  /160

Amnestia dla ludności polskiej   /160

Migracja ludności polskiej do południowych republik Związku Radzieckiego  /167

Przygotowanie do wizyty gen. Sikorskiego w Związku Radzieckim   /178

IX. Po wizycie gen. Sikorskiego w Moskwie  /188

Rozmowy Sikorski-Stalin   /188

Powołanie delegatur ambasady RP  /195

Sytuacja materialna ludności polskiej i organizowanie pomocy   /200

X. Częściowa ewakuacja ludności polskiej ze Związku Radzieckiego do Afryki, Indii i na Środkowy Wschód   /208

Pierwsza ewakuacja: marzec-kwiecień 1942 r.  /208

Propozycja ewakuacji dzieci polskich  /214

Pogorszenie stosunku władz radzieckich do spraw polskich  /218

Druga ewakuacja: sierpień 1942 r.   /222

Ludność polska w krajach Afryki, Azji i na Środkowym Wschodzie  /225

Junacy   /233

XI. Po ewakuacji Armii Polskiej  /239

Działalność delegatur ambasady polskiej w Związku Radzieckim  /239

Skutki noty rządu Związku Radzieckiego z 16 I 1943 r.   /244

Rozmowy ambasadora Romera z przywódcami Związku Radzieckiego  /246

XII. Działalność Związku Patriotów Polskich na tle sytuacji politycznej w Związku Radzieckim  w latach 1943-1946   /256

Zerwanie stosunków polsko-radzieckich  /256

Pomoc Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w nawiązaniu stosunków polsko-radzieckich  /265

ZPP a sprawy ludności polskiej   /268

Organizacja pomocy materialnej dla ludności polskiej   /286

Rozwój szkolnictwa i opieki nad dziećmi   /293

Działalność kulturalno-oświatowa  /313

Przenoszenie ludności polskiej do rejonów o lepszym klimacie  /315

XIII. Praca ludności polskiej w gospodarce Związku Radzieckiego  /319

XIV. Powrót do kraju  /331

Umowy o repatriacji   /331

Aresztowania i deportacje ludności polskiej w latach 1944-1945  /338

Repatriacja ludności   /348

Repatriacja dzieci z domów dziecka  /357

Zakończenie  /371

Źródła i bibliografia  /374

Aneks I. Dokumenty dotyczące stosunków polsko-radzieckich   /379

Aneks 2. Relacje osób wywiezionych do Związku Radzieckiego  /387

Aneks III. Wykazy obwodów, rejonów i większych miejscowości w Związku Radzieckim, do których została przesiedlona ludność polska w latach II wojny światowej  /394

Indeks osób  /407

Indeks nazw geograficznych   /415

Mapy

Wykres

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie