• Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem

Brak towaru
49.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-7436-055-5
Zostaw telefon

Redakcja: Lech Leciejewicz, Marian Rębkowski

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 348

Okładka: twarda

Format: 20,5 cm x 29,8 cm

Seria: Origines Polonorum, t. II

Język: polski, streszczenie w języku angielskim

Uwaga - wgniecione narożniki


Origines Polonorum to wieloletni program wydawniczy, w ramach którego Fundacja na rzecz Nauki Polskiej finansuje publikacje cyklu monografii. Prace wchodzące w skład serii to rezultat zrealizowanego przed kilku laty projektu badawczego KBN „Ziemie polskie na przeło­mie tysiącleci" który koordynował Instytut Archeologii i Etnologii PAN. Jego celem było opracowanie i weryfikacja rozpoczętych w latach czter­dziestych i pięćdziesiątych XX w. prac wykopaliskowych. W efekcie przeprowadzonych wówczas interdyscyplinarnych badań powstało kil­kanaście monograficznych opracowań, pozwalających na dokonanie no­woczesnej interpretacji genezy państwa polskiego. Dopiero teraz, dzięki serii Origines Polonorum, cały ten bogaty materiał źródłowy może zostać udostępniony szerszemu gronu badaczy.

"Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem" przedstawia wynik badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie siedziby jednego z pierwszych biskupstw polskich, powołanych do życia na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 r. W książce została ukazana pełna dokumentacja prac wykopaliskowych i studia nad niektórymi kwestiami szczegółowymi, jak umocnienia i zabudowa wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, jego podstawy gospodarcze w świetle wykopalisk, analiza niektórych zespołów znalezisk (ceramika, wyroby skórzane) oraz uwagi o konsumpcji mięsa i awifaunie według danych paleozoologicznych. Zamyka ją zarys początkowych dziejów Kołobrzegu w świetle archeologii, od osiedla solników z VII w. na Wyspie Solnej, przez gród plemienny, ośrodek państwa Piastów i księstwa pomorskiego w IX-XIII w. w dzisiejszym Budzistowie, po lokację na prawie lubeckim w obecnie zajmowanym miejscu.

Spis treści: 

O autorach /9

Wstęp (Lech Leciejewicz) /13
1. Wprowadzenie w problematykę /13
2. Dzieje badań archeologicznych /15
3. Metodyka prac eksploracyjnych /22
4. Sposób ujęcia publikacji /24

ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE

Rozdział I. Grodzisko w Budzistowie. Badania w latach 1954-1958 (Lech Leciejewicz) /31
1. Pierwotne ukształtowanie terenu /31
2. Wykop I /33
3. Wykop II /81
4. Wykop III i R-5 /101
Aneks. Monety z badań wykopaliskowych w Kołobrzegu (Stanisław Suchodolski) /111

Rozdział II. Grodzisko w Budzistowie. Badania w 1997 roku (Marian Rębkowski) /115

Rozdział III. Podgrodzie północne w Budzistowie. Badania w 1957 roku (Lech Leciejewicz)/159
1. Wykop R-l /159
2. Wykop R-2 /165
3. Wykop R-3 /167
4. Wykop R-4 /168

Rozdział IV. Saliny na terenie dzisiejszego miasta. Badania w 1958 roku (Lech Leciejewicz) /171

STUDIA

Rozdział V. Umocnienia i zabudowa wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu (Lech Leciejewicz) /179

Rozdział VI. Podstawy gospodarcze w świetle wykopalisk (Lech Leciejewicz) /187

Rozdział VII. Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku (Marian Rębkowski)/199
1. Wstęp /199
2. Analiza typologiczna ceramiki /200
3. Przemiany chronologiczne /210 

Rozdział VIII. Obróbka skóry (Beata Wywrot-Wyszkowska, Teresa Radek)/215
1. Wstęp /215
2. Surowiec i materiał skórzany /216
3. Obuwie /220
4. Pozostałe wyroby ze skóry /225
5. ścinki /228
6. Podsumowanie/230
Aneks /232

Rozdział IX. Gospodarka zwierzętami we wczesnomiejskim centrum osadniczym w Kołobrzegu Budzistowie w świetle nowych badań archeozoologicznych (Marzena Makowiecka, Daniel Makowiecki)/241
1. Wstęp /241
2. Kontekst archeologiczny i chronologiczny nowych materiałów. Cel opracowania /243
3. Metody /243
4. Wyniki /244
5. Rozkład płci /249 
6. Obserwacje osteometryczne i wielkość zwierząt /250
7. Ślady rzeźnictwa /252
8. Obróbka kości i poroża /258
9. Inne ślady pochodzenia antropogenicznego /259
10. Zmiany anatomo-patologiczne /259
11. Ocena kulturowa i gospodarcza /261
12. Podsumowanie /267
Aneks /268

Rozdział X. Ptactwo ośrodka wczesnomiejskiego w Kołobrzegu Budzistowie i jego okolic (Daniel Makowiecki, Annę Birgitte Golfredsen)/289
1. Wstęp /289
2. Metody /289
3. Wyniki /290
4. Ocena kulturowa /291
5. Ocena środowiska /293
6. Wnioski /294
Aneks /295

Rozdział XI. Uwagi końcowe. Początki Kołobrzegu w świetle rozpoznania archeologicznego (Lech Leciejewicz, Marian Rębkowski) /299

Wykaz skrótów /318
Bibliografia /319
Summary /327
Indeks osób /333
Indeks nazw geograficznych i etnicznych /337
Spis ilustracji i rycin /341

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie