• Instrukcje, wytyczne, pisma Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z lat 1962–1989. Wybór dokumentów

Symbol: 16276
35.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788377303689
Zostaw telefon

Redakcja i opracowanie: Adam Dziurok, Filip Musiał

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 933

Okładka: twarda

Format: 16,00 cm x 24,00 cm

Seria: Normatywy aparatu represji, t. 5

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron przykurzone

 

Departament IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstał kilka lat po Październiku, kiedy oficjalnie potępiono brutalne metody zwalczania przeciwników politycznych, w tym Kościoła katolickiego. Porzucenie brutalnych metod nie oznaczało wszakże pogodzenia się komunistów z silną pozycją Kościoła w polskim społeczeństwie. Przeciwnie – tę pozycję należało w maksymalnym stopniu osłabić. I chociaż zrezygnowano ze środków „twardych”, jak aresztowania czy wyroki karne, to kontynuowano używanie środków „miękkich”: szantaż i ułatwianie kariery, zdobywanie „informacji wyprzedzających” i dezintegracja w szeregach kleru… . 

Stratedzy PZPR słusznie zakładali, że najważniejszym ideologicznym przeciwnikiem komunizmu w Polsce jest Kościół katolicki. A konsekwencją tego twierdzenia była polityka „kontroli operacyjnej” przez Służbę Bezpieczeństwa (tym właśnie zajmował się Departament IV) – niezależnie od całej gamy działań jawnych, realizowanych przez Urząd do Spraw Wyznań, Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk i inne wyspecjalizowane agendy administracji. 

Lektura omawianego tomu zrobi wrażenie nawet na tych Czytelnikach, którzy mają wysoką świadomość opresyjności systemu komunistycznego. Zgromadzone w nim dokumenty pokazują rozległość oddziaływania władzy na Kościół metodami operacyjnymi. Od działalności punktów katechetycznych i udziału polskich biskupów w Soborze (w połowie lat 60.), poprzez ruch oazowy, wizytę abpa Casarolego w Polsce (w połowie lat 70.), aż po konsekwencje wyboru Jana Pawła II, w postaci zaangażowania Kościoła w obchody Tysiąclecia Chrztu Rusi (1988 r.). Dopiero ta panorama daje adekwatne wyobrażenie o skali i treści antykościelnej polityki PZPR po 1956 r., a więc w łagodnej fazie komunizmu.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wstęp (Adam Dziurok, Filip Musiał)   /25

Część 1. Wprowadzenie   /31

Filip Musiał, Departament IV MSW w latach 1962–1989. Przyczynek do monografii    /33

1. Geneza i struktury Departamentu IV MSW   /37

2. Kadra kierownicza i obsada etatowa Departamentu IV MSW   /49

3. Główne kierunki zainteresowania operacyjnego Departamentu IV MSW   /73

3.1 Kościół rzymskokatolicki   /81

3.2. Laikat rzymskokatolicki   /99

3.3. Kościoły nierzymskokatolickie i związki wyznaniowe   /105

4. Współpraca Departamentu IV MSW z innymi pionami SB, instytucjami PRL i tajnymi służbami państw komunistycznych  /117

5. Metody, środki i formy pracy operacyjnej Departamentu IV MSW   /123

5.1. Metody pracy operacyjnej   /123

5.2. Środki pracy operacyjnej  /130

5.3. Formy pracy operacyjnej   /151

6. Podsumowanie  /166

Część 2. Dokumenty  /169

Nr 1. 1961 listopad 14, Warszawa – Projekt zakresu pracy Departamentu IV MSW  /171

Nr 2. 1961 listopad 17, Warszawa – Pismo przewodnie zastępcy dyrektora Departamentu III MSW Stanisława Morawskiego do Uzasadnienia w sprawie powołania odrębnego departamentu do pracy operacyjnej dotyczącej Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych   /176

Nr 3. 1961 listopad 17, Warszawa – Uzasadnienie w sprawie powołania odrębnego departamentu do pracy operacyjnej dotyczącej Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych   /177

Nr. 4. 1961 grudzień [bdd.], Warszawa – Projekt pisma ministra spraw wewnętrznych do Prezesa Rady Ministrów PRL w sprawie powołania Departamentu IV MSW  /182

Nr 5. 1962 czerwiec 9, Warszawa – Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 0105/62 o powołaniu Departamentu IV MSW  /185

Nr 6. 1962 czerwiec 9, Warszawa – Zarządzenie nr 062/Org. ministra spraw wewnętrznych  /187

Nr. 7. 1962 [brak daty miesięcznej i dziennej], Warszawa – Etat nr 016/1 Departament IV MSW z późniejszymi zmianami  /188

Nr 8. 1962 lipiec 21, Warszawa – Pismo wicedyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach w sprawie dokumentów prokuratorskich i sądowych dotyczących Świadków Jehowy   /192

Nr 9. 1962 lipiec 23, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach w sprawie rozwoju kół księży „Caritas”  /194

Nr 10. 1962 sierpień 6, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW do komendantów wojewódzkich MO (równorzędnych) z prośbą o włączenie do prac Sztabów KWMO (równorzędnych) naczelników Wydziałów IV   /197

Nr 11. 1962 wrzesień 19, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Krakowie w sprawie zabezpieczenia technicznego rozmów biskupów z Przewodniczącymi WRN związanych z wyjazdem na Sobór Watykański II   /198

Nr 12. 1962 wrzesień 26, Warszawa – Depesza dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Krakowie w sprawie zabezpieczenia technicznego rozmów biskupów z przewodniczącymi WRN   /200

Nr 13. 1962 grudzień 15, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie przekazania informacji o działalności punktów Katechetycznych   /201

Nr 14. 1962 grudzień 19, Warszawa – Zarządzenie Ogranizacyjne nr 0139/Org. ministra spraw Wewnętrznych   /203

Nr 15. 1963 styczeń 7, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Katowicach w sprawie nadesłania sprawozdania za pierwsze półrocze działalności pionu czwartego w województwie katowickim   /205

Nr 16. 1963 styczeń 26, Warszawa – Pismo starszego inspektora Departamentu IV MSW Konrada Straszewskiego z poleceniem założenia sprawy obiektowej przeciwko powoływanym przy kuriach sekcjom ekumenicznym   /207

Nr 17. 1963 luty 21, Warszawa – Pismo wicedyrektora Departamentu IV MSW Henryka Piętka do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Kielcach w sprawie założenia sprawy obiektowej „Bizancjum”   /210

Nr 18. 1963 kwiecień 8, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie działań operacyjnych związanych z wprowadzeniem na rynek wydawniczy wspomnień ks. Leona Świderskiego Oglądały oczy moje   /212

Nr 19. 1963 maj 8, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie powoływania alumnów do odbycia zasadniczej służby wojskowej   /214

Nr 20. 1963 maj 17, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie działań operacyjnych związanych z wprowadzeniem na rynek wydawniczy książki Jana Wnuka Quo vadis Ecclesia   /216

Nr 21. 1963 maj 30, Warszawa – Wyciąg z podstawowych kierunków pracy Departamentu IV na 1963 rok zatwierdzonych przez ministra spraw wewnętrznych    /218

Nr 22. 1963 czerwiec 19, Warszawa – Wniosek o utworzenie Wydziału IV (Analityczno-Dokumentacyjnego) w Departamencie IV MSW  /224

Nr 23. 1963 lipiec 6, Warszawa – Zarządzenie ministra spraw wewnętrznych nr 00114/63 w sprawie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego   /226

Nr 24. 1963 lipiec 6, Warszawa – Instrukcja nr 002/63 dyrektora Departamentu IV i dyrektora Biura „C” o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru Katolickiego   /228

Nr 25. 1963 lipiec 15, Warszawa – Etat nr 016/2 z późniejszymi zmianami   /235

Nr 26. 1963 sierpień 13, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Kielcach w sprawie mających nastąpić wyborów metropolity Kościoła prawosławnego w PRL  /240

Nr 27. 1963 sierpień 14, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach z wytycznymi do badań punktów katechetycznych   /242

Nr 28. 1963 sierpień 27, Warszawa – Pismo wicedyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie przesłania kwestionariuszy dotyczących biskupów oraz kazań, listów pasterskich, protestów i innych pism  /247

Nr 29. 1963 październik 9, Katowice – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępcy komendanta Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej (Miasta) MO województwa katowickiego w sprawie wykazu aresztowanych i ukaranych administracyjnie Świadków Jehowy  /249

Nr 30. 1963 październik 26, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie przekazywania materiałów pomocnych przy redagowaniu „Biuletynu Informacyjnego wydarzeń krajowych” z zakresy pracy pionu IV   /251

Nr 31. 1963 listopad 22, Warszawa – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie opracowania informacji o sytuacji w środowisku Świadków Jehowy   /254

Nr 32. 1963 listopad 26, Warszawa – Zarządzenie wewnętrzne nr 004/63 dyrektora Departamentu IV w sprawie kontroli stopnia realizacji przez jednostki terenowe MSW zarządzenia nr 00114/63   /256

Nr 33. 1963 grudzień 5, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w sprawie zebrania informacji o ilości organistów kościelnych oraz szkół i kursów organistowskich   /261

Nr 34. 1963 grudzień 23, Warszawa – Instrukcja dyrektora Departamentu IV nr 005/63 o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentacji działalności biskupów   /265

Nr 35. 1964 styczeń 3, Warszawa – Uzupełnienie do Instrukcji nr 002/63 z dnia 6 lipca 1963 r. o zasadach i trybie prowadzenia ewidencji i dokumentowania działalności kleru katolickiego  /269

Nr 36. 1964 kwiecień 11, Warszawa – Zarządzenie organizacyjne nr 024/Org. ministra spraw Wewnętrznych  /271

Nr 37. 1964 kwiecień 21, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie ankiety Episkopatu dotyczącej prześladowań Kościoła  /273

Nr 38. 1964 kwiecień 24, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie nierealizowania przez jednostki terenowe wytycznych instrukcji nr 002/63 dyrektora Departamentu IV i dyrektora Biura „C” w zakresie aktualizacji ewidencji kleru  /275

Nr 39. 1964 kwiecień 26, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Katowicach w sprawie rozpracowania nielegalnych drukarń Świadków Jehowy  /278

Nr 40. 1964 maj 16, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Katowicach w sprawie rozpracowywania Świadków Jehowy odbywających karę więzienia   /282

Nr 41. 1964 czerwiec 19, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie akcji letniej   /284

Nr 42. 1964 lipiec 8, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie niewłaściwego realizowania przez jednostki terenowe instrukcji nr 005/63   /286

Nr 43. 1964 lipiec 20, Warszawa – Projekt regulaminu organizacyjnego Departamentu IV MSW   /288

Nr 44. 1964 sierpień 8, Warszawa – Telegram dyrektora Departamentu IV do zastępców komendantów wojewódzkich MO ds. SB w sprawie udziału duchowieństwa w uroczystościach żałobnych Aleksandra Zawadzkiego   /292

Nr 45. 1964 wrzesień 18, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie wypełniania przez duchowieństwo ankiet dotyczących prześladowań Kościoła   /294

Nr 46. 1964 wrzesień 23, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie odczytywania listu pasterskiego Episkopatu Polski   /296

Nr 47. 1964 październik 14, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie sporządzenia analizy i ocen masowych imprez kościelnych oraz pielgrzymek w latach 1957–1964  /298

Nr 48. 1964 październik 20, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie oceny realizacji polityki wobec duchowieństwa i laikatu przez aparat Rad Narodowych  /302

Nr 49. 1964 listopad 5, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Krakowie z wytycznymi Departamentu IV MSW w sprawie trybu i zasad przeprowadzania analizy i oceny sieci tajnych współpracowników w pionie Departamentu IV oraz wytycznymi Departamentu IV w sprawie sporządzenia sprawozdania z prac komisji nad analizą i oceną sieci tajnych współpracowników w pionie Departamentu IV  /304

Nr 50. 1964 listopad 10, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Krakowie z wytycznymi w sprawie rejestracji punktów katechetycznych   /316

Nr 51. 1964 listopad 17, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie z opracowaniem dotyczącym prowadzenia kartoteki problemowej pionu IV   /319

Nr 52. 1965 styczeń 18, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie niewypełniania przez jednostki terenowe zadań przewidzianych w instrukcji nr 002/63   /332

Nr 53. 1965 marzec 2, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie sprawozdawczości jednostek oraz uregulowania zasad aktualizacji w myśl instrukcji nr 002/63   /335

Nr 54. 1965 marzec 13, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Krakowie do zastępców komendantów powiatowych MO ds. Bezpieczeństwa województwa krakowskiego w sprawie usprawnienia obiegu dokumentów dotyczących pracy operacyjnej pionu IV   /337

Nr 55. 1965 marzec 17, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie sporządzenia opracowania dotyczącego Kościoła rzymskokatolickiego na terenie województwa  /339

Nr 56. 1965 kwiecień 4, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie sporządzenia analizy kształtowania się społeczno-politycznych postaw alumnów, księży i zakonników, którzy odbyli służbę wojskową  /341

Nr 57. 1965 kwiecień 5, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Łodzi w sprawie przekazywania informacji w związku z wyborami do Sejmu PRL i Rad Narodowych   /343

Nr 58. 1965 kwiecień 12, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie zbierania informacji dotyczących stosunku duchowieństwa do zagadnień seksuologii, świadomego macierzyństwa, regulacji poczęć, uświadamiania przedślubnego i małżeńskiego itp.   /346

Nr 59. 1965 kwiecień 23, Warszawa – Wytyczne dyrektora Departamentu IV MSW w sprawie aktualizacji ewidencji prowadzonej na podstawie instrukcji nr 002/63 i 005/63 dyrektora Departamentu IV i dyrektora Biura „C”  /348

Nr 60. 1965 maj 17, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. Bezpieczeństwa w województwie katowickim w sprawie ujednolicenia trybu oraz formy przekazywania informacji dotyczących udziału w wyborach duchowieństwa diecezjalnego   /359

Nr 61. 1965 maj 24, Katowice – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępcy komendanta Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej (Miasta) MO województwa katowickiego w sprawie udziału Świadków Jehowy w wyborach do Sejmu PRL i Rad Narodowych   /361

Nr 62. 1965 maj 27, Warszawa – Pismo starszego inspektora Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie przedsięwzięć operacyjnych w związku z XXXIV Międzynarodowymi Targami Poznańskimi wraz z wyciągiem z zarządzenia ministra spraw wewnętrznych nr 029/65 z 25 marca 1965 r.   /363

Nr 63. 1965 sierpień 5, Katowice – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach do zastępcy komendantów powiatowych MO ds. Bezpieczeństwa województwa katowickiego w sprawie opracowania problematyki stanu majątkowego instytucji kościelnych oraz osób duchownych wraz z wytycznymi w tej sprawie

Nr 64. 1965 sierpień 10, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu Kadr i Szkolenia do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie publikowania na łamach pisma „Wychowawca” książki Carlo Falconiego Milczenie Piusa XII   /367

Nr 65. 1965 wrzesień 21, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie wstrzymania wyjazdów duchownych na studia za granicą do końca 1965 r.   /373

Nr 66. 1965 październik 7, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach w sprawie jedności poglądów hierarchii kościelnej i władz państwowych w sprawie Ziem Zachodnich  /375

Nr 67. 1965 październik 13, Kraków – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Nowym Targu w sprawie systematycznego przesyłania informacji dotyczących działań duchowieństwa mających szerszy wydźwięk (m.in. Ziemie Zachodnie)   /380

Nr 68. 1965 październik 29, Warszawa – Pismo wicedyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie w sprawie zebrania komentarzy dotyczących udzielonych zezwoleń na budownictwo sakralne, ulg podatkowych i innych bieżących problemów   /382

Nr 69. 1965 grudzień 18, Katowice – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. Bezpieczeństwa województwa katowickiego w sprawie wystosowanego przez Episkopat komunikatu dotyczącego zaproszenia biskupów z 56 krajów na obchody Milenium Chrztu Polski    /384

Nr 70. 1966 styczeń 8, Katowice – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. Bezpieczeństwa województwa katowickiego w sprawie wykorzystania rozmów, jakie przewodniczący prezydiów PRN i MRN będą przeprowadzać z proboszczami i administratorami parafii   /386

Nr 71. 1966 kwiecień 1, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Warszawie z projektami teczek ewidencji oraz teczek ewidencji operacyjnej na kurię biskupią   /388

Nr 72. 1966 kwiecień 13, Warszawa – Zarządzenie organizacyjne nr 040/Org. ministra spraw Wewnętrznych   /392

Nr 73. 1966 kwiecień 16, Katowice – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. Bezpieczeństwa województwa katowickiego w sprawie dążeń Kościoła do nadania wydźwięku politycznego i społecznego uroczystościom milenijnym, imprezom masowym, a także pracom wewnątrzkościelnym   /394

Nr 74. 1966 kwiecień 28, Warszawa – Instrukcja nr 007/66 dyrektora Departamentu IV MSW dotycząca zasad i trybu prowadzenia ewidencji oraz dokumentowania działalności biskupów   /397

Nr 75. 1966 kwiecień 30, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału I Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie wykazu pojazdów mechanicznych posiadanych i użytkowanych przez duchowieństwo, lecz zarejestrowanych na osoby świeckie   /402

Nr 76. 1966 czerwiec 24, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB województwa krakowskiego z wytycznymi w sprawie podejmowania decyzji o wyjazdach duchowieństwa za granicę   /404

Nr 77. 1966 lipiec 13, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie sporządzenia zestawienia obejmującego szacunkowe liczby osób mogących się pomieścić naraz w kościołach

Nr 78. 1966 sierpień 9, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie w sprawie zacieśniania współpracy pionu IV z prokuratorami   /406

Nr 79. 1966 sierpień 9, Warszawa – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach z wierszem Milenijny bigos oraz propozycją wykorzystania go operacyjnie   /408

Nr 80. 1966 wrzesień 30, Kraków – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie zestawienia ujawnionych w latach 1965–1966 przecieków do hierarchii kościelnej dotyczących zagadnień związanych z polityką i decyzjami państwa i władz wobec Kościoła i duchowieństwa   /410

Nr 81. 1966 październik 21, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie rozeznania obecnego stanu majątku będącego własnością osób prawnych i fizycznych Kościoła rzymskokatolickiego   /413

Nr 82. 1966 listopad 7, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. Bezpieczeństwa w Warszawie ze schematem rocznej charakterystyki dotyczącej działalności biskupa   /415

Nr 83. 1967 marzec 6, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie ankiet dotyczących prześladowania Kościoła   /417

Nr 84. 1967 czerwiec 1, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie nieprzestrzegania przez duchowieństwo obowiązujących norm prawnych   /420

Nr 85. 1967 czerwiec 29, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie badań Departamentu IV dotyczących absolwentów KUL   /423

Nr 86. 1967 listopad 17, Warszawa – Pismo wicedyrektora Departamentu IV MSW do I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie w sprawie czasowego wstrzymania działań operacyjnych mogących wzbudzać niepokój społeczny  /425

Nr 87. 1968 marzec 5, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Kielcach z poleceniem nadesłania charakterystyk księży Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z terenu województwa kieleckiego  /427

Nr 88. 1968 lipiec 15, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie naboru kandydatów do stanu duchownego   /428

Nr 89. 1968 sierpień 12, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie rozpoznania naboru alumnów do WSD   /429

Nr 90. 1968 wrzesień 28, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie z informacją o konferencji biskupów i wynikającymi z niej zaleceniami do działań operacyjnych  /433

Nr 91. 1968 październik 16, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW w sprawie działań operacyjnych w związku z obchodami pięćdziesięciolecia KUL   /435

Nr 92. 1969 luty 6, Kraków – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Nowym Targu z poleceniem prowadzenia rejestru konfliktów występujących w środowiskach pozostających w zainteresowaniu operacyjnym pionu IV   /438

Nr 93. 1969 maj 22, Kraków – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w związku z przeprowadzanymi przez przewodniczących Powiatowych Rad Narodowych rozmów z proboszczami i administratorami parafii w okresie przedwyborczym  /440

Nr 94. 1969 czerwiec 4, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Katowicach w sprawie weryfikacji danych członków Stowarzyszenia PAX   /442

Nr 95. 1969 listopad 18, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie w sprawie umieszczania w kościołach tablic poświęconych działalności niepodległościowej   /445

Nr 96. 1969 grudzień 5, Kraków – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w związku z planowanymi przez Departament IV przedsięwzięciami dotyczącymi zgromadzeń zakonnych

Nr 97. 1970 marzec 23, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie planów hierarchii kościelnej na 1970 r.   /447

Nr 98. 1970 kwiecień 8, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału II Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Katowicach w sprawie danych dotyczących Stowarzyszenia PAX   /449

Nr 99. 1970 lipiec 30, Warszawa – Projekty zarządzenia nr 0077/70 w związku z inspiracyjnymi działaniami hierarchii Kościoła rzymskokatolickiego doprowadzającymi w niektórych rejonach kraju do lokalnych zagrożeń porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz wytycznych w sprawie organizacji współdziałania SB i MO mającego na celu niedopuszczenie do zagrożenia lub naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego wywoływanych działalnością hierarchii kościelnej i duchowieństwa   /451

Nr 100. 1970 sierpień 21, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie z zaleceniami działań operacyjnych w odpowiedzi na plan duszpasterski Episkopatu na lata 1970–1971   /462

Nr 101. 1970 wrzesień 14, Warszawa – Zarządzenie organizacyjne nr 073/Org. ministra spraw wewnętrznych   /464

Nr 102. 1971 [brak daty miesięcznej i dziennej], Warszawa – Projekt zarządzenia ministra spraw wewnętrznych dotyczącego zakresu pracy i regulaminu organizacyjnego Departamentu IV MSW   /466

Nr 103. 1971 styczeń 18, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie udzielania przez duchowieństwo wsparcia środowiskom zawodowym i robotniczym   /471

Nr 104. 1971 maj 31, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie okólnika nr 7/67 dyrektora Biura Paszportów i Dowodów Osobistych dotyczącego postępowania grup paszportowych KPMO w sprawach przekazanych im do załatwienia   /473

Nr 105. 1971 czerwiec 25, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu z tezami do rozmów z alumnami  /476

Nr 106. 1971 lipiec 29, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie w sprawie prowadzenia przez niektórych hierarchów kościelnych nasłuchu radiowego rozmów pracowników Biura „B” MSW  /479

Nr 107. 1971 lipiec 31, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach w sprawie penetracji środowiska załóg polskich pracujących w NRD przez tamtejsze duchowieństwo rzymskokatolickie     / 481

Nr 108. 1971 wrzesień 21, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie nadsyłania informacji dotyczących wytycznych na VI Zjazd KC PZPR, synodu biskupów w Rzymie, regulacji własności kościelnej za Ziemiach Zachodnich oraz akcji „Porządek”   /483

Nr 109. 1971 listopad 11, Kraków – Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB województwa krakowskiego w sprawie zbierania informacji w związku z przyjazdem do PRL abp. Agostino Casarolego   /485

Nr 110. 1972 luty [bdd.], Warszawa – Wyciąg z zadań dla jednostek organizacyjnych MSW uczestniczących w kontrwywiadowczej ochronie kraju   /486

Nr 111. 1972 luty 18, Warszawa – Zarządzenie organizacyjne nr 014/Org. ministra spraw Wewnętrznych   /488

Nr 112. 1972 [brak daty miesięcznej i dziennej, I kwartał], Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie zbadania współczesnego lub perspektywicznego wykorzystania pomieszczeń katechetycznych do kultywowania praktyk religijnych   /490

Nr 113. 1972 marzec 4, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach z poleceniem udokumentowania udziału duchownych w Wyborach   /492

Nr 114. 1972 marzec 11, Kraków – Pismo zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie nowych form działalności duszpasterskiej i „ideologicznej”   /493

Nr 115. 1972 marzec 14, Warszawa – Zakres i formy współdziałania i koordynacji pracy operacyjnej między pionami Departamentu IV MSW i Zarządu Zwiadu WOP   /495

Nr 116. 1972 marzec 15, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach z poleceniem uzupełnienia udokumentowania udziału duchowieństwa w wyborach   /499

Nr 117. 1972 marzec 15, Warszawa – Zarządzenie nr 003/72 dyrektora Departamentu IV MSW w sprawie określenia kategorii osób, przeciwko którym powinny być prowadzone kwestionariusze ewidencyjne, a także obiektów i zagadnień, które należy objąć sprawami obiektowymi   /501

Nr 118. 1972 marzec 16, Katowice – Pismo I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych ds. SB województwa atowickiego z poleceniem dokonania rozpoznania i oceny zaangażowania aktywu katolickiego w parafiach   /512

Nr 119. 1972 marzec 22, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach z poleceniem dokonania analizy sieci agenturalnej pod kątem wyłowienia tzw. agentury perspektywicznej   /514

Nr 120. 1972 marzec 29, Warszawa – Kierunki i zadania Służby Bezpieczeństwa wobec duszpasterstwa akademickiego   /517

Nr 121. 1972 [brak daty miesięcznej i dziennej], Katowice [?] – „Pytajnik” do ankiet i wzory ankiet KWMO w Katowicach w związku z pismem dyrektora Departamentu IV MSW z poleceniem dokonania analizy sieci agenturalnej pod kątem wyłonienia tzw. agentury perspektywicznej  /522

Nr 122. 1972 kwiecień 13, Warszawa – Kierunki i zasady współdziałania między Departamentem IV i Departamentem I MSW   /531

Nr 123. 1972 maj 26, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW do I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach z wytycznymi do działań operacyjnych w zakresie przeciwdziałania inicjatywom hierarchii i duchowieństwa w kwestii budownictwa sakralnego   /534

Nr 124. 1972 maj 26, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie wykorzystywania przez duchowieństwo i laikat katolicki wyjazdów do ZSRS do celów religijnych   /541

Nr 125. 1973 styczeń 24, Warszawa – Propozycje uporządkowania etatu Departamentu IV MSW    /543

Nr 126. 1973 styczeń 26, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do

zastępcy komendanta dzielnicowego MO ds. SB w Nowej Hucie w sprawie opracowania tematów wymaganych przez Departament IV   /548

Nr 127. 1973 marzec 17, Warszawa – Zarządzenie nr 002/73 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu IV MSW na okres bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny   /551

Nr 128. 1973 maj 2, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie depeszy dyrektora Departamentu IV dotyczącej trybu gospodarowania funduszem „O”   /555

Nr 129. 1973 czerwiec 7, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie reakcji duchowieństwa na reformę struktury władz terenowych (powołanie gmin)   /557

Nr 130. 1973 czerwiec 15, Warszawa – Wytyczne dyrektora Departamentu IV MSW w sprawie form i metod działań operacyjnych Departamentu IV i jego odpowiedników terenowych   /558

Nr 131. 1973 czerwiec 20, Warszawa – Notatka dotycząca zakresu działania oraz regulaminu organizacyjnego Departamentu IV MSW   /578

Nr 132. 1973 [brak daty miesięcznej i dziennej], Warszawa – Projekt zarządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie zakresu działania oraz regulaminu organizacyjnego Departamentu IV MSW   /583

Nr 133. 1973 czerwiec 20, Warszawa – Ramowy zakres działania Wydziału IV SB KWMO (równorzędnej)   /601

Nr 134. 1973 czerwiec 22, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim z poleceniem dokonania aktualnej oceny duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego

Nr 135. 1973 czerwiec 28, Warszawa – Uwagi do materiałów dotyczących zakresu pracy Departamentu IV MSW   /604

Nr 136. 1973 lipiec 5, Warszawa – Zarządzenie nr 005/73 dyrektora Departamentu IV MSW zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kategorii osób, przeciwko którym powinny być prowadzone kwestionariusze ewidencyjne, a także obiektów i zagadnień, które należy objąć sprawami obiektowymi   /606

Nr 137. 1973 sierpień 1, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu IV do I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach w sprawie rozmów przewodniczących Prezydiów Wojewódzkich Rad Narodowych z biskupami dotyczących kolejnej grupy zezwoleń na budownictwo sakralne   /608

Nr 138. 1973 sierpień 10, Katowice – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie badań operacyjnych na temat postaw i działań biskupów oraz duchowieństwa w związku z organizowaniem gminnych szkół zbiorczych   /615

Nr 139. 1973 grudzień 8, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie spotkań władz z duchowieństwem rzymskokatolickim   /621

Nr 140. 1973 grudzień 27, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu IV do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie charakterystyk tajnych współpracowników   /622

Nr 141. 1974 luty 2, Kraków – Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB (równorzędnych) w sprawie kolejnej wizyty abp. Agostino Casarolego w Polsce   /623

Nr 142. 1974 luty 4, Katowice – Pismo I zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie tzw. oaz żywego Kościoła   /625

Nr 143. 1974 luty 15, Warszawa – Główne kierunki pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW i jego odpowiedników w terenie na lata 1974–1975   /630

Nr 144. 1974 marzec 13, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie nowych działań operacyjnych związanych z wizytą abp. Agostino Casarolego w PRL i Stefana Olszowskiego w Rzymie   /643

Nr 145. 1974 kwiecień 5, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie przebiegu rekolekcji wielkopostnych   /646

Nr 146. 1974 kwiecień 9, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Myślenicach w sprawie informowania o czynnościach dochodzeniowo-śledczych prowadzonych w powiatach przeciwko duchownym

Nr 147. 1974 czerwiec 4, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach o zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB województwa katowickiego w sprawie przebiegu uroczystości Bożego Ciała   /647

Nr 148. 1974 czerwiec 12, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie akcji aktywizowania „Caritas”   /651

Nr 149. 1974 lipiec 17, Katowice – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie działań operacyjnych dotyczących zapewnienia odpowiedniego odbioru rozmów Józefa Czyrka z abp. Agostino Casarolim   /653

Nr 150. 1974 sierpień 9, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie akcji rozbudowy i wzmocnienia „Caritas” i ruchu tzw. księży patriotów   /655

Nr 151. 1974 sierpień 23, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim w sprawie pozyskania informacji z obrad III Synodu Biskupów w Rzymie   /657

Nr 152. 1974 październik 3, Katowice – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach do zastępców komendantów powiatowych MO ds. SB w województwie katowickim z poleceniem przeprowadzenia analizy stanu własności prywatnej duchowieństwa   /659

Nr 153. 1974 grudzień 13, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu w sprawie wycieczki do Rzymu organizowanej przez Episkopat w ramach obchodów Roku Świętego   /662

Nr 154. 1975 styczeń 6, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie ustawy o prawie budowlanym  /664

Nr 155. 1975 marzec 12, Kraków – Pismo naczelnika Wydziału IV KWMO w Krakowie do zastępcy komendanta powiatowego MO ds. SB w Nowym Targu uzupełniające informacje o wycieczce do Rzymu organizowanej przez Episkopat w ramach obchodów Roku Świętego   /666

Nr 156. 1975 marzec 20, Warszawa – Zarządzenie nr 0021/75 ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu organizacyjnego i zakresu działania Departamentu IV MSW i Wydziałów IV KWMO    /668

Nr 157. 1975 kwiecień 22 – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału I Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie operacyjnego zabezpieczenia wizyty delegacji watykańskiej w Polsce   /674

Nr 158. 1975 maj 2, Warszawa – Ramowy zakres pracy Wydziałów IV KWMO   /676

Nr 159. 1975 maj 16, Warszawa – Wytyczne dotyczące głównych kierunków działań i zasad organizacji pracy odpowiedników Departamentu IV MSW w jednostkach wojewódzkich  /679

Nr 160. 1975 sierpień 29, Warszawa – Wytyczne pracy operacyjnej dotyczące związku wyznaniowego Świadków Jehowy   /688

Nr 161. 1976 styczeń 12, Warszawa – Główne kierunki pracy polityczno-operacyjnej Departamentu IV MSW i jego odpowiedników w terenie na lata 1976–1977   /692

Nr 162. 1976 marzec 2, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w związku z zabezpieczeniem wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych    /707

Nr 163. 1976 marzec 10, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w związku z zabezpieczeniem wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych   /709

Nr 164. 1976 maj 7, Warszawa – Pismo zastępcy naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Ostrołęce w sprawie działań Świadków Jehowy związanych z przerzutem literatury do ZSRS    /712

Nr 165. 1976 październik 26, Warszawa – Zarządzenie nr 0063/76 dotyczące zapobiegania zagrożeniom lub naruszeniom porządku i bezpieczeństwa publicznego spowodowanym działalnością hierarchii kościelnej, duchowieństwa i wyznawców   1 /714

Nr 166. 1976 październik 26, Warszawa – Instrukcja nr 001/76 dyrektora Departamentu IV MSW w sprawie kierunków i taktyki działań operacyjnych przy zwalczaniu samowoli w budownictwie sakralnym i kościelnym   /721

Nr 167. 1977 styczeń 12, Warszawa – Notatka informacyjna dotycząca sytuacji i aktualnych kierunków pracy operacyjnej wśród aktywu Świadków Jehowy   /726

Nr 168. 1977 marzec 15, Warszawa – Instrukcja nr 001/77 dyrektora Departamentu IV MSW w sprawie kategorii osób, przeciwko którym powinny być prowadzone kwestionariusze ewidencyjne, a także obiektów i zagadnień, które należy objąć sprawami obiektowymi    /730

Nr 169. 1977 [brak daty miesięcznej i dziennej] – Projekt notatki dotyczącej służby wojskowej alumnów WSD    /745

Nr 170. 1977 kwiecień 12, Warszawa – Zagadnienia do ustaleń w Wydziałach IV w sprawie współpracy WSW i SB dotyczącej alumnów w wojsku    /750

Nr 171. 1979 styczeń 30, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Ostrołęce w sprawie działań operacyjnych wobec Świadków Jehowy   /751

Nr 172. 1979 marzec 7, [Warszawa] – Szyfrogram zastępcy naczelnika Wydziału IV Departamentu IV MSW do naczelników Wydziału IV KWMO w sprawie przekazywania informacji w związku z przyjazdem do Polski papieża Jana Pawła II   /756

Nr 173. 1979 kwiecień 19, Warszawa – Wytyczne dyrektora Departamentu IV MSW dla

Wydziałów IV KWMO w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Polsce   /758

Nr 174. 1979 kwiecień 27, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału VI Departamentu IV MSW

do naczelnika Wydziału IV KWMO w Katowicach w sprawie akcji dezinformacyjnej w

związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce    /765

Nr 175. 1979 maj 11, Warszawa – Szyfrogram dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy

komendanta wojewódzkiego MO ds. SB (wszystkie jednostki) w sprawie wizyty Jana Pawła II

w Polsce   /769

Nr 176. 1979 maj 15, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do

naczelnika Wydziału IV KWMO w Legnicy w sprawie prowadzonej w krajach bloku

wschodniego przez ośrodki z Zachodu tzw. podziemnej ewangelizacji   /770

Nr 177. 1980 sierpień 17, Warszawa – Instrukcja dyrektora Departamentu IV MSW nr 002/80 o systemie pracy informacyjno-analitycznej w Departamencie IV MSW i jego odpowiednikach terenowych   /772

Nr 178. 1981 luty 16, Warszawa – Zarządzenie nr 005/81 ministra spraw wewnętrznych zmieniające zarządzenie ministra spraw wewnętrznych w sprawie regulaminu organizacyjnego i zakresu działania Departamentu IV MSW i wydziałów IV KWMO   /785

Nr 179. 1981 luty 21, Warszawa – Zarządzenie organizacyjne nr 010/Org.   /787

Nr 180. 1981 październik 20, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV SB KWMO w Krakowie z poleceniem zakładania spraw obiektowych w celu ochrony operacyjnej wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej   /789

Nr 181. 1982 październik 25, Warszawa – Podstawowe kierunki pracy operacyjnej w odniesieniu do Świadków Jehowy   /792

Nr 182. 1982 październik 27, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV KWMO w Ostrołęce w sprawie starań Świadków Jehowy o zezwolenie na cotygodniowe organizowanie w wynajętych lokalach zebrań zborowych    /795

Nr 183. 1983 luty 18, Warszawa – Szyfrogram Departamentu IV MSW do naczelników Wydziałów IV KWMO i KSMO w sprawie ukrywania się opozycjonistów na terenie obiektów Kościelnych    /797

Nr 184. 1983 kwiecień 22, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału III Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV WUSW w Ostrołęce z opinią dotyczącą zebrań i zbiorowych uroczystości organizowanych przez Świadków Jehowy   /798

Nr 185. 1984 lipiec 31, Warszawa – Struktura organizacyjno-etatowa Departamentu IV MSW   /800

Nr 186. 1984 lipiec 31, Warszawa – Notatka uzasadniająca skład organizacyjno-etatowy Departamentu IV MSW   /803

Nr 187. 1984 sierpień [bdd.], Warszawa – Projekt notatki w sprawie proponowanej organizacji i zakresu działania komórek departamentów VI i IV MSW   /807

Nr 188. 1984 listopad 30, Warszawa – Zarządzenie nr 0067/84 ministra spraw wewnętrznych w sprawie organizacji i zakresu działania Departamentu IV MSW   /811

Nr 189. 1984 [brak daty miesięcznej i dziennej], Warszawa – Projekt: Ramowy zakres działania pionu IV SB w terenowych urzędach spraw wewnętrznych   /816

Nr 190. 1985 kwiecień 2, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału VI Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV WUSW w Ostrołęce w sprawie konwencji okręgowych Świadków Jehowy   /820

Nr 191. 1985 czerwiec 14, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału VI Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV WUSW w Legnicy z wytycznymi w sprawie kontaktowania się z Zachodem duchownych i świeckich wyznań nierzymskokatolickich   /823

Nr 192. 1986 październik 3, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału VI Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV WUSW w Legnicy w sprawie przyjazdu do Polski abp. Mirosława Marusyna   /825

Nr 193. 1987 styczeń 30, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału VI Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV WUSW w Legnicy z poleceniem przesłania sprawozdania z kontroli operacyjnej obrządku greckokatolickiego   /827

Nr 194. 1987 maj 12, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do wiceministra spraw wewnętrznych w sprawie struktury etatowej Departamentu IV MSW   /831

Nr 195. 1988 kwiecień 19, Warszawa – Pismo zastępcy dyrektora Departamentu IV MSW do zastępcy szefa WUSW ds. SB w Suwałkach w sprawie rocznicy Tysiąclecia Chrztu Rusi   /837

Nr 196. 1988 lipiec 11, Warszawa – Pismo naczelnika Wydziału VI Departamentu IV MSW do naczelnika Wydziału IV WUSW w Ostrołęce z informacją o sytuacji Świadków Jehowy w Polsce oraz wytycznymi do działań operacyjnych    /842

Nr 197. 1989 lipiec 20, Warszawa – Informacja Departamentu IV MSW kwestionująca celowość prowadzenia teczek ewidencji operacyjnej księży    /849

Nr 198. 1989 sierpień 24, Warszawa – Zarządzenie nr 075/89 ministra spraw wewnętrznych dotyczące przekształcenia departamentów III, IV, V i VI MSW oraz Biura Studiów SB i Głównego Inspektoratu Ochrony Przemysłu w Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa, Departament Ochrony Gospodarki oraz Departament Studiów i Analiz   /851

Nr 199. 1989 sierpień 26, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do szefa Służby Bezpieczeństwa MSW w sprawie likwidacji teczek księży   /855

Nr 200. 1989 wrzesień 1, Warszawa – Pismo dyrektora Departamentu IV MSW do szefów WUSW   /857

Spis rycin, wykresów i tabel   /859

Wykaz skrótów   /861

Bibliografia   /856

Nota o autorach tomu   /903

Indeks nazwisk i pseudonimów   /905

Indeks rzeczowy   /915Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie