• Historia ateizmu. Niewierzący w świecie zachodnim od jego początków do naszych czasów

Symbol: 8632
Brak towaru
59.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6.5
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788365680570
Zostaw telefon

Autor: Georges Minois

Ro wydania: 2019

Liczba stron: 758

Okładka: miękka

Format: 14,5 cm x 21,0 cm

 

Autor zaczyna publikację ją od starożytności, by poprzez średniowiecze i renesans dotrzeć do nowożytnej Francji, której z natury rzeczy poświęca najwięcej uwagi, i do czasów najnowszych. Zwyczajem elity nowoczesnych francuskich historyków nie tyle relacjonuje zdarzenia, ile na podstawie materiału historycznego stara się rozpoznać i określić przedmiotowe zjawisko. W tym sensie uprawia historię mentalności i poniekąd filozofię, akurat w przypadku kwestii ateizmu nie do pominięcia. Lektura pozwoli zapoznać się nie tylko z procesem przemian postaw w najszerszym sensie ateistycznych, lecz także z ich subtelną analizą, która wydobywa niuanse ich historycznego i filozoficznego zróżnicowania. Atrakcją książki są nowe wyniki badań i nieznane dotąd fakty, zwłaszcza dotyczące XVIII wieku i rewolucji francuskiej. Minois nie stroni też od diagnozy obecnego stanu ateizmu. Dochodzi do wniosku, że przynajmniej w Europie Zachodniej napięcie między wiarą a niewiarą zanikło, a problem wiary (i niewiary) uległ rozmyciu: wierzący często postępuje jak niewierzący, a niewierzący zawsze w coś wierzy, jeśli nawet nie w osobowego Boga. Pozostaje (sceptyczne) pytanie, czy ta diagnoza jest słuszna także w naszej części Europy.

Spis treści:

Wprowadzenie  /17

Część I. Ateizm w starożytności i średniowieczu

I. Co było na początku: wiara czy niewiara?  /27

 • Problem pierwotnego ateizmu  /27
 • Mentalność pierwotna: mana  /31
 • Na początku – ani wiara, ani niewiara: świadomość mityczna  /34
 • Od mitu przeżytego do mitu konceptualizowanego: religia i jej pochodne  /37
 • Od mitu przeżytego do magii: postawa zabobonna i jej pochodne  /40
 • Od ateizmu teoretycznego do ateizmu praktycznego: hipoteza robocza /42
 • Ateizm wśród ludów pierwotnych i starożytnych  /45

II. Ateizmy grecko-rzymskie  /51

 • Do V wieku p.n.e.: akceptacja materialistycznego panteizmu  /51
 • 432 p.n.e.: uchwała Diopejtesa, początek procesów o ateizm i bezbożność  /55
 • Od Sokratesa-agnostyka do Diagorasa i Teodora Ateusza  /58
 • Platon, ojciec nietolerancji i represji wobec ateizmu  /63
 • Demistyfikacje: Euhemer i panteizm stoicki  /68
 • Epikureizm, ateizm moralny  /72
 • Sceptycyzm świata grecko-rzymskiego w II i I wieku p.n.e.  /77
 • Ateizm starożytny i jego granice  /81

III. Średniowieczny ateizm?  /87

 • „Wieki wiary”?  /87
 • Arabsko-muzułmański wkład w niewiarę  /93
 • Problem podwójnej prawdy  /97
 • Pokusy rozumu  /100
 • Środowiska niedowiarków  /103
 • Potrzeba „dowodów” świadczy o wątpieniu  /106
 • Cuda i sceptycyzm  /111 
 • "Bezbożność skryta pod poczciwością”  /114
 • Świadectwa niewiary  /116
 • Materialistyczny naturalizm wieśniaków  /121
 • Słabość kościelnego nadzoru   /122
 • Świat ekskomunikowanych, potencjalnych ateistów  /129

Część II. Renesans: ateizm wywrotowy

IV. Kontekst niewiary w renesansie   /135

 • Lucien Febvre i problem niewiary w XVI wieku   /135
 • Padwa i Pomponazzi   /139
 • Praktyka wątpienia we Włoszech  /142
 • Nowy kontekst społeczno-kulturowy mniej sprzyja wierze  /145
 • Wielkie odkrycia geograficzne i problem ludów bezbożnych  /149
 • Waga terminologii  /153
 • Nieczystości wiary. Znaczenie bluźnierstwa  /156
 • Diabeł i ateizm   /159
 • Podejrzany kontekst  /163

V. Świadectwa ateizmu w XVI wieku  /169

 • Kalwin, demaskator niewiary  /169
 • Świadectwa ateizmu przed rokiem 1570 rokiem  /173
 • Fenomen europejski  /177
 • Wzmożenie niewiary po 1570 roku  /180
 • Ateizm kontestujący  /183
 • Od Morza Śródziemnego po Anglię: sceptycyzm ludu  /187

VI. Ateizm krytyczny (1500–1600)  /193

 • Credo niewierzących  /193
 • Ateiści w apologetyce: Duplessis-Mornay  /196
 • Hołd Charrona   /200
 • Niewiara we Włoszech, od Aretina do Bruna  /202
 • Dolet, Gruet i Servet: męczennicy wolnej myśli (1546–1553)   /208
 • Niewiara jako bunt egzystencjalny   /214
 • Agnostyczne przesłanie Cymbalum mundi (1537)  /217
 • Znaczenie ateizmu praktycznego w środowiskach marginalnych  /220

Część III. Między dwoma kryzysami świadomości (1600–1730)

VII. Pierwszy europejski kryzys świadomości: libertyni sceptycy (1600–1640)  /229

 • Myśl libertyńska  /230
 • Nowy kłopotliwy kontekst kulturowy  /234
 • Zaniepokojenie wzrostem niewiary: świadectwa   /238
 • Myśl libertynów według ojca Garasse’a (1623)  /244
 • Postawa i początki libertynów według Garasse’a  /249
 • Kontrowersje wokół Doctrine curieuse  /253
 • Główne środowiska libertynów  /256
 • Przypadki wątpliwe: Gassendi, Patin  /261
 • Naudé i Le Vayer: pesymizm sceptyczny  /263
 • De Vauquelin, Des Barreaux i de Viau: epikurejski pesymizm  /267

VIII. Niewiara jako rewers Wielkiego Wieku (1640–1690)  /273

 • Wzrost zagrożenia i niepokój Bossueta  /274
 • Świadectwa literackie   /276
 • Czas świętoszków  /282
 • Popularność Epikura  /285
 • Znaczenie libertynów drugiego pokolenia   /288
 • Dualistyczna mentalność  /291
 • Kartezjanizm, nośnik niewiary?   /291
 • Spinoza, Hobbes, Huet: wiara w defensywie   /297
 • Atomy a niewiara   /301
 • Kręte ścieżki niewiary w XVII wieku: Vanini  /304
 • Cremonini i włoski ateizm   /309
 • Holandia i Anglia: niewiara nieskrywana   /311
 • Agnostycyzm XVII wieku: Theophrastus (1659)  /318

IX. Drugi kryzys świadomości europejskiej: rozum i ateizm (1690 – około 1730)  /321

 • Wszystkie drogi prowadzą do ateizmu   /321
 • Era podejrzeń i wątpienia   /327
 • Podróże kształcą niewiarę   /332
 • Historia porównawcza i krytyka biblijna: dwa nowe impulsy do niewiary  /337
 • Bayle i obrona ateistów  /343
 • Anglia, ojczyzna wolnomyślicielstwa   /347
 • Collins, Toland i Shaftesbury  /351
 • Walka z ateizmem   /353

Część IV. Wiek XVIII, wiek niewiary

X. Manifest księdza Mesliera (1729)  /361

 • Skandal  /361
 • Bóg nie istnieje  /364
 • Materia jest jedynym bytem  /367
 • Krytyka objawienia  /372
 • Jezus, „arcyfanatyk”  /374
 • Historia szaleńców   /377
 • Życie i tajemnica Jeana Mesliera  /381
 • Rozpowszechnianie się idei Mesliera w XVIII wieku  /386
 • Meslier od rewolucji francuskiej do ZSRR  /389
 • Naśladowcy Mesliera  /392
 • Dom Deschamps i jego „ateistyczna teologia” /396

XI. Irreligia i społeczeństwo  /399

 • Bilans wizytacji pasterskich: pojawia się zniechęcenie   /399
 • Niezrozumienie autorytetów moralnych: Massillon  /403
 • Słabość apologetyki: Alfons de Liguori   /406
 • Rozpacz duchowieństwa Francji (1750–1775)   /409
 • Od rozpaczy do paniki (1775–1782)   /412
 • Paryż, stolica niewiary: świadectwo Merciera  /416
 • Postępy niewiary w Europie Środkowej  /420
 • Przykład idzie z góry: arystokracja, wyższy kler, wielka burżuazja   /423
 • Drobnomieszczanie, rzemieślnicy, przewoźnicy, marynarze   /427
 • Ateizm: wytwór chrześcijaństwa? Rozdział profanum–sacrum  /432
 • Skutki nadmiaru dogmatów i jansenizmu   /436
 • Szerzenie się niewiary: kawiarnie, kluby, gazety  /440
 • Nielegalne publikacje ateistyczne i deistyczne   /445

XII. Podważenie fundamentów chrześcijaństwa i wahania deizmu  /455

 • Deizm albo strach przed pustką  /455
 • Bóg nie dający się udowodnić, lecz obecny: Hume, Kant i filozofia niemiecka  /458
 • Niezgoda na unicestwienie   /463
 • Śmierć ateisty i śmierć wierzącego  /467
 • Pesymizm jednoczy wierzących i niewierzących  /471
 • Podzielony front obrońców wiary  /474
 • Dusza, moralność, natura: wahania i problem polityczny  /479
 • Deizm, ateizm i antyklerykalizm: Morelly  /485
 • Nurt antyracjonalistyczny i sceptyczny  /488
 • Wolter i „wojna domowa wśród niewierzących”  /490

XIII. Afirmacja materializmu ateistycznego  /497

 • Mit ateistycznego spisku  /497
 • Początki i główne rysy materializmu  /499
 • Ateizm sceptyczny (d’Alembert) i ateizm praktyczny (Helwecjusz)   /503
 • Od człowieka-maszyny do zwykłego ateisty  /506
 • „Kto to jest ateista?” (Sylvain Maréchal, 1800)  /511
 • Na obrzeżach: nihilistyczny ateizm niemiecki i ateizm markiza de Sade’a  /513
 • Diderot, ateista zatroskany, i Holbach, ateista pogodny  /517
 • „Kim jest ateista?” (Holbach, 1770)   /522

Część V. Stulecie, w którym Bóg umarł (XIX wiek)

XIV. Rewolucyjna dechrystianizacja: wybuch ateizmu ludowego  /527

 • Antyklerykalizm /527
 • Czerwoni księża i kapłani ateiści: naśladowcy Mesliera  /531
 • Misjonarze ateizmu   /536
 • Małomiasteczkowy ateizm   /539
 • Stały dylemat rządzących: ateizm czy deizm  /543
 • Religie zastępcze?   /546
 • Bilans dechrystianizacji   /551

XV. Wzrost ateizmu praktycznego i jego zmagania  /555

 • Tour de France szlakiem bezbożności  /555
 • Przykład Bretanii  /559 
 • Władze kościelne podnoszą alarm  /564
 • Społeczne warianty niewiary  /567
 • Rola antyklerykalizmu  /573
 • Przyczyny niewiary. Wiara potrydencka  /577
 • Wolnomyślicielstwo, szpica niewiary  /580
 • Wolnomyślicielstwo jako kontr-Kościół?  /583
 • „Wojna z Bogiem” (Paul Lafargue)  /586
 • Różne aspekty walki  /591

XVI. Od wiary do niewiary: zastępcze wierzenia  /595

 • Kościół zrywa z nowoczesnym światem  /595
 • Słabości teologii i egzegezy  /601
 • Od wiary do niewiary przez seminarium i Biblię: Renan, Turmel, Loisy, Alfaric   /605
 • Historia religii, szkoła niewiary  /609
 • Ścieżki ateizmu albo jak traci się wiarę w XIX wieku   /612
 • Tęskniący za Bogiem  /616
 • Wielkie pomieszanie wierzeń  /620
 • Nowe Kościoły  /624

XVII. Ateizmy systemowe albo ideologie śmierci Boga  /629

 • Racjonalizm heglowski i jego idealistyczna spuścizna  /630
 • Feuerbach i ateizm antropologiczny  /634
 • Marx, Lenin i ateizm społeczno-ekonomiczny  /639
 • Ateizm historycystyczny  /643
 • Ateizm psychologiczny i zrozpaczony indywidualista Stirnera, Schopenhauera i Hartmanna   /647
 • Nietzsche, od śmierci Boga do szaleństwa   /650
 • Ateizm psychofizjologiczny i psychoanalityczny   /655

Część VI. Koniec pewników (XX wiek)

XVIII. Ateizm i wiara: od wojny do rozejmu? /663

 • Ruch „Ateistów” w Rosji radzieckiej (1925–1935)  /664
 • Zadyszka „„Ateistów” i zwrot polityczny (1935)   /669
 • Ateizm wojujący w krajach rządzonych przez marksistów po 1945 roku  /672
 • Niemarksistowskie ruchy ateistyczne  /674
 • Potyczki racjonalistów w latach 1950–1980  /676
 • Zawieszenie broni?  /681
 • „Odzyskiwanie” ateistów przez Kościół  /682
 • Czy można dowieść istnienia Boga?  /687
 • Teologia wychodzi na spotkanie ateizmu /689

XIX. Hipoteza Boga: przebrzmiały problem?  /695

 • Egzystencjalizm: odrzucenie Boga w imię wolności  /695
 • Bez-sens pytania o Boga w świetle filozofii analitycznej  /698
 • Nauka: negować Boga czy rewidować koncept /701
 • Złagodzenie marksizmu  /707
 • Badania socjologiczne i miara niewiary /708
 • Koniec kategoryzacji (ateista, niewierzący, agnostyk, indyferentny)  /711
 • Utrata wiary w XX wieku: kilka przykładów  /715
 • Psychologiczna i socjologiczna przestrzeń ateizmu  /718

XX. Niewiara po dwóch tysiącach lat chrześcijaństwa: jaki bilans?  /723

 • Znaczenie niewiary i trudności wojującego ateizmu /723
 • Wybuch wiary: od Boga do Ducha /727
 • Majsterkowanie przy wierzeniach i próby odzyskania pola  /729
 • Dwuznaczności pokus paranaukowych  /733
 • Od ateizmu do indyferencji  /736
 • Młodzi i Bóg: masowe odrzucenie /739
 • „Powrót religijności”: iluzja  /744
 • Ku utracie sensu /748

Zakończenie. Czy wiek XXI będzie irreligijny?  /751  


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie