• Dziedzictwo reformacji w księstwie legnicko-brzeskim. Das Erbe der Reformation in den Furstentumern Liegnitz und Brieg

Brak towaru
75.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788388155260
Zostaw telefon

Redakcja: Jan Harasimowicz, Aleksandra Lipińska

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 422

Okładka: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

Materiały międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 8-10 grudnia 2005 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy. Referaty napisane w językach: polskim i niemieckim.

Spis treści:

J. Harasimowicz - Wprowadzenie /5

Einleitung /9

M.J. Ptak - Czy istniało Księstwo Legnicko-Brzeskie? Ustrój polityczny i prawny władztwa Piastów legnicko-brzesko-wołowskich w XVI i XVII wieku /13

Gab es uberhaupt das Furstentum Liegnitz-Brieg? Verfassung und Techtsordnung der territorialen Macht der Piasten von Liegnitz, Brieg und Wohlau im 16. und 17. Jahrhundert. Zusammenfassung  /21

J. Bahlcke - Eckpfeiler der schlesischen Libertaskultur. Die Liegnitz-Brieger Piasten in der Fruhen Neuzeit  /23

Filar śląskiej "kultury wolności". Piastowie legnicko-brzescy w epoce nowożytnej. Streszczenie  /41

S. Jujeczka - Legnicka kapituła Św. Grobu w przeddzień i w czasie reformacji  /43

Die Liegnitzer Stiftsgeistlichkeit am Vorabend und wahrend der Reformation. Zusammenfassung  /61

H. Weigelt - Die Religionspolitik Herzog Friedrichs II. von Liegnitz - Seine Stellung zu Caspar von Schwenckfeld und dessen Anhangern  /63

Polityka regionalna księcia Fryderyka II legnickiego - stosunek do Kaspara von Schwenckfelda i jego zwolenników. Streszczenie /74

A. Herzig - Der Reformator Johann Sigismund Werner (1491-1554) und die Reformation der Schwenckfelder im Herzogtum Liegnitz und in der Grafschaft Glatz  /77

Działacz reformacyjny Johann Sigismund Werner (1491-1554) wobec reformacji szwenkfeldiańskiej w księstwie legnickim i hrabstwie kłodzkim. Streszczenie  /87

Gabriela Wąs - Początki reformacji legnickiej w świetle relacji Sebastiana Schubarta  /91

Die Anfange der Liegnitzer Reformation im Lichte der Berichte von Sebastian Schubart. Zusammenfassung  /120

Lucyna Harc - Johanna Adama Hensela sposób widzenia reformacji w księstwie legnicko-brzeskim /121

Johhan Adam Hensels Ansichten zur Reformation im Furstentum Liegnitz-Brieg. Zusammenfassung  /132

Herbert Patzelt - Die protestantischen Konsistorien Liegnitz, Brieg, Teschen un Wien im 17. und 18. Jahrhundert. Die schlesische Reformation und ihre Folgen in Osterreichisch-Schlesien  /135

Protestanckie konsystorze w Legnicy, Brzegu, Cieszynie i Wieniu w XVII i XVIII wieku. Reformacja na Śląsku i jej następstwa na terenie Śląska Austriackiego. Streszczenie  /141

MATHIAS WEBER - Die Kirchenordnungen fur Brieg (1592) und Liegnitz (1594)  /143

Ewangelickie porządki kościelne dla Brzegu (1592) i Legnicy (1594). Streszczenie  /150

DIETRICH MEYER - Die Enstehung und Wirkung des Briegischen Bedenkes von 1627  /153

Powstanie i oddziaływanie Rozmyślań brzeskich z 1627 roku. Streszczenie  /168

MARIUSZ PAWELEC - Idea protestanckiego irenizmu w księstwie brzeskim i legnickim w początkach XVII w.  /171

Die Idee des protestantischen Irenismus im Furstentum Liegnitz-Brieg zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Zusammenfassung  /188

KLAUS GARBER - Die Piastenhofe in Liegnitz und Brieg als Zentren der deutschen Barockliteratur und als bibliothekarische Schatzhauser  /191

Dwory Piastów legnicko-brzeskich jako ośrodki niemieckiej literatury barokowej i biblioteczne skarbnice. Streszczenie  /209

sTEFAN KIEDROŃ - Niederlandische Erfindung in der Furstlichen Residenzstadt Brieg. Christoph Colerus (1602-1658) als Vermittler der niederlandischen Ideen in Schlesien  /211

Niderlandzki wynalazek w książęcej rezydencji w Brzegu. Christoph Colerus (1602-1658) jako propagator niderlandzkich idei na Śląsku. Streszczenie  /224

BEATA GAJ - Kultura retoryczna w księstwach legnickim i brzeskim a idee reformacyjne  /227

Die rhetorische Kultur in den Furstentumern Liegnitz und Brieg und sie Ideen der Reformation. Zusammenfassung  /243

mAGDALENA MUSI, MACIEJ KULISZ - Simon Gruaneus jako duchowny, uczeń i kolekcjoner  /245

Simon Grunaeus (1564-1628) als Geistlicher, Gelehrtet und Sammler. Zusammenfassung  /256

ANNA ŚLIWOWSKA - Rola architektury okazjonalnej w księstwach legnickim i brzeskim na wybranych przykładach dekoracji uroczystości z XVI, XVII i początku XVIII w.  /257

Zur Rolle der Gelenenheitsarchitektur im Furstentum Liegnitz-Brieg an ausgewahlten Beispielen der Festdekoration im 16., 17. und am Anfange des 18. Jahrhunderts. Zusammenfassung  /288

KLARA KACZMAREK-LOW - Mecenat artystyczny Fryderyka II legnicko-brzeskiego i Fryderyka III legnickiego. Zarys problematyki  /271

Das Kunstmazenatentum Friedrichs II. von Liegnitz-Brieg und Friedrichs III. von Liegnitz. Umriss der Problematik. Zusammenfassung  /288

ALEKSANDRA SZEWCZYK - Jerzy II brzeski i Martin von Gerstmann, biskup wrocławski - przyjaźń i dyplomacja  /305

Georg II. Herzog von Brieg und Martin von Gerstmann, Bischof von Breslau: Freundschaft und Diplomatie. Zusammenfassung  /315

JOSHUA P. WATERMAN - Daniel Casper von Lohenstein`s Lob-Schroft (1676) ant hte Construction of the Piast Mausoleum in Legnica  /317

Lob-Schrifft (1676) Daniela Caspera von Lohensteina a powstanie Mauzoleum Piastów w Legnicy. Streszczenie  /328

ANGELIKA MARSCH - Das Furstentum Liegnitz-Brieg-Wohlau in den Ansichten der Fruhen Neuzeit  /329

Księstwa legnickie, brzeskie i wołowskie na widokach topograficznych z epoki nowożytnej. Streszczenie  /349

MAGDALENA KARNICKA - Medale i monety pamiątkowe książąt legnickich i brzeskich XVI-XVII w. w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu  /351

Gedenkmunzen und Medaillen der Herzoge von Liegnitz und Brieg aus dem 16. und 17. Jahrhundert in der Sammlung des Nationalmuseums in Breslau. Zusammenfassung  /365

STANISŁAW SZUPIEŃKO - Dawne kościoły graniczne i ucieczkowe księstwa legnickiego jako problem badawczy i konserwatorski  /367

Die ehemaligen Grenz- und Zufluchtskirchen im Furstentum Liegnitz als Aufgabe der Forschung und Denkmalpflege. Zusammenfassung  /376

JACEK DĘBICKI - Das historische Gedachtnis an die Liegnitz-Brieger Piasten als Stutzen und Symbol der verfassungspolitischen und konfessionellen Traditionen der Schlesier (1741-1850)  /379

Pamięć historyczna o Piastach legnicko-brzeskich jako filarach i symbolu polityczno-ustrojowych i wyznaniowych tradycji Ślązaków (1741-1850). Streszczenie  /392

CHRISTIAN-ERDMANN SCHOTT - Der Kirchenkampf in der Kirchenkreisen Liegnitz und Brieg 1933-1945  /393

Walka reżimu nazistowskiego z Kościołem ewangelickim w okręgach legnickim i brzeskim w latach 1933-1945. Streszczenie  /409

Spis ilustracji  /411

Spis ilustracji barwnych  /471

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie