• Działalność fundacyjna biskupów krakowskich. Tom I i II - komplet

Symbol: 15313
95.00
kpl. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 kpl.
ISBN 9788365548047
Zostaw telefon

Pod redakcją: Marka Walczaka

Rok wydania: 2016

Liczba stron: tom I - 952, tom II - 316 (pełnokolorowe ilustracje)

Okładka: twarda

Format: 16,00 cm x 24,00 cm

 

Interdyscyplinarna publikacja stanowi zbiór artykułów 50 wybitnych polskich i zagranicznych badaczy dziejów średniowiecznych, nowożytnych i XIX wieku - historyków, historyków sztuki, dziejów Kościoła oraz archeologów. Artykuły przybliżają istotne problemy kulturowe, artystyczne i religijne związane z wszechstronną i wieloaspektową działalnością biskupów krakowskich, jednych z najwybitniejszych hierarchów w dziejach Kościoła w Polsce i w Europie.

Tematyka publikacji koncentruje się wokół następujących zagadnień: katedra krakowska w średniowieczu, katedra krakowska jako nekropolia biskupia, fundacje biskupów krakowskich na terenie diecezji i poza nią, biskupi krakowscy a klasztory, biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych, działalność fundacyjna biskupów krakowskich w średniowieczu, w czasach nowożytnych oraz w XIX wieku, pałac biskupów w Krakowie, rezydencje biskupów krakowskich poza stolicą diecezji. Przedstawione studia podsumowują dotychczasowy stan wiedzy i wyznaczają nowe kierunki badań.

Publikacja składa się z dwóch tomów, z których pierwszy przedstawia studia w języku polskim i czeskim, drugi natomiast prezentuje bogaty materiał ilustracyjny.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Tom I

Krzysztof J. Czyżewski, Marek Walczak.  Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich    /13

Piotr Krasny. Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej   /35

Katedra krakowska w średniowieczu

Teresa Rodzińska-Chorąży. Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznych    /55

Jakub Adamski.  Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300. Uwagi o chronologii i stylu gotyckiego chóru katedry krakowskiej    /69

Katedra krakowska jako nekropolia biskupia

 Wojciech Walanus. Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu. Przyczynek do dziejów nekropolii biskupów krakowskich w średniowieczu    /87

 Renata Sulewska. Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne   /101

Tanita Ciesielska. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego   / 123

Weronika Rostworowska. Jana Kantego Wojnarowsldego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku     /137

Fundacje biskupów krakowskich na terenie diecezji i poza nią

 Jerzy Żmudziński. Gotyckie malowidło ścienne z przedstaw1emem Trójcy Świętej w kościele parafialnym wbiskupim mieście Sławkowie   /161

Bożena Czwojdrak. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej   /175

Bartłomiej Wołyniec . Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłzy    /185

Piotr Gryglewski. Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVII wieku    /203

Marta Pieniążek-Samek. Dla pożytku [...] i ozdoby naszego miasta. Działalność biskupów krakowskich w Kielcach w XVI-XVIII wieku    /215

Barbara Maria Gawęcka. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku)   /227

Biskupi krakowscy a klasztory

Anna Bojęś-Białasik, Dariusz Niemiec. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile   /239

Justyna Łuczyńska. Wpływ liturgii oraz kultów propagowanych przez biskupa Jana Konarskiego (1503-1524) na malarstwo książkowe w Krakowie    /279

Marcin Szyma. Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej. Wokół związków biskupa Jana Konarskiego z krakowskimi dominikanami    /295

Marcin Szymoniak. Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobców w Miechowie z 2. połowy XV wieku   /307

Olga Miriam Przybyłowicz. Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich. Przemiany architektoniczne inspirowane potrydenckim ustawodawstwem kościelnym i teorią sztuki    /325

Biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych

Piotr Okniński. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku   /357

Piotr Kołpak. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku. Wybrane aspekty    /363

ks. Janusz Królikowski. Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów)   /373

Michał Hankus. Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia   /387

Janina Dzik. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki    /429

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich w średniowieczu

Piotr Pajor. Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniana fundacja biskupa Prandoty?   /443

Adam Soćko. Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic - prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów    /461

Joanna Utzig. Nawiązania do przeszłości Vf fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego    /475

Milada Studnickova. Antifonar Zbigniewa Oleśnickeho a jeho vztah k ceske knizni malbe    /491

Magdalena Lanuszka. Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej    /503

Marek Walczak. Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego, Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego    /513

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich w czasach nowożytnych

 Mateusz Grzęda. Sacerdos magnus i Pastor bonus. Uwagi o patronacie artystycznym biskupa Jana Konarskiego    /529

Anna Wyszyńska. Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleonego   /559

Sławomir Cendrowski. Kardynał Radziwiłł, Giulio Cesare Croce i Lawinia Fontana. Uzupełnienia do działalności patronackiej biskupa Jerzego Radz1w1łła (1556-1600)    /569

Dagny Nestorow. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych    /585

JózefSkrabski. Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie /591

Andrzej Betlej. Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)    /607

Anna Dettloff, Paweł Dettloff. Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego    /613

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich w wieku XIX

ks. Sebastian Musiał. Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829    /631

Mariusz Furman. Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?    /647

ks. Jacek Urbap, Ewelina Zych. Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego    /661

Andrzej Laskowski. Twórcze sploty. Diecezja tarnowska a diecezja krakowska w okresie autonomii galicyjskiej - próba porównania na gruncie stosunku do sztuki     /669

Pałac biskupów w Krakowie

 Krzysztof J. Czyżewski. Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)    /711

Joanna Renner.  Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie. O pozostałościach pieców z herbem Piotra Gembickiego w kolekcjach muzealnych i akwareli piec taki przedstawiającej   /747

Katarzyna Moskal. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku)    /777

Zbigniew Beiersdorf. Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku   /793 R

Rezydencje biskupów krakowskich poza stolicą diecezji

Stanisław Kołodziejski. Średniowieczne zamki biskupów krakowskich   /806

Michał Sobala. Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zagadnienie skali i funkcji   /827

Artur Rok. Zamek biskupów krakowskich - książąt siewierskich w Siewierzu. Stołeczna  rezydencja księstwa siewierskiego     /897

Jakub Lewicki. Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach    /917

Zbigniew Bania.  Pałac biskupów krakowskich w Warszawie    /941

Wykaz częściej używanych skrótów     /951

Tom II

Katedra krakowska w średniowieczu

Ilustracje do artykułu Teresy Rodzińskiej-Chorąży Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznyc h  /15

Ilustracje do artykułu Jakuba Adamskiego Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300. Uwagi o chronologii i stylu gotyckiego chóru kated1y krakowskiej    /23

Katedra krakowska jako nekropolia biskupia

Ilustracje do artykułu Wojciecha Walanusa Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu. Przyczynek do dziejów nekropolii biskupów krakowskich w średniowieczu    /33 Ilustracje do artykułu Renaty Sulewsldej Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne    /43

 Ilustracje do artykułu Tanity Ciesielskiej Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego    /49

Ilustracje do artykułu Weroniki Rostworowskiej Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku    /57

Fundacje biskupów krakowskich na terenie diecezji i poza nią

Ilustracje do artykułu Jerzego Żmudzińskiego Gotyckie malowidło ścienne z przedstawieniem Trójcy Świętej w kościele parafialnym w mieście Sławkowie    /69

Ilustracje do artykułu Bartłomieja Wołyńca Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży   /79

Ilustracje do artykułu Piotra Gryglewskiego o Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVI! Wieku   /83

Ilustracje do artykułu Marty Pieniążek-Samek Dla pożytku[...] i ozdoby naszego miasta. Działalność biskupów krakowskich w Kielcach w XVI-XVIII wieku    /91

Biskupi krakowscy a klasztory

Ilustracje do artykułu Anny Bojęś-Białasik i Dariusza Niemca Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile     /97

Ilustracje do artykułu Justyny Łuczyńskiej Wpływ liturgii oraz kultów propagowanych przez biskupa Jana Konarskiego (1503-1524) na malarstwo książkowe w Krakowie    /113

Ilustracje do artykułu Marcina Szymy Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej. Wokół związków biskupa Jana Konarskiego z krakowskimi dominikanami    /119

Ilustracje do artykułu Marcina Szymoniaka Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobców w Miechowie z 2. polowy XV wieku    /127

Ilustracje do artykułu Olgi Miriam Przybyłowicz Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich. Przemiany architektoniczne inspirowane potrydenckim ustawodawstwem kościelnym i teorią sztuki     /133

Biskupi krakowscy jako promotorzy kultu świętych

Ilustracje do artykułu Michała Hankusa Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze orazfundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia   /143

Ilustracje do artykułu Janiny Dzik Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki    /151

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich w średniowieczu

Ilustracje do artykułu Piotra Pajora Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniana fundacja biskupa Prandoty?    /159

Ilustracje do artykułu Adama Soćki Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic – prywatnej fundacji biskupa z rodu Zabawów   /169

Ilustracje do artykułu Joanny Utzig Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego   /177

Ilustracje do artykułu Milady Studnickovej Antifonar Zbigniewa Olesnickeho a jeho vztah k ceske knizni malbe  /183

Ilustracje do artykułu Magdaleny Łanuszki Rysunek w Liber Privilegorium nr 2 katedry krakowskiej   /191

Ilustracje do artykułu Marka Walczaka Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego, Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego  /197

Działalność fundacyjna biskupów krakowskich w czasach nowożytnych

Ilustracje do artykułu Mateusz Grzędy Sacerdos Magnus i Pastor bonus. Uwagi o patronacie artystycznym biskupa Jana Konarskiego   /207

Ilustracje do artykułu Sławomira Cendrowskiego Kardynał Radziwiłł, Giulio Cesare Croce i Lawinia Fontana. Uzupełnienia do działalności patronackiej biskupa Jerzego Radziwiłła (1556-1600)   /215

Ilustracje do artykułu Dagny Nestorow Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych   /221

Ilustracje do artykułu Józefa Skrabskiego Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie  /225

Ilustracje do artykułu Andrzeja Betleja Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)   /235

Ilustracje do artykułu Anny Dettloff  i Pawła Dettloffa Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego   /243

Pałac biskupów w Krakowie

Ilustracje do artykułu Krzysztofa J. Czyżewskiego Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)   /253

Ilustracje do artykułu Joanny Renner Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie. O pozostałościach pieców z herbem Piotra Gembickiego w kolekcjach muzealnych i akwareli piec taki przedstawiającej   /263

Ilustracje do artykułu Katarzyny Moskal Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku)   /271

Ilustracje do artykułu Zbigniewa Beiersdorfa Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku   /281

Rezydencje biskupów krakowskich poza stolicą diecezji

Ilustracje do artykułu Michała Sobali Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych. Zagadnienie skali i funkcji   /293

Ilustracje do artykułu Artura Roka Zamek biskupów krakowskich – książąt siewierskich w Siewierzu. Stołeczna rezydencja księstwa siewierskiego   /299

Ilustracje do artykułu Zbigniewa Bani Pałac biskupów krakowskich w Warszawie  /311

 


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie