• Boje nad Wartą Tom 1

Symbol: 8089
Brak towaru
109.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788366687073
Zostaw telefon

Redakcja: Andrzej Wesołowski

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 638

Okładka: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

Boje nad Wartą, 4–5 września 1939 r., obok walk pod Mokrą, obrony Mławy czy walk pod Kockiem, trwale zapisały się  w panteonie walk wrześniowych. 10 Kaniowska Dywizja Piechoty była wsparta przez żołnierzy oddziałów Obrony Narodowej i Kresową Brygadę Kawalerii oraz 1 pułk kawalerii KOP.  Żołnierze w nieprzerwanych walkach od granicy, nad Prosną, pod Wartą i Sieradzem spełnili najlepiej, jak umieli, swój obowiązek wobec Ojczyzny. Co więcej boje pod Glinnem, Dzierzązną, Mnichowem, Beleniem, Strońskiem i Zapolicami należą do najbardziej zaciętych w wojnie 1939 r.  Bowiem na tych terenach w licznych przeciwuderzeniach, niejednokrotnie walcząc bagnetem i kolbą karabinu, żołnierz polski wykazał się godną pochwały postawą i wielkim hartem ducha. Postawę tę, docenił także nieprzyjaciel.

Aby upamiętnić te dni, oraz wzbogacić obraz o aktualną wiedzę historyczną opracowaliśmy wydawnictwo źródłowe pt. „Boje nad Wartą. 10 Kaniowska Dywizja Piechoty i Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii wrześniowej”. Pozycja ta, przygotowana została przez grono historyków regionalistów (Maciej Milak, Robert Kielek, Wojciech Józefiak, przy współpracy Łukasza Politańskiego) pod naukowym kierownictwem dr hab. Andrzeja Wesołowskiego, przy wsparciu szeregu innych osób, instytucji i stowarzyszeń.

Ze względu na objętość i zakres materiałów zespół autorski podzielił wydawnictwo na trzy tomy. Pierwszy, który przekazujemy do rąk Czytelników, zawiera dokumenty i opracowania, poprzedzone krytycznym wprowadzeniem w tematykę walk wrześniowych na odcinku sieradzkim.  Z tą intencją omówiono w nim zarówno przygotowania obronne nad Wartą i Prosną, jak również działania wojenne Grupy Operacyjnej gen. Franciszka Dindorf-Ankowicza do 7 IX 1939 r. Tom zawiera zachowane dokumenty (łącznie 278, opublikowanych w całości lub we fragmentach), obrazujące przygotowania wojenne na obszarze Inspektoratu Armii na odcinku „Łódź” i 10 Dywizji Piechoty, począwszy od 23 III do 31 VIII 1939 r., oraz dokumenty z kampanii wrześniowej obrazujące walki 10 DP i Kresowej BK. W tomie 1 zamieściliśmy również trzy niepublikowane opracowania, które w naszym przekonaniu mają dużą wartość dokumentacyjną.

Boje nad Wartą wzbogacone o trzy niepublikowane opracowania, o bezcennych walorach poznawczych

Pierwszym jest opracowanie walk 10 Kaniowskiej DP w dniach 1–5 IX 1939 r. autorstwa mjr. Lucjana Zielińskiego, b. oficera 28 pp, a w 1939 r. dowódcy 3 kompanii ckm 36 pp Legii Akademickiej, którego cekaemy w poranek 1 IX otworzyły ogień do samolotów Luftwaffe atakujących Wieluń. Lucjan Zieliński wspólnie z b. dowódcą II batalionu 84 pp, ppłk. Tadeuszem Kierstem, stworzyli i prowadzili od końca lat sześćdziesiątych XX w. Komisję Historyczną, w której archiwum zgromadzili wiele cennych materiałów wspomnieniowych.  Mimo upływu blisko pięćdziesięciu lat, opracowanie mjr. Zielińskiego, oparte na bogatej bazie źródłowej, w tym na licznych relacjach żyjących żołnierzy 10 DP, ma bezcenne walory poznawcze.

Drugim opracowaniem są obszerne fragmenty „Zarysu historii działań bojowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w kampanii wrześniowej”, napisanego w latach sześćdziesiątych XX w. przez b. dowódcę kompanii zwiadowców pułku por. Romana Podbielskiego na podstawie wspomnień uzyskanych od wielu żołnierzy macierzystej jednostki. Również w tym przypadku czas jedynie uwypuklił wartość ustaleń tej pracy.

Wreszcie, trzecim opracowaniem jest „Kronika działań Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 roku”, autorstwa płk. dypl. Witosława Porczyńskiego, żołnierza dwóch wojen światowych, wybitnego znawcy historii polskiej kawalerii, powstała w podobnym czasie co poprzednie, będąca pierwszą próbą ujęcia dziejów brygady. Podobnie jak poprzednie, napisana również na podstawie relacji żyjących oficerów jej jednostek.

Spis treści PDF Document

Słowo wstępne  /5

Wykaz skrótów  /21

Andrzej Wesołowski: 10 Kaniowska Dywizja Piechoty w osłonie kierunku łódzkiego  /25

I. 10 DP w planach osłony Inspektoratu Armii gen. Rómmla  /27

II. Od marca do sierpnia 1939 r.: Zmiana koncepcji użycia 10 DP /31

II.1. Koncepcja osłony odcinka łódzkiego z czerwca 1939 r.  /36

II.2. 10 DP w okresie marzec–sierpień 1939 r. /43

II.3. Przygotowanie terenu /52

Umocnienia polowe /54

Niszczenia /61

III. Przygotowanie działań opóźniających na przedpolu  /63

III.1. Mobilizacja 10 DP  /67

III.2. Przystąpienie do wykonania działań opóźniających na przedpolu  /67

III.3. Koncentracja dywizji  /76

III.4. Grupa płk. Grobickiego  /77

IV. 10 Kaniowska Dywizja Piechoty w walce (1–7 września 1939 r.)  /84

IV.1. Działania oddziałów wysuniętych. Wyjście sił głównych 10 DP na przedpole (1–3 IX)  /84

IV.2. Działania 10 DP w dniu 2 IX 1939 r.  /89

IV.3. Niezrealizowany plan uderzenia w kierunku Prosny  /93

IV.4. Działania 10 DP w dniu 3 IX 1939 r.  /93

IV.5. Sprawa współdziałania z 25 DP  /95

IV.6. Przedmoście sieradzkie (3–4 IX 1939 r.)  /103

IV.7. Obsadzenie pozycji głównej  /110

IV.8. Wejście do akcji Kresowej BK  /110

IV.9. Likwidacja przedmościa sieradzkiego. Odejście 31 pp za Wartę  /115

IV.10. Działania na odcinku 31 pp w dniu 4 IX 1939 r.   /120

IV.11. Walki o Mnichów  /123

IV.12. Walki na odcinku 30 pp 4 IX 1939 r.  /128

IV.13. Powrót Kresowej BK nad Wartę  /129

IV.14. Walki na odcinku 28 pp. Próby odzyskania Glinna i mostów w Warcie  /138

IV.15. Walki na odcinku 30 pp 5 IX 1939 r.  /141

Pododcinek „Woźniki”  /141

Pododcinek „Beleń”  /143

Pododcinek „Strońsko”  /145

IV.16. Lotnicy 66 eskadry obserwacyjnej  /152

IV.17. Opuszczenie linii Warty  /153

IV.18. Działania 10 DP i Kresowej BK nad Nerem (6 IX 1939 r.)  /154

IV.19. Lasy lućmierskie: samodzielne działania 28 pp  /155

IV.20. Wyjście Kresowej BK z rysującego się okrążenia (7 IX 1939 r.)  /155

Dokumenty  /167

Dokumenty sprzed wojny  /167

1. 1939, 23 marca, Warszawa. Projekt zadania armii „Łódź”, opracowany w Oddziale III Sztabu Głównego i przedstawiony przez szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych  /167

2. 1939, 23 marca, Warszawa. Zadanie armii „Łódź” – dokument zatwierdzony przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i wręczony przez niego w tym dniu inspektorowi armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliuszowi Rómmlowi, l. 73/mob./O.III  /168

3. 1939, [28] marca, [Łódź]. Wnioski Inspektora Armii na odcinku „Łódź” w sprawie transportów wielkich jednostek, które miała otrzymać armia  /169

4. 1939, 1 maja, Sieradz. Meldunek dowódcy Ośrodka Sapersko-Pionierskiego 10 Dywizji Piechoty mjr. Mariana Cwaliny-Godziembo do dowódcy dywizji w sprawie planu wykonania zniszczeń na obszarze działania dywizji, l.331/tj.  /169

5. 1939, [1 maja], Łódź. Rozkaz zniszczeń (zał. do rozkazu operacyjnego dowódcy 10 DP, L…/Op.) /170

6. 1939, [maj], Sieradz. 10 batalion saperów. Zapotrzebowanie brakującej amunicji i środków zapalających  /172

7. 1939, [1 maja], Łódź. Wykaz obiektów zniszczeń 10 Dywizji Piechoty  /172

8. 1939, [maj], Sieradz. Rozkaz działania dowódcy 10 batalionu saperów mjr. Mariana Cwalino-Godziemby (wykonanie zniszczeń wyprzedzających i bojowych w pierwszym dniu wojny) /178

9. 1939, [maj], Łódź. Plan działania jednostek saperskich w pasie 10 Dywizji Piechoty  /180

10. 1939, początek czerwca, Łódź. Rozkaz do osłony dowódcy armii „Łódź”  /181

11. 1939, [lipiec–sierpień], Łódź. Termin gotowości bojowej jednostek 10 DP (bez 30 pułku Strzelców Kaniowskich) oraz terminy ich przybycia do rejonów koncentracji /186

12. 1939, [2] sierpnia, Kalisz. Meldunek dowódcy Kaliskiej Brygady ON płk. Franciszka Sudoła dla inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zarządzenia koncentracji Kępińskiego i Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej  /187

13. 1939, [6] sierpnia, Julianów. Pismo szefa sztabu Inspektora Armii w Łodzi do dowódcy Kaliskiej Brygady Obrony Narodowej płk. Franciszka Sudoła  /187

14. 1939, ok. 10 sierpnia, Łódź. Pismo dowódcy 10 Dywizji Piechoty do Inspektora Armii w Łodzi o zwiększenie limitu kilometrów na samochód terenowy dowódcy Piechoty Dywizyjnej 10 DP płk. Jana Zientarskiego  /188

15. 1939, [31 lipca], Wieluń. Pismo dowódcy zgrupowania „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego do Inspektora Armii w Łodzi, l.267/tjn.  /188

16. 1939, [ok. 1] sierpnia, Szczerców. Pismo dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehaka do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie wystąpienia dowódcy zgrupowania „Wieluń”  /189

17. 1939, [6] sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódcy zgrupowania „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego, podpisane przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /189

18. 1939, ok. połowy sierpnia, Julianów. Pismo Inspektora Armii do dowódcy 30 Dywizji Piechoty w sprawie batalionów Obrony Narodowej „Wieluń I” i „Wieluń II”  /189

19. 1939, [sierpień], Łódź. Dowództwo 10 Dywizji Piechoty, Rozkaz do rozpoznania  /190

20. Dowódca 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehak do Inspektora Armii w sprawie prac fortyfikacyjnych na odcinku płk. dypl. Jerzego Grobickiego, l. wch. 129/13/III.Op.  /192

21. 1939, [ok. 10] sierpnia, Wieluń. Meldunek sytuacyjny nr 21 dowódcy 1 pułku kawalerii KOP ppłk. Feliksa Kopcia, l.w.129/15/III Op.  /192

22. 1939, [7] sierpnia, Julianów. Inspektor armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusz Rómmel, Instrukcja o wprowadzeniu karnetów pozycji obronnej, l. 121/1/III/Op.  /193

23. 1939, sierpień. Układ karnetów pododcinków obronnych pułku, batalionu i kompanii  /198

24. 1939, przed 22 sierpnia, Łódź. Zarządzenie dowódcy 4 Grupy Artylerii w Łodzi płk. Leonarda Lubańskiego w sprawie wyznaczenia oficerów odpowiedzialnych za zapewnienie aktualności karnetów pozycji obronnej /201

25. 1939, sierpień, OdB graficzne armii „Łódź”  /201

26. 1939, sierpień. Oddział III Sztabu Głównego, Warszawa. Wyciąg z tabeli mobilizacji 30 pułku piechoty, zał. do pisma l.257/III. Mob. 39  /204

27. 1939, sierpień, Łódź. Tabela transportów mobilizacyjnych jednostek 10 Dywizji Piechoty /205

28. 1939, 9 sierpnia, Wieluń. Pismo dowódcy grupy osłonowej „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego do inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla przesyłające meldunek dowódcy samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych nr 30  /205

29. 1939, 12 sierpnia, Wieluń. Dowództwo grupy osłonowej „Wieluń”. Rozkaz dzienny Nr 2 płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie programu uroczystości „Święta Żołnierza” w dniu 15 sierpnia 1939 r.  /206

30. 1939, 14 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do Dowódcy Broni Pancernych MSWojsk. w sprawie zwiększenia limitu kilometrów samochodu dowódcy PD 10 DP   /206

31. 1939, [ok. 13] sierpnia, Julianów. Pismo szefa sztabu inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla płk. dypl. Adama Pragłowskiego do dowódcy grupy osłonowej „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie wniosku o wyposażenie kompanii czołgów rozpoznawczych nr 30 w najcięższe karabiny maszynowe  /207

32. 1939, 21 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 135/4/Op.  /207

33. 1939, 23 sierpnia, Czarnożyły. Meldunek dowódcy 1 pułku kawalerii KOP ppłk. Feliksa Kopcia dla inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zmiany dyslokacji pułku /208

34. 1939, 25 sierpnia, Warszawa. Zarządzenia generalnego inspektora sił zbrojnych marsz. Edwarda ŚmigłegoRydza dla inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie osłony przegrupowania, z wytycznymi szczegółowymi dla odcinka Łódź, l. 800/III.Mob.  /208

35. 1939, 25 sierpnia, godz. 20.10, Julianów. Depesza inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych przez szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza w sprawie zmian na stanowiskach w 10 Dywizji Piechoty. L.141/III op./tjn. 39 /210

36. 1939, 25 sierpnia, godz. 9.20, Szczerców. Meldunek sytuacyjny dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehaka, l.1/3405/Op /210

37. 1939, 26 sierpnia. Notatka oficera informacyjnego zgrupowania płk. Jana Zientarskiego zawierająca informacje o sytuacji na pograniczu otrzymane od Straży Granicznej /210

38. 1939, 26 sierpnia. Oficer informacyjny zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Zapis meldunków od nadkomisarza Straży Granicznej Konstantego Kononowicza z Inspektoratu Ostrów Wielkopolski i rtm. Kazimierza Mineckiego dotyczących koncentracji niemieckiej  /211

39. 1939, 27 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódców 10 i 30 Dywizji Piechoty w sprawie użycia jednostek Straży Granicznej po wykonaniu przez nie zadań osłonowych, l. 141/11/III Op.  /212

40. 1939, 27 sierpnia, godz. 11.00, Julianów. Zarządzenie inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 142/6/III Op. /212

41. 1939, 27 sierpnia, godz. 10.00, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy 6 szwadronu 1 pułku kawalerii KOP rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego o ruchach niemieckich w rejonie Sycowa /212

42. 1939, 27 sierpnia, Ostrów Wielkopolski. Telefonogram komendanta komisariatu Straży Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim  /213

43. 1939, [27 sierpnia], godz. 17.15, Wieluń. Telefonogram do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego od dowódcy 5 szwadronu 1 pułku kawalerii KOP rtm. Kazimierza Mineckiego  /214

44. 1939, 28 sierpnia, Julianów. Sztab inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla. Instrukcja dla walk wstępnych, l. 144/5/III.Op /214

45. 1939, 28 sierpnia, godz. 15.30, Kępno. Meldunek sytuacyjny dowódcy Kępińskiego Batalionu ON kpt. Romualda Jüngsta dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /216

46. 1939, 28 sierpnia, Doruchów. Komunikat informacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /216

47. 1939, 28 sierpnia, godz. 14.00, Rychtal. Meldunek Komisariatu Straży Granicznej w Rychtalu /217

48. 1939, 28 sierpnia, godz. 11.00. Telefonogram dowódcy 28 pp ppłk. Walentego Peszka („Walenty”) do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego („Władysław”)  /217

49. 1939, 28 sierpnia. Oficer informacyjny zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Dziennik otrzymanych wiadomości /218

50. 1939, 28 sierpnia, godz. 8.10, Ostrzeszów. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy Zgrupowania „Władysław” płk. Jana Zientarskiego  /219

51. 1939, 29 sierpnia, godz. 11.45, Warszawa. Juzogram szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla informujący o zgodzie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych na przyjęcie ugrupowania wyjściowego, l.144/23/III Op.  /219

52. 1939, [29 sierpnia]. Rozkaz szczególny dowódcy 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława BończaUzdowskiego dla dowódcy 36 pułku piechoty, ppłk. dypl. Karola Ziemskiego, podpisany przez szefa sztabu ppłk. dypl. Albina Habinę  /220

53. 1939, 29 sierpnia, Julianów. Rozkaz inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie przeciwdziałania dywersji niemieckiej  /221

54. 1939, 29 sierpnia, Julianów. Rozkaz inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zwalczania szpiegostwa  /222

55. 1939, 29 sierpnia, godz. 21.00, Julianów. Juzogram szefa sztabu Inspektora Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego do oficera kierunkowego Oddziału III Sztabu Głównego ppłk. dypl. Jerzego Suzina informujący o zakończeniu koncentracji 10 Dywizji Piechoty /223

56. 1939, 29 sierpnia, Sieradz. Komunikat informacyjny nr 1 dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza, l. 2/17/op  /224

57. 1939, [29] sierpnia, godz. 17.00, Sieradz. Meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty dla Inspektora Armii, przekazany przez szefa sztabu dywizji ppłk. dypl. Tadeusza Dańca  /225

58. 1939, [29] sierpnia, Szczerców–Julianów. Rozmowa juzowa szefa sztabu 30 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Władysława Surackiego ze sztabem Inspektoratu Armii w sprawie przesunięcia zgrupowania płk. dypl. Jerzego Grobickiego   /225

59. 1939, 29 sierpnia, Doruchów. Pismo dowódcy saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Węglewice w sprawie wykonania kołków i żerdzi na płot kolczasty   /226

60. 1939, 29 sierpnia, godz. 17.15. Meldunek sytuacyjny nr 1 dowódcy oddziału rtm. M. (5 szwadron 1 pułku kawalerii KOP rtm. Kazimierza Mineckiego) /226

61. 1939, [29 lub 30] sierpnia, Julianów. Rozkaz dowódcy inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do luzowania zgrupowania płk. dypl. Jerzego Grobickiego przez 28 Dywizję Piechoty /227

62. 1939, 30 sierpnia, godz. 15.45, Warszawa. Depesza zastępcy szefa Sztabu Głównego płk. Józefa Jaklicza do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie przyjęcia ugrupowania wyjściowego  /228

63. 1939, 30 sierpnia, godz. 19.45, Julianów. Juzogram inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla, podpisany z rozkazu przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, do dowódcy 10 DP stanowiący uzupełnienie rozkazu l. 146/5/III Op., l. 146/20/III/Op.  /229

64. 1939, 30 sierpnia, godz. 7.20, Sieradz. Meldunek szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca do Inspektoratu Armii, l. wch. 146/13/III/Op. /229

65. 1939, 30 sierpnia, godz. 21.15, Warszawa. Telegram szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do Inspektora Armii w Łodzi, l. 795/III/Op. (nr wch. 146/26/III.Op.) /229

66. 1939, [29 lub 30] sierpnia, Sieradz–Julianów. Rozmowa juzowa szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca z mjr. dypl. Józefem Makowieckim z Oddziału III Inspektoratu Armii  /230

67. 1939, 30 sierpnia. Sieradz. Pismo szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca do dowódców zgrupowań płk. Jana Zientarskiego i płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie przesłania oleaty z naniesionymi pracami fortyfikacyjnymi po stronie niemieckiej, l.3/22/Op.  /230

68. 1939, [30] sierpnia, godz. 12.00, Sieradz. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 Dywizji Piechoty dla inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla  /231

69. 1939, 30 sierpnia, godz. 20.00. Telefonogram szefa sztabu Inspektoratu Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego w sprawie przyjęcia ostatecznego ugrupowania, l. 146/20/III.Op.  /232

70. 1939, 30 sierpnia, Doruchów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Cz. I  /232

71. 1939, 30 sierpnia, Doruchów. Dowództwo zgrupowania płk. Z. Rozkaz organizacji łączności opracowany przez dowódcę łączności zgrupowania ppor. Kazimierskiego, l.4/Łączn.  /236

72. 1939, 30 sierpnia. Zgrupowanie płk. Jana Zientarskiego. Komunikat informacyjny nr 1  /237

73. 1939, 30 sierpnia. Pismo szefa saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Wielowieś  /238

74. 1939, [30] sierpnia. Notatka w sprawie niszczeń na odcinku płk. Jana Zientarskiego  /238

75. 1939, 30 sierpnia. Pismo dowódcy saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały, do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Bralin, tartak Perzów, l.30/op.  /238

76. 1939, 30 sierpnia. Telegram dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich („Wincenty”) do płk. Jana Zientarskiego (dowódca „Władysław”)  /239

77. 1939, 30 sierpnia, Kraszewice. Rozkaz dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich ppłk. Wincentego Kurka do przesunięcia oddziałów  /239

78. 1939, 30 sierpnia. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy zgrupowania „Władysław” płk. Jana Zientarskiego   /241

79. 1939, 30 sierpnia, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy oddziału łącznikowego rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Z. /241

80. 1939, 30 sierpnia, Kępno. Meldunek sytuacyjny dowódcy Kępińskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Romualda Jüngsta do płk. Jana Zientarskiego w Doruchowie  /241

81. 1939, [30] sierpnia, Łódź. Ogólny rozkaz operacyjny nr l dowódcy armii „Łódź”, l.146/5/III.Op.  /242

82. 1939, 31 sierpnia, Sieradz. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 10 Dywizji Piechoty o zadaniach oddziałów i pododdziałów dywizji  /245

83. 1939, 31 sierpnia, godz. 7.30. Juzogram – meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty przekazany przez oficera operacyjnego kpt. dypl. Włodzimierza Łagidze  /248

84. 1939, 31 sierpnia, godz. 17.10. Juzogram – meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty przekazany przez oficera operacyjnego kpt. dypl. Włodzimierza Łagidze  /248

85. 1939, 31 sierpnia, Ostrzeszów. Meldunek dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich ppłk. Wincentego Kurka dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty o położeniu, l. 6/Op. /249

86. 1939, 31 sierpnia. Meldunek sytuacyjny Komendy Obwodowej Straży Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim, przekazany przez oficera wywiadowczego komisarza Mroza  /249

87. 1939, 31 sierpnia, Doruchów. Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 6/1/op. /250

88. 1939, 31 sierpnia. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy zgrupowania „Władysław”, l. 157/tjn.  /250

89. 1939, 31 sierpnia, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy oddziału łącznikowego rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego  /251

90. 1939, [31] sierpnia. Telefonogram sytuacyjny „Warty” (5 szwadron 1 pułku KOP rtm. Kazimierza Mineckiego) dla „Władysława” /251

91. 1939, [31] sierpnia. Zapis telefonogramu z dowództwa 25 Dywizji Piechoty do dowództwa zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /251

Dokumenty z okresu wojny  /252

92. 1939, 1 września, godz. 15.20. Telegram zastępcy szefa sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza dla dowódcy armii „Łódź”, l.12/III/Op. /252

93. 1939, 1 września, godz. 23.00, Julianów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy armii „Łódź”, Część I, l.148/60/III.Op.  /252

94. 1939, 1 września, godz. 21.20, Julianów. Komunikat informacyjny nr 68 sztabu armii „Łódź”   /253

95. 1939, 1 września, Julianów. Rozkaz operacyjny nr 2 (na dzień 2 września 1939 r.) dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza /254

96. 1939, 1 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 2  /256

97. 1939, 1 września, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” do dowódcy 10 dywizji piechoty w sprawie oszczędności amunicji przeciwlotniczej, l. 148/46/III.op  /257

98. 1939, 1 września, Julianów. Rozkaz dowódcy armii „Łódź” dla dowódcy 10 dywizji piechoty w sprawie wysunięcia sił głównych na przedpole, l. 148/50/III.op.  /257

99. 1939, 1 września, rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, l.8/1 op. /258

100. 1939, 1 września, godz. 16.30, Warszawa. Wiadomość ze Sztabu Lotniczego dla Sztabu Naczelnego Wodza /260

101. 1939, 1 września, godz. 23.30, Julianów. Zarządzenie szefa sztabu armii „Łódź”, podpisane przez szefa Oddziału III ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego w sprawie wysłania oficerów łącznikowych  /260

102. 1939, 1 września, godz. 8.50, Julianów. Meldunek sytuacyjny nr 1 dowódcy armii „Łódź”, l.148/23/III  /261

103. 1939, 1 września, godz. 9.05, Julianów. Telegram mjr. dypl. Leona Wernica ze sztabu armii „Łódź” do ppłk. dypl. Stanisława Bienia z Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza /261

104. 1939, 1 września, godz. 14.55, Julianów. Depesza dla ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza podpisana przez szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego   /262

105. 1939, 1 września, godz. 18.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza, l.148/54/III  /262

106. 1939, 1 września, godz. 20.20, Julianów. Meldunek dowództwa armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza o położeniu armii na godz. 20.00, l.150/40/III.Op. Mapa 1:300 000 /263

107. 1939, 1 września, godz. 23.45, Julianów. Meldunek sytuacyjny wieczorny dowódcy armii „Łódź” dla Sztabu Naczelnego Wodza, podpisany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.148/65/III.Op.  /264

108. 1939, 1 września, godz. 4.49. Meldunek sytuacyjny dowództwa grupy płk. dypl. Jerzego Grobickiego   /264

109. 1939, 1 września, godz. 5.00. Fonogram placówki granicznej nr 24 do sztabu armii „Łódź”  /265

110. 1939, 1 września, godz. 9.25. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /265

111. 1939, 1 września, godz. 12.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /266

112. 1939, 1 września, godz. 14.50. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /267

113. 1939, 1 września, godz. 22.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP nadany przez szefa sztabu dywizji ppłk. dypl. Stefana Osikę  /267

114. 1939, [1] września. Rozkaz operacyjny dowódcy grupy płk. dypl. Jerzego Grobickiego  /268

115. 1939, 2 września, Julianów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 3 dowódcy armii „Łódź”. Cz. I. l.149/75/III.Op.  /269

116. 1939, 2 września. Sztab armii „Łódź”, Julianów. Oddział II. Komunikat informacyjny nr 69  /271

117. 1939, 2 września, godz. 23.30, Julianów. Rozkaz operacyjny na dzień 3 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l.19/4/op. /272

118. 1939, 2 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 3  /273

119. 1939, 2 września, godz.1.20, Julianów. Telegram dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza do dowódcy 10 Dywizji Piechoty (dowódca „Ryszard”) /274

120. 1939, 2 września, godz. 8.25, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.149/5/III  /275

121. 1939, 2 września, godz. 14.25, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 149/31/III.Op.  /275

122. 1939, 2 września, godz. 19.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 149/67/III.Op.  /275

123. 1939, 2 września, godz. 19.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.149/5/III  /276

124. 1939, 2 września, godz. 2.30, Julianów. Telegram dowództwa armii „Łódź” do ppłk. dypl. Andrzeja Mareckiego z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie braku rozkazów wyładowczych dla 13 DP  /277

125. 1939, 2 września, godz. 14.20, Warszawa. Telegram kwatermistrza OK IV (Łódź) płk. dypl. Witolda Gierulewicza do naczelnego kwatermistrza płk. dypl. Józefa Wiatra w sprawie miejsc w 4 Szpitalu Okręgowym w Łodzi  /277

126. 1939, 2 września, godz. 13.22. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /277

127. 1939, 2 września, godz. 21.55. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza /278

128. 1939, 3 września, godz. 0.15, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /278

129. 1939, 3 września, około godz. 15.00 Łódź–Warszawa. Rozmowa juzowa między dowódcą armii „Łódź” a szefem Sztabu Naczelnego Wodza i Naczelnym Wodzem o położeniu operacyjnym na odcinku armii „Łódź”  /279

130. 1939, 3 września, godz. 17.05, Warszawa. Depesza zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza do dowódcy armii „Łódź”  /280

131. 1939, 3 września, Łódź. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy armii „Łódź” nr 4 do obrony na linii Warty i Widawki  /281

132. 1939, 3 września. Rozkaz operacyjny nr 4 na dzień 4 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l.16/op. /282

133. 1939, 3 września, Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 4  /283

134. 1939, 3 września, godz. 14.40, Julianów. Rozmowa szefa Oddziału III sztabu armii „Łódź” ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego z kpt. Eugeniuszem Klebanem, oficerem sztabu płk. Jana Zientarskiego  /284

135. 1939, 3 września, godz. 11.40. Meldunek o przebiegu wyładunku Kresowej Brygady Kawalerii  /284

136. 1939, 3 września, godz. 23.45, leśniczówka 1 km na płn. od m. Grabowiec. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Grupy Operacyjnej, gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza, do działań obronnych nad Wartą  /284

137. 1939, 3 września, godz. 00.50. Fragmenty rozkazu operacyjnego dowódcy Kresowej Brygady Kawalerii płk. Stefana Hanka-Kuleszy jako potwierdzenie rozkazów ustnych  /286

138. 1939, 3 września, godz. 23.34, leśniczówka 1 km na płn. od m. Grabowiec. Rozkaz umocnień dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza /287

139. 1939, 3 września, godz. 0.30, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /288

140. 1939, 3 września, godz. 10.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowódcy armii „Łódź”, podpisany przez szefa sztabu armii, l. 150/20/III.Op. /289

141. 1939, 3 września, godz. 10.23, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z mjr. dypl. Karolem Riedlem z Oddziału III sztabu armii „Łódź”  /289

142. 1939, 3 września, godz. 11.45, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.150/21/III.Op. /290

143. 1939, 3 września, godz. 12.30, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.150/15/III.Op. /290

144. 1939, 3 września, godz. 14.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego i mjr. dypl. Jana Młoszewskiego mjr. dypl. Kazimierzowi Napieralskiemu z Oddziału III Sztabu NW /291

145. 1939, 3 września, godz. 20.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 150/40/III.Op. /291

146. 1939, 3 września, godz. 20.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 959/II  /292

147. 1939, 2 września, Kalisz. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 25 Dywizji Piechoty do osłony na linii Prosny – fragment dotyczący współpracy z 10 DP. Cz. I., l.10/3 op  /293

148. 1939, [3] września. Rozmowa juzowa mjr. dypl. Wacława Zielonki z Oddziału III sztabu armii „Łódź” z oficerem łącznikowym Kresowej BK kpt. Piotrem Sąsiadkiem   /294

149. 1939, 4 września, godz. 20.30, Julianów. Rozkaz dowódcy armii „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla dla dowódcy 10 dywizji piechoty, l. 151/26/III.Op   /294

150. 1939, 4 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 5   /295

151. 1939, 4 września, Julianów. Rozkaz operacyjny na dzień 5 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l. 23/op  /295

152. 1939, 4 września, godz. 5.26, Julianów. Rozkaz szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla dowódcy lotnictwa „Ananasa”  /297

153. 1939, 4 września, godz. 12.00. Zarządzenia szefa żandarmerii armii „Łódź” dla oficerów szefostwa i dowódcy plutonu konnego żandarmerii  /297

154. 1939, 4 września, godz. 4.00, Julianów. Telefonogram – meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II sztabu Naczelnego Wodza podpisany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /298

155. 1939, 4 września, godz. 10.00. Rozmowa telefoniczna szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego z mjr. dypl. Kazimierzem Napieralskim z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza   /298

156. 1939, 4 września, 11.20, Julianów–Warszawa. Rozmowa juzowa szefa Oddziału III sztabu armii „Łódź” ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego z ppłk. dypl. Jerzym Suzinem z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie położenia jednostek armii  /299

157. 1939, 4 września, Julianów. Notatka – wiadomości uzyskane w ciągu dnia przez mjr. dypl. Karola Riedla z Oddziału III sztabu armii „Łódź”  /300

158. 1939, 4 września, godz. 14.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź”, l. 151/3/III Op. przekazany przez szefa Oddziału III ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego  /301

159. 1939, 4 września, godz. 20.40, Julianów. Meldunek informacyjny sztabu armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 976/III  /302

160. 1939, 4 września, godz. 21.00, Julianów. Meldunek sztabu armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza  /302

161. 1939, 4 września, godz. 21.30, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z mjr. dypl. Karolem Riedlem ze sztabu armii „Łódź”  /303

162. 1939, 4 września, godz. 22.40, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla do Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza, l. 151/30/III.Op.  /304

163. 1939, [4 września]. Dowództwo armii „Łódź”, meldunek z rozpoznania lotniczego  /304

164. 1939, [4] września, godz. 22.50 Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP do dowódcy armii „Łódź”, podpisany przez szefa sztabu ppłk. dypl. Stefana Osikę  /305

165. 1939, 4 września, godz. 18.50, Łódź. – Telegram dowódcy Okręgu Korpusu IV gen. bryg. Adama Korytowskiego zawierający meldunek sytuacyjny nr 184 oraz meldunek dodatkowy o nalotach i bombardowaniu w dniu 3 września 1939 r. dla Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych  /305

939, 5 września, 3.00. Telegram Sztabu NW do dowódcy armii „Łódź” /306

167. 1939, 5 września, godz. 11.45. Rozmowa juzowa Naczelnego Wodza z dowódcą armii „Łódź”  /307

168. 1939, 5 września, godz. 16.45, Warszawa. Rozkaz Naczelnego Wodza dla dowódcy armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w sprawie interwencji na rzecz armii „Łódź”, l.3/5/III Op.  /308

169. 1939, 5 września, godz. 19.00–20.00, Warszawa–Julianów. Rozmowa dalekopisowa Naczelnego Wodza z dowódcą armii „Łódź” /308

170. 1939, 5 września, godz. 21.00. Rozmowa juzowa między zastępcą szefa Oddziału III Sztabu NW płk. dypl. Tadeuszem Klimeckim i szefem Oddziału III sztabu armii „Poznań” ppłk. dypl. Feliksem Robakiewiczem  /310

171. 1939, 5 września, godz. 22.45, Warszawa. Depesza Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza do dowódcy armii „Łódź” w sprawie zgody na opuszczenie pozycji głównej, l.289/III   /311

172. 1939, 5 września, godz. 23.00, Julianów. Rozkaz operacyjny nr 5 dowódcy armii „Łódź” do odwrotu z pozycji głównej  /311

173. 1939, 5 września, godz. 7.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego – stan na godz. 6.00  /312

174. 1939, 5 września, godz. 7.30, Julianów. Meldunek szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza /313

175. 1939, 5 września, [około godz. 8.00], Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa kmdr. ppor. Józefa Boreyko z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /313

176. 1939, 5 września, godz. 8.50, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza /314

177. 1939, 5 września, godz. 9.10, Łódź. Telegram delegata naczelnego kwatermistrza – komendanta Bazy Łódzkiej gen. bryg. Adama Korytowskiego do naczelnego kwatermistrza płk. dypl. Józefa Wiatra, l.42/tj. Kwat.39/IX 1939  /314

178. 1939, 5 września, godz. 10.22, Julianów. Telegram dowództwa armii „Łódź” do szefa Sztabu Naczelnego Wodza – meldunek sytuacyjny z godz. 6.00, l.152/10/III /314

179. 1939, 5 września, godz. 13.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla Sztabu NW  /315

180. 1939, 5 września, godz. 15.05, Łódź. – Meldunek o położeniu armii „Łódź” przekazany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.152/32/III Op /315

181. 1939, 5 września, godz. 16.50, Łódź. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /316

182. 1939, 5 września, godz. 18.15. Rozmowa dalekopisowa szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego z mjr. dypl. Antonim Grudzińskim z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza   /316

183. 1939, 5 września, godz. 19.00. Meldunek informacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /317

184. 1939, [5] września, Julianów. Wiadomości o nieprzyjacielu przed frontem armii „Łódź”  /317

185. 1939, 6 września, [Mszczonów]. Rozkaz operacyjny nr 6 dowódcy armii „Łódź” do odwrotu na wschodni brzeg Wisły /318

186. 1939, 6 września, godz. 7.33, [Julianów]. Telegram – nota dowódcy łączności armii „Łódź” ppłk. Malinowskiego dla ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza  /319

187. 1939, 6 września, [około godz. 9.00, Mszczonów]. Fonogram sztabu armii „Łódź” do Sztabu Naczelnego Wodza  /319

188. 1939, 7 września, godz. 8.00, las folwarku Grzegorzewice. Meldunek o położeniu dowódcy armii „Łódź” dla Naczelnego Wodza, l. 155/1/III.Op.  /319

189. 1939, 7 września, Sępochów. Rozkaz operacyjny dowódcy armii „Łódź” do przegrupowania Wielkich Jednostek na prawy brzeg Wisły  /321

Aneks. Dokumenty 10 Dywizji Piechoty i 31 pSK dołączone do relacji mjr. Bolesława Raczkowskiego /322

190. 1939, 2 września, godz. 18.14. Rozkaz dowódcy „Ryszard”, podpisany przez dowódcę I batalionu 31 pp mjr. Bolesława Raczkowskiego (dowódca „Adolf”), dla dowódcy „Raj” w sprawie rozmieszczenia taboru  /322

191. 1939, 3 września, godz. 21.20. Rozkaz szczególny dowódcy 10 DP (dowódca „Maria”), podpisany przez gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dla dowódcy I batalionu 31 pp mjr. Bolesława Raczkowskiego  /322

192. 1939, [3 września]. Rozkazy dla dowódców plutonów ppor. rez. Władysława Sodolskiego i ppor. rez. Antoniego Jaraszkiewicza w sprawie wycofania dowodzonych przez nich placówek z przedpola na odcinek obrony stałej I batalionu 31 pSK / 323

193. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dla dowódcy I batalionu 31 pSK mjr. Bolesława Raczkowskiego w sprawie obsadzenia pozycji „Woźniki” /323

194. 1939, 4 września. Rozkaz szczególny dowódcy 10 DP (dowódca „Maria”) dla dowódcy I batalionu 31 pSK, podpisany przez szefa sztabu 10 DP ppłk. dypl. Stefana Osikę, l. 111/op /323

195. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy 31 pp dla dowódcy I batalionu 31 pSK mjr. Bolesława Raczkowskiego na odwrocie biletu wizytowego ppłk. Wincentego Wnuka   /324

196. 1939, 4 września, godz. 18.50. Meldunek sytuacyjny dowódcy 1 kompanii strzeleckiej 31 pSK kpt. Władysława Czyża dla dowódcy I batalionu 31 pSK  /324

197. 1939, 11 września, godz. 11.30. Meldunek dowódcy 2 kompanii strzeleckiej 31 pSK kpt. Czesława Stępnia dla dowódcy I batalionu 31 pSK  /325

Opracowania   /327

Lucjan Zieliński: Działania 10 Kaniowskiej Dywizji Piechoty w boju granicznym i w obronie nad Wartą w wojnie obronnej 1939 roku  /327

Roman Podbielski: Zarys historii działań bojowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w kampanii wrześniowej  /389

Witosław Porczyński: Kronika działań Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 roku   /440

Reprodukcje szkiców i dokumentów  /475

Zdjęcia   /537

Bibliografia  /589

Skorowidz nazwisk  /599

Skorowidz nazw geograficznych /607

 

 

 

Słowo wstępne  /5

Wykaz skrótów  /21

Andrzej Wesołowski: 10 Kaniowska Dywizja Piechoty w osłonie kierunku łódzkiego  /25

I. 10 DP w planach osłony Inspektoratu Armii gen. Rómmla  /27

II. Od marca do sierpnia 1939 r.: Zmiana koncepcji użycia 10 DP /31

II.1. Koncepcja osłony odcinka łódzkiego z czerwca 1939 r.  /36

II.2. 10 DP w okresie marzec–sierpień 1939 r. /43

II.3. Przygotowanie terenu /52

Umocnienia polowe /54

Niszczenia /61

III. Przygotowanie działań opóźniających na przedpolu  /63

III.1. Mobilizacja 10 DP  /67

III.2. Przystąpienie do wykonania działań opóźniających na przedpolu  /67

III.3. Koncentracja dywizji  /76

III.4. Grupa płk. Grobickiego  /77

IV. 10 Kaniowska Dywizja Piechoty w walce (1–7 września 1939 r.)  /84

IV.1. Działania oddziałów wysuniętych. Wyjście sił głównych 10 DP na przedpole (1–3 IX)  /84

IV.2. Działania 10 DP w dniu 2 IX 1939 r.  /89

IV.3. Niezrealizowany plan uderzenia w kierunku Prosny  /93

IV.4. Działania 10 DP w dniu 3 IX 1939 r.  /93

IV.5. Sprawa współdziałania z 25 DP  /95

IV.6. Przedmoście sieradzkie (3–4 IX 1939 r.)  /103

IV.7. Obsadzenie pozycji głównej  /110

IV.8. Wejście do akcji Kresowej BK  /110

IV.9. Likwidacja przedmościa sieradzkiego. Odejście 31 pp za Wartę  /115

IV.10. Działania na odcinku 31 pp w dniu 4 IX 1939 r.   /120

IV.11. Walki o Mnichów  /123

IV.12. Walki na odcinku 30 pp 4 IX 1939 r.  /128

IV.13. Powrót Kresowej BK nad Wartę  /129

IV.14. Walki na odcinku 28 pp. Próby odzyskania Glinna i mostów w Warcie  /138

IV.15. Walki na odcinku 30 pp 5 IX 1939 r.  /141

Pododcinek „Woźniki”  /141

Pododcinek „Beleń”  /143

Pododcinek „Strońsko”  /145

IV.16. Lotnicy 66 eskadry obserwacyjnej  /152

IV.17. Opuszczenie linii Warty  /153

IV.18. Działania 10 DP i Kresowej BK nad Nerem (6 IX 1939 r.)  /154

IV.19. Lasy lućmierskie: samodzielne działania 28 pp  /155

IV.20. Wyjście Kresowej BK z rysującego się okrążenia (7 IX 1939 r.)  /155

Dokumenty  /167

Dokumenty sprzed wojny  /167

1. 1939, 23 marca, Warszawa. Projekt zadania armii „Łódź”, opracowany w Oddziale III Sztabu Głównego i przedstawiony przez szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza Generalnemu Inspektorowi Sił Zbrojnych  /167

2. 1939, 23 marca, Warszawa. Zadanie armii „Łódź” – dokument zatwierdzony przez Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i wręczony przez niego w tym dniu inspektorowi armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliuszowi Rómmlowi, l. 73/mob./O.III  /168

3. 1939, [28] marca, [Łódź]. Wnioski Inspektora Armii na odcinku „Łódź” w sprawie transportów wielkich jednostek, które miała otrzymać armia  /169

4. 1939, 1 maja, Sieradz. Meldunek dowódcy Ośrodka Sapersko-Pionierskiego 10 Dywizji Piechoty mjr. Mariana Cwaliny-Godziembo do dowódcy dywizji w sprawie planu wykonania zniszczeń na obszarze działania dywizji, l.331/tj.  /169

5. 1939, [1 maja], Łódź. Rozkaz zniszczeń (zał. do rozkazu operacyjnego dowódcy 10 DP, L…/Op.) /170

6. 1939, [maj], Sieradz. 10 batalion saperów. Zapotrzebowanie brakującej amunicji i środków zapalających  /172

7. 1939, [1 maja], Łódź. Wykaz obiektów zniszczeń 10 Dywizji Piechoty  /172

8. 1939, [maj], Sieradz. Rozkaz działania dowódcy 10 batalionu saperów mjr. Mariana Cwalino-Godziemby (wykonanie zniszczeń wyprzedzających i bojowych w pierwszym dniu wojny) /178

9. 1939, [maj], Łódź. Plan działania jednostek saperskich w pasie 10 Dywizji Piechoty  /180

10. 1939, początek czerwca, Łódź. Rozkaz do osłony dowódcy armii „Łódź”  /181

11. 1939, [lipiec–sierpień], Łódź. Termin gotowości bojowej jednostek 10 DP (bez 30 pułku Strzelców Kaniowskich) oraz terminy ich przybycia do rejonów koncentracji /186

12. 1939, [2] sierpnia, Kalisz. Meldunek dowódcy Kaliskiej Brygady ON płk. Franciszka Sudoła dla inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zarządzenia koncentracji Kępińskiego i Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej  /187

13. 1939, [6] sierpnia, Julianów. Pismo szefa sztabu Inspektora Armii w Łodzi do dowódcy Kaliskiej Brygady Obrony Narodowej płk. Franciszka Sudoła  /187

14. 1939, ok. 10 sierpnia, Łódź. Pismo dowódcy 10 Dywizji Piechoty do Inspektora Armii w Łodzi o zwiększenie limitu kilometrów na samochód terenowy dowódcy Piechoty Dywizyjnej 10 DP płk. Jana Zientarskiego  /188

15. 1939, [31 lipca], Wieluń. Pismo dowódcy zgrupowania „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego do Inspektora Armii w Łodzi, l.267/tjn.  /188

16. 1939, [ok. 1] sierpnia, Szczerców. Pismo dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehaka do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie wystąpienia dowódcy zgrupowania „Wieluń”  /189

17. 1939, [6] sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódcy zgrupowania „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego, podpisane przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /189

18. 1939, ok. połowy sierpnia, Julianów. Pismo Inspektora Armii do dowódcy 30 Dywizji Piechoty w sprawie batalionów Obrony Narodowej „Wieluń I” i „Wieluń II”  /189

19. 1939, [sierpień], Łódź. Dowództwo 10 Dywizji Piechoty, Rozkaz do rozpoznania  /190

20. Dowódca 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehak do Inspektora Armii w sprawie prac fortyfikacyjnych na odcinku płk. dypl. Jerzego Grobickiego, l. wch. 129/13/III.Op.  /192

21. 1939, [ok. 10] sierpnia, Wieluń. Meldunek sytuacyjny nr 21 dowódcy 1 pułku kawalerii KOP ppłk. Feliksa Kopcia, l.w.129/15/III Op.  /192

22. 1939, [7] sierpnia, Julianów. Inspektor armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusz Rómmel, Instrukcja o wprowadzeniu karnetów pozycji obronnej, l. 121/1/III/Op.  /193

23. 1939, sierpień. Układ karnetów pododcinków obronnych pułku, batalionu i kompanii  /198

24. 1939, przed 22 sierpnia, Łódź. Zarządzenie dowódcy 4 Grupy Artylerii w Łodzi płk. Leonarda Lubańskiego w sprawie wyznaczenia oficerów odpowiedzialnych za zapewnienie aktualności karnetów pozycji obronnej /201

25. 1939, sierpień, OdB graficzne armii „Łódź”  /201

26. 1939, sierpień. Oddział III Sztabu Głównego, Warszawa. Wyciąg z tabeli mobilizacji 30 pułku piechoty, zał. do pisma l.257/III. Mob. 39  /204

27. 1939, sierpień, Łódź. Tabela transportów mobilizacyjnych jednostek 10 Dywizji Piechoty /205

28. 1939, 9 sierpnia, Wieluń. Pismo dowódcy grupy osłonowej „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego do inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla przesyłające meldunek dowódcy samodzielnej kompanii czołgów rozpoznawczych nr 30  /205

29. 1939, 12 sierpnia, Wieluń. Dowództwo grupy osłonowej „Wieluń”. Rozkaz dzienny Nr 2 płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie programu uroczystości „Święta Żołnierza” w dniu 15 sierpnia 1939 r.  /206

30. 1939, 14 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do Dowódcy Broni Pancernych MSWojsk. w sprawie zwiększenia limitu kilometrów samochodu dowódcy PD 10 DP   /206

31. 1939, [ok. 13] sierpnia, Julianów. Pismo szefa sztabu inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla płk. dypl. Adama Pragłowskiego do dowódcy grupy osłonowej „Wieluń” płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie wniosku o wyposażenie kompanii czołgów rozpoznawczych nr 30 w najcięższe karabiny maszynowe  /207

32. 1939, 21 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 135/4/Op.  /207

33. 1939, 23 sierpnia, Czarnożyły. Meldunek dowódcy 1 pułku kawalerii KOP ppłk. Feliksa Kopcia dla inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zmiany dyslokacji pułku /208

34. 1939, 25 sierpnia, Warszawa. Zarządzenia generalnego inspektora sił zbrojnych marsz. Edwarda ŚmigłegoRydza dla inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie osłony przegrupowania, z wytycznymi szczegółowymi dla odcinka Łódź, l. 800/III.Mob.  /208

35. 1939, 25 sierpnia, godz. 20.10, Julianów. Depesza inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych przez szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza w sprawie zmian na stanowiskach w 10 Dywizji Piechoty. L.141/III op./tjn. 39 /210

36. 1939, 25 sierpnia, godz. 9.20, Szczerców. Meldunek sytuacyjny dowódcy 30 Dywizji Piechoty gen. bryg. Leopolda Cehaka, l.1/3405/Op /210

37. 1939, 26 sierpnia. Notatka oficera informacyjnego zgrupowania płk. Jana Zientarskiego zawierająca informacje o sytuacji na pograniczu otrzymane od Straży Granicznej /210

38. 1939, 26 sierpnia. Oficer informacyjny zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Zapis meldunków od nadkomisarza Straży Granicznej Konstantego Kononowicza z Inspektoratu Ostrów Wielkopolski i rtm. Kazimierza Mineckiego dotyczących koncentracji niemieckiej  /211

39. 1939, 27 sierpnia, Julianów. Pismo inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do dowódców 10 i 30 Dywizji Piechoty w sprawie użycia jednostek Straży Granicznej po wykonaniu przez nie zadań osłonowych, l. 141/11/III Op.  /212

40. 1939, 27 sierpnia, godz. 11.00, Julianów. Zarządzenie inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 142/6/III Op. /212

41. 1939, 27 sierpnia, godz. 10.00, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy 6 szwadronu 1 pułku kawalerii KOP rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego o ruchach niemieckich w rejonie Sycowa /212

42. 1939, 27 sierpnia, Ostrów Wielkopolski. Telefonogram komendanta komisariatu Straży Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim  /213

43. 1939, [27 sierpnia], godz. 17.15, Wieluń. Telefonogram do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego od dowódcy 5 szwadronu 1 pułku kawalerii KOP rtm. Kazimierza Mineckiego  /214

44. 1939, 28 sierpnia, Julianów. Sztab inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla. Instrukcja dla walk wstępnych, l. 144/5/III.Op /214

45. 1939, 28 sierpnia, godz. 15.30, Kępno. Meldunek sytuacyjny dowódcy Kępińskiego Batalionu ON kpt. Romualda Jüngsta dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /216

46. 1939, 28 sierpnia, Doruchów. Komunikat informacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /216

47. 1939, 28 sierpnia, godz. 14.00, Rychtal. Meldunek Komisariatu Straży Granicznej w Rychtalu /217

48. 1939, 28 sierpnia, godz. 11.00. Telefonogram dowódcy 28 pp ppłk. Walentego Peszka („Walenty”) do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego („Władysław”)  /217

49. 1939, 28 sierpnia. Oficer informacyjny zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Dziennik otrzymanych wiadomości /218

50. 1939, 28 sierpnia, godz. 8.10, Ostrzeszów. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy Zgrupowania „Władysław” płk. Jana Zientarskiego  /219

51. 1939, 29 sierpnia, godz. 11.45, Warszawa. Juzogram szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla informujący o zgodzie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych na przyjęcie ugrupowania wyjściowego, l.144/23/III Op.  /219

52. 1939, [29 sierpnia]. Rozkaz szczególny dowódcy 28 Dywizji Piechoty gen. bryg. Władysława BończaUzdowskiego dla dowódcy 36 pułku piechoty, ppłk. dypl. Karola Ziemskiego, podpisany przez szefa sztabu ppłk. dypl. Albina Habinę  /220

53. 1939, 29 sierpnia, Julianów. Rozkaz inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie przeciwdziałania dywersji niemieckiej  /221

54. 1939, 29 sierpnia, Julianów. Rozkaz inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie zwalczania szpiegostwa  /222

55. 1939, 29 sierpnia, godz. 21.00, Julianów. Juzogram szefa sztabu Inspektora Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego do oficera kierunkowego Oddziału III Sztabu Głównego ppłk. dypl. Jerzego Suzina informujący o zakończeniu koncentracji 10 Dywizji Piechoty /223

56. 1939, 29 sierpnia, Sieradz. Komunikat informacyjny nr 1 dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza, l. 2/17/op  /224

57. 1939, [29] sierpnia, godz. 17.00, Sieradz. Meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty dla Inspektora Armii, przekazany przez szefa sztabu dywizji ppłk. dypl. Tadeusza Dańca  /225

58. 1939, [29] sierpnia, Szczerców–Julianów. Rozmowa juzowa szefa sztabu 30 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Władysława Surackiego ze sztabem Inspektoratu Armii w sprawie przesunięcia zgrupowania płk. dypl. Jerzego Grobickiego   /225

59. 1939, 29 sierpnia, Doruchów. Pismo dowódcy saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Węglewice w sprawie wykonania kołków i żerdzi na płot kolczasty   /226

60. 1939, 29 sierpnia, godz. 17.15. Meldunek sytuacyjny nr 1 dowódcy oddziału rtm. M. (5 szwadron 1 pułku kawalerii KOP rtm. Kazimierza Mineckiego) /226

61. 1939, [29 lub 30] sierpnia, Julianów. Rozkaz dowódcy inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla do luzowania zgrupowania płk. dypl. Jerzego Grobickiego przez 28 Dywizję Piechoty /227

62. 1939, 30 sierpnia, godz. 15.45, Warszawa. Depesza zastępcy szefa Sztabu Głównego płk. Józefa Jaklicza do inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla w sprawie przyjęcia ugrupowania wyjściowego  /228

63. 1939, 30 sierpnia, godz. 19.45, Julianów. Juzogram inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla, podpisany z rozkazu przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, do dowódcy 10 DP stanowiący uzupełnienie rozkazu l. 146/5/III Op., l. 146/20/III/Op.  /229

64. 1939, 30 sierpnia, godz. 7.20, Sieradz. Meldunek szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca do Inspektoratu Armii, l. wch. 146/13/III/Op. /229

65. 1939, 30 sierpnia, godz. 21.15, Warszawa. Telegram szefa Sztabu Głównego gen. bryg. Wacława Stachiewicza do Inspektora Armii w Łodzi, l. 795/III/Op. (nr wch. 146/26/III.Op.) /229

66. 1939, [29 lub 30] sierpnia, Sieradz–Julianów. Rozmowa juzowa szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca z mjr. dypl. Józefem Makowieckim z Oddziału III Inspektoratu Armii  /230

67. 1939, 30 sierpnia. Sieradz. Pismo szefa sztabu 10 Dywizji Piechoty ppłk. dypl. Tadeusza Dańca do dowódców zgrupowań płk. Jana Zientarskiego i płk. dypl. Jerzego Grobickiego w sprawie przesłania oleaty z naniesionymi pracami fortyfikacyjnymi po stronie niemieckiej, l.3/22/Op.  /230

68. 1939, [30] sierpnia, godz. 12.00, Sieradz. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 Dywizji Piechoty dla inspektora armii na odcinku „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla  /231

69. 1939, 30 sierpnia, godz. 20.00. Telefonogram szefa sztabu Inspektoratu Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego do dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego w sprawie przyjęcia ostatecznego ugrupowania, l. 146/20/III.Op.  /232

70. 1939, 30 sierpnia, Doruchów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 1 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego. Cz. I  /232

71. 1939, 30 sierpnia, Doruchów. Dowództwo zgrupowania płk. Z. Rozkaz organizacji łączności opracowany przez dowódcę łączności zgrupowania ppor. Kazimierskiego, l.4/Łączn.  /236

72. 1939, 30 sierpnia. Zgrupowanie płk. Jana Zientarskiego. Komunikat informacyjny nr 1  /237

73. 1939, 30 sierpnia. Pismo szefa saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Wielowieś  /238

74. 1939, [30] sierpnia. Notatka w sprawie niszczeń na odcinku płk. Jana Zientarskiego  /238

75. 1939, 30 sierpnia. Pismo dowódcy saperów zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, kpt. Maksymiliana Kruczały, do Nadleśnictwa Lasów Państwowych Bralin, tartak Perzów, l.30/op.  /238

76. 1939, 30 sierpnia. Telegram dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich („Wincenty”) do płk. Jana Zientarskiego (dowódca „Władysław”)  /239

77. 1939, 30 sierpnia, Kraszewice. Rozkaz dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich ppłk. Wincentego Kurka do przesunięcia oddziałów  /239

78. 1939, 30 sierpnia. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy zgrupowania „Władysław” płk. Jana Zientarskiego   /241

79. 1939, 30 sierpnia, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy oddziału łącznikowego rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Z. /241

80. 1939, 30 sierpnia, Kępno. Meldunek sytuacyjny dowódcy Kępińskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Romualda Jüngsta do płk. Jana Zientarskiego w Doruchowie  /241

81. 1939, [30] sierpnia, Łódź. Ogólny rozkaz operacyjny nr l dowódcy armii „Łódź”, l.146/5/III.Op.  /242

82. 1939, 31 sierpnia, Sieradz. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 10 Dywizji Piechoty o zadaniach oddziałów i pododdziałów dywizji  /245

83. 1939, 31 sierpnia, godz. 7.30. Juzogram – meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty przekazany przez oficera operacyjnego kpt. dypl. Włodzimierza Łagidze  /248

84. 1939, 31 sierpnia, godz. 17.10. Juzogram – meldunek sytuacyjny dowództwa 10 Dywizji Piechoty przekazany przez oficera operacyjnego kpt. dypl. Włodzimierza Łagidze  /248

85. 1939, 31 sierpnia, Ostrzeszów. Meldunek dowódcy 28 pułku Strzelców Kaniowskich ppłk. Wincentego Kurka dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty o położeniu, l. 6/Op. /249

86. 1939, 31 sierpnia. Meldunek sytuacyjny Komendy Obwodowej Straży Granicznej w Ostrowie Wielkopolskim, przekazany przez oficera wywiadowczego komisarza Mroza  /249

87. 1939, 31 sierpnia, Doruchów. Meldunek sytuacyjny dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego dla dowódcy 10 Dywizji Piechoty, l. 6/1/op. /250

88. 1939, 31 sierpnia. Meldunek sytuacyjny dowódcy Ostrzeszowskiego Batalionu Obrony Narodowej kpt. Józefa Waydowicza dla dowódcy zgrupowania „Władysław”, l. 157/tjn.  /250

89. 1939, 31 sierpnia, Marcinki. Meldunek sytuacyjny dowódcy oddziału łącznikowego rtm. Feliksa Ciejki dla dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego  /251

90. 1939, [31] sierpnia. Telefonogram sytuacyjny „Warty” (5 szwadron 1 pułku KOP rtm. Kazimierza Mineckiego) dla „Władysława” /251

91. 1939, [31] sierpnia. Zapis telefonogramu z dowództwa 25 Dywizji Piechoty do dowództwa zgrupowania płk. Jana Zientarskiego /251

Dokumenty z okresu wojny  /252

92. 1939, 1 września, godz. 15.20. Telegram zastępcy szefa sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza dla dowódcy armii „Łódź”, l.12/III/Op. /252

93. 1939, 1 września, godz. 23.00, Julianów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy armii „Łódź”, Część I, l.148/60/III.Op.  /252

94. 1939, 1 września, godz. 21.20, Julianów. Komunikat informacyjny nr 68 sztabu armii „Łódź”   /253

95. 1939, 1 września, Julianów. Rozkaz operacyjny nr 2 (na dzień 2 września 1939 r.) dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza /254

96. 1939, 1 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 2  /256

97. 1939, 1 września, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” do dowódcy 10 dywizji piechoty w sprawie oszczędności amunicji przeciwlotniczej, l. 148/46/III.op  /257

98. 1939, 1 września, Julianów. Rozkaz dowódcy armii „Łódź” dla dowódcy 10 dywizji piechoty w sprawie wysunięcia sił głównych na przedpole, l. 148/50/III.op.  /257

99. 1939, 1 września, rozkaz operacyjny nr 2 dowódcy zgrupowania płk. Jana Zientarskiego, l.8/1 op. /258

100. 1939, 1 września, godz. 16.30, Warszawa. Wiadomość ze Sztabu Lotniczego dla Sztabu Naczelnego Wodza /260

101. 1939, 1 września, godz. 23.30, Julianów. Zarządzenie szefa sztabu armii „Łódź”, podpisane przez szefa Oddziału III ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego w sprawie wysłania oficerów łącznikowych  /260

102. 1939, 1 września, godz. 8.50, Julianów. Meldunek sytuacyjny nr 1 dowódcy armii „Łódź”, l.148/23/III  /261

103. 1939, 1 września, godz. 9.05, Julianów. Telegram mjr. dypl. Leona Wernica ze sztabu armii „Łódź” do ppłk. dypl. Stanisława Bienia z Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza /261

104. 1939, 1 września, godz. 14.55, Julianów. Depesza dla ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza podpisana przez szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego   /262

105. 1939, 1 września, godz. 18.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza, l.148/54/III  /262

106. 1939, 1 września, godz. 20.20, Julianów. Meldunek dowództwa armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza o położeniu armii na godz. 20.00, l.150/40/III.Op. Mapa 1:300 000 /263

107. 1939, 1 września, godz. 23.45, Julianów. Meldunek sytuacyjny wieczorny dowódcy armii „Łódź” dla Sztabu Naczelnego Wodza, podpisany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.148/65/III.Op.  /264

108. 1939, 1 września, godz. 4.49. Meldunek sytuacyjny dowództwa grupy płk. dypl. Jerzego Grobickiego   /264

109. 1939, 1 września, godz. 5.00. Fonogram placówki granicznej nr 24 do sztabu armii „Łódź”  /265

110. 1939, 1 września, godz. 9.25. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /265

111. 1939, 1 września, godz. 12.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /266

112. 1939, 1 września, godz. 14.50. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /267

113. 1939, 1 września, godz. 22.00. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP nadany przez szefa sztabu dywizji ppłk. dypl. Stefana Osikę  /267

114. 1939, [1] września. Rozkaz operacyjny dowódcy grupy płk. dypl. Jerzego Grobickiego  /268

115. 1939, 2 września, Julianów. Ogólny rozkaz operacyjny nr 3 dowódcy armii „Łódź”. Cz. I. l.149/75/III.Op.  /269

116. 1939, 2 września. Sztab armii „Łódź”, Julianów. Oddział II. Komunikat informacyjny nr 69  /271

117. 1939, 2 września, godz. 23.30, Julianów. Rozkaz operacyjny na dzień 3 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l.19/4/op. /272

118. 1939, 2 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 3  /273

119. 1939, 2 września, godz.1.20, Julianów. Telegram dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza do dowódcy 10 Dywizji Piechoty (dowódca „Ryszard”) /274

120. 1939, 2 września, godz. 8.25, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.149/5/III  /275

121. 1939, 2 września, godz. 14.25, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 149/31/III.Op.  /275

122. 1939, 2 września, godz. 19.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 149/67/III.Op.  /275

123. 1939, 2 września, godz. 19.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” do Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.149/5/III  /276

124. 1939, 2 września, godz. 2.30, Julianów. Telegram dowództwa armii „Łódź” do ppłk. dypl. Andrzeja Mareckiego z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie braku rozkazów wyładowczych dla 13 DP  /277

125. 1939, 2 września, godz. 14.20, Warszawa. Telegram kwatermistrza OK IV (Łódź) płk. dypl. Witolda Gierulewicza do naczelnego kwatermistrza płk. dypl. Józefa Wiatra w sprawie miejsc w 4 Szpitalu Okręgowym w Łodzi  /277

126. 1939, 2 września, godz. 13.22. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP dla dowódcy armii „Łódź”  /277

127. 1939, 2 września, godz. 21.55. Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza /278

128. 1939, 3 września, godz. 0.15, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /278

129. 1939, 3 września, około godz. 15.00 Łódź–Warszawa. Rozmowa juzowa między dowódcą armii „Łódź” a szefem Sztabu Naczelnego Wodza i Naczelnym Wodzem o położeniu operacyjnym na odcinku armii „Łódź”  /279

130. 1939, 3 września, godz. 17.05, Warszawa. Depesza zastępcy szefa Sztabu Naczelnego Wodza płk. dypl. Józefa Jaklicza do dowódcy armii „Łódź”  /280

131. 1939, 3 września, Łódź. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy armii „Łódź” nr 4 do obrony na linii Warty i Widawki  /281

132. 1939, 3 września. Rozkaz operacyjny nr 4 na dzień 4 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l.16/op. /282

133. 1939, 3 września, Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 4  /283

134. 1939, 3 września, godz. 14.40, Julianów. Rozmowa szefa Oddziału III sztabu armii „Łódź” ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego z kpt. Eugeniuszem Klebanem, oficerem sztabu płk. Jana Zientarskiego  /284

135. 1939, 3 września, godz. 11.40. Meldunek o przebiegu wyładunku Kresowej Brygady Kawalerii  /284

136. 1939, 3 września, godz. 23.45, leśniczówka 1 km na płn. od m. Grabowiec. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy Grupy Operacyjnej, gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza, do działań obronnych nad Wartą  /284

137. 1939, 3 września, godz. 00.50. Fragmenty rozkazu operacyjnego dowódcy Kresowej Brygady Kawalerii płk. Stefana Hanka-Kuleszy jako potwierdzenie rozkazów ustnych  /286

138. 1939, 3 września, godz. 23.34, leśniczówka 1 km na płn. od m. Grabowiec. Rozkaz umocnień dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza /287

139. 1939, 3 września, godz. 0.30, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /288

140. 1939, 3 września, godz. 10.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowódcy armii „Łódź”, podpisany przez szefa sztabu armii, l. 150/20/III.Op. /289

141. 1939, 3 września, godz. 10.23, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z mjr. dypl. Karolem Riedlem z Oddziału III sztabu armii „Łódź”  /289

142. 1939, 3 września, godz. 11.45, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.150/21/III.Op. /290

143. 1939, 3 września, godz. 12.30, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez szefa sztabu Armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.150/15/III.Op. /290

144. 1939, 3 września, godz. 14.15, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego i mjr. dypl. Jana Młoszewskiego mjr. dypl. Kazimierzowi Napieralskiemu z Oddziału III Sztabu NW /291

145. 1939, 3 września, godz. 20.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 150/40/III.Op. /291

146. 1939, 3 września, godz. 20.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza przekazany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 959/II  /292

147. 1939, 2 września, Kalisz. Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 25 Dywizji Piechoty do osłony na linii Prosny – fragment dotyczący współpracy z 10 DP. Cz. I., l.10/3 op  /293

148. 1939, [3] września. Rozmowa juzowa mjr. dypl. Wacława Zielonki z Oddziału III sztabu armii „Łódź” z oficerem łącznikowym Kresowej BK kpt. Piotrem Sąsiadkiem   /294

149. 1939, 4 września, godz. 20.30, Julianów. Rozkaz dowódcy armii „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla dla dowódcy 10 dywizji piechoty, l. 151/26/III.Op   /294

150. 1939, 4 września, Julianów. Dowództwo Lotnictwa armii „Łódź”, Komunikat informacyjny nr 5   /295

151. 1939, 4 września, Julianów. Rozkaz operacyjny na dzień 5 września 1939 r. dowódcy lotnictwa armii „Łódź” płk. pil. Wacława Iwaszkiewicza, l. 23/op  /295

152. 1939, 4 września, godz. 5.26, Julianów. Rozkaz szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla dowódcy lotnictwa „Ananasa”  /297

153. 1939, 4 września, godz. 12.00. Zarządzenia szefa żandarmerii armii „Łódź” dla oficerów szefostwa i dowódcy plutonu konnego żandarmerii  /297

154. 1939, 4 września, godz. 4.00, Julianów. Telefonogram – meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II sztabu Naczelnego Wodza podpisany przez płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /298

155. 1939, 4 września, godz. 10.00. Rozmowa telefoniczna szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego z mjr. dypl. Kazimierzem Napieralskim z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza   /298

156. 1939, 4 września, 11.20, Julianów–Warszawa. Rozmowa juzowa szefa Oddziału III sztabu armii „Łódź” ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego z ppłk. dypl. Jerzym Suzinem z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w sprawie położenia jednostek armii  /299

157. 1939, 4 września, Julianów. Notatka – wiadomości uzyskane w ciągu dnia przez mjr. dypl. Karola Riedla z Oddziału III sztabu armii „Łódź”  /300

158. 1939, 4 września, godz. 14.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź”, l. 151/3/III Op. przekazany przez szefa Oddziału III ppłk. dypl. Stanisława Rutkowskiego  /301

159. 1939, 4 września, godz. 20.40, Julianów. Meldunek informacyjny sztabu armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu NW, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l. 976/III  /302

160. 1939, 4 września, godz. 21.00, Julianów. Meldunek sztabu armii „Łódź” dla Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza  /302

161. 1939, 4 września, godz. 21.30, Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z mjr. dypl. Karolem Riedlem ze sztabu armii „Łódź”  /303

162. 1939, 4 września, godz. 22.40, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” gen. dyw. Juliusza Rómmla do Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza, l. 151/30/III.Op.  /304

163. 1939, [4 września]. Dowództwo armii „Łódź”, meldunek z rozpoznania lotniczego  /304

164. 1939, [4] września, godz. 22.50 Meldunek sytuacyjny dowódcy 10 DP do dowódcy armii „Łódź”, podpisany przez szefa sztabu ppłk. dypl. Stefana Osikę  /305

165. 1939, 4 września, godz. 18.50, Łódź. – Telegram dowódcy Okręgu Korpusu IV gen. bryg. Adama Korytowskiego zawierający meldunek sytuacyjny nr 184 oraz meldunek dodatkowy o nalotach i bombardowaniu w dniu 3 września 1939 r. dla Wydziału Bezpieczeństwa Departamentu Dowodzenia Ogólnego Ministerstwa Spraw Wojskowych  /305

939, 5 września, 3.00. Telegram Sztabu NW do dowódcy armii „Łódź” /306

167. 1939, 5 września, godz. 11.45. Rozmowa juzowa Naczelnego Wodza z dowódcą armii „Łódź”  /307

168. 1939, 5 września, godz. 16.45, Warszawa. Rozkaz Naczelnego Wodza dla dowódcy armii „Poznań” gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w sprawie interwencji na rzecz armii „Łódź”, l.3/5/III Op.  /308

169. 1939, 5 września, godz. 19.00–20.00, Warszawa–Julianów. Rozmowa dalekopisowa Naczelnego Wodza z dowódcą armii „Łódź” /308

170. 1939, 5 września, godz. 21.00. Rozmowa juzowa między zastępcą szefa Oddziału III Sztabu NW płk. dypl. Tadeuszem Klimeckim i szefem Oddziału III sztabu armii „Poznań” ppłk. dypl. Feliksem Robakiewiczem  /310

171. 1939, 5 września, godz. 22.45, Warszawa. Depesza Naczelnego Wodza marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza do dowódcy armii „Łódź” w sprawie zgody na opuszczenie pozycji głównej, l.289/III   /311

172. 1939, 5 września, godz. 23.00, Julianów. Rozkaz operacyjny nr 5 dowódcy armii „Łódź” do odwrotu z pozycji głównej  /311

173. 1939, 5 września, godz. 7.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego – stan na godz. 6.00  /312

174. 1939, 5 września, godz. 7.30, Julianów. Meldunek szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza /313

175. 1939, 5 września, [około godz. 8.00], Warszawa–Julianów. Rozmowa juzowa kmdr. ppor. Józefa Boreyko z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza z szefem sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandrem Pragłowskim  /313

176. 1939, 5 września, godz. 8.50, Julianów. Telegram dowódcy armii „Łódź” do sztabu Naczelnego Wodza /314

177. 1939, 5 września, godz. 9.10, Łódź. Telegram delegata naczelnego kwatermistrza – komendanta Bazy Łódzkiej gen. bryg. Adama Korytowskiego do naczelnego kwatermistrza płk. dypl. Józefa Wiatra, l.42/tj. Kwat.39/IX 1939  /314

178. 1939, 5 września, godz. 10.22, Julianów. Telegram dowództwa armii „Łódź” do szefa Sztabu Naczelnego Wodza – meldunek sytuacyjny z godz. 6.00, l.152/10/III /314

179. 1939, 5 września, godz. 13.00, Julianów. Meldunek sytuacyjny szefa sztabu armii „Łódź” płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego dla Sztabu NW  /315

180. 1939, 5 września, godz. 15.05, Łódź. – Meldunek o położeniu armii „Łódź” przekazany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego, l.152/32/III Op /315

181. 1939, 5 września, godz. 16.50, Łódź. Meldunek sytuacyjny dowództwa armii „Łódź” podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /316

182. 1939, 5 września, godz. 18.15. Rozmowa dalekopisowa szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego z mjr. dypl. Antonim Grudzińskim z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza   /316

183. 1939, 5 września, godz. 19.00. Meldunek informacyjny dowództwa armii „Łódź” dla Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza, podpisany przez szefa sztabu armii płk. dypl. Aleksandra Pragłowskiego  /317

184. 1939, [5] września, Julianów. Wiadomości o nieprzyjacielu przed frontem armii „Łódź”  /317

185. 1939, 6 września, [Mszczonów]. Rozkaz operacyjny nr 6 dowódcy armii „Łódź” do odwrotu na wschodni brzeg Wisły /318

186. 1939, 6 września, godz. 7.33, [Julianów]. Telegram – nota dowódcy łączności armii „Łódź” ppłk. Malinowskiego dla ppłk. dypl. Jerzego Suzina z Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza  /319

187. 1939, 6 września, [około godz. 9.00, Mszczonów]. Fonogram sztabu armii „Łódź” do Sztabu Naczelnego Wodza  /319

188. 1939, 7 września, godz. 8.00, las folwarku Grzegorzewice. Meldunek o położeniu dowódcy armii „Łódź” dla Naczelnego Wodza, l. 155/1/III.Op.  /319

189. 1939, 7 września, Sępochów. Rozkaz operacyjny dowódcy armii „Łódź” do przegrupowania Wielkich Jednostek na prawy brzeg Wisły  /321

Aneks. Dokumenty 10 Dywizji Piechoty i 31 pSK dołączone do relacji mjr. Bolesława Raczkowskiego /322

190. 1939, 2 września, godz. 18.14. Rozkaz dowódcy „Ryszard”, podpisany przez dowódcę I batalionu 31 pp mjr. Bolesława Raczkowskiego (dowódca „Adolf”), dla dowódcy „Raj” w sprawie rozmieszczenia taboru  /322

191. 1939, 3 września, godz. 21.20. Rozkaz szczególny dowódcy 10 DP (dowódca „Maria”), podpisany przez gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dla dowódcy I batalionu 31 pp mjr. Bolesława Raczkowskiego  /322

192. 1939, [3 września]. Rozkazy dla dowódców plutonów ppor. rez. Władysława Sodolskiego i ppor. rez. Antoniego Jaraszkiewicza w sprawie wycofania dowodzonych przez nich placówek z przedpola na odcinek obrony stałej I batalionu 31 pSK / 323

193. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy 10 Dywizji Piechoty gen. bryg. Franciszka Dindorf-Ankowicza dla dowódcy I batalionu 31 pSK mjr. Bolesława Raczkowskiego w sprawie obsadzenia pozycji „Woźniki” /323

194. 1939, 4 września. Rozkaz szczególny dowódcy 10 DP (dowódca „Maria”) dla dowódcy I batalionu 31 pSK, podpisany przez szefa sztabu 10 DP ppłk. dypl. Stefana Osikę, l. 111/op /323

195. 1939, 4 września. Rozkaz dowódcy 31 pp dla dowódcy I batalionu 31 pSK mjr. Bolesława Raczkowskiego na odwrocie biletu wizytowego ppłk. Wincentego Wnuka   /324

196. 1939, 4 września, godz. 18.50. Meldunek sytuacyjny dowódcy 1 kompanii strzeleckiej 31 pSK kpt. Władysława Czyża dla dowódcy I batalionu 31 pSK  /324

197. 1939, 11 września, godz. 11.30. Meldunek dowódcy 2 kompanii strzeleckiej 31 pSK kpt. Czesława Stępnia dla dowódcy I batalionu 31 pSK  /325

Opracowania   /327

Lucjan Zieliński: Działania 10 Kaniowskiej Dywizji Piechoty w boju granicznym i w obronie nad Wartą w wojnie obronnej 1939 roku  /327

Roman Podbielski: Zarys historii działań bojowych 30 Pułku Strzelców Kaniowskich w kampanii wrześniowej  /389

Witosław Porczyński: Kronika działań Kresowej Brygady Kawalerii w kampanii wrześniowej 1939 roku   /440

Reprodukcje szkiców i dokumentów  /475

Zdjęcia   /537

Bibliografia  /589

Skorowidz nazwisk  /599

Skorowidz nazw geograficznych /607

 

 

 

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie