• Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Skrypt dla studentów studiów stacjonarnch i niestacjonarnych

Brak towaru
35.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 9788374672269
Zostaw telefon

Autor: Grzegorz Pietrek

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 206

Okładka: miękka

Format: 15,00 cm x 21,00 cm

Uwagi - okładka z lekkimi zatarciami

 

"Pojawianie się nowych zagrożeń, a w szczególności zagrożeń asymetrycznych oraz związanych z postępem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi i społecznymi, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań celem sprawniejszej realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w tym obrony cywilnej. Budowa nowoczesnego systemu zarządzania w sytuacjach współczesnych zagrożeń wymaga współpracy administracji wszystkich szczebli oraz organizacji i podmiotów pozarządowych. Chodzi bowiem o to, że system ochrony ludności i mienia, rozumiany jako zbiór zadań przypisanych poszczególnym organom i jednostkom administracji publicznej, służbom zawodowym czy społecznym organizacjom ratowniczym, musi być skorelowany z całym systemem zarządzania kryzysowego. Wymaga to fachowej wiedzy i umiejętności praktycznych, które uzyskają nasi absolwenci w ramach tej specjalności.

Ważne, aby mieć świadomość, że system ochrony ludności, ratownictwa i obrony cywilnej musi charakteryzować się elastycznością reagowania na różne sytuacje kryzysowe, aż do konfliktu zbrojnego włącznie. Z tego powodu jednym z ważnych zadań specjalistycznych jednostek i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest trafne rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowywanie i prowadzenie sprawnych działań ratowniczych. W tym celu specjalistyczne jednostki muszą mieć wykwalifikowane kadry do natychmiastowego reagowania podczas wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych. Ponadto sytuacje takie wymagają sprawnych działań logistycznych samych służb, jak i działań organizujących ewakuację i przemieszczenie mniejszych lub większych grup ludności i dobytku".

(ze wstępu)

Spis treści:

  Wstęp    /5

1. Pojęcie, zakres i podmioty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa    /7

1.1. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego   /7

1.2. Zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa   /14

1.3. Podmioty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa   /16

1.4. Prezydent RP w systemie bezpieczeństwa. Rada Ministrów i inne organy administracji rządowej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Powiatowa administracja bezpieczeństwa. Gminna administracja bezpieczeństwa    /24

1.4.1. Zadania administracji publicznej szczebla wojewódzkiego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego    /27

1.4.2. Wojewoda     /29

1.4.3. Wojewódzka zespolona administracja rządowa    /29

1.4.4. Powiatowa administracja bezpieczeństwa   /30

1.4.5. Gminna administracja bezpieczeństwa    /35

2. Rola i zakres działania ministra spraw wewnętrznych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej    /38

2.1. Wprowadzenie    /38

2.2. Zadania ministra spraw wewnętrznych   39

3. Policja  /43

3.1. Organizacja i funkcjonowanie Policji   /43

3.2. Środki prawne w działaniach policji. Zakres uprawnień   /46

3.3. Policja w sytuacjach kryzysowych    /51

3.4. Centralne Biuro Śledcze    /55

3.5. Współdziałanie polskiej Policji z policjami innych państw    /56

3.6. Centralne organy Policji. Terenowe organy Policji. Oddziały prewencji, pododdziały antyterrorystyczne. Szkoły policji i ośrodki szkolenia. Służba w Policji    /58

4. Organizacja i funkcjonowanie Straży Granicznej. Zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Postępowanie z cudzoziemcami. Straż Graniczna w sytuacjach kryzysowych   /79

4.1. Organizacja, funkcjonowanie i zadania Straży Granicznej   /79

4.2. Zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Postępowanie z cudzoziemcami    /87

4.3. Straż Graniczna w sytuacjach kryzysowych    /95

5. Organizacja i zasady funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej    /99

5.1. Zadania i struktura Państwowej Straży Pożarnej   /99

5.2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy    /103

5.3. Odwody operacyjne PSP    /108

5.4. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze    /110

5.5. Czynności kontrolno-rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej     /111

5.6. Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności – struktura, zadania, rola oraz znaczenie dla systemu bezpieczeństwa    /112

5.7. Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa – struktura i zadania  115

5.8. Rola i zadania Ochotniczych Straży Pożarnych    /117

5.9. OSP a KSRG – zasady włączania do systemu, warunki do spełnienia     /118

5.10. Zakładowe Straże Pożarne – istota, rola, zadania, możliwość włączenia do KSRG   /120

5.11. Rola, zadania i struktura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej     /121

5.12. System służby funkcjonariuszy PSP   /126

5.13. Warunki oraz tryb przyjmowania do służby w Państwowej Straży Pożarnej     /132

6. Przeznaczenie i zasady funkcjonowania Biura Ochrony Rządu     /137

6.1. Służba w BOR     /140

6.2. Ochrona sejmu i senatu    /142

6.3. Korpusy i stopnie funkcjonariuszy    /144

6.4. Obowiązki i prawa funkcjonariuszy BOR    /144

7. Służby specjalne    /149

7.1. Służby specjalne – pojęcie, funkcje w systemie bezpieczeństwa państwa     /149

7.2. Organizacja i zadania służb specjalnych w Polsce    /150

7.3. Formy i metody czynności operacyjno-rozpoznawczych a cywilna kontrola nad służbami specjalnymi    /160

8. Straże gminne (miejskie) w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego      /165

8.1. Organizacja straży gminnych    /166

8.2. Funkcje straży gminnych   /168

8.3. Zadania straży gminnych    /169

9. Prokuratura     /171

9.1. Zadania prokuratury     /171

9.2. Struktura prokuratury w Polsce    /172

10. Współdziałanie podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego z Siłami Zbrojnymi RP w warunkach sytuacji nadzwyczajnych      /173

10.1. Zadania, obszary i formy działania sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych (nadzwyczajnych). Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych     /173

10.2. Współdziałanie z Policją    /181

10.3. Zadania i rola Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych, wojskowych służb wyspecjalizowanych oraz wojsk specjalnych   /183

11. Etyka funkcjonariuszy organów ochrony porządku prawnego    / 189

11.1. Ogólne zasady etyki funkcjonariusza publicznego    /189

11.2. Zasady etyki policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej   /190

Literatura    /197

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie