• Bezpieczeństwo transgraniczne Rzeczypospolitej Polskiej

Brak towaru
85.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Austria 36
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 szt.
ISBN 97883810002202
Zostaw telefon

Autor: Andrzej Wawrzusiszyn

Roj wydania: 2020

Liczba stron: 478

Okładka: miękka

Format: 16,5 cm x 24,00 cm

 

 

Niniejsza monografia skupia się przedstawieniu rozwoju bezpieczeństwa transgranicznego oraz stanu bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej, Podjęte problemy ujęto w pięciu rozdziałach, które doprowadziły do rozwiązania problemu badawczego. Rozdział pierwszy odnosi się do refleksji teoretycznych nad bezpieczeństwem transgranicznym, które stanowią o naturze problematyki badawczej. W rozdziale drugim skoncentrowano się na kwestiach historycznych dokonując opisu ewolucji bezpieczeństwa granic Polski w rozwoju dziejowym. Rozdział trzeci poświęcono systemowi bezpieczeństwa transgranicznego, jego organizacji i funkcjonowaniu. W rozdziale czwartym przedstawiono skalę oraz dynamikę rozwoju współczesnej przestępczości transgranicznej, wykazując równocześnie efektywność służb i instytucji w procesie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń transgranicznych. Rozdział piąty stanowi efekt przeprowadzonych badań empirycznych na temat społecznej świadomości bezpieczeństwa transgranicznego. Z kolei zakończenie mieści wnioski i konkluzje generalne odnoszące się do bezpieczeństwa transgranicznego Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzone w toku badań fakty wskazują, że bezpieczeństwo transgraniczne jest rodzajem bezpieczeństwa, którego nie można pomijać w studiach nad bezpieczeństwem. Umiejscowione jest w ogólnej problematyce bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiej strategii bezpieczeństwa granic. Wykazano, że bezpieczeństwo transgraniczne wywiera korzystny wpływ na system bezpieczeństwa narodowego oraz stanowi ważny element warunkujący bezpieczeństwo demokratycznego państwa.

 

Spis treści:

Wprowadzenie /7

Rozdział 1. Teoretyczno-poznawcze aspekty bezpieczeństwa transgranicznego.

1.1. Granica państwowa i jej charakterystyka /15

1.2. Istota i zakres bezpieczeństwa transgranicznego /22

1.3. Wymiary bezpieczeństwa transgranicznego //30

1.4. Bezpieczeństwo transgraniczne w relacjach z innymi kategoriami bezpieczeństwa /40

1.5. Uwarunkowania i elementy kształtujące bezpieczeństwo transgraniczne /49

1.6. Projektowanie bezpieczeństwa transgranicznego /64

Rozdział 2. Ewolucja bezpieczeństwa granic Polski na przestrzeni wieków. 

2.1. Ochrona i obrona granic w początkach państwa polskiego oraz I Rzeczypospolitej /73

2.2. Bezpieczeństwo granic Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego /89

2.3. System bezpieczeństwa granic II Rzeczypospolitej /95

2.4. Bezpieczeństwo granic Polski Ludowej  /110

Rozdział 3. System bezpieczeństwa transgranicznego.

3.1. Środowisko bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym /143

3.2. Unijna strategia bezpieczeństwa granic /160

3.3. Legislacyjne i infrastrukturalne działania dostosowawcze do unijnej strategii bezpieczeństwa granic /175

3.4. Organizacja systemu bezpieczeństwa transgranicznego oraz zarządzanie granicą państwową /193

3.5. Administracja graniczna systemu bezpieczeństwa transgranicznego /226

3.6. Współpraca transgraniczna i wewnątrzkrajowa w systemie bezpieczeństwa transgranicznego /258

3.7. Technologie informacyjno-informatyczne na rzecz wsparcia systemu bezpieczeństwa transgranicznego /275

Rozdział 4. Przestępczość transgraniczna - skala, dynamika, przeciwdziałanie  i zwalczanie.

4.1. Zagrożenia bezpieczeństwa transgranicznego /303

4.2. Nielegalna migracja i handel ludźmi /320

4.3. Przemyt towarów akcyzowych, środków transportu, transgraniczne przemieszczanie odpadów /343

4.4 Przestępczość narkotykowa /353

4.5. Nielegalny handel bronią i amunicją /363

4.6. Przestępczość terrorystyczna /370

Rozdział 5. Bezpieczeństwo transgraniczne w świadomości społecznej.

5.1. Metodologiczne konteksty badań /383

5.2. Pojmowanie bezpieczeństwa transgranicznego /392

5.3. Poczucie bezpieczeństwa i świadomość zagrożeń transgranicznych /397

5.4. Wizerunek służb granicznych /401

5.5. Ocena systemu bezpieczeństwa transgranicznego /405

5.6. Wnioski

Podsumowanie /409

Summary /415

Bibliografia /417

Spis tabel, wykresów i rysunków /455

Załączniki /459  

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie