• Armia Karpaty w wojnie 1939 roku

Symbol: 7788
49.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska Belgia 64.2
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788366699021
Zostaw telefon

Autor: Ryszard Dalecki

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 576

Okładka: twarda

Format: 17,00 cm x 24,5 cm

 

Poprawione i znacznie rozszerzone wydanie monografii Ryszarda Daleckiego Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, a co najważniejsze - już bez ingerencji cenzury, która odcisnęła piętno na poprzednich edycjach. Dzięki zbiorom archiwów polskich oraz zagranicznych udało się autorowi dotrzeć do nowych źródeł i dokumentów. Pozwoliło to na znaczne poszerzenie i rozwinięcie wielu zagadnień do tej pory przemilczanych, takich jak starcia oddziałów armii "Karpaty" z wojskami sowieckimi po 17 września 1939 r. i losy polskich oficerów, którzy w następstwie agresji sowieckiej zostali uwięzieni, a potem zamordowani przez NKWD, czy szczegóły obrony i okoliczności kapitulacji Lwowa.

Spis treści:

Wstęp /7

Wykaz skrótów /10

I. UTWORZENIE ARMII "KARPATY", JEJ ZADANIA l POCZĄTKOWY SKŁAD /13

Pierwsze poczynania obronne /15

Decyzja o utworzeniu armii "Karpaty" /18

Obszar operacyjny /24

Plan działania armii /26

Prace fortyfikacyjne na odcinku karpackim /28

Stan łączności przed rozpoczęciem działań wojennych /30

Przygotowania ewakuacji sanitarnej na odcinku "Słowacja" /31

Mobilizacja i koncentracja jednostek armii "Karpaty" /32

Niemiecka działalność dywersyjna w przededniu wojny /35

Postawa społeczeństwa w obliczu wojny /36

II. SKŁAD ARMII "KARPATY" I JEJ UGRUPOWANIE W CHWILI WYBUCHU WOJNY /39

Zadanie 2 Brygady Górskiej i 3 Brygady Górskiej /42

Charakterystyka oddziałów Obrony Narodowej /43

Wiadomości o nieprzyjacielu a sytuacja rzeczywista /44

III. DOZÓR GRANICY KARPACKIEJ I WALKI NAD GÓRNYM DUNAJCEM /47

Działania wojenne 1 września /49

Działania lotnictwa armijnego 1 września /50

Przebieg działań wojennych 2 września /52

Działania lotnictwa armijnego 2 września /54

Nowe zadanie armii "Karpaty" /55

Działania obronne 2 BG pod Kłodnem i Obidzą /57

Działania lotnictwa armijnego 3 września /59

IV. PRÓBA UTWORZENIA POZYCJI OBRONNEJ NA DUNAJCU /61

Groźba odcięcia armii "Karpaty" od armii "Kraków" /63

Koncentracja 24 DP nad Dunajcem i 11 KDP nad Wisłoką /64

Działania grupy mjra Bolesława Miłka /66

Obrona pozycji pod Wietrznicą /67

Zagięcie zachodniego skrzydła armii "Karpaty" /68

Działania lotnictwa armijnego 4 września /69

Sytuacja na zachód od Dunajca 4 września /70

Nowe decyzje i działania nieprzyjaciela 5 września /71

Próby Naczelnego Dowództwa wzmocnienia armii "Karpaty" /72

Ubezpieczenie mostów na Wiśle na północnym skrzydle armii /73

Rozszerzenie pasa obrony 24 DP /74

Próby zebrania oddziałów li KDP w nowym rejonie koncentracji /76

Działania na odcinku 2 Brygady Górskiej /76

 Decyzja wycofania 2 BG do rejonu Grybowa /77

Obrona Nowego Sącza /78

Koncentracja 2 Brygady Górskiej w rejonie Grybowa /79

Przebieg działań bojowych na odcinku 3 Brygady Górskiej /80

Działania lotnictwa armijnego 5 września /81

Decyzja zmiany kierunku odwrotu GO "Boruta" ku Dunajcowi pod Biskupicami /82

Działania niemieckie 6 września /83

Utworzenie armii "Małopolska" /84

Decyzja opuszczenia Dunajca i odejścia za Wisłokę /85

Sytuacja na odcinku dozorowania Wisły /86

Walki 24 DP nad Dunajcem i jej odwrót za Wisłokę /87

Organizacja obrony Wisłoki przez 11 KDP /90

Działania 2 BG pod Grybowem i jej odwrót ku Gorlicom /92

Organizacja obrony rejonu Nowego Żmigrodu /94

Działania lotnictwa armijnego 6 września /95

Przeniesienie dowództwa armii "Małopolska" do Bachórza /96

V. ODWRÓT ARMII "MALOPOLSKA" I PRÓBA ZORGANIZOWANIA CIĄGLEJ OBRONY NA SANIE /99

Działania niemieckie 7 września /101

Decyzja odwrotu za Wisłok /101

Położenie na północnym skrzydle armii "Małopolska" /103

Walki GO "Boruta" nad Dunajcem /103

Dezorganizacja oddziałów 24 DP w czasie odwrotu za Wisłokę /105

Działania opóźniające pod Gorlicami /108

Przebicie się grupy mjra Miłka do rejonu Szymbarku /111

Akcje opóźniające pod Hańczową, Gładyszowem i Gorlicami /113

Walki 3 BG pod Krempną i Nowym Żmigrodem /114

Działania lotnictwa armijnego 7 września /115

Nowe wytyczne dowództwa Grupy Armii "Południe" i ich realizacja 8 września /116

Przeniesienie dowództwa armii "Małopolska" do Przemyśla, próba zorganizowania obrony linii Sanu /118

Sytuacja grupy "Sandomierz" 8 września /120

Bój pod Biskupicami i przeprawienie się oddziałów GO "Boruta" przez Dunajec /121

Obrona Rzeszowa /122

Samowolne decyzje dowódców 24 DP i Ił KDP o odejściu znad Wisłoka za San /123

Walki 2 BG w rejonie Jasło-Krosno /125

Organizacja obrony Sanu pod Sanokiem, bój pod Nowym Żmigrodem i Duklą /127

Koncentracja 38 DPrez w rejonie Dobromila /130

Działania lotnictwa armijnego 8 września /131

Działania nieprzyjaciela 9 września /132

Decyzje dowództwa armii „Małopolska" z 9 września /134

Wydarzenia w grupie "Sandomierz" /136

Odwrót wojsk GO "Boruta" za San /137

Sytuacja na linii Sanu /138

Organizacja obrony Jarosławia i Radymna /138

Przygotowania do obrony Przemyśla /140

Obrona Łańcuta i odskok 10 BKaw zmot do Jarosławia /142

Zbieranie się GO "Południowa" w rejonie Baryczy i Dylągowej /144

Niepowodzenie 3 BG na szlaku Rymanów-Sanok /148

Przesunięcie 38 DPrez do rejonu Niżankowic /149

Działania lotnictwa armijnego 9 września /150

Działania niemieckie 10 września /151

Odskok dowództwa armii "Małopolska" do Lwowa /153

Zbieranie się oddziałów GO "Boruta" na linii Sanu /156

Obrona Jarosławia i przemarsz 10 BKaw zmot do rejonu Oleszyc /157

Ewakuacja DOK X, sytuacja w Przemyślu /159

Zmiana kierunku odwrotu GO "Południowa" /161

Odsłonięcie kierunku na Sambor /164

Przemarsz 38 DPrez ku lasom Medyki /166

Działania lotnictwa armijnego 10 września /167

VI. UTRATA LINII SANU /169

Powstanie dowództwa Frontu Południowego /171

Działania niemieckie 11 września /171

Działalność dowództwa Frontu Południowego i armii "Małopolska" we Lwowie /174

Organizacja obrony obszaru Lwowa /175

Powstanie grupy "Stryj" gen. Dembińskiego /182

Zebranie się GO "Boruta" na linii Sanu /186

Przełamanie przez Niemców obrony na Sanie pod Jarosławiem /187

Wydarzenia w Przemyślu /189

Osiągnięcie rejonu Jaworowa przez 10 B Kaw zmot /190

Zebranie się 38 DPrez w lasach pod Medyką /191

Odwrót GO "Południowa" do rejonu Birczy i planowanie zwrotu zaczepnego /192

Opanowanie Sambora przez niemiecką 1 DG /197

Próba reorganizacji i ponowna dezorganizacja oddziałów 3 BG /198

Działania lotnictwa armijnego 11 września /199

VII. OBRONA MALOPOLSKI WSCHODNIEJ, BITWA POD LWOWEM /203

Dywersja niemiecka i ukraińska /205

Działania niemieckiej 14 armii 12 września /205

Działalność dowództwa Frontu Południowego do południa 12 września /208

Odparcie ataku niemieckiego zagonu zmotoryzowanego na Lwów /208

Nowe rozkazy gen. Sosnkowskiego i jego decyzja odlotu do Przemyśla /212

Zlikwidowanie obsady linii obronnej Wereszycy, sytuacja grupy "Żółkiew /213

Odskok GO "Boruta" na Tanew i odejście jej do armii "Kraków" /214

Walki i działania osłonowe 10 BKaw zmot pod Jaworowem i na północ od Lwowa /215

Działania zaczepne niemieckiej grupy "Schorner" pod Lwowem /217

Próby kontrakcji załogi lwowskiej w rejonie "Kortumowej Góry" i sytuacja na zachodnim odcinku /219

Przemarsz 38 DPrez w rejon Dobromila i zawrócenie jej w kierunku Mościsk /220

Odwrót GO "Południowa" /221

Działania opóźniające 11 KDP pod Babicami i jej przemarsz do Krzywczy /222

Ciężki bój 24 DP pod Birczą /222

Wycofanie się spod Sambora, wydarzenia w Stryju i Drohobyczu /225

Zbieranie się oddziałów 3 BG /226

Działania lotnictwa armijnego 12 września /227

VIII. ARMIA "MALOPOLSKA" W MARSZU NA LWÓW, OBRONA REJONU LWOWA I STRYJA /229

Działania niemieckie 13 września /231

Przybycie dowódcy Frontu Południowego do Przemyśla i jego pierwsze rozkazy /233

Dalsze wzmacnianie załogi lwowskiej /236

Nowe wytyczne Naczelnego Wodza /238

Rozwój sytuacji na północ od Lwowa i działania bojowe na innych odcinkach lwowskiej obrony /240

Wydarzenia w dowództwie obszaru lwowskiego /243

Organizacja grupy "Dniestr" gen. Milana-Kamskiego /246

Bój 11 KDP pod Krzywczą i jej przebicie się pod Łętownią /250

Przemarsz 24 DP do rejonu Tyszkowic /252

Opanowanie Sądowej Wiszni przez 38 DPrez /253

Reorganizacja obrony Przemyśla /254

Konsolidacja 3 BG w rejonie Turki, wstępne rozkazy do ataku na Stary Sambor /256

Działalność lotnictwa armijnego 13 września /257

Działania niemieckie 14 września /258

Decyzje i rozkazy gen. Sosnkowskiego, wydane na odprawie w Balicach /260

Forsowny marsz 11 KDP w kierunku Sądowej Wiszni /261

Bój 24 DP pod Boratyczami i jej odejście do rejonu Chorośnicy /263

Rozpoczęcie i wstrzymanie marszu 38 DPrez ku Lasom Janowskim /264

Obrona Przemyśla i odskokjej oddziałów do rejonu Mościsk /265

Działania lotnictwa armijnego 14 września /269

Działania niemieckie 15 września /270

Położenie zgrupowania gen. Sosnkowskiego rano 15 września /274

Odprawa dowódców dywizji w Sądowej Wiszni i decyzja gen Sosnkowskiego o przebiciu się do Lwowa przez Lasy Janowskie /275

Rozbicie pułku zmotoryzowanego SS "Germania" i marsz nocny 11 KDP do Lasów Janowskich /276

Przegrupowanie 38 DPrez i jej przebicie się do Lasów Janowskich /279

Przesunięcie stanowiska dowodzenia gen. Sosnkowskiego do Berdychowa /288

Działalność zgrupowania szpitali polowych ppłka dypl. Stanisława Konopki /288

Zebranie się 24 DP w rejonie Chorośnicy i rozpoczęcie przez nią marszu do Lasów Janowskich /289

Działania zaczepne 10 BKaw zmot na wzgórza w rejonie Zboisk /290

Aktywne działania bojowe załogi lwowskiej na północnym odcinku obrony miasta /292

Działania niemieckie 16 września /293

Drugie natarcie 10 BKaw zmot i oddziałów lwowskich na wzgórza pod Zboiskami /294

Wydarzenia na obszarze Lwowa /297

Położenie grupy "Żółkiew" płka dypl. Iwanowskiego /298

Trzecie natarcie 10 BKaw zmot na wzgórza pod Zboiskami i walki na pozostałych odcinkach obrony Lwowa /299

Próby gen. Sosnkowskiego nawiązania łaczności z 38 DPrez /302

Decyzja obrony Lasów Janowskich /304

Sytuacja Ił KDP 16 września /305

Marsz 24 DP do lasu "Na Chmurowem" /306

Koncentracja 38 DPrez w Lasach Janowskich /308

Działania niemieckie 17 września /310

Przejściowa obrona Lasów Janowskich, odwrót wojsk polskich w kierunku Lelechówki i Janowa /312

Organizacja obrony Janowa /322

Agresja sowiecka, wydarzenia w dowództwie korpusu lwowskiego 17 września /325

Odejście lo BKaw zmot spod Lwowa na południe /327

Działania niemieckie 18 września /328

Działania obronne załogi Lwowa 18 września /330

Przebieg wydarzeń w dowództwie OK VI 18 września /332

Odmarsz 10 BKaw zmot ku granicy węgierskiej  /334

Nowe dyrektywy Naczelnego Dowództwa dla dowódcy Frontu Południowego /334

Natarcie 24 DP na Rzęsnę Ruską /335

Decyzja dowódcy Frontu Południowego w sprawie przejścia do działań partyzanckich /337

Zakończenie walk o Rzęsnę Ruską i przemarsz resztek oddziałów 24 DP do rejonu Brzuchowic /339

Walki osłonowe 38 DPrez w rejonie Janowa /341

Przebicie się 11 KDP przez Lelechówkę do Lasów Brzuchowickich /343

Działania niemieckie 19 i 20 września /346

Nowa decyzja gen. Sosnkowskiego o przebiciu się do Lwowa /349

Próby przebicia się przez Hołosko Wielkie do Lwowa /350

Rozwiązanie zgrupowania gen. Sosnkowskiego /359

Nawiązanie pierwszych kontaktów między oddziałami sowieckimi a dowództwem obrony Lwowa /362

Próby rozerwania obrony niemieckiej przez załogę lwowską pod Hołoskiem Wielkim i Zboiskami /364

Sytuacja we Lwowie i rejonie lwowskim /368

Rozmowy z dowództwem sowieckim w sprawie przekazania Lwowa Armii Czerwonej /371

Przerwanie oblężenia Lwowa i odwrót niemieckiego XVIII KA za San /373

Zakończenie obrony i przekazanie Lwowa Armii Czerwonej /375

Odtwarzanie armii „Karpaty" na „przyczółku rumuńskim" /378

Nieporozumienia na szczeblu dowodzenia armii /379

Artyleria armii „Karpaty" /380

Działania prawego skrzydła niemieckiego XVIII KA 15 i 16 września /381

Sytuacja grupy "Stryj" w świetle jej meldunku z 16 września /381

Działania lotnictwa armijnego na „przyczółku rumuńskim” /384

Rozwój sytuacji w grupie „Stryj" 15-16 września /385

Działania skrajnego prawego skrzydła niemieckiej 14 armii 17 i 18 września oraz jej odwrót na linię demarkacyjną Sanu /387

Działalność dowództwa armii „Karpaty" 17 września i jego ostatnie rozkazy /389

Wycofanie lotnictwa armii „Karpaty" do Rumunii /392

Wydarzenia w grupie "Dniestr" 17 września i wycofanie jej oddziałów do Rumunii /394

Wydarzenia w dowództwie grupy „Stryj" 17 września /396

Działania zaczepne grupy "Stryj" i jej odwrót na Węgry /398

ZAKOŃCZENIE /403

ANEKSY /405

Szczegółowe ugrupowanie armii „Karpaty" 1 września 1939 r. /407

Obsada personalna armii „Karpaty" („Małopolska") /411

Częściowa obsada personalna niemieckiej 14 armii /432

Częściowa obsada personalna sowieckiej 6 oraz 12 armii /437

Dokumenty Losy niektórych dowódców z armii „Karpaty" („Małopolska") /480

ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA /487

SPIS ZAMIESZCZONYCH DOKUMENTÓW /517

SPIS SZKICÓW /520

INDEKS NAZWISK /521

INDEKS NAZW GEOGRAFICZNYCH /549


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie