• Archeologia i prahistoria Polska w ostatnim półwieczu

Brak towaru
80.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność Brak towaru
ISBN 8370632661
Zostaw telefon

Pod redakcją: Michała Kobusiewicza i Stanisława Kurnatowskiego

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 712

Okładka: miękka

Format: 17,00 cm x 24,00 cm

Uwagi - okładka z zatarciami, brzegi stron lekko przykurzone

 

W książce dokonuje się bilansu polskich badań archeologicznych i prahistorycznych prowadzonych w kraju i poza jego granicami w ostatnim półwieczu. Autorzy zajmują się wszystkimi kolejnymi epokami od paleolitu po średniowiecze. Starają się przedstawić rozwój metod badawczych, sprawy kadrowe i problemy z pogranicza archeologii i innych nauk. Obok niewątpliwych sukcesów zwraca się uwagę na niedomogi: problemowe, metodyczne i organizacyjne. Krytyczne podsumowanie osiągnięć tworzy - mieć należy nadzieję - dobrą podstawę dalszego rozwoju archeologii i prahistorii.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Lista uczestników konferencji   /8

Przedmowa  /11

Sesja I. Paleolit i mezolit 

Referaty: Waldemar Chmielewski. Próba oceny dorobku badań archeologów polskich w zakresie paleolitu w ostatnim pięćdziesięcioleciu (1947-1997)  /15

Jan Michał Burdukiewicz. Problematyka paleolitu dolnego i środkowego w świetle badań archeologów polskich  /27

Romuald Schild. Paleolit schyłkowy na Niżu Polskim   /39

Zofia Sulgostowska. Głos do referatu Romualda Schilda: "Paleolit schyłkowy na Niżu Polskim"   /47

Michał Kobusiewicz. Polskie badania mezolitu w półwieczu 1947-1997   /53

Tadeusz Galiński. Polskie badania mezolitu - głos do referatu Michała Kobusiewicza   /63

Dyskusja  /69

Sesja II: Neolit i początki epoki brązu

Referaty: Anna Kulczycka-Leciejewiczowa. Neolit polski mijającego półwiecza  /75

Lena Czerniak. Badania nas neolitem ziem polskich w mijającym półwieczu - głos w dyskusji  /95

Lech Krzyżaniak. Polskie badania nad epoką kamienia w Afryce   /101

Jan Machnik. Badania nas przełomem neolitu i epoki brązu  /109

Aleksander Kośko. "Ciemny okres" dziejów w iluminacji powojennego pięćdziesięciolecia  /127

Sławomir Kadrow. Badania nad wczesnym okresem epoki brązu  /133

Janusz Kruk. Badania nad neolitem Polski południowo-wschodniej - głos w dyskusji   /130

Dyskusja   /143

Sesja III. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

Referaty: Jan Dąbrowski. Badania wczesnych faz epoki brązu  /159

Elżbieta Kłosińska. Wczesny i starszy okres epoki brązu na Śląsku i na pograniczu Śląska i Wielkopolski oraz na Ziemi Lubuskiej w świetle badań powojennych  /167

Bogusław Gediga. Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w badaniach polskich archeologów w latach 1945-1997   /177

Łucja Okulicz-Kozaryn. Stan i perspektywy badań nad późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza w północno-wschodniej Polsce  /199

Andrzej Mierzwiński. W oczekiwaniu na pluralizm teoretyczny  /209

Krzysztof Szamałek. Problemy datowania i regionalizacji zjawisk kulturowych cyklu łużyckiego w Wielkopolsce  /217

Jacek Rydzewski. Niektóre problemy związane z badaniami nad osadnictwem w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza  /225

Sylwester Czopek. Uwagi o stanie badań nad łużycko-pomorskim kręgiem kulturowym na terenie Polski południowo-wschodniej  /243

Dyskusja   /243

Sesja IV. Młodszy okres przedrzymski i okres rzymski

Referaty: Zenon Woźniak. Polska południowa w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Dokonania ostatniego pięćdziesięciolecia i perspektywy badawcze   /265

Jerzy Okulicz-Kozaryn. Polska północna w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie wpływów rzymskich  /287

Teresa Dąbrowska. Dokonania i perspektywy badań nad młodszym okresem przedrzymskim w Polsce   /301

Grzegorz Domański. Trzy problemy związane z badaniami okresu wpływów rzymskich  /311

Stanisław Pazda. Badania nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem rzymskim na Śląsku   /319

Andrzej Kokowski. Dorobek archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego ostatniego półwiecza w Polsce południowo-wschodniej. Stan i perspektywy badań  /325

Aleksandra Cofta-Broniewska. Z badań nad kulturą przeworską na Kujawach  /339

Dyskusja  /345

Sesja V. Wczesne średniowiecze

Referaty: Wojciech Szymański. Trudne problemy w poznawaniu starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich   /353

Zofia Kurnatowska. Badania nad początkami i rozwojem społeczeństwa wczesnopolskiego  /381

Michał Parczewski. Badania nad kulturą wczesnosłowiańską  /413

Jacek Poleski. Chronologia i periodyzacja wczesnego średniowiecza w Polsce - osiągnięcia i porażki  /423

Stanisław Suchodolski. Dorobek polskiej archeologii w zakresie badań mad historią pieniądza w średniowieczu   /433

Stanisława Hoczyk-Siwkowa. Stan badań nad plemienną strukturą terytorialną w Małopolsce północno-wschodniej  /445

Dyskusja  /457

Sesja VI. Archeologia historyczna

Referaty. Leszek Kajzer. Z problematyki rozwoju archeologii historycznej w Polsce  /471

Jerzy Kruppe. Kilka uwag na tle oceny dorobku polskiej archeologii późnego średniowiecza i nowożytności   /483

Tadeusz Malinowski. Polskie badania archeomuzykologiczne po II wojnie światowej  /491

Dyskusja  /507

Sesja VII. Zagadnienia metodologiczne i organizacja badań

Referaty: Stanisław Tabaczyński. "Wymuszony przewrót metodologiczny" w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki  /513

Danuta Minta-Tworzowska. Kwestia przełomu metodologicznego w prahistorii i archeologii polskiej   /527

Henryk Mamzer. Kulturowe konteksty "paradygmatów" w archeologii  /537

Jan Jaskanis. Organizacyjne aspekty działalności archeologów w Polsce powojennej - próba oceny   /551

Danuta Jaskanis. O znaczeniu prac ewidencyjnych dla inicjatyw badawczych i konserwatorskich w dziedzinie archeologii  /569

Stanisław Kurnatowski. Michał Kobusiewicz. Osiągnięcia i zaniedbania w polskiej archeologii w prahistorii ostatniego półwiecza  /581

Dyskusja  /663

Adresy przewodniczących sesji i referatów   /683

Wykaz skrótów stosowanych w bibliografiach  /687

Skorowidz osób  /690

Skorowidz miejscowości  /704


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie