• Historia Białorusinów Podlasia

Brak towaru
89.99
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24h
Cena dostawy 9
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 6
Poczta Polska Pocztex 48 9
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-60456-43-9
Zostaw telefon

Historia Białorusinów Podlasia

 

 

Autorzy: Piotr Chomik, Helena Głogowska, Sławomir Iwaniuk, Oleg Łatyszonek, Eugeniusz Mironowicz, Zbigniew Misiuk, Hienadź Siemianczuk

Rok wydania: 2016

Ilość stron: 538

Oprawa: twarda

Format: 17,0 cm x 24,5 cm 


„Historia Białorusinów Podlasia” przedstawia dzieje odłamu narodu białoruskiego, poczynając od czasów, kiedy nie było jeszcze ani imienia Białorusini, ani nazwy Podlasie. Jednakże Białorusini to tylko uściślające określenie odwiecznych mieszkańców tych ziem, Rusinów. Również ziemie w  przyszłości nazwane Podlasiem od wieków stanowiły pewną całość — jako ziemia brzeska, a  potem ziemia brzesko-drohicka.

Nazwa „Biała Ruś” pojawia się jako Alba Ruscia w  połowie XIII w. w  traktacie geograficznym, zwanym Descriptiones terrarum, w  kontekście katolickiej działalności misyjnej w  pogańskich krajach nadbałtyckich oraz na Rusi, którą misjonarze próbowali przyciągnąć do Kościoła rzymskiego. Mianowicie anonimowy autor traktatu wspomina o  mnichu Wajsłanie, który nauczał w  „Białej Rusi”. Ponieważ autor prowadził działalność misyjną na pograniczu rusko-jaćwiesko-litewskim, można założyć, że i  Wajsłan nauczał na Podlasiu albo w  ziemi nowogródzkiej lub połockiej...

 

Spis treści: 

 Wstęp

 I. Archeologia Podlasia

Charakterystyka geograficzna regionu
Schyłkowy paleolit
Epoka mezolitu
Epoka neolitu
Epoka brązu
Epoka żelaza
Osadnictwo kultury pomorskiej
Osadnictwo kultury miłogradzkiej
Osadnictwo kultury jastorfskiej
Osadnictwo kultury przeworskiej
Osadnictwo kultury wielbarskiej
Kultura zarubiniecka, kompleksy Suraż-Trościanica i  Hryniewicze Wielkie-Radość
Horyzont postzarubiniecki
Epoka średniowieczna

 

II. Ziemia brzesko-drohicka i grodzieńska we wczesnym średniowieczu

W księstwie turowskim
W ręku Iziasławiczów
Wydzielenie księstwa grodzieńskiego
Oderwanie ziemi brzesko-drohickiej od księstwa turowskiego
W ręku Mścisławowiczów
Walka o  Podlasie około 1180 r. według Wincentego Kadłubka i  Wasilija Tatiszczewa
Najazdy Jaćwięgów i  Litwinów 
We władzy Romanowiczów
Najazd tatarski
Walka o  Poniemnie
Król Daniło
Reakcja Złotej Ordy
Walka o  spuściznę Mendoga
Pod zwierzchnictwem Złotej Ordy
Upadek Jaćwieży
Walka o  spuściznę Włodzimierza Wasilkowicza
Trudne dziedzictwo
Król Jury i  jego synowie
Grodno i  ziemia grodzieńska w  Wielkim Księstwie Litewskim
Międzymorze
Bolesław Trojdenowicz — Jury II, książę Małej Rusi


III. W Wielkim Księstwie Litewskim i Koronie Polskiej (1340-1764)

Po upadku księstwa halicko-włodzimierskiego
Wielka wojna z  Zakonem
Struktura terytorialno-administracyjna
Unia lubelska
Koronne województwo podlaskie
Organizacja osadnictwa
Miasta podlaskie
Cerkiew prawosławna do końca XVI wieku
Struktura parafialna Cerkwi prawosławnej
Cerkiew prawosławna i  Cerkiew unicka 
na Podlasiu po 1596 r.
Bractwa cerkiewne


IV. Oświecenie i przebudzenie narodowe (1764-1914)

Początek panowania Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. I  rozbiór
Kultura okresu Oświecenia
Reformy Sejmu Wielkiego, Konstytucja 3 maja 
i  II rozbiór
Insurekcja kościuszkowska i III rozbiór
Gospodarka pod koniec XVIII w.
W zaborze pruskim i  austriackim oraz w  Księstwie Warszawskim
W zaborze rosyjskim
Obwód białostocki
Oświata
Powstanie 1831 roku i  represje popowstaniowe. 
Kasata unii brzeskiej
Początki badań etnograficznych na Podlasiu
Przemiany w  gospodarce
Zniesienie poddaństwa chłopów
Przygotowania do powstania
Powstanie styczniowe
Represje popowstaniowe. Kasata unii w  Królestwie Polskim
Gospodarka po reformie chłopskiej
Wychodźstwo
Białoruscy narodnicy
„Zachodniorusizm”
Edukacja i  kultura 
Ludność Podlasia u  progu XX wieku według 
rosyjskich spisów
Rewolucja 1905 roku
Białoruski ruch narodowy


V. W czasie I wojny światowej i wojny polsko-radzieckiej (1914-1921)

„Bieżeństwo”
Życie pod okupacją niemiecką (w  Ober-Ost) 
— lata 1915-1919
Pod władzą Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich


VI. W nowej ojczyźnie (1921-1939)

Sytuacja po zakończeniu I  wojny światowej
Wybory do Sejmu i  Senatu w  1922 r.
Proces 45 Białorusinów w  Białymstoku
Ruch Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej 
Hromady
Działalność pohromadowska
Kościoły i  ruchy religijne
Wybitni Białorusini z  Białostocczyzny


VII. W czasie II wojny światowej (1939-1944)

Okres władzy radzieckiej (1939-1941)
Doświadczenia z  lat okupacji niemieckiej (1941-1944)


VIII. Białorusini w Polsce Ludowej (1944-1989)

Trudny okres powojenny
Problem autokefalii Kościoła prawosławnego 
w Polsce
Białorusini wobec sowietyzacji polityki narodowościowej PRL
W kręgu Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Zwiększenie presji na asymilację Białorusinów
Początek odrodzenia


IX. Białorusini jako społeczność pluralistyczna w latach 1989-2015

Demografia wschodniego Podlasia
Działalność polityczna Białorusinów
Organizacje białoruskie
Szkolnictwo z  językiem białoruskim
Rozwój kultury białoruskiej
Życie religijne Białorusinów


Zakończenie

Bibliografia

Indeks

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie